De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie Architectuur en Interieurarchitectuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie Architectuur en Interieurarchitectuur"— Transcript van de presentatie:

1 Integratie Architectuur en Interieurarchitectuur
Gepresenteerd door: rector, Duo presentatie (vice-rector OW, directeur OW), decaan van faculteit) Presentatie specifiek voor opleiding Architectuur en Interieurarchitectuur

2 Vicerector Onderwijs UHasselt,
Prof. dr. Jean-Michel Rigo

3 UHasselt in volle groei – Onderwijs

4 UHasselt in volle groei – Onderzoek
publicaties Koen Van Cleempoel: “De groei in onderzoek wordt enkel getoond aan de hand van publicaties en aantallen doctoraten. Omdat dit een ietwat gevoelig thema binnen onze faculteit is, waar een groot deel van onze onderzoek ook ontwerpgebonden is, zou ik eventueel willen voorstellen om deze dia uit te breiden, of ze te schrappen. Marie-Paul heeft de dia ook getoond tijdens een algemene vergadering enkele maanden geleden en nadien hebben we hierover vragen gekregen van collega's.” Jean-Michel: iets toevoegen over ontwerp gebonden onderzoek (immers de criteria die van toepassing zijn voor het meetellen van publicaties in de output zullen nog bijgestuurd worden door de overheid)

5 UHasselt in volle groei – Personeel
Personeelsaantallen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal 673 688 708 710 745 820 856 928 970 ATP 226 223 219 230 242 251 262 276

6 UHasselt nu en na integratie
Opgericht in 1973 Studenten: Personeel: 4 Faculteiten 6 Faculteiten Huidige: Bedrijfseconomische wetenschappen Geneeskunde en levenswetenschappen Wetenschappen Rechten Nieuwe faculteiten Architectuur en kunst Industriële IngenieursWetenschappen

7 Onderwijs Bachelor Master wetenschappen geneeskunde en levens
bedrijfs-economische wetenschappen rechten Bachelor Master

8 Integratie – Organisatie
wetenschappen geneeskunde en levens wetenschappen bedrijfs-economische wetenschappen rechten architectuur & kunst industriële Ingenieurs wetenschappen Bachelor Master REVAKI AR IAR IIW 2 nieuwe faculteiten evolutie naar studenten

9 Faculteit Architectuur en kunst
Vicedecaan Faculteit Architectuur en kunst, Koenraad Van Cleempoel

10 Faculteit Architectuur en kunst
Organisatie faculteit: Opleidingsraad Faculteitsraad Rob Cuyvers Departementshoofd Decaan Koen Van Cleempoel Opleidingscoördinator IAR Vicedecaan Els Hannes Opleidingscoördinator AR Administratief directeur Els Hannes wordt aangekondigd als “administratief directeur”. In de UHasselt is de officiële naam voor dergelijke functie “faculteitssecretaris”. Dit zouden we toch correct moeten doen, dergelijke dingen liggen gevoelig. Ik stuur nog dadelijk een mail naar An De Backer om te weten wat precies beslist is of nog niet beslist is? (Nicole)

11 Faculteit Architectuur en kunst
Bevoegdheden faculteit: Onderzoek: Architectuur, interieurarchitectuur en kunst Onderzoeksgroep ArcK > architectuur en interieurarchitectuur Onderzoeksgroep MAD-research (Elfde Linie) > kunst Onderwijs: Architectuur en interieurarchitectuur Bachelor of science in architectuur (180 stpt) Master of science in architectuur (120 stpt) Bachelor of science in interieurarchitectuur (180 stpt) Master of science in interieurarchitectuur (60 stpt) Curricula, gebouwen, docenten... Al het goede blijft

12 Student zijn aan de UHasselt?
Directeur Onderwijs, ir. Nicole Dekelver

13 Wat betekent dit voor jou?
Je wordt UHasselt student De curricula wijzigen niet omwille van de integratie De opleiding behoudt haar eigen academische kalender De lesgevers blijven dezelfde (worden wel UHasselt personeel) De onderwijsactiviteiten blijven doorgaan aan de UHasselt, Campus Diepenbeek Je geniet van dezelfde voorzieningen zoals alle UHasselt studenten

14 Inschrijving Huidige studenten:
hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen hebben een account en UHasselt adres ontvangen kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het studentendossier vanaf 11 juli 2013 Een herinschrijving kun je rustig thuis doen in mijn studentendossier, vanaf 11 juli. Voor de betaling van het voorschot krijg je een mail met de betalingsgegevens (bedrag en mededeling).  Studenten die elektronisch opnieuw inschrijven, kunnen hun studentenkaart (na betaling van het voorschot) zelf upgraden aan de terminal aan de studentenbalie op campus Hasselt (Oude Gevangenis) of campus Diepenbeek (gebouw D). Op de achterkant van je kaart komt dan de inschrijving Herinschrijven doe je liefst zo snel mogelijk, bij voorkeur vóór 14 september en zeker voor de start van het academiejaar. Na 15 oktober kun je niet meer online herinschrijven omdat je gebruikersnummer en paswoord dan vervallen is. r studenten deze info kunnen vinden (herinschrijving info op website UH) hierop inklikken en zo tot detail info in bovenstaande slide komen.

15 Inschrijving Check: Studiecontract met je ingeleverde documenten?
Hierna tonen van: Link naar persoonlijk les- en examenrooster Link naar studentenvoorzieningen

16 Inschrijving Check: Studiecontract met je ingeleverde documenten?
Hierna tonen van: Link naar persoonlijk les- en examenrooster Link naar studentenvoorzieningen

17 Inschrijving Invoegen screenshot van website: volgende pagina na inloggen op mijn studentendossier om elektronische in te schrijven (Dave)

18 Inschrijving Huidige studenten:
hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen hebben een account en UHasselt adres ontvangen kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het studentendossier vanaf 11 juli 2013 ( kunnen na betaling van voorschot de studentenkaart valideren aan de studentenbalie aan UHasselt in Diepenbeek (gebouw D) Screenshot van site waar studenten deze info kunnen vinden (herinschrijving info op website UH) hierop inklikken en zo tot detail info in bovenstaande slide komen.

19 Studentenkaart Identificatie als UHasselt student
Intern betaalmiddel (Ping-Ping) Kortingen (restaurant, sport, cultuur, openbaar vervoer …)

20 Elektronisch studentendossier
Check: Studiecontract met je ingeleverde documenten? Hierna tonen van: Link naar persoonlijk les- en examenrooster Link naar studentenvoorzieningen

21 Studiecontract met de UHasselt
Studenten die herinschrijven sluiten een studiecontract met de UHasselt vervolgen hun traject aan de UHasselt (cf studentendossier) nemen alle verworven credits en gedelibereerde cijfers mee vallen vanaf dat ogenblik onder de OER van de UHasselt krijgen bij afstuderen een UHasselt diploma

22 Deliberatieregels Bachelor: twee deliberatiepakketten/tolerantieregels
1e deel van het modeltraject (60 stpt) hoogstens 2 onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt én min. 54% bij 1 onvoldoende en 58% bij 2 onvoldoendes 2e en 3e deel van het modeltraject (120 stpt) enkel onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt én minimaal 50% Master: één deliberatiepakket/tolerantieregels (60 of 120 stpt) enkel onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 6 stpt (eenjarige master) respectievelijk 12 stpt (tweejarige master) Dit is algemeen overzicht (een slide met meer detail kan worden getoond indien nodig (zie appendix 1)

23 Overgangsmaatregelen
Opleiding OER PHL ba (INT) ARC PHL PHL ma (INT) ARC opleiding OER UH ba (INT) ARC UHasselt UH ma (INT) ARC

24 Overgangsmaatregelen
Verworven credits / gedelibereerde cijfers blijven behouden aan de UHasselt

25 Overgangsmaatregelen
Examencommissie van de UHasselt delibereert over examenresultaten waarover de hogeschool nog geen uitspraak deed = restpakket

26 Overgangsmaatregelen
Deliberatie over dit ‘restpakket’ aan de hand van de UHasselt-regels

27 Overgangsmaatregelen
Gewogen percentage berekend op het volledige deliberatiepakket en niet op het restpakket

28 Overgangsmaatregelen
Graad van verdienste op basis van de resultaten van de volledige opleiding

29 Studentenmobiliteit (erasmus)
Overdragen van Bindende voorwaarden Faciliteiten Studentenmobiliteit (erasmus) Elke student die minder dan 50% van de opgenomen studiepunten behaalde in het academiejaar kan niet automatisch inschrijven. Eind bezorgt de examencommissie van de hogeschool aan de examencommissie van de UHasselt een lijst met alle studenten die na 1e en 2e zit minder dan 50% van de opgenomen studiepunten behaalden, inclusief het advies om al dan niet bindende voorwaarden op te leggen. De examencommissie van de UHasselt formuleert de bindende voorwaarden Elke student die in inschreef met bindende voorwaarden en niet voldaan heeft aan deze bindende voorwaarden, kan niet automatisch inschrijven in (aan de UHasselt) Eind bezorgt de examencommissie van de hogeschool aan de examencommissie van de UHasselt een lijst met alle studenten die na 1e en 2e zit niet voldaan hebben aan de bindende voorwaarden, inclusief het advies m.b.t. al dan niet weigering tot inschrijving. De examencommissie van de UHasselt volgt al dan niet het advies van de examencommissie en kan hiervoor een beroep doen op de trajectbegeleider. Afspraken: De trajectbegeleiders van de integrerende opleidingen bezorgen de lijsten van de studenten met faciliteiten aan de studiebegeleiders van de UHasselt. Het moet vooraf bekeken worden op de faciliteiten tussen de verschillende instellingen grote verschillen kennen. Indien studenten van de hogescholen ‘minimale faciliteiten’ kregen toegekend, hebben zij hier ook aan de UHasselt recht op. Dit nemen de studieloopbaanbegeleiders en de studiebegeleiders onderling op.

30 Studiebegeleiding Dienst studieadvies en -begeleiding
- Niet curriculumgebonden studiemoeilijkheden - Aanvragen faciliteiten Dienst studieloopbaanbegeleiding - Alle dossiers m.b.t. individuele studieloopbaan Psychosociale begeleiding GIT? Internationalisering?

31 Praktische aangelegenheden
Zelfde studiegeld Zelfde sociale voorzieningen als UHasselt studenten Boekentoelage PC toelage Woontoelage Gesubsidieerde maaltijden Tussenkomst vervoer Fietsproject Tussenkomsten sport en cultuur Persoonlijke financiële toelagen Eén studentenloket voor studentenadministratie (campus Diepenbeek) Eén loket voor sociale voorzieningen (campus Diepenbeek) Aankoop handboeken/cursussen via campusboekhandel (Diepenbeek) Helpdesk Toegang tot faciliteiten UHasselt Faciliteiten wijzigingen?: Studentenkaart Betaalkaart Laptop/IT ondersteuning BIB (bv. toegang tot KUL BIB?) Toelating tot verenigingen/raden (studentenraad, studentenverenigingen, studentenoverleg,…)? Studentenvoorzieningen (wat met Stuvoor-KHLim en Stuvox-XIOS?)?

32 Infomarkt Trajectbegeleiding OER Studie- begeleiding Studenten-
Inge Jacobs Liese Aerts Özlem Yalci Veerle Smeers Alida Van Wijck Lutgarde Van den Bosch Lieve Quanten Studenten- administratie Studenten- voorzieningen ICT / PC Internationale uitwisselingen Marleen Jehaes Filip Reyns Danny Smets Josette Wilmots Liesbeth Huber Stéphanie Frère

33 Vragen? 10 min: vragen van studenten/docenten

34 Studentenparticipatie @ Universiteit Hasselt
Work on your own student life and the studying of the future! Studentenparticipatie @ Universiteit Hasselt

35 “Inspraak, medezeggenschap en bestuursfuncties van studenten in het hoger onderwijs dragen enorm bij aan de kwaliteit van het onderwijs” Pascal Smet, minister van Onderwijs

36 StuRa Universiteitsbeleid Student

37 Meer info … sturauhasselt.be facebook.com/sturauhasselt twitter.com/sturauhasselt

38

39 Verdere info Presentatie: infosessie Integratie Architectuur en Interieurarchitectuur Mogelijkheid om elektronisch vragen te stellen

40 Appendix 1: Vergelijking deliberatieregels
UHasselt PHL Deliberatiepakketten ba 1e ba 2e + 3e ba pakket per inschrijving Toleranties inzetten Tolereerbaar: 8/9 1e ba: 2 onv, max 12 SP, 58% 1 onv, max 12 SP, 54% 2e + 3e ba/ma 10% vd opgnm. SP, 50% nvt, doch wel deliberatieregels (niet geslaagd = onvoldoendes hernemen, ook in ) Graad van verdienste 1e + 2e + 3e ba 3e ba Grenswaarden (%) 68 – 70 – Hoort bij slide over deliberatieregels (tonen indien er vragen zijn, anders enkel in uitgebreide algemene ppt)


Download ppt "Integratie Architectuur en Interieurarchitectuur"

Verwante presentaties


Ads door Google