De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwerking klantconsignatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verwerking klantconsignatie"— Transcript van de presentatie:

1 Verwerking klantconsignatie
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Consignatiegoederen zijn goederen die op een klantlocatie worden opgeslagen, maar die nog steeds eigendom van uw bedrijf zijn. De klant hoeft pas te betalen voor deze goederen als ze uit de consignatievoorraad worden gehaald. Als dat niet het geval is, kan de klant niet-gebruikte consignatiegoederen meestal retourneren. Voordelen Consignatievoorraad voor elke klant apart beheerd Consignatievoorraad apart van de rest van uw voorraad beheerd Belangrijke Processtappen Consignatieverzending Consignatieafgifte Consignatieafhaling Consignatieretour Picken en verzenden verkoopfacturatie

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Magazijnmedewerker Facturatiebeheerder Manager debiteuren

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Verwerking klantconsignatie Het SAP ERP-systeem heeft vier hoofdtransacties voor consignatieafhandeling, die allemaal afzonderlijk voorraadbeheer ondersteunen: Consignatieverzending Met consignatieverzending kunt u de consignatievoorraad van de klant aanvullen. Goederenafgifte van de betreffende voorraad wordt geboekt van de vrij bruikbare voorraad naar de consignatievoorraad (speciale voorraad). De goederen blijven in het bezit van de leverancier. Consignatieafhaling Alle consignatiegoederen die in het magazijn van de klant zijn opgeslagen en niet zijn gebruikt, kunnen via een consignatieafhaling worden teruggeboekt naar het magazijn van uw bedrijf. Als de klant consignatievoorraad retourneert, legt u de transactie vast door een consignatieafhalingsorder (ordersoort KA) te creëren. Als resultaat voert het systeem de volgende acties uit: Wanneer de goederenafgifte is geboekt, wordt de overeenkomstige hoeveelheid afgetrokken van de speciale voorraad van de klant en wordt deze toegevoegd aan uw voorraad in de vestiging waar de goederen zijn geretourneerd. Uw totale gewaardeerde voorraad blijft gelijk, omdat de geretourneerde voorraad werd beschouwd als deel van uw eigen voorraad, ook al bevond deze zich bij de klant. De transactie is daarom niet relevant voor de facturatie.

5 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Verwerking klantconsignatie Consignatieafgifte Via consignatieafgifte kan de klant uit de speciale voorraad consignatiegoederen halen voor gebruik of verkoop. Bij consignatieafgifte worden goederen uit de speciale voorraad verwijderd en die worden eigendom van de klant. Wanneer de klant consignatievoorraad verwijderd voor gebruik of verkoop, creëert u een consignatieafgifteorder om de transactie in het systeem te registreren. Consignatieretour U gebruikt consignatieretouren als uw klant goederen wilt retourneren naar de consignatievoorraad. Als de klant consignatiegoederen die al uit de consignatievoorraad zijn gehaald, wil retourneren, kunt u deze transactie vastleggen door een consignatieretourorder te creëren.

6 Verwerking klantconsignatie – consignatieverzending
Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie – consignatieverzending Gebeurtenis Behoefte om consignatie-goederen te kopen Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Klant Order-bevestiging Afleverings -bewijs Vrachtbrief Verkoopbeheerder Invoer consignatie-verzendingsorder Magazijnmedewerker Leverings-voorraad Picken Charges controleren / Serienummer toewijzen (optioneel) Goederenaf-gifte boeken Proces beëindigen Picklijst levering

7 Verwerking klantconsignatie – consignatieafgifte
Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie – consignatieafgifte Gebeurtenis Goederenaf-gifte van consignatie Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad (Optioneel) Verkoop: periodeafsluitings-activiteiten (203) Debiteuren (157) Verkoopbeheerder Invoer consignatie-afgifteorder Magazijn-medewerker Leverings-voorraad Charges en serienummers toewijzen Goederenaf-gifte boeken Facturatie-beheerder Facturatie Debiteuren Factuur Proces beëindigen

8 Verwerking klantconsignatie – consignatieafhaling
Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie – consignatieafhaling Gebeurtenis Behoefte om consignatie-voorraad terug te zenden Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad Verkoopbeheerder Invoer -consignatieafhalingsorder Magazijnmedewerker Leverings-voorraad Charges en serienummers toewijzen Goederen-ontvangst boeken Proces beëindigen

9 Verwerking klantconsignatie – consignatieretour
Procesflowdiagram Verwerking klantconsignatie – consignatieretour Gebeurtenis Retour naar consignatie-voorraad Dagelijkse werkvoorraad verzending, voldoende voorraad (Optioneel) Verkoop: periodeafslui-tingsactiviteiten (203) Debiteuren (157) Verkoopbeheerder Invoer consignatie-retourorder Magazijn-medewerker Leverings-voorraad Charges en serienummers toewijzen Goederen-ontvangst boeken Facturatie-beheerder Facturatie Release Billing Documents for Accounting Debiteuren Consignatiere-tourorder vrijgeven voor facturatie Creditnota Proces beëindigen

10 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

11


Download ppt "Verwerking klantconsignatie"

Verwante presentaties


Ads door Google