De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenen binnen de niveau 1 en 2 opleidingen / 2F

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenen binnen de niveau 1 en 2 opleidingen / 2F"— Transcript van de presentatie:

1 Rekenen binnen de niveau 1 en 2 opleidingen / 2F
vincent jonker freudenthal instituut nijmegen, 3 juni 2010

2

3 Even oefenen: Welke weet u meteen?
12 x 12 25 x 25 8 x 125 8 x 126 16 x 6,25 even oefenen

4 AKA deelnemers

5 Referentiekader rekenen -> 2F
Functionele gecijferdheid Rekenwijzer AKA IJsberg

6 Referentiekader rekenen
Inmiddels is er de versie die in de wet is opgenomen, met minder tekst en vooral de tabellen. Downloaden o.a via Digitaal in onze wiki. Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen 6

7 Functioneel gebruiken (formaliseren, generaliseren, abstraheren)
Verdiepen (formaliseren, generaliseren, abstraheren) 7

8 Vier subdomeinen Getallen Verhoudingen Meten & meetkunde Verbanden
soorten getallen, samenhang, bewerkingen Verhoudingen verhoudingen en percentages, begrip, samenhang, berekeningen Meten & meetkunde meten: begrip van en berekeningen met maten mtk.: ´de ruimte om ons heen beschrijven´ Verbanden tabellen, grafieken en diagrammen, met numerieke gegevens of verbanden, vuistregels, regelmaat, 8

9 Gevolgen voor onderwijs
in vmbo en mbo

10 vmbo 2F verplicht voor alle leerlingen 2S mag als streefniveau eindtoets rekenen 2F bij het examen mbo 2F voor mbo 1,2,3 3F voor mbo4 mbo4 examen rekenen 3F Ook examens voor mbo2-3 (2F) Pilot voor mbo1

11 2F maatschappelijk gewenst niveau, ‘functionele gecijferdheid’
bouwt voort op 1F te behalen bij verlaten vmbo (vanaf 2014/2015?) onderhouden of alsnog te behalen in mbo (1), 2 en 3 (examen 2014/2015) 11

12 3F verplicht niveau voor mbo 4
getoetst via centraal ontwikkeld examen (2013/2014) 3F is een verbreding en toespitsing van 2F 12

13 rekenen/wiskunde en functionele gecijferdheid

14 ROC Albeda ROC Zadkine Graafschap College ROC Zeeland Mondriaan College ROC Twente APS Freudenthal instituut

15

16

17

18 terugkerende ‘vaardigheden’
Notatie en betekenis van getallen en maten kennen en gebruiken. Omgaan met tijd en geld. Hoeveelheden en aantallen tellen, meten, schatten of berekenen.

19 terugkerende ‘vaardigheden’ (2)
Begrip hebben van hoeveelheden en maten die typisch zijn voor de beroepscontext en deze gebruiken. Eenvoudige plattegrond of routebeschrijving gebruiken. Numerieke informatie uit lijsten en tabellen aflezen en gebruiken.

20 Neem steeds de symbolen en getallen zoals die voorkomen in authentieke situaties als uitgangspunt.
Leg daarbij de nadruk op rekentaal in plaats van op wiskundetaal. Beperk ‘wortels’ tot de knop op de rekenmachine. Bij machten is alleen kennis van de term ‘kwadraat’ relevant. En – als het om oppervlakte en inhoud gaat – eenheden als vierkante meter en kubieke (deci)meter.

21 Verhoudingen komen in beroepen en maatschappelijke situaties veel voor.
Wijs deze situaties aan. Hierbij is afstemming met de praktijk- en taaldocenten van belang. De AKA-deelnemer moet de formele schrijfwijze van schalen kunnen herkennen in een concrete situatie: bij een kaart, bij een werktekening of bij een plattegrond.

22 De notatie en betekenis kennen van allerlei maten is ook voor de AKA-deelnemer erg belangrijk. Zeker als het gaat om veelvoorkomende maten, om tijd en geld en om het aflezen van meetinstrumenten. Het gaat altijd om het beschrijven van situaties en routes. Daarbij kan ook natuurlijke taal gebruikt worden: een vierkante doos, haaks op de bosweg. Het is belangrijk dit goed af te stemmen op taal

23 Omgaan met formules houdt voor de AKA-opleiding in: kunnen werken met eenvoudige vuistregels of rekenvoorschriften. Dus: 1 schepje koffie per 2 kopjes; de oppervlakte van een rechthoekige kamer bepaal je met: opp = lengte x breedte. Een AKAdeelnemer hoeft niet uit een formule conclusies te trekken over het verloop van de bijbehorende grafiek. Het koppelen van getalsmatige informatie of van een beschrijving aan grafische informatie komt in de media veelvuldig voor.

24 IJsberg

25 Een half en een vierde is drie vierde
Wat denkt de leerling? Een half en een vierde is drie vierde

26 IJsberg modelondersteund contextgebonden
bij deltion eerste bijeenkomst kwam de ijsberg slechts heel kort langs. nu even bedenken of we deze nog even terug laten komen. hier kan een zelfstandige activiteit bij worden uitgevoerd, maar misschien is het beter om dit model ‘klassikaal’ te bespreken.

27 Context 7 blikjes kattenvoer, poes eet ¾ blikje per dag
Hoe lang kun je er mee doen?

28 Oplossingen kattenvoer
Naar Remelka Fokke Munk, ipabo

29 Toetsing

30 o.a. Studiemeter

31

32

33

34

35 Wat wilt/moet u uw leerlingen/deelnemers meegeven op het gebied van rekenen & gecijferdheid?

36 Rijke rekenlessen of workshops
Geïntegreerd met beroepstaken Ondersteuning en oefening Individueel op maat Rijke rekenlessen of workshops structuur & systematiek lijn versterking opbouw repertoire Praktijk docent Reken ICT rekenspecialist RT-er handelen nuttig gebruiken benoemen ontwikkelen interactie reflectie basis oefenen consolideren 36

37 Vragen vincent jonker, v.h.jonker@uu.nl www.fi.uu.nl/mbo/


Download ppt "Rekenen binnen de niveau 1 en 2 opleidingen / 2F"

Verwante presentaties


Ads door Google