De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne productontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne productontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Interne productontwikkeling
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Het bedrijfsproces omvat alle stappen die noodzakelijk zijn om een project voor de ontwikkeling van een nieuw product op te zetten en af te handelen. Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Voordelen Projectstructurering Vereenvoudigde voorcalculatie voor complexe projecten Revisiestanden zorgen voor gegevensconsistentie Belangrijke Processtappen Documentbeheer (Easy Document Management) Een document (KPR) toewijzen aan de artikelstam van het gereed product Projectbeheer Een project creëren op basis van een sjabloon Productgegevensbeheer met wijzigingsbeheer Een wijzigingsnummer voor het ontwerpproject creëren De stuklijst van het nieuwe product weergeven De stuklijst opnieuw weergeven (resultaten van nummerwijziging) Stuklijststatusbeheer Revisiestand toewijzen aan de artikelstam van het nieuwe product Productkostencontrolling Artikelcalculatie voor het nieuwe product voor en na stuklijstwijzigingen (resultaten van prijswijziging worden getoond) Artikelberekening Projectafsluiting Ontwikkelactiviteiten (constructieactiviteiten) vastleggen Projectafsluiting en -afrekening

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Projectmanager Productkostencontroller Constructie Specialist Medewerker (professionele gebruiker) Centrale medewerker kostenadministratie (Bedrijfscontroller) Vaste activa boekhouder

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Interne productontwikkeling Dit scenario ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen van nieuwe producten. SAP Product Lifecycle Management biedt de projectbeheerfuncties om alle kosten en documenten voor productontwikkeling te verzamelen. Het project biedt een centrale structuur voor kostenverzameling en documentatiebeheer. Functies voor transparante stuklijstafhandeling en productgegevensbeheer kunnen gebruikt worden om de productspecificatie om te zetten in een constructielijst die gekopieerd kan worden om de productiestuklijst te creëren. Alle projectactiviteiten worden vastgelegd. Deinterne ontwerpafdeling stelt een ontwerpvoorstel voor het nieuwe product op, dat als basis zal dienen voor de productspecificatie. De nieuwe artikelstam en artikelstuklijst worden gecreëerd in het backendsysteem. Nadien creëert de productieplanner een routing als basis voor productie en productberekening. Om het prijsniveau te controleren dat de marketingafdeling voor het nieuwe product gespecificeerd heeft, berekent de productkostencontroller de materiaalkosten op basis van de stuklijst en routing. Wanneer de geschatte prijs hoger is dan de gespecificeerde prijslimiet wordt een component van de stuklijst van het nieuwe product via wijzigingsbeheer vervangen door een goedkopere component. De ontwerpafdeling geeft een constructiewijzigingsstamrecord af om alle wijzigingen in overeenstemming met het specificatiedocument te verzamelen en te documenteren. Na een tweede calculatierun (kostenopgave) stemt de prijs met de begroting overeen. Nu kan het ontwikkelniveau van het nieuwe product vastgelegd worden door toewijzing van een revisiestand. Aan het einde van het scenario legt de interne ontwerpafdeling de activiteiten vast die ze tijdens het project uitgevoerd heeft en sluit ze het project af. De producent creëert een productiestuklijst door de constructiestuklijst (gebruikssoort 2) naar de productiestuklijst (gebruikssoort 1) te kopiëren. Kwaliteitsbeheer in productie, kredietbeheer en afsluiting vestiging en bedrijf.

5 Interne productontwikkeling
Procesflowdiagram Interne productontwikkeling Mark. dienst Ontwerpaanvraag voor een nieuw product Project-manager Ontwerpaanvraag van uw interne marketingafdeling ontvangen Specificatie ontvangen van interne marketingafd. en doc.info.record creëren Werk-uren goed-keuren Afrekenings-regel genereren Vastgelegde gegevens naar controlling overboeken Project technisch afsluiten Project afrekenen naar CO-PA Voltooid project afsluiten Een ontwerpproject creëren Project vrijgeven Constructie Specialist Constructiewijzigings-stamrecord (ECM) creëren voor CAD-tekening Revisiestand aan kopartikel van nieuw product toewijzen Nieuwe constructiewijzigings-stamrecord creëren Constructiewijzi-gingsstamrecord blokkeren Werkuren vastleggen Productontwerpproces CAD-interface Artikelstuklijst creëren (155.37) Doc. actualiseren met CAD-document & toewijzen aan kopartikel van nieuw product Wijzigings-nummer activeren Routing creëren (155.39) Documentinfor-matierecord creëren Artikelstam voor kopartikel creëren Revisiestand toewijzen Productiestuklijst creëren van constructiestuklijst Constructiewijzig-ingsstamrecord blokkeren Stuklijst wijzigen en stuklijst weergeven Documentinformatie-record aan kopartikel koppelen en document vrijgeven Stuklijst calculatierelevant maken Wijzigingsnummer activeren Productkosten-opgave te hoog Productkostencontroller Model- en simulatiecalcu-latie (187) Calculatie met hoeveelheids-structuur creëren Standaard-kosten-berekening uitvoeren (154) Calculatie Bedrijfs-controller Periodeafsluiting "algemeen" (181) BOM = Stuklijst, DM = Documentbeheer

6 Procesflowdiagram Projectbeheer Werknemer (specialist) Projectmanager
Werkuren vastleggen (Optioneel) Directe prestatieverrekening Projectmanager Werkuren goedkeuren Project technisch afsluiten (Optioneel) Afrekeningsregel genereren Werkelijke afrekening project naar Winstgevendheidanalyse (CO-PA) Werkelijke afrekening project naar vaste activa-beheer Periode-afsluiting vestiging (181) Afrekenings-regel onderhouden Voltooid project afsluiten Bedrijfscontroller Vastgelegde gegevens naar controlling overboeken Vaste activa boekhouder (Optioneel) Activa creëren

7 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

8


Download ppt "Interne productontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google