De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemming En er aan toe komen …. Vorige week: beeld 1 1 Joh.2: 12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. 13 Ik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemming En er aan toe komen …. Vorige week: beeld 1 1 Joh.2: 12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. 13 Ik."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemming En er aan toe komen …

2 Vorige week: beeld 1 1 Joh.2: 12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. 13 Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. 14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen.

3 Vorige week: beeld 2 Rode zee – de eerste doop Uit de slavernij bevrijd Van de dood naar het leven… Woestijn – God kennen Alleen met de Heer de eerste vijanden verslaan Jordaan – tweede doop De Heilige Geest in jou … en nu jij in de Heilige Geest

4 Vorige week: bij beeld 2 Adam Jozua 3:16 het water, dat van boven afkwam, bleef staan; het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam, … Afscheid van Adam Daar zit het conflict, wie is nu leidend Gilgal 2e x besneden (Joz.5:1-9) … Besnijdt de voorhuid uws harten en weest niet hardnekkig (Deut.10:16 & Jer.4:4)

5 Hoe leer je?

6 Dansen…

7 Kijken …

8

9 Fotograferen…

10 Fietsen …

11

12

13

14

15 Saraï wordt Sarah Genesis 18:13-14 Toen zei de HERE tot Abraham: Waarom lacht Sara daar en zegt: Zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn? Te bestemder tijd, over een jaar, zal Ik tot u wederkeren, en Sara zal een zoon hebben. Genesis 21: 6-7 En Sara zei: God heeft gemaakt, dat ik lach; ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen. En zij zei: Wie had aan Abraham durven toezeggen: Sara zoogt kinderen? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom.

16 Saraï wordt Sarah Hebreeën 11:11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Tussen de lach en Isaac zit een keuze … Verschil tussen verzoeking en beproeving is wat je gelooft!

17 Groeien in ID … Als je test doorstaat heb je nieuw land ingenomen Gods Koninkrijk uitbreiden in jou Uw Koninkrijk kome (Mat.6:10) Jacobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen… Joh. 14:23 …Indien iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen…

18 Groeien in ID … Doel: zelf leren hanteren en toepassen van het woord van God! Jezus in de woestijn Hij antwoord steeds met Gods woord Daarmee pareert Hij de verzoeking Daarna komen de engelen om Hem te dienen Er zijn momenten dat God op een afstand blijft, waarom? Dan heb jij de kans om keuzes te maken …

19 Examenvrees … God schept voortdurend situatie waarin jij kunt winnen! 1 Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. Johannes 14:25-26 Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

20 Winnen in je gedachten … Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten … 2 Corinthiërs 3:3-5 …de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus…

21 Oefenen Je grootste beproeving Overwegen in je hart Hoe zou het zijn als God doorbreekt Oefening o.l.v. De Heilige Geest Verwachting die leven voortbrengen zal Hebreeën 11:11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.


Download ppt "Bestemming En er aan toe komen …. Vorige week: beeld 1 1 Joh.2: 12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. 13 Ik."

Verwante presentaties


Ads door Google