De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recht en vooruitgang Gevalstudie van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het eHealth-platform Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recht en vooruitgang Gevalstudie van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het eHealth-platform Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale."— Transcript van de presentatie:

1 Recht en vooruitgang Gevalstudie van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het eHealth-platform Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid en eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Email: frank.robben@mail.fgov.be frank.robben@mail.fgov.be Websites: www.ksz.fgov.be – www.ehealth.fgov.be www.ksz.fgov.bewww.ehealth.fgov.bewww.ksz.fgov.bewww.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobben www.law.kuleuven.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.be/icri/frobben

2 KSZ en eHealth-platform systemen voor de organisatie van veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zeer talrijke actoren systemen voor de organisatie van veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zeer talrijke actoren > 3.000 actoren in de sociale sector (KSZ) > 3.000 actoren in de sociale sector (KSZ) > 100.000 actoren in de gezondheidszorgsector (eHealth- platform) > 100.000 actoren in de gezondheidszorgsector (eHealth- platform) met behoud van de autonomie en de bevoegdheden van de onderscheiden actoren met behoud van de autonomie en de bevoegdheden van de onderscheiden actoren zonder centrale gegevensopslag zonder centrale gegevensopslag na procesoptimalisatie en, zo nodig, aanpassing van de regelgeving om deze procesoptimalisatie juridisch mogelijk te maken na procesoptimalisatie en, zo nodig, aanpassing van de regelgeving om deze procesoptimalisatie juridisch mogelijk te maken 7 mei 2010 Frank Robben 2

3 KSZ en eHealth-platform waarbij de gegevensuitwisseling voorafgaandelijk gemachtigd moet worden door een onafhankelijk sectorcomité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer na controle van waarbij de gegevensuitwisseling voorafgaandelijk gemachtigd moet worden door een onafhankelijk sectorcomité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer na controle van rechtmatigheid van het doel van de gegevensuitwisseling rechtmatigheid van het doel van de gegevensuitwisseling proportionaliteit van de uitgewisselde persoonsgegevens proportionaliteit van de uitgewisselde persoonsgegevens afdoende beveiliging afdoende beveiliging waarbij een “dienstenintegrator” voorafgaandelijk aan de concrete gegevensuitwissseling nagaat of aan de voorwaarden van de machtiging is voldaan en de gegevensuitwisseling logt waarbij een “dienstenintegrator” voorafgaandelijk aan de concrete gegevensuitwissseling nagaat of aan de voorwaarden van de machtiging is voldaan en de gegevensuitwisseling logt model werd bekroond met UN Public Service Award en de European Public Service Award voor innovatie model werd bekroond met UN Public Service Award en de European Public Service Award voor innovatie 7 mei 2010 Frank Robben 3

4 Concrete case KSZ & eHealth-platform grondig maatschappelijk debat met alle stakeholders over basisvisie en te waarborgen principes bij vernieuwende inzet van technologie grondig maatschappelijk debat met alle stakeholders over basisvisie en te waarborgen principes bij vernieuwende inzet van technologie wel betere sociale bescherming en betere gezondheid, minder lasten en kosten, respect voor autonomie en therapeutische vrijheid, … wel betere sociale bescherming en betere gezondheid, minder lasten en kosten, respect voor autonomie en therapeutische vrijheid, … maar niet meer mogelijkheden tot discriminatie, onnodige schending van de persoonlijke levenssfeer, … maar niet meer mogelijkheden tot discriminatie, onnodige schending van de persoonlijke levenssfeer, … formele regelgeving beperkt zich tot basisprincipes en is zoveel mogelijk technologisch neutraal formele regelgeving beperkt zich tot basisprincipes en is zoveel mogelijk technologisch neutraal 7 mei 2010 Frank Robben 4

5 Concrete case KSZ & eHealth-platform daardoor wordt rechtszekerheid geboden omtrent de doelstellingen van de technologische vooruitgang en wordt het bekomen van veranderingsbereidheid bij de stakeholders vergemakkelijkt daardoor wordt rechtszekerheid geboden omtrent de doelstellingen van de technologische vooruitgang en wordt het bekomen van veranderingsbereidheid bij de stakeholders vergemakkelijkt multidisciplinaire organen met normatieve bevoegdheid zijn ingesteld voor de concretisering van de basisprincipes in een steeds veranderende technologische omgeving, en zorgen voor een snelle aanpassing van de uitvoeringsregels waar nodig multidisciplinaire organen met normatieve bevoegdheid zijn ingesteld voor de concretisering van de basisprincipes in een steeds veranderende technologische omgeving, en zorgen voor een snelle aanpassing van de uitvoeringsregels waar nodig maatregelen zijn getroffen om de kwaliteit van de normen uitgewerkt door deze organen en de onderlinge coherentie te waarborgen maatregelen zijn getroffen om de kwaliteit van de normen uitgewerkt door deze organen en de onderlinge coherentie te waarborgen 7 mei 2010 Frank Robben 5

6 Recht en technologische vooruitgang recht dient tot ordening, waar nodig, van het maatschappelijk leven recht dient tot ordening, waar nodig, van het maatschappelijk leven recht is de juridische vertaling van waarden die in de maatschappij gelden en steunt dus op keuzes omtrent de al dan niet na te streven waarden recht is de juridische vertaling van waarden die in de maatschappij gelden en steunt dus op keuzes omtrent de al dan niet na te streven waarden recht moet er mede voor zorgen dat recht moet er mede voor zorgen dat technologische vooruitgang mogelijk is technologische vooruitgang mogelijk is technologische vooruitgang resulteert in maatschappelijke vooruitgang, en niet in maatschappelijke achteruitgang, beoordeeld vanuit de gehanteerde waarden technologische vooruitgang resulteert in maatschappelijke vooruitgang, en niet in maatschappelijke achteruitgang, beoordeeld vanuit de gehanteerde waarden veranderingsbereidheid wordt bevorderd doordat rechtszekerheid wordt geboden veranderingsbereidheid wordt bevorderd doordat rechtszekerheid wordt geboden 7 mei 2010 Frank Robben 6

7 Recht en technologische vooruitgang recht dient te steunen op multidisciplinaire inzichten recht dient te steunen op multidisciplinaire inzichten technologische mogelijkheden technologische mogelijkheden mogelijke maatschappelijke gevolgen van technologische mogelijkheden mogelijke maatschappelijke gevolgen van technologische mogelijkheden analyse van gewenste opportuniteiten en te vermijden risico’s analyse van gewenste opportuniteiten en te vermijden risico’s tijdens de juridische opleiding zou wat minder mogen worden gefocust op rechtstoepassing, en wat meer op (goede) methoden van rechtsevaluatie en rechtscreatie tijdens de juridische opleiding zou wat minder mogen worden gefocust op rechtstoepassing, en wat meer op (goede) methoden van rechtsevaluatie en rechtscreatie 7 mei 2010 Frank Robben 7

8 Belangrijke keuzes gepaste regelgevende instrumenten gepaste regelgevende instrumenten wet wet rechtspraak rechtspraak multidisciplinaire organen met normatieve bevoegdheid multidisciplinaire organen met normatieve bevoegdheid gepaste mate van precisie gepaste mate van precisie basisprincipes (wat) basisprincipes (wat) uitvoering (hoe) uitvoering (hoe) gepast tijdstip gepast tijdstip proactief proactief reactief reactief 7 mei 2010 Frank Robben 8

9 Belangrijke keuzes gepaste interpretatiemethode gepaste interpretatiemethode teleologisch teleologisch naar de letter naar de letter 7 mei 2010 Frank Robben 9

10 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Recht en vooruitgang Gevalstudie van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het eHealth-platform Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale."

Verwante presentaties


Ads door Google