De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwerking klantconsignatie SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Consignatiegoederen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verwerking klantconsignatie SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Consignatiegoederen."— Transcript van de presentatie:

1 Verwerking klantconsignatie SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Consignatiegoederen zijn goederen die op een klantlocatie worden opgeslagen, maar die nog steeds eigendom van uw bedrijf zijn. De klant hoeft pas te betalen voor deze goederen als ze uit de consignatievoorraad worden gehaald. Als dat niet het geval is, kan de klant niet-gebruikte consignatiegoederen meestal retourneren. Voordelen  Consignatievoorraad voor elke klant apart beheerd  Consignatievoorraad apart van de rest van uw voorraad beheerd Belangrijke Processtappen  Consignatieverzending  Consignatieafgifte  Consignatieafhaling  Consignatieretour  Picken en verzenden  verkoopfacturatie

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Verkoopbeheerder  Magazijnmedewerker  Facturatiebeheerder  Manager debiteuren

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Verwerking klantconsignatie Het SAP ERP-systeem heeft vier hoofdtransacties voor consignatieafhandeling, die allemaal afzonderlijk voorraadbeheer ondersteunen:  Consignatieverzending Met consignatieverzending kunt u de consignatievoorraad van de klant aanvullen. Goederenafgifte van de betreffende voorraad wordt geboekt van de vrij bruikbare voorraad naar de consignatievoorraad (speciale voorraad). De goederen blijven in het bezit van de leverancier.  Consignatieafhaling Alle consignatiegoederen die in het magazijn van de klant zijn opgeslagen en niet zijn gebruikt, kunnen via een consignatieafhaling worden teruggeboekt naar het magazijn van uw bedrijf. Als de klant consignatievoorraad retourneert, legt u de transactie vast door een consignatieafhalingsorder (ordersoort KA) te creëren. Als resultaat voert het systeem de volgende acties uit: Wanneer de goederenafgifte is geboekt, wordt de overeenkomstige hoeveelheid afgetrokken van de speciale voorraad van de klant en wordt deze toegevoegd aan uw voorraad in de vestiging waar de goederen zijn geretourneerd. Uw totale gewaardeerde voorraad blijft gelijk, omdat de geretourneerde voorraad werd beschouwd als deel van uw eigen voorraad, ook al bevond deze zich bij de klant. De transactie is daarom niet relevant voor de facturatie.

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Gedetailleerde Procesbeschrijving Verwerking klantconsignatie  Consignatieafgifte Via consignatieafgifte kan de klant uit de speciale voorraad consignatiegoederen halen voor gebruik of verkoop. Bij consignatieafgifte worden goederen uit de speciale voorraad verwijderd en die worden eigendom van de klant. Wanneer de klant consignatievoorraad verwijderd voor gebruik of verkoop, creëert u een consignatieafgifteorder om de transactie in het systeem te registreren.  Consignatieretour U gebruikt consignatieretouren als uw klant goederen wilt retourneren naar de consignatievoorraad. Als de klant consignatiegoederen die al uit de consignatievoorraad zijn gehaald, wil retourneren, kunt u deze transactie vastleggen door een consignatieretourorder te creëren.

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie – consignatieverzending Magazijnmedewerker Behoefte om consignatie- goederen te kopen Invoer consignatie- verzendingsorder Goederenaf- gifte boeken Charges controleren / Serienummer toewijzen (optioneel) Picklijst levering Gebeurtenis Klant Verkoopbeheerder Order- bevestiging Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Leverings- voorraad Afleverings -bewijs Vrachtbrief Proces beëindigen Picken

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie – consignatieafgifte Magazijn- medewerker Goederenaf- gifte van consignatie Invoer consignatie- afgifteorder Goederenaf- gifte boeken Facturatie Gebeurtenis Verkoopbeheerder Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Factuur Leverings- voorraad Proces beëindigen Debiteuren (Optioneel) Verkoop: periodeafsluitings- activiteiten (203) Debiteuren (157) Facturatie- beheerder Charges en serienummers toewijzen

8 ©2013 SAP AG. All rights reserved.8 Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie – consignatieafhaling Behoefte om consignatie- voorraad terug te zenden Invoer - consignatieafh alingsorder Goederen- ontvangst boeken Gebeurtenis Verkoopbeheerder Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Leverings- voorraad Proces beëindigen Magazijnmedewerker Charges en serienummers toewijzen

9 ©2013 SAP AG. All rights reserved.9 Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie – consignatieretour Debiteuren Magazijn- medewerker Retour naar consignatie- voorraad Invoer consignatie- retourorder Goederen- ontvangst boeken Gebeurtenis Verkoopbeheerder Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Creditnota Leverings- voorraad Proces beëindigen (Optioneel) Verkoop: periodeafslui- tingsactiviteiten (203) Debiteuren (157) Facturatie- beheerder Facturatie Charges en serienummers toewijzen Release Billing Documents for Accounting Consignatiere- tourorder vrijgeven voor facturatie

10 ©2013 SAP AG. All rights reserved.10 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

11 ©2013 SAP AG. All rights reserved.11 © 2013 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Download ppt "Verwerking klantconsignatie SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Consignatiegoederen."

Verwante presentaties


Ads door Google