De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie"— Transcript van de presentatie:

1 Integratie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
Gepresenteerd door: rector, Duo presentatie (vice-rector OW, directeur OW), decaan van faculteit) Presentatie specifiek voor opleiding IIW

2 Rector UHasselt, Prof. dr. Luc De Schepper
Layout aanpassen (Dave) Rector UHasselt, Prof. dr. Luc De Schepper

3 UHasselt in volle groei – Onderwijs
Updaten met data (Lieve)

4 UHasselt in volle groei – Onderzoek
publicaties Updaten met data (Lieve)

5 UHasselt in volle groei – Personeel
Personeelsaantallen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal 673 688 708 710 745 820 856 928 970 ATP 226 223 219 230 242 251 262 276 Deze slide noodzakelijk? (Vraag aan Rector)

6 UHasselt nu en na integratie
Opgericht in 1973 Studenten: Personeel: 4 Faculteiten 6 Faculteiten Huidige: Bedrijfseconomische wetenschappen Geneeskunde en levenswetenschappen Wetenschappen Rechten Nieuwe faculteiten Architectuur en kunst Industriële IngenieursWetenschappen

7 Onderwijs Bachelor Master wetenschappen geneeskunde en levens
bedrijfs-economische wetenschappen rechten Bachelor Master Layout aanpassingen (Dave)

8 Integratie – Organisatie
wetenschappen geneeskunde en levens wetenschappen bedrijfs-economische wetenschappen rechten architectuur & kunst industriële Ingenieurs wetenschappen Bachelor Master Layout aanpassingen (Dave) REVAKI AR IAR IIW 2 nieuwe faculteiten evolutie naar studenten

9 Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen (GLW)
Decaan GLW, Prof. dr. Piet Stinissen

10 Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
Onderwijs Meer dan 1200 studenten in 3 opleidingen Geneeskunde (bachelor) Biomedische Wetenschappen (bachelor en master) Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Doctoral School Medicine and Life Sciences Onderzoek Biomedisch Onderzoeksinstituut: multiple sclerose: MS Netwerk Limburg immunologische & neurologische ziekten REVAL: revalidatieonderzoek cardio, neuro, pediatrie… Limburg Clinical Research Program (LCRP): cardiologie, oncologie, infectieziekten, … Patiëntveiligheid in ziekenhuizen

11 MS Netwerk Limburg

12 Adlon

13 Samenwerking met ziekenhuizen
Strategische samenwerking met ZOL (Genk) en Jessa (Hasselt) Belangrijke focus op onderwijs: professoren, kliniekmonitoren, stages, … Sterke uitbouw medisch-wetenschappelijk onderzoek

14 New from September 2013: van PHL naar UHasselt
Bachelor-Master opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Alle lessen op campus Diepenbeek Zelfde aanpak, vertrouwde kwaliteit, staf, stageplaatsen…, maar nu met voordelen UHasselt

15 Drie opleidingen: in Diepenbeek
Biomedische Wetenschappen: 5 jaar (3+2): volledig in Diepenbeek Samenwerking met Universiteit Maastricht voor masteropleidingen Geneeskunde: 3 jaar : volledig in Diepenbeek Samenwerking met KULeuven, Doorstroom naar alle Vlaamse Universiteiten Revalidatiewetensch. en kinesitherapie : Samenwerking met KULeuven voor

16 Drie opleidingen: onze partners
Biomedische Wetenschappen: 5 jaar (3+2): volledig in Diepenbeek Samenwerking met Universiteit Maastricht voor masteropleidingen Geneeskunde: 3 jaar : volledig in Diepenbeek Samenwerking met KULeuven, Doorstroom naar alle Vlaamse Universiteiten Revalidatiewetensch. en kinesitherapie : Samenwerking met KULeuven voor

17 Alle academische zorgopleidingen onder één dak
Medische en zorgsector: goede keuze ! Vele nieuwe ontwikkelingen, veel jobkansen

18 Nieuwe kansen voor innovatie in healthcare

19 Kenmerken van onze opleidingen in fac GLW

20 Excellent onderwijs ‘op maat’
Activerend onderwijs Geïntegreerd onderwijs in blokken Kleine groepen en goede begeleiding : prof is coach ! Sterk accent op competenties

21 Excellente stages In binnen- en buitenland ziekenhuis, universiteit,
bedrijfsleven, … Excellente stages

22 Faculteit GLW: Alles op één campus

23 Bruisend studentenleven
India avond 20 feb 13

24 TeddyBear Hospital: BeMSA, Jessa 20-04-2013

25 I have a dream ?

26 Save the date: Verhuis op 14 juni 2013

27 Welkom in onze faculteit !

28 Student zijn aan de UHasselt?
Inkorten van tekst en mooier voorstellen Directeur Onderwijs, ir. Nicole Dekelver

29 Wat betekent dit voor jou?
Je wordt UHasselt student De curricula wijzigen niet omwille van de integratie De opleiding behoudt haar eigen academische kalender De lesgevers blijven dezelfde (worden wel UHasselt personeel) De onderwijsactiviteiten zullen doorgaan aan de UHasselt, Campus Diepnbeek Je geniet van dezelfde voorzieningen zoals alle UHasselt studenten

30 Inschrijving Huidige studenten:
hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen hebben een account en UHasselt adres ontvangen kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het studentendossier vanaf 11 juli 2013 https://www.uhasselt.be/ Een herinschrijving kun je rustig thuis doen in mijn studentendossier, vanaf 11 juli. Voor de betaling van het voorschot krijg je een mail met de betalingsgegevens (bedrag en mededeling).  Studenten die elektronisch opnieuw inschrijven, kunnen hun studentenkaart (na betaling van het voorschot) zelf upgraden aan de terminal aan de studentenbalie op campus Hasselt (Oude Gevangenis) of campus Diepenbeek (gebouw D). Op de achterkant van je kaart komt dan de inschrijving Herinschrijven doe je liefst zo snel mogelijk, bij voorkeur vóór 14 september en zeker voor de start van het academiejaar. Na 15 oktober kun je niet meer online herinschrijven omdat je gebruikersnummer en paswoord dan vervallen is. r studenten deze info kunnen vinden (herinschrijving info op website UH) hierop inklikken en zo tot detail info in bovenstaande slide komen.

31 Inschrijving Check: Studiecontract met je ingeleverde documenten?
Hierna tonen van: Link naar persoonlijk les- en examenrooster Link naar studentenvoorzieningen

32 Inschrijving Check: Studiecontract met je ingeleverde documenten?
Hierna tonen van: Link naar persoonlijk les- en examenrooster Link naar studentenvoorzieningen

33 Inschrijving Invoegen screenshot van website: volgende pagina na inloggen op mijn studentendossier om elektronische in te schrijven (Dave)

34 Inschrijving Huidige studenten:
hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen hebben een account en UHasselt adres ontvangen kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het studentendossier vanaf 11 juli 2013 (https://www.uhasselt.be/intranet) kunnen na betaling van voorschot de studentenkaart valideren aan de studentenbalie aan UHasselt in Diepenbeek (gebouw D) Screenshot van site waar studenten deze info kunnen vinden (herinschrijving info op website UH) hierop inklikken en zo tot detail info in bovenstaande slide komen.

35 Studentenkaart Identificatie als UHasselt student
Intern betaalmiddel (Ping-Ping) Kortingen (restaurant, sport, cultuur, openbaar vervoer …)

36 Elektronisch studentendossier
Check: Studiecontract met je ingeleverde documenten? Hierna tonen van: Link naar persoonlijk les- en examenrooster Link naar studentenvoorzieningen

37 Studiecontract met de UHasselt
Studenten die herinschrijven sluiten een studiecontract met de UHasselt vervolgen hun traject aan de UHasselt (cf studentendossier) nemen alle verworven credits en gedelibereerde cijfers mee vallen vanaf dat ogenblik onder Bachelor: OER UHasselt Master: Full credit krijgen bij afstuderen Bachelor: UHasselt diploma Master: UHasselt - KU Leuven diploma

38 Deliberatieregels Bachelor: twee deliberatiepakketten/tolerantieregels
1e deel van het modeltraject (60 stpt) hoogstens 2 onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt én min. 54% bij 1 onvoldoende en 58% bij 2 onvoldoendes 2e en 3e deel van het modeltraject (120 stpt) enkel onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt én minimaal 50% Master: full credit Dit is algemeen overzicht (een slide met meer detail kan worden getoond indien nodig (zie appendix 1)

39 Overgangsmaatregelen
Opleiding OER PHL ba REVAKI PHL PHL-KUL ma REVAKI Full credit opleiding OER UH ba REVAKI UHasselt UH-KUL ma REVAKI Full credit

40 Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Verworven credits / gedelibereerde cijfers blijven behouden aan de UHasselt Inkorten van tekst en mooier voorstellen

41 Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Examencommissie van de UHasselt delibereert over examenresultaten waarover de hogeschool nog geen uitspraak deed = restpakket Inkorten van tekst en mooier voorstellen

42 Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Deliberatie over dit ‘restpakket’ aan de hand van de UHasselt-regels Inkorten van tekst en mooier voorstellen

43 Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Gewogen percentage berekend op het volledige deliberatiepakket en niet op het restpakket Inkorten van tekst en mooier voorstellen

44 Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Graad van verdienste op basis van de resultaten van de volledige opleiding Inkorten van tekst en mooier voorstellen

45 Overdragen van Bindende voorwaarden Faciliteiten Studentenmobiliteit
Elke student die minder dan 50% van de opgenomen studiepunten behaalde in het academiejaar kan niet automatisch inschrijven. Eind bezorgt de examencommissie van de hogeschool aan de examencommissie van de UHasselt een lijst met alle studenten die na 1e en 2e zit minder dan 50% van de opgenomen studiepunten behaalden, inclusief het advies om al dan niet bindende voorwaarden op te leggen. De examencommissie van de UHasselt formuleert de bindende voorwaarden Elke student die in inschreef met bindende voorwaarden en niet voldaan heeft aan deze bindende voorwaarden, kan niet automatisch inschrijven in (aan de UHasselt) Eind bezorgt de examencommissie van de hogeschool aan de examencommissie van de UHasselt een lijst met alle studenten die na 1e en 2e zit niet voldaan hebben aan de bindende voorwaarden, inclusief het advies m.b.t. al dan niet weigering tot inschrijving. De examencommissie van de UHasselt volgt al dan niet het advies van de examencommissie en kan hiervoor een beroep doen op de trajectbegeleider. Afspraken: De trajectbegeleiders van de integrerende opleidingen bezorgen de lijsten van de studenten met faciliteiten aan de studiebegeleiders van de UHasselt. Het moet vooraf bekeken worden op de faciliteiten tussen de verschillende instellingen grote verschillen kennen. Indien studenten van de hogescholen ‘minimale faciliteiten’ kregen toegekend, hebben zij hier ook aan de UHasselt recht op. Dit nemen de studieloopbaanbegeleiders en de studiebegeleiders onderling op.

46 Studiebegeleiding Dienst studieadvies en -begeleiding
- Niet curriculumgebonden studiemoeilijkheden - Aanvragen faciliteiten Dienst studieloopbaanbegeleiding - Alle dossiers m.b.t. individuele studieloopbaan Psychosociale begeleiding GIT? Internationalisering?

47 Praktische aangelegenheden
Zelfde studiegeld Zelfde sociale voorzieningen als UHasselt studenten Boekentoelage PC toelage Woontoelage Gesubsidieerde maaltijden Tussenkomst vervoer Fietsproject Tussenkomsten sport en cultuur Persoonlijke financiële toelagen Eén studentenloket voor studentenadministratie (campus Diepenbeek) Eén loket voor sociale voorzieningen (campus Diepenbeek) Aankoop handboeken/cursussen via campusboekhandel (Diepenbeek) Helpdesk Toegang tot faciliteiten UHasselt Faciliteiten wijzigingen?: Studentenkaart Betaalkaart Laptop/IT ondersteuning BIB (bv. toegang tot KUL BIB?) Toelating tot verenigingen/raden (studentenraad, studentenverenigingen, studentenoverleg,…)? Studentenvoorzieningen (wat met Stuvoor-KHLim en Stuvox-XIOS?)?

48 Infomarkt Trajectbegeleiding OER Studenten- voorzieningen Studenten-
mobiliteit Inge Jacobs Martine Luwel Lieve Quanten Liesbeth Huber Liesbeth Oeyen Studenten- administratie Studie- begeleiding ICT Melanie Hoeyberghs Veerle Smeers Marleen Jehaes Danny Smets Josette Wilmots

49 Vragen? 10 min: vragen van studenten/docenten

50 Studentenparticipatie @ Universiteit Hasselt
Work on your own student life and the studying of the future! Studentenparticipatie @ Universiteit Hasselt

51 “Inspraak, medezeggenschap en bestuursfuncties van studenten in het hoger onderwijs dragen enorm bij aan de kwaliteit van het onderwijs” Pascal Smet, minister van Onderwijs

52 StuRa Universiteitsbeleid Student

53 Meer info … sturauhasselt.be facebook.com/sturauhasselt twitter.com/sturauhasselt

54

55 Verdere info Presentatie: infosessie Integratie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Mogelijkheid om elektronisch vragen te stellen

56 Appendix 1: Vergelijking deliberatieregels
UHasselt PHL Deliberatiepakketten ba 1e ba 2e + 3e ba pakket per inschrijving Toleranties inzetten Tolereerbaar: 8/9 1e ba: 2 onv, max 12 SP, 58% 1 onv, max 12 SP, 54% 2e + 3e ba/ma 10% vd opgnm. SP, 50% nvt, doch wel deliberatieregels (niet geslaagd = onvoldoendes hernemen, ook in ) Graad van verdienste 1e + 2e + 3e ba 3e ba Grenswaarden (%) 68 – 70 – Kleuren aanpassen Hoort bij slide over deliberatieregels (tonen indien er vragen zijn, anders enkel in uitgebreide algemene ppt)


Download ppt "Integratie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie"

Verwante presentaties


Ads door Google