De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne productontwikkeling SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het bedrijfsproces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne productontwikkeling SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het bedrijfsproces."— Transcript van de presentatie:

1 Interne productontwikkeling SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het bedrijfsproces omvat alle stappen die noodzakelijk zijn om een project voor de ontwikkeling van een nieuw product op te zetten en af te handelen.  Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Voordelen  Projectstructurering  Vereenvoudigde voorcalculatie voor complexe projecten  Revisiestanden zorgen voor gegevensconsistentie Belangrijke Processtappen  Documentbeheer (Easy Document Management) o Een document (KPR) toewijzen aan de artikelstam van het gereed product  Projectbeheer o Een project creëren op basis van een sjabloon  Productgegevensbeheer met wijzigingsbeheer o Een wijzigingsnummer voor het ontwerpproject creëren o De stuklijst van het nieuwe product weergeven o De stuklijst opnieuw weergeven (resultaten van nummerwijziging) o Stuklijststatusbeheer o Revisiestand toewijzen aan de artikelstam van het nieuwe product  Productkostencontrolling o Artikelcalculatie voor het nieuwe product voor en na stuklijstwijzigingen (resultaten van prijswijziging worden getoond) o Artikelberekening  Projectafsluiting o Ontwikkelactiviteiten (constructieactiviteiten) vastleggen o Projectafsluiting en -afrekening

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Projectmanager  Productkostencontroller  Constructie Specialist  Medewerker (professionele gebruiker)  Centrale medewerker kostenadministratie (Bedrijfscontroller)  Vaste activa boekhouder

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Interne productontwikkeling Dit scenario ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen van nieuwe producten. SAP Product Lifecycle Management biedt de projectbeheerfuncties om alle kosten en documenten voor productontwikkeling te verzamelen. Het project biedt een centrale structuur voor kostenverzameling en documentatiebeheer. Functies voor transparante stuklijstafhandeling en productgegevensbeheer kunnen gebruikt worden om de productspecificatie om te zetten in een constructielijst die gekopieerd kan worden om de productiestuklijst te creëren. Alle projectactiviteiten worden vastgelegd.  Deinterne ontwerpafdeling stelt een ontwerpvoorstel voor het nieuwe product op, dat als basis zal dienen voor de productspecificatie.  De nieuwe artikelstam en artikelstuklijst worden gecreëerd in het backendsysteem. Nadien creëert de productieplanner een routing als basis voor productie en productberekening.  Om het prijsniveau te controleren dat de marketingafdeling voor het nieuwe product gespecificeerd heeft, berekent de productkostencontroller de materiaalkosten op basis van de stuklijst en routing. Wanneer de geschatte prijs hoger is dan de gespecificeerde prijslimiet wordt een component van de stuklijst van het nieuwe product via wijzigingsbeheer vervangen door een goedkopere component. De ontwerpafdeling geeft een constructiewijzigingsstamrecord af om alle wijzigingen in overeenstemming met het specificatiedocument te verzamelen en te documenteren.  Na een tweede calculatierun (kostenopgave) stemt de prijs met de begroting overeen. Nu kan het ontwikkelniveau van het nieuwe product vastgelegd worden door toewijzing van een revisiestand.  Aan het einde van het scenario legt de interne ontwerpafdeling de activiteiten vast die ze tijdens het project uitgevoerd heeft en sluit ze het project af.  De producent creëert een productiestuklijst door de constructiestuklijst (gebruikssoort 2) naar de productiestuklijst (gebruikssoort 1) te kopiëren. Kwaliteitsbeheer in productie, kredietbeheer en afsluiting vestiging en bedrijf.

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Interne productontwikkeling Project- manager Constructie Specialist Bedrijfs- controller Mark. dienst Artikelstuklijst creëren (155.37) Ontwerpaanvraag van uw interne marketingafdeling ontvangen Ontwerpaanvraag voor een nieuw product BOM = Stuklijst, DM = Documentbeheer Project vrijgeven Specificatie ontvangen van interne marketingafd. en doc.info.record creëren Een ontwerpproject creëren Revisiestand aan kopartikel van nieuw product toewijzen Artikelstam voor kopartikel creëren Constructiewijzigings- stamrecord (ECM) creëren voor CAD- tekening Documentinfor- matierecord creëren Productiestuklijst creëren van constructiestuklijst Documentinformatie- record aan kopartikel koppelen en document vrijgeven Wijzigingsnummer activeren Routing creëren (155.39) Doc. actualiseren met CAD-document & toewijzen aan kopartikel van nieuw product Nieuwe constructiewijzigings- stamrecord creëren Stuklijst wijzigen en stuklijst weergeven Revisiestand toewijzen Werkuren vastleggen Werk-uren goed- keuren Constructiewijzig- ingsstamrecord blokkeren Constructiewijzi- gingsstamrecord blokkeren Productontwerpproces CAD-interface Productkosten- opgave te hoog Wijzigings- nummer activeren Calculatie Afrekenings- regel genereren Stuklijst calculatierelevant maken Productkoste ncontroller Periodeafsluiting "algemeen" (181) Calculatie met hoeveelheids- structuur creëren Vastgelegde gegevens naar controlling overboeken Project technisch afsluiten Project afrekenen naar CO-PA Voltooid project afsluiten Model- en simulatiecalcu- latie (187) Standaard- kosten- berekening uitvoeren (154)

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Procesflowdiagram Projectbeheer Werknemer (specialist) Projectmanager Vaste activa boekhouder Bedrijfscontroller Werkuren vastleggen Werkuren goedkeuren Vastgelegde gegevens naar controlling overboeken (Optioneel) Directe prestatieverrekening (Optioneel) Afrekeningsregel genereren Werkelijke afrekening project naar Winstgevendheidanalyse (CO-PA) Project technisch afsluiten (Optioneel) Activa creëren Afrekenings-regel onderhouden Werkelijke afrekening project naar vaste activa- beheer Voltooid project afsluiten Periode- afsluiting vestiging (181)

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

8 ©2013 SAP AG. All rights reserved.8 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Download ppt "Interne productontwikkeling SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het bedrijfsproces."

Verwante presentaties


Ads door Google