De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie Industriële IngenieursWetenschappen UHasselt – KU Leuven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie Industriële IngenieursWetenschappen UHasselt – KU Leuven"— Transcript van de presentatie:

1 Integratie Industriële IngenieursWetenschappen UHasselt – KU Leuven
Gepresenteerd door: rector, Duo presentatie (vice-rector OW, directeur OW), decaan van faculteit) Presentatie specifiek voor opleiding IIW

2 Rector UHasselt, Prof. dr. Luc De Schepper
Layout aanpassen (Dave) Rector UHasselt, Prof. dr. Luc De Schepper

3 Gezamenlijke opleiding
UHasselt - KU Leuven

4 Gezamenlijke ingenieursopleidingen
De UHasselt en de KU Leuven nemen gezamenlijk de ingenieursopleidingen over. Het onderwijs en onderzoek zal uitgevoerd worden door zowel docenten van UHasselt als van KU Leuven. De UHasselt is de administrerende instelling (frontdesk).

5 Gezamenlijke opleiding
RvB UHasselt RvB KU Leuven Fac. IIW Fac. Bestuur gezamenlijke opleiding Fac. IIW Examencommissies OMT’s Inzoomen op IIW op vorige slide en zo komen tot deze slide + Mooiere voorstelling (Dave)

6 UHasselt in volle groei – Onderwijs
Updaten met data (Lieve)

7 UHasselt in volle groei – Onderzoek
publicaties Updaten met data (Lieve)

8 UHasselt in volle groei – Personeel
Personeelsaantallen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal 673 688 708 710 745 820 856 928 970 ATP 226 223 219 230 242 251 262 276 Deze slide noodzakelijk? (Vraag aan Rector)

9 UHasselt nu en na integratie
Opgericht in 1973 Studenten: Personeel: 4 Faculteiten 6 Faculteiten Huidige: Bedrijfseconomische wetenschappen Geneeskunde en levenswetenschappen Wetenschappen Rechten Nieuwe faculteiten Architectuur en kunst Industriële IngenieursWetenschappen

10 Onderwijs Bachelor Master wetenschappen geneeskunde en levens
bedrijfs-economische wetenschappen rechten Bachelor Master Layout aanpassingen (Dave)

11 Integratie – Organisatie
wetenschappen geneeskunde en levens wetenschappen bedrijfs-economische wetenschappen rechten architectuur & kunst industriële Ingenieurs wetenschappen Bachelor Master Layout aanpassingen (Dave) REVAKI AR IAR IIW 2 nieuwe faculteiten evolutie naar studenten

12 Academische opleidingen naar de universiteit
Faculteit Industriële IngenieursWetenschappen FIIW Inzoomen op IIW op vorige slide en zo komen tot deze slide + Mooiere voorstelling (Dave) Decaan FIIW, Prof. dr. Marc D’Olieslaeger

13 Faculteit Industriële IngenieursWetenschappen
Marc D’Olieslaeger - Decaan faculteit Industriële IngenieursWetenschappen UHasselt - Voorzitter gemeenschappelijk faculteitsbestuur Kris Willems - Decaan faculteit Industriële IngenieursWetenschappen KU Leuven - Ondervoorzitter gemeenschappelijk faculteitsbestuur Roos Peeters - Departementshoofd Toegepaste IngenieursWetenschappen (XIOS) Myriam Lynen - Departementshoofd Industriële Wetenschappen en Technologie (KHLim) Inzoomen op IIW op vorige slide en zo komen tot deze slide + Mooiere voorstelling (Dave)

14 Academische opleidingen naar de universiteit
Bachelor Industriële Wetenschappen met 6 afstudeerrichtingen (180 stpt): Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica-ICT Nucleaire technologie Verpakkingstechnologie Inzoomen op IIW op vorige slide en zo komen tot deze slide + Mooiere voorstelling (Dave)

15 Academische opleidingen naar de universiteit
8 masteropleidingen (60 stpt): Bouwkunde Biochemie Chemie Elektronica-ICT Elektromechanica Energie: Automatisering Elektrotechniek Nucleaire technologie: Milieutechnologie – radiochemie Nucleaire technieken / medische nucleaire technieken Verpakkingstechnologie Inzoomen op IIW op vorige slide en zo komen tot deze slide + Mooiere voorstelling (Dave)

16 Universiteitsstudent…
Inkorten van tekst en mooier voorstellen Directeur Onderwijs, ir. Nicole Dekelver

17 Wat betekent dit voor jou?
Je wordt universiteitsstudent De curricula wijzigen niet omwille van de integratie De opleiding behoudt haar eigen academische kalender De lesgevers blijven dezelfde (worden wel UHasselt – KU Leuven personeel) Onderwijsactiviteiten blijven doorgaan op huidige locaties

18 Inschrijving Huidige studenten:
hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen hebben een account en UHasselt adres ontvangen kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het studentendossier vanaf 11 juli 2013 (https://www.uhasselt.be/intranet) Een herinschrijving kun je rustig thuis doen in mijn studentendossier, vanaf 11 juli. Voor de betaling van het voorschot krijg je een mail met de betalingsgegevens (bedrag en mededeling).  Studenten die elektronisch opnieuw inschrijven, kunnen hun studentenkaart (na betaling van het voorschot) zelf upgraden aan de terminal aan de studentenbalie op campus Hasselt (Oude Gevangenis) of campus Diepenbeek (gebouw D). Op de achterkant van je kaart komt dan de inschrijving Herinschrijven doe je liefst zo snel mogelijk, bij voorkeur vóór 14 september en zeker voor de start van het academiejaar. Na 15 oktober kun je niet meer online herinschrijven omdat je gebruikersnummer en paswoord dan vervallen is. r studenten deze info kunnen vinden (herinschrijving info op website UH) hierop inklikken en zo tot detail info in bovenstaande slide komen.

19 Inschrijving Invoegen screenshot van website: mijn studentendossier (Dave)

20 Inschrijving Invoegen screenshot van website: volgende pagina na inloggen op mijn studentendossier om elektronische in te schrijven (Dave)

21 Inschrijving Huidige studenten:
hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen hebben een account en UHasselt adres ontvangen kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het studentendossier vanaf 11 juli 2013 (https://www.uhasselt.be/intranet) kunnen na betaling van voorschot de studentenkaart valideren aan de studentenbalie aan UHasselt in Diepenbeek (gebouw D) Screenshot van site waar studenten deze info kunnen vinden (herinschrijving info op website UH) hierop inklikken en zo tot detail info in bovenstaande slide komen.

22 Studentenkaart Identificatie als UHasselt student
Intern betaalmiddel (Ping-Ping) Kortingen (restaurant, sport, cultuur, openbaar vervoer …) Ingenieursstudenten krijgen ook een KHLim campuskaart voor voorzieningen in gebouw B

23 Elektronisch studentendossier
Check: Studiecontract met je ingeleverde documenten? Hierna tonen van: Link naar persoonlijk les- en examenrooster Link naar studentenvoorzieningen

24 Studiecontract met de universiteit
Studenten die herinschrijven sluiten een studiecontract met de universiteit vervolgen hun traject aan de universiteit (cf studentendossier) nemen alle verworven credits en gedelibereerde cijfers mee vallen vanaf dat ogenblik onder de OER van de UHasselt krijgen bij afstuderen een UHasselt-KU Leuven diploma

25 Deliberatieregels Bachelor: twee deliberatiepakketten/tolerantieregels
1e deel van het modeltraject (60 stpt) hoogstens 2 onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt én min. 54% bij 1 onvoldoende en 58% bij 2 onvoldoendes 2e en 3e deel van het modeltraject (120 stpt) enkel onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt én minimaal 50% Master: één deliberatiepakket/tolerantieregels (60 of 120 stpt) enkel onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 6 stpt (éénjarige master) respectievelijk 12 stpt (tweejarige master) Dit is algemeen overzicht (een slide met meer detail kan worden getoond indien nodig (zie appendix 1)

26 Overgangsmaatregelen
Opleiding OER XIOS-KHLim ba IIW UHasselt XIOS oude TIW ba XIOS KHLim oude IWT ba KHLim XIOS ma TIW KHLim ma IWT Opleiding OER UH-KUL ba IIW UH-KUL ma IIW UHasselt

27 Overgangsmaatregelen (deliberatieregels)
Verworven credits / gedelibereerde cijfers blijven behouden aan de universiteit Inkorten van tekst en mooier voorstellen

28 Overgangsmaatregelen (deliberatieregels)
Examencommissie van de universiteit delibereert over examenresultaten waarover de hogeschool nog geen uitspraak deed = restpakket Inkorten van tekst en mooier voorstellen

29 Overgangsmaatregelen (deliberatieregels)
Deliberatie over dit ‘restpakket’ aan de hand van de UHasselt-regels Inkorten van tekst en mooier voorstellen

30 Overgangsmaatregelen (deliberatieregels)
Gewogen percentage berekend op het volledige deliberatiepakket en niet op het restpakket Inkorten van tekst en mooier voorstellen

31 Overgangsmaatregelen (deliberatieregels)
Graad van verdienste op basis van de resultaten van de volledige opleiding Inkorten van tekst en mooier voorstellen

32 Overdragen van Bindende voorwaarden Faciliteiten Studentenmobiliteit
Elke student die minder dan 50% van de opgenomen studiepunten behaalde in het academiejaar kan niet automatisch inschrijven. Eind bezorgt de examencommissie van de hogeschool aan de examencommissie van de UHasselt een lijst met alle studenten die na 1e en 2e zit minder dan 50% van de opgenomen studiepunten behaalden, inclusief het advies om al dan niet bindende voorwaarden op te leggen. De examencommissie van de UHasselt formuleert de bindende voorwaarden Elke student die in inschreef met bindende voorwaarden en niet voldaan heeft aan deze bindende voorwaarden, kan niet automatisch inschrijven in (aan de UHasselt) Eind bezorgt de examencommissie van de hogeschool aan de examencommissie van de UHasselt een lijst met alle studenten die na 1e en 2e zit niet voldaan hebben aan de bindende voorwaarden, inclusief het advies m.b.t. al dan niet weigering tot inschrijving. De examencommissie van de UHasselt volgt al dan niet het advies van de examencommissie en kan hiervoor een beroep doen op de trajectbegeleider. Afspraken: De trajectbegeleiders van de integrerende opleidingen bezorgen de lijsten van de studenten met faciliteiten aan de studiebegeleiders van de UHasselt. Het moet vooraf bekeken worden op de faciliteiten tussen de verschillende instellingen grote verschillen kennen. Indien studenten van de hogescholen ‘minimale faciliteiten’ kregen toegekend, hebben zij hier ook aan de UHasselt recht op. Dit nemen de studieloopbaanbegeleiders en de studiebegeleiders onderling op.

33 Studiebegeleiding Dienst studieadvies en -begeleiding
- Niet curriculumgebonden studiemoeilijkheden - Aanvragen faciliteiten Dienst studieloopbaanbegeleiding - Alle dossiers m.b.t. individuele studieloopbaan Psychosociale begeleiding GIT? Internationalisering?

34 Praktische aangelegenheden
Zelfde studiegeld Zelfde sociale voorzieningen als UHasselt studenten Boekentoelage PC toelage Woontoelage Gesubsidieerde maaltijden Tussenkomst vervoer Fietsproject Tussenkomsten sport en cultuur Persoonlijke financiële toelagen Eén studentenloket voor studentenadministratie (campus Diepenbeek) Eén loket voor sociale voorzieningen (campus Diepenbeek) Aankoop handboeken/cursussen via campusboekhandel (Diepenbeek) Helpdesk Toegang tot faciliteiten UHasselt / KU Leuven Faciliteiten wijzigingen?: Studentenkaart Betaalkaart Laptop/IT ondersteuning BIB (bv. toegang tot KUL BIB?) Toelating tot verenigingen/raden (studentenraad, studentenverenigingen, studentenoverleg,…)? Studentenvoorzieningen (wat met Stuvoor-KHLim en Stuvox-XIOS?)?

35 Infomarkt Trajectbegeleiding OER Studenten- voorzieningen Studenten-
administratie Studie- begeleiding ICT / PC Studenten- mobiliteit

36 Vragen? 10 min: vragen van studenten/docenten

37 Studentenparticipatie @ Universiteit Hasselt
Work on your own student life and the studying of the future! Studentenparticipatie @ Universiteit Hasselt

38 “Inspraak, medezeggenschap en bestuursfuncties van studenten in het hoger onderwijs dragen enorm bij aan de kwaliteit van het onderwijs” Pascal Smet, minister van Onderwijs

39 StuRa Universiteitsbeleid Student

40 Meer info … sturauhasselt.be facebook.com/sturauhasselt twitter.com/sturauhasselt

41

42 Verdere info Presentatie: infosessie Integratie Industriële Ingenieurswetenschappen UHasselt – KU Leuven Mogelijkheid om elektronisch vragen te stellen

43 Appendix 1: Vergelijking deliberatieregels
UHasselt XIOS KHLim Deliberatiepakketten ba 1e ba 2e + 3e ba 2e ba 3e ba 1e + 2e + 3e ba Deliberatiepakketten ma 1e (+2e) ma 1e ma (2e ma) 1e (+2e ma) Toleranties inzetten Tolereerbaar: 8/9 1e ba: 2 onv, max 12 SP, 58% 1 onv, max 12 SP, 54% 2e + 3e ba/ma 10% vd opgnm. SP, 50% nvt (niet geslaagd = onvoldoendes hernemen, ook in ) ba 10% vd opgnm. SP ma Graad van verdienste 1e (of 2e ma) Grenswaarden (%) 68 – ? 68 – 77 – 85 Kleuren aanpassen Hoort bij slide over deliberatieregels (tonen indien er vragen zijn, anders enkel in uitgebreide algemene ppt)


Download ppt "Integratie Industriële IngenieursWetenschappen UHasselt – KU Leuven"

Verwante presentaties


Ads door Google