De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van samenwerking naar fusie Mr. Sylvester Schenk FB CB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van samenwerking naar fusie Mr. Sylvester Schenk FB CB."— Transcript van de presentatie:

1 Van samenwerking naar fusie Mr. Sylvester Schenk FB CB

2 6-8-2014Van samenwerking naar fusie2 Samenwerking Twee jaar Register Belastingadviseurs 2007: Voornemen samenwerking NFB & CB Voorjaar 2008: Instemming leden Juni 2008: Oprichting RB met als leden de verenigingen CB en NFB

3 6-8-2014Van samenwerking naar fusie3 Motieven voor samenwerking Krachtenbundeling: 7000 adviseurs in MKB Grootste fiscale beroepsorganisatie Grootste fiscale opleider Meer efficiëntie Belangrijke kostenbesparing Kwaliteitsverbetering

4 6-8-2014Van samenwerking naar fusie4 Kernpunten Kernpunten beleid: BKOO Belangenbehartiging Kwaliteitsbevordering Onderwijs Ondersteuning

5 6-8-2014Van samenwerking naar fusie5 BKOO: Belangenbehartiging Ten behoeve van leden en klanten Becon Commissie Wetsvoorstellen Bureau Gesprekspartner externe partijen

6 6-8-2014Van samenwerking naar fusie6 BKOO: Kwaliteit Beroepsregels en tuchtrecht Keurmerk en profilering Bureau Vaktechniek Notities, modellen, tijdschrift RB-Nieuwsflits Permanente Educatie

7 6-8-2014Van samenwerking naar fusie7 BKOO: Kwaliteit -> Permanente Educatie Breed PE aanbod Diverse keuzemogelijkheden RB-dag Landelijke studiebijeenkomsten (meerdere locaties) Behoud van regionale organisaties Verzoek tot brede toegankelijkheid Mogelijk nieuwe ontwikkelingen (pilot RB- kring Limburg) Daarnaast RB- en FIT-cursussen

8 6-8-2014Van samenwerking naar fusie8 BKOO: Onderwijs Opleiding is kerntaak Levensader vereniging NFB-opleiding veranderd: Ba/Ma CB: geen accreditatie, meer praktijkgericht Keuzemogelijkheid vervolgstudie Verbeterde interne doorstroming Master Universiteit Mogelijk andere rol door externe ontwikkeling Levert volgende beeld

9 6-8-2014Van samenwerking naar fusie9 Onderwijs

10 6-8-2014Van samenwerking naar fusie10 BKOO: Onderwijs Ba-opleiding: Uitgevoerd door Markus Verbeek Eigendom opleiding behouden Kostenreductie en schaalvergroting Ma-opleiding: zelf blijven doen Doorstroom Universiteit (1 of 2 jaar tot LL.M) Basisopleiding: opstap en instroom Overname VLB Opleidingen Gevolg: meer kwaliteit en meer keuze

11 6-8-2014Van samenwerking naar fusie11 BKOO: Ondersteuning Ondersteuning op maat Vaktechnisch (individuele consultatie en doorverwijzing) Informatievoorziening Pocket, Fiscaal memo, Het Register Kennisnet, notities en nieuwsbrieven (in voorbereiding) RB-handboek Klantennieuwsbrief Convenant inzake Wwft Gezamenlijke inkoop en kortingsregelingen

12 6-8-2014Van samenwerking naar fusie12 Motieven voor fusie Uitermate succesvolle samenwerking tot nu toe Krachtenbundeling noodzakelijk Vergroting efficiëntie Krachtige positie op volledige MKB-markt Verdere versterking belangenbehartiging Reglementering beroep in eigen kring (autonomie) Kwaliteitsbevordering Continuïteit beroep en scheppen van kansen

13 6-8-2014Van samenwerking naar fusie13 Voorstel fusie Volledige fusie verenigingen RB, NFB en CB Eén, paritair samengesteld, bestuur Aangepaste statuten en reglementen Gemoderniseerd PE-systeem RBU + Tucht & Beroep

14 6-8-2014Van samenwerking naar fusie14 Titels Titelbehoud en –bescherming Binnen één vereniging diverse titels gekoppeld aan opleiding Huidige titels blijven gehandhaafd Aan titel kan worden toegevoegd ´Lid van het Register Belastingadviseurs´ Bevordering doorstromen en doorstuderen

15 6-8-2014Van samenwerking naar fusie15 Locatie Eén locatie is meest voor de hand liggende optie (operationeel en financieel) Den Haag heeft standing, maar is erg duur en lastig bereikbaar Einde huurcontract voorzien in 2012 Pand in Culemborg is eigendom CB en recentelijk gerenoveerd Personele gevolgen zijn beperkt door uitstroom van Haags personeel Al het personeel heeft mogelijkheid (gehad) om onder gebruikelijke voorwaarden overstap naar Culemborg te maken

16 6-8-2014Van samenwerking naar fusie16 Contributie Contributies: bij fusie past gelijkschakelen van de contributies Beide verenigingen kennen ietwat andere opzet: meer respectievelijk minder inclusief Herrekening door penningmeesters, aan de hand van PE punten Nieuwe opzet zal geen stijging veroorzaken Vermogen in beide verenigingen per lid globaal gelijk

17 6-8-2014Van samenwerking naar fusie17 Tijdspad Maart en april: informatiebijeenkomsten 11/06/2010: ALV NFB en CB waarbij onderwerp uitgebreid op agenda zal staan, gevolgd door 1 e RB-dag (Papendal) September en oktober: terugkoppeling 15 / 11 / 2010: Najaars ALV CB en ALV NFB waar fusiebesluit aan leden voorgelegd zal worden 01/01/2011: Fusiedatum

18 6-8-2014Van samenwerking naar fusie18 Vragen?


Download ppt "Van samenwerking naar fusie Mr. Sylvester Schenk FB CB."

Verwante presentaties


Ads door Google