De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienst

2 Teleblik:

3 Jezus luistert naar de Rabbijnen en stelt hen vragen…

4 Hoeveel flessen wijn zijn dat denk je?
6 stenen kruiken Johannes 2 vers 6: ‘Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete’. Een metrete is 40 liter. Reken eens uit hoeveel water stond klaar voor het reinigingsritueel? Hoeveel flessen wijn zijn dat denk je?

5 De vrienden bedenken een plan!

6 Barmhartige Samaritaan

7

8

9

10

11

12

13 Het Romeinse rijk is erg groot in de tijd van Jezus

14 Romeinen aan de macht Keizer Herodes heeft geprobeerd Jezus te doden omdat hij bang was voor een nieuwe koning.

15 Farizeeën, wetgeleerden en priesters …
Ze keren zich steeds meer tegen Jezus

16 Het volk houdt van Jezus
Ze zien hem als een groot profeet

17 Maar … Jezus komt niet met geweld …
De Farizeeërs bedenken een plan. Het volk vertrouwt Jezus niet meer ... ze zijn ongeduldig.

18 Judas verraad Jezus aan de Romeinen
Voor 30 zilverstukken wordt Jezus verraden

19 De hoge priester Kajafas
Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden Hem weg naar Kajafas, de hogepriester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren.(Matt.26: 57) 

20 Jezus is niet bang Hij vertrouwt op God

21 Judas hoort dat ze Jezus willen doden en krijgt berouw
Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug 4 en zei: ‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’ 5 Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. 6 De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: ‘We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is.’

22 Jezus bij Pilatus De Joden konden wel iemand stenigen, maar iemand kruisigen was kon alleen de Romeinse overheid. Pilatus moest toestemming geven.

23 Moest hij Jezus vrijlaten, of Barabbas, een moordenaar?

24

25


Download ppt "Godsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google