De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fundament Informatica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fundament Informatica"— Transcript van de presentatie:

1 Fundament Informatica
Eindopdracht Ruud Koortens – Lyceum Sancta Maria De voetregel heb ik aangepast aan de gelegenheid.

2 i & i Conferentie 25 november 2008
Overzicht opdracht Opdracht omvat leerstof uit module (5), 6, 7 en 8 Het is een projectopdracht De organisatievorm is dus een projectorganisatie (3 leerlingen) Het is een systeemontwikkelopdracht volgens de SDM fasen i & i Conferentie 25 november 2008

3 i & i Conferentie 25 november 2008
Vervolg overzicht Je werkt met je groep een gegeven case uit Je beschrijft in de opdracht de zeven SDM fasen en vult deze met mijlpaalproducten Het resultaat is een verslag dat voldoet aan de gegeven eisen én een database-applicatie i & i Conferentie 25 november 2008

4 Gegevensanalyse Kies een case: CKV als voorbeeld
Probeer entiteiten te vinden die als tabel in de database een plaats kunnen krijgen, dit kun je doen door de tekst goed door te nemen en de objecten met hun eigenschappen te vinden Bijvoorbeeld

5 De CKV case - analyseren
Het vak CKV kent, naast de lesstof, activiteiten waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven. Er zijn veel activiteiten per schooljaar. Deze activiteiten kunnen binnen de school worden georganiseerd, maar het komt ook geregeld voor dat deze activiteiten op een andere locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld op een hogeschool voor de kunsten of in een museum. De activiteiten zijn verschillend van karakter: de ene keer is het een eenvoudig museumbezoek waarvan een verslagje moet worden gemaakt, de andere keer is het een workshop etsen of bijvoorbeeld schetsen in een dierentuin. Levert de entiteiten Leerling en Activiteit op en het proces inschrijven

6 De CKV case - analyseren
De school beschikt natuurlijk over een geautomatiseerd administratiesysteem met alle informatie over de leerlingen. Niet alle bestaande informatie over de leerlingen zal worden gebruikt voor de database; adresgegevens zijn voor dit systeem niet belangrijk, evenals bijvoorbeeld de resultaten van de andere vakken. Welke informatie over een leerling opgenomen zal worden, staat op dit moment nog niet vast. Of bijvoorbeeld cijfers voor een CKV-verslag in de database zullen worden opgenomen of bijvoorbeeld het aantal keren dat een leerling activiteiten heeft bijgewoond, is nog onderwerp van gesprek. Hier moeten beslissingen worden genomen: in ieder geval krijgt de entiteit Leerling als attribuut: Leerlingnummer Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Klas

7 CKV Case – Analyseren De huidige administratie omvat bladen waarop wordt bijgehouden welke activiteiten er zijn. Voorbeeld van een gegevensblad voor een activiteit: Naam activiteit: Etsen 1 Beschrijving [beschrijvende tekst] Uitvoeringsdatum:11 maart 2005 Activiteitnummer: 0112 begeleider: Karin Moermans Locatie: Tekenlokaal nr. 22 Telefoon begeleider: begeleider: Max. aantal leerlingen:15 Categorie: Praktijkopdracht

8 CKV Case - ERD Leerling(leerlingnummer, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, <klasnummer><activiteit>) Activiteit(activiteitnummer, omschrijving, begeleider, etc)) Volgt 1,1 0,n Leerling Activiteit

9 CKV – ERD ontwerpprobleempje
Een op veel: een leerling volgt meerdere activiteiten Leerling Activiteit Leerling_Activiteit Categorie i & i Conferentie 25 november 2008

10 DFD - contextdiagram

11 CKV- bouwen Formulier in Access bouwen

12 CKV – Query en Rapport Met een Wizard een rapport bouwen

13 Inleveren Zie opdracht
Mijlpaalproducten in verslag zijn belangrijker dan de applicatie Hoe completer hoe beter Afronding voor SE week


Download ppt "Fundament Informatica"

Verwante presentaties


Ads door Google