De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bevolkingskern en vierkant

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bevolkingskern en vierkant"— Transcript van de presentatie:

1 Bevolkingskern en vierkant
Cijfers zonder grenzen Niek van Leeuwen 26 mei 2011

2 Inhoud Bevolkingskern Vierkant definitie gebruikte bestanden
resultaten planning Vierkant toepassingen voorbeelden Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

3 Bevolkingskernen Aanleiding
Eurostat Volkstelling Tabellen voor ‘urban areas’ Definitie van begrenzing beschikbaar (VN - Eurostat) Digitale geometrie beschikbaar Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

4 Bevolkingskernen 2008 vrl. Morfologische begrenzing van steden en dorpen in 2008 Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

5 Bevolkingskernen Definitie
Centraal staat een door mensen bewoond gebied met aangrenzend aan dit gebied liggende functionele gebieden. Er is een regelmatig stratenpatroon aanwezig (geen lintbebouwing) Het gebied bevat tenminste 25 woningen of 50 inwoners. Kernen waarvan het woongebied binnen 200 meter van elkaar ligt worden als één kern beschouwd. Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

6 Bevolkingskernen Bestanden/Registers Publicaties
Bestand Bodemgebruik (CBS) Nationaal Wegen Bestand (Min I en M) Adres Coördinaten van Nederland (Kadaster) GBA Personen (inwoners/verhuizingen) Woningregister WOZ Stufcap Geografisch Basis Register Publicaties 2006: Eerste versie afbakening 2001 (geometrie) 2008: Voorlopige afbakening 2006 2009: Defintieve afbakening 2006 (geometrie) 2010: Voorlopige afbakening 2008 2011: Definitieve afbakening 2008 (geometrie) Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

7 Kernafbakening (Leerdam, Heukelum, Asperen) Begrenzing tusen kern en buitengebied, 2008 vrl.
Ruimtelijke clustering van GBA-adressen naar kernen Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

8 Kernafbakening (Leerdam, Heukelum, Asperen) kernafbakening en buurtindeling 2008
Buurtafbakening volgt niet altijd morfologische begrenzing van de kern en het buitengebied Wisselend per gemeente Onderzoek naar inpassing in 2011 Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

9 Bevolkingskernen Aandeel inwoners naar kerngrootte
Grootteklasse kern 2001 2008 (vrl) Minder dan 500 inwoners 1.0% 1.1% 500 tot inwoners 1.6% 1 000 tot inwoners 3.0% 2.9% 2 000 tot inwoners 6.6% 6.8% 5 000 tot inwoners 7.3% 7.4% tot inwoners 10.0% 10.1% tot inwoners 14.7% 15.0% tot inwoners 11.2% 11.3% tot inwoners 14.4% 13.3% tot inwoners 4.8% 6.4% inwoners of meer 15.6% 15.2% Buiten kernen 9.7% 8.9% Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

10 Verandering inwonertal 2001-2008 vrl.
Clustering van afname in aantal regio’s afname in kleinere kernen Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

11 Verandering inwonertal 2001-2008 vrl. (naar grootteklasse)
Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

12 Binnenlandse migratie Kernen 1 tot 2 duizend inwoners 5-jaars periode: 2001 - 2006
Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

13 Afstand naar enkele voorzieningen, 2008 vrl. (naar grootteklasse kern)
Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

14 Planning bevolkingskernen 2011
Onderzoek naar inpassing kernafbakening in buurtkaart 3e kwartaal Publicatie definitieve gegevens 2008 (Statline en geometrie) 4e kwartaal Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

15 Vierkant Aanleiding Vierkanten voldoen aan behoefte naar gegevens voor kleine oppervlakken. Adres inwoners met coördinaat voor 99,9% beschikbaar Beschikbaarstelling vierkantgegevens nu mogelijk via geo- webservices. Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

16 Toepassing vierkanten (1)
Omgevingsadressendichtheid / Stedelijkheid (1992, CBS) Financiële verhoudingswet (1997, Gemeente- en Provinciefonds) Onderzoek: Urbaan en ruraal gebied (1km vierkant) (2010, Europese Comissie; DG-Regional policy, DG-Agriculture and rural development) Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

17 Toepassing vierkanten (2)
Omgevingsadressendichtheid / Stedelijkheid OAD vierkant A = som van alle adressen binnen 1 kilometer het oppervlakte van een cirkel met straal 1 km geoperationaliseerd met vierkanten A 500m vierkant Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

18 Aspecten Volgtijdelijk onderzoek indeling verandert niet in de tijd
Modellering kleine oppervlakken, geen onbedoelde voorselectie Kleine eenheden Met inwoners: VK100: , 6-positie PC: duizend Makkelijk af te leiden vierkant volgt direct uit coördinaat (BAG eenheden) Moet ruimtelijk worden gepresenteerd vierkant als code niet herkenbaar Voorkomen van onthulling hierarchische indelingen (100m 500m vierkant) en intersectie met buurtindeling Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

19 Presentatie vierkantstatistieken via geo-webservices, 100m vierkant
Percentage niet westerse allochtonen, 2008. Den Haag Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

20 Verandering inwonertal per 100m vierkant Den Haag en omgeving (2000 – 2008)
Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

21 Bevolkingsdichtheid per 100m vierkant Den Haag en omgeving, 2008
Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

22 Niet-westerse allochtonen per 100m vierkant Den Haag en omgeving, 2008
Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

23 Niet-westerse allochtonen per 100m vierkant Amsterdam en omgeving, 2008
Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

24 WOZ waarde woningen per 100m vierkant Den Haag en omgeving
Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

25 Planning vierkantpublicatie 2011
Publicatiebestand inwonertallen beschikbaar via geo webservices (WMS/WCS) m vierkant 3e kwartaal Beschikbaarstelling afstandberekening met adrescoördinaat binnen Sociaal Statistisch Bestand. 3e kwartaal Publicatiebestand WOZ waarden en niet-westerse allochtonen beschikbaar via Geo webservices (WMS/WCS) m en 500m vierkant 4e kwartaal (afh. van beveiligingsregels) Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011

26 Bedankt voor uw aandacht...
Vragen? Cijfers zonder grenzen, 26 mei 2011


Download ppt "Bevolkingskern en vierkant"

Verwante presentaties


Ads door Google