De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IDEWE Jaarverslag VCLB 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "IDEWE Jaarverslag VCLB 2011"— Transcript van de presentatie:

1

2 IDEWE Jaarverslag VCLB 2011
Dr. Chris Verbeek

3 Agenda Aandachtspunten jaarverslag 2010 Cijfers jaarverslag 2011
Opvolging risicoanalyse moederschapsbescherming Jaarverslag VCLB 2011

4 Aandachtspunten jaarverslag 2010
Jaarverslag VCLB 2011

5 Overlegvergaderingen (1)
Bestanden eenduidig op elkaar afstemmen Werkgeversgroep is correct gemaakt in overleg met koepel Facturatie, CPBW, preventie, jaarverslag Regionale verantwoordelijkheid van CLB om naamlijsten werknemers na te kijken elk kwartaal en ons terug te bezorgen Opvolging koepel: IDEWE regio Brussel, Marleen Coel Jaarverslag VCLB 2011

6 Overlegvergaderingen (2)
Toekomst: electronisch naamlijsten of electronisch uitwisselen van gegevens ElectrA voorgesteld, voorlopig nog niet weerhouden, ElectrA zal de papieren naamlijsten vervangen Electronische bestanden uitwisselen (vanuit HR dienst) op regelmatige tijdstippen Jaarverslag VCLB 2011

7 Cijfers jaarverslag 2011 Opfrissing terminologie Cijfers Activiteiten
Beeldschermwerk: 4u/dag en 20u/week Rijgeschiktheid: werknemers met rijbewijs groep 2 Cijfers Activiteiten Jaarverslag VCLB 2011

8 Risicotoekenning: opdeling in 5 categorieën (KB 28 mei 2003)
Cat.1: activiteit met welbepaald risico Risico voor intoxicatie Risico door fysische agentia Risico door biologische agentia Risico voor dermatose Risico voor longaandoeningen Risico op fysieke, mentale en/of psychosociale belasting Cat.2: veiligheidsfunctie en/of functie verhoogde waakzaamheid Jaarverslag VCLB 2011

9 Risicotoekenning: opdeling in 5 categorieën (KB 28 mei 2003)
Cat.3: contact met onverpakte voeding Cat.4: bijzondere categorieën, zitten vervat in categorieën 1,2 en/of 3 Mindervaliden Jongeren en stagiairs Beeldschermwerk Tillen van lasten Lawaai dB Ploegen -en/of nachtarbeid Cat. 5: rijgeschiktheidsattest (rijbewijs groep 2) Jaarverslag VCLB 2011

10 Preventief medische onderzoeken: onderzoekstypes (KB 28 mei 2003)
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij aanwerving Periodieke gezondheidsbeoordeling Rijgeschiktheidsonderzoek Onderzoek ivm beeldschermwerk Onderzoek ivm moederschapsbescherming Gezondheidsbeoordeling bij werkhervatting Voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij werkpostverandering Spontane raadpleging Onderzoek op aanvraag Uitgebreid onderzoek op aanvraag Onderzoek ikv rugbelasting Jaarverslag VCLB 2011

11 medisch-technische prestaties
VCLB medische onderzoeken medisch-technische prestaties Jaarverslag VCLB 2011

12 Coordinatie : Dr Chris Verbeek
Medische onderzoeken Dr. Van Belle, Brussel Coordinatie : Dr Chris Verbeek Jaarverslag VCLB 2011

13 Aantal medisch onderzoeken
2011 Periodieke gezondheidsbeoordeling 37 Beeldschermwerk onderzoek 18 Moederschapsbescherming 75 Hervattingsonderzoek 8 Spontane consultatie 10 Manueel hanteren van lasten 1 Totaal aantal onderzoeksmomenten 122 Jaarverslag VCLB 2011

14 Afwezigheid op gepland contact
Personeel afwezig 7 122 Personeel aanwezig Jaarverslag VCLB 2011

15 Aangifte Beroepsziekten
geen aangiften in 2011 Jaarverslag VCLB 2011

16 Medisch-technische prestaties
Jaarverslag VCLB 2011

17 Medisch technische prestaties
longfunctietesten audiometrie Jaarverslag VCLB 2011

18 vaccinatie: Tetanos-difterie 3 Hepatitis B/A 4 griep 203
Tuberculinetesten 1 Jaarverslag VCLB 2011

19 labo-analyse: bloedanalyse 2
bepaling hoeveelheid antistoffen tegen hepatitis B (na vaccinatie basis/booster) Jaarverslag VCLB 2011

20 Andere aktiviteiten Jaarverslag VCLB 2011

21 Andere aktiviteiten Beleidsmatig advies Adviezen, info CPBW: 1
Meewerken aan opstelling procedures Adviezen, info Moederschapsbescherming, geschiktheid, arbeidsongeval, milieu, psychosociale aspecten brochures CPBW: 1 Werkpostbezoeken/risicoanalyses/bedrijfsbezoeken: 12 JAP 2012: electriciteit en opleiding interne preventiedeskundigen Jaarverslag VCLB 2011

22 voorkomen is beter dan genezen…”
Contactgegevens: Idewe secr. te Haasrode tel. 016/ “Preventie: voorkomen is beter dan genezen…” Jaarverslag VCLB 2011

23 Rubella en varicella: kader
Wet moederschapsbescherming Risicoanalyse is bepalend KB moederschapsbescherming Op lijst verboden blootstelling aan agentia Advies arbeidsgeneesheer is bindend Decreet en besluit betreffende CLB: Rubella, mazelen, varicella: verwijderen onderwijzend niet geïmmuniseerd personeel Jaarverslag VCLB 2011

24 Rubella en varicella: kader
Omzendbrief onderwijs RA primeert Verwijdering beroepsziekte versus moederschapsbescherming: lagere school versus kleuterschool Gaat over vergoedingen! Literatuur: gegevens bezorgd aan Trees Jaarverslag VCLB 2011

25 Rubella en varicella: aandachtspunten (RA)
Belang ongeboren kind primeert Gevolgen congenitale rubella en varicella! Personeel Fysiek contact is minstens even groot bij CLB personeel dan bij onderwijzend personeel Droplet infectie (overdracht via speeksel) Besmettelijk voor optreden symptomen Meeste volwassenen zijn beschermd Jaarverslag VCLB 2011

26 Rubella en varicella: aandachtspunten (RA)
Kleuter versus lagere Contact kind is intensiever in kleuterschool Veel basisscholen: gemengde speeltijd en refter Gezin: gemengde leeftijd Jaarverslag VCLB 2011

27 Rubella en varicella Standpunt IDEWE blijft: verwijdering van niet geïmmuniceerd zwanger personeel Medex: erkent preventieve verwijdering maar hanteert andere regels voor kleuter- en lagere schoolleerkrachten Privésector: vergoeding idem Jaarverslag VCLB 2011


Download ppt "IDEWE Jaarverslag VCLB 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google