De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekwaamheidsexamen 2011 J. Van Wemmel 16/10/2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekwaamheidsexamen 2011 J. Van Wemmel 16/10/2010"— Transcript van de presentatie:

1 Bekwaamheidsexamen 2011 J. Van Wemmel 16/10/2010
IAB Bekwaamheidsexamen 2011 J. Van Wemmel 16/10/2010

2 Inleiding Algemene informatie mbt bekwaamheidsexamen – sessie 2011/1
Wet 22/4/1999 en KB 8/4/2003 Zie informatie op IAB website (Stage) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

3 Overzicht Toegang en inschrijvingsprocedure Schriftelijk gedeelte
Mondeling gedeelte en rol van de examencommissies (jurys) Conclusie 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

4 Toegang en inschrijvingsprocedure
3rde jaar stagiairs die daartoe toegelaten werden (stage niet verlengd) Andere kandidaten (die aan een vorige sessie deelgenomen hebben) Het bekwaamheidsexamen bestaat uit 2 proeven : schriftelijk (S) en mondeling (M) (art. 49 KB 8/4/03) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

5 Aantal kansen voor deelname
Artikel 52, § 1 KB 8/4/03 Maximum 5 kansen gedurende een periode van 5 opeenvolgende jaren (behalve overmacht) De stagiairs die vanaf sessie 2011/1 tot het bekwaamheidsexamen toegelaten worden, mogen deelnemen tot en met sessie 2015/2 tot het totaal van 5 deelnames is bereikt Bekwaamheidsexamen wordt tweemaal per jaar georganiseerd: maart (S)/mei-juni (M) november (S)/eind januari-februari-maart (M) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

6 Deliberatie toegang tot het bekwaamheidsexamen
Deliberatiecriteria : Minimum 1000 uren stage/jaar Permanente vorming, inclusief deelname, ieder stagejaar, aan minimum 2 seminaries voor stagiairs ingericht door de stagecommissie en, bovendien, aan het seminarie over plichtenleer gedurende het eerste stagejaar Beoordeling stage door Stagemeester (SM) Tuchtdossier Resultaten tussentijdse proeven 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

7 Deliberatie toegang tot het bekwaamheidsexamen (vervolg)
Nazicht eindrapport stagedagboek door stagecommissie Beslissing van de stagecommissie in januari 2011 Goedkeuring door de Raad begin februari 2011 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

8 Dit is geen volledige lijst
Voorbeelden van werkinstrumenten ter voorbereiding van het bekwaamheidsexamen (beiden gedeelten) Dit is geen volledige lijst Wetboeken en andere wettelijke bepalingen Syllabi van seminaries voor stagiairs (zie IAB website) Vakliteratuur mbt ontwikkelingen in de diverse materies Vragen van het bekwaamheidsexamen van voorgaande jaren (zie IAB website) Vademecum van het IAB Basiswerken m.b.t. de opleidingsinhouden van het toelatingsexamen (lijst opgesteld door de examencommissie van het toelatingsexamen) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

9 Schriftelijk gedeelte
KB: 1 of meerdere praktische toepassingsgevallen mbt opleidingsinhouden art. 3 (maw: 25 of 16) Wetboeken mogen meegenomen worden (cfr uitnodigingsbrief) Sessie 2011/1: volgende opleidingsinhouden (zie volgende slide): Beschrijving van opleidingsinhouden: zie programma toelatingsexamen op website IAB 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

10 Schriftelijk gedeelte
Accountants: Wetgeving inzake jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening Analyse/kritische beoordeling jaarrekening Interne controle Accountantsonderzoek (Externe controle) Vennootschapsrecht Bijzondere mandaten 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

11 Schriftelijk gedeelte (vervolg)
Accountants (vervolg): Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW Beginselen Registratie- en successierechten Beginselen Europees en internationaal fiscaal recht Fiscale procedure Deontologie (juridische en beroepsnormen met betrekking tot de accountancy, de belastingconsultancy en de andere wettelijke opdrachten van de accountant en van de belastingconsulent) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

12 Schriftelijk gedeelte (vervolg)
Belastingconsulenten (BC): Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW Beginselen Registratie- en successierechten Beginselen Europees en internationaal fiscaal recht Fiscale procedure Vennootschapsrecht Wetgeving inzake jaarrekening Deontologie (beperkt tot datgene van toepas. op BC) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

13 Mondeling gedeelte Deelname
Minstens 60 % voor het schriftelijk gedeelte : als men niet slaagt voor het geheel: vrijstelling van het schriftelijk gedeelte voor volgende examensessies Tussen 50 % en 60 % voor het schriftelijk gedeelte: als men niet slaagt voor het geheel: geen vrijstelling van het schriftelijk gedeelte voor volgende sessies < 50 % voor het schriftelijk gedeelte : kandidaat beslist zelf of hij aan mondeling gedeelte deelneemt of niet : let op : aanvraag indienen binnen 14 dagen 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

14 Mondeling gedeelte (vervolg)
Timing: tussen 15/5 en +/- 30/6/2011 Accountants: +/- 50’ (effectieve ondervraging) Belastingconsulenten: +/- 25’ (effectief ondervraging) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

15 Mondeling gedeelte (vervolg)
Examencommissies (art. 51 KB 8/4/03): 5 leden, waaronder Ten minste 4 leden die lid zijn van het Instituut en 1 docent aan een universiteit, inrichting voor hoger onderwijs van universitair niveau of inrichting voor hoger economisch onderwijs Samenstelling jury Accountants en belastingconsulenten 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

16 Mondeling gedeelte (vervolg)
Voorwerp : Bespreking van het schriftelijk gedeelte Ondervraging over : de praktijk van het beroep van AC of van BC Opdrachten, aansprakelijkheid en plichtenleer Rekening houden met de professionele omgeving van stagiair 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

17 Mondeling gedeelte (vervolg)
Materies : zelfde als voor het schriftelijk gedeelte !! Voorbeelden van themas die kunnen behandeld worden (geen volledige lijst) : Belangrijke fasen van bedrijfslevencyclus: oprichting, omzetting, reorganisaties, vereffening Onroerende transacties Vennootschapsrecht Jaarlijkse boekhoudkundige, juridische en fiskale verplichtingen van bedrijven (bv : publicatie jaarrekening, aangiften, enz. …) Financiële ratios (voor accountants) Vennootschapsrecht  (bijzondere mandaten) (voor accountants) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

18 Mondeling gedeelte (vervolg)
Voorbeelden van themas die kunnen behandeld worden (geen volledige lijst) (vervolg) : Boekhoudkundige, fiskale en juridische aspecten van relaties tussen vennootschappen, hun aandeelhouders en de zaakvoerders en bestuurders Successie problematiek voor aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders en bestuurders Fiskale procedure Plichtenleer 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

19 Mondeling gedeelte (vervolg)
Examenjury = de klant Bekwaamheidsexamen : professionele maturiteit moet blijken – vragen onder de vorm van praktische toepassingsgevallen !! Geen wetboeken ter beschikking (behalve, voor accountants, algemeen belgisch rekeningenstelsel) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

20 Mondeling gedeelte (vervolg)
Eerst : vragen stellen over de beroepsomgeving van de kandidaat Eerste vraag : domein waarin de kandidaat de meeste ervaring schijnt te hebben Vragen over het schriftelijk gedeelte Vragen mbt de bovenvermelde opleidingsinhouden Zelfde voorbereiding als voor het schriftelijk gedeelte 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

21 Mondeling gedeelte (vervolg)
Elk lid van de jury moet ten minste in de mogelijkheid zijn om zelf vragen te stellen Alle domeinen (zie hierboven) moeten behandeld worden Bekwaamheidsexamen : geen gedetailleerde vragen : desgevallend zal de voorzitter tussenkomen 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

22 Mondeling gedeelte (vervolg)
Voornaamste aspecten mbt de prestatie van de kandidaat op het mondeling gedeelte, die door de jury moeten beoordeeld worden : Aanpak van problemen/vragen Identificatie van knelpunten Analyse Duidelijke en gestructureerde mondelinge communicatie Verschillende relevante aspecten/implicaties van gestelde problemen kunnen schetsen Als een antwoord niet gekend is, moet men kunnen uitleggen welke juridische bronnen en relevante reglementering moeten geraadpleegd worden 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

23 Mondeling gedeelte (vervolg)
Te bereiken doel voor de kandidaat : de jury overtuigen dat de kandidaat alle essentiële materies (zie hierboven) beheerst, die nodig zijn voor een correcte uitoefening van de beroepen van AC en/of BC 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

24 Verloop mondeling gedeelte
Documenten ter beschikking van jury: Schriftelijke proef van lopende sessie of van de laatste sessie Resultaten van de tussentijdse proeven Stagedagboeken (voor de volledige duur van de stage) in het geheel of eindverslag en eind evaluatie Appreciatie fiche van het mondeling gedeelte(n) van vorige sessie(s) 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

25 Verloop mondelinge proef (vervolg)
Vóór het begin van het examen : korte bespreking tussen de juryleden mbt de bovenvermelde documenten (resultaten tussentijdse proeven, schriftelijke proef van het bekwaamheidsexamen, eindrapporten stagedagboek, resultaten van vorige sessies van het bekwaamheidsexamen) In het begin en tijdens het gesprek : bespreking over de professionele omgeving en omstandigheden waarin de kandidaat zijn stage heeft vervuld 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

26 Verloop mondelinge proef (vervolg)
Als stagiair dit wenst mag de stagemeester aanwezig zijn Mogelijkheid voor de stagemeester met de jury te spreken voor of na de ondervraging Deliberatie en eindappreciatie In geval van niet slagen: debriefing is zeer belangrijk ! Beslissing wordt ter plaatse meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad op advies van de Stagecommissie 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

27 Conclusie Bedankt voor uw aandacht! Veel succes!
16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen

28 Vragen ? Goede week-end ! 16/10/2010 IAB - Bekwaamheidsexamen


Download ppt "Bekwaamheidsexamen 2011 J. Van Wemmel 16/10/2010"

Verwante presentaties


Ads door Google