De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© IDEWE Confidential. IDEWE Jaarverslag VCLB 2011 Dr. Chris Verbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© IDEWE Confidential. IDEWE Jaarverslag VCLB 2011 Dr. Chris Verbeek."— Transcript van de presentatie:

1

2 © IDEWE Confidential. IDEWE Jaarverslag VCLB 2011 Dr. Chris Verbeek

3 © IDEWE Confidential. Agenda Aandachtspunten jaarverslag 2010 Cijfers jaarverslag 2011 Opvolging risicoanalyse moederschapsbescherming Jaarverslag VCLB 2011 Slide 3

4 © IDEWE Confidential. Aandachtspunten jaarverslag 2010 Jaarverslag VCLB 2011 Slide 4

5 © IDEWE Confidential. Overlegvergaderingen (1) Jaarverslag VCLB 2011 Slide 5 Bestanden eenduidig op elkaar afstemmen Werkgeversgroep is correct gemaakt in overleg met koepel - Facturatie, CPBW, preventie, jaarverslag Regionale verantwoordelijkheid van CLB om naamlijsten werknemers na te kijken elk kwartaal en ons terug te bezorgen Opvolging koepel: IDEWE regio Brussel, Marleen Coel

6 © IDEWE Confidential. Overlegvergaderingen (2) Toekomst: electronisch naamlijsten of electronisch uitwisselen van gegevens - ElectrA voorgesteld, voorlopig nog niet weerhouden, ElectrA zal de papieren naamlijsten vervangen - Electronische bestanden uitwisselen (vanuit HR dienst) op regelmatige tijdstippen Jaarverslag VCLB 2011 Slide 6

7 © IDEWE Confidential. Cijfers jaarverslag 2011 Opfrissing terminologie - Beeldschermwerk: 4u/dag en 20u/week - Rijgeschiktheid: werknemers met rijbewijs groep 2 Cijfers Activiteiten Jaarverslag VCLB 2011 Slide 7

8 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 8 Risicotoekenning: opdeling in 5 categorieën (KB 28 mei 2003) Cat.1: activiteit met welbepaald risico Risico voor intoxicatie Risico door fysische agentia Risico door biologische agentia Risico voor dermatose Risico voor longaandoeningen Risico op fysieke, mentale en/of psychosociale belasting Cat.2: veiligheidsfunctie en/of functie verhoogde waakzaamheid

9 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 9 Risicotoekenning: opdeling in 5 categorieën (KB 28 mei 2003) Cat.3: contact met onverpakte voeding Cat.4: bijzondere categorieën, zitten vervat in categorieën 1,2 en/of 3 Mindervaliden Jongeren en stagiairs Beeldschermwerk Tillen van lasten Lawaai 80-87 dB Ploegen -en/of nachtarbeid Cat. 5: rijgeschiktheidsattest (rijbewijs groep 2)

10 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 10 Preventief medische onderzoeken: onderzoekstypes (KB 28 mei 2003) Voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij aanwerving Periodieke gezondheidsbeoordeling Rijgeschiktheidsonderzoek Onderzoek ivm beeldschermwerk Onderzoek ivm moederschapsbescherming Gezondheidsbeoordeling bij werkhervatting Voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij werkpostverandering Spontane raadpleging Onderzoek op aanvraag Uitgebreid onderzoek op aanvraag Onderzoek ikv rugbelasting

11 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 11 VCLB medische onderzoeken medisch-technische prestaties

12 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 12 Medische onderzoeken Dr. Van Belle, Brussel Coordinatie : Dr Chris Verbeek

13 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 13 Aantal medisch onderzoeken 2011 Periodieke gezondheidsbeoordeling37 Beeldschermwerk onderzoek18 Moederschapsbescherming75 Hervattingsonderzoek8 Spontane consultatie10 Manueel hanteren van lasten1 Totaal aantal onderzoeksmomenten122

14 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 14 Afwezigheid op gepland contact 7 122 Personeel aanwezig Personeel afwezig

15 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 15 Aangifte Beroepsziekten geen aangiften in 2011

16 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 16 Medisch-technische prestaties

17 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 17 Medisch technische prestaties longfunctietesten 0 audiometrie 3

18 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 18 vaccinatie: - Tetanos-difterie 3 - Hepatitis B/A 4 - griep 203 - Tuberculinetesten 1

19 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 19 labo-analyse: - bloedanalyse 2 bepaling hoeveelheid antistoffen tegen hepatitis B (na vaccinatie basis/booster)

20 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 20 Andere aktiviteiten

21 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 21 Andere aktiviteiten Beleidsmatig advies - Meewerken aan opstelling procedures Adviezen, info - Moederschapsbescherming, geschiktheid, arbeidsongeval, milieu, psychosociale aspecten - brochures CPBW: 1 Werkpostbezoeken/risicoanalyses/bedrijfsbezoeken: 12 JAP 2012: electriciteit en opleiding interne preventiedeskundigen

22 © IDEWE Confidential. Jaarverslag VCLB 2011 Slide 22 Contactgegevens: - Idewe secr. te Haasrode tel. 016/ 390 411 - Chris.verbeek@idewe.be Chris.verbeek@idewe.be - Karlien.vanbelle@idewe.be “Preventie: voorkomen is beter dan genezen…”

23 © IDEWE Confidential. Rubella en varicella: kader Wet moederschapsbescherming 3-4- 1995 - Risicoanalyse is bepalend KB moederschapsbescherming 2-5-1995 - Op lijst verboden blootstelling aan agentia - Advies arbeidsgeneesheer is bindend Decreet en besluit betreffende CLB: Rubella, mazelen, varicella: verwijderen onderwijzend niet geïmmuniseerd personeel Jaarverslag VCLB 2011 Slide 23

24 © IDEWE Confidential. Rubella en varicella: kader Omzendbrief onderwijs - RA primeert - Verwijdering beroepsziekte versus moederschapsbescherming: lagere school versus kleuterschool - Gaat over vergoedingen! Literatuur: gegevens bezorgd aan Trees Jaarverslag VCLB 2011 Slide 24

25 © IDEWE Confidential. Rubella en varicella: aandachtspunten (RA) Belang ongeboren kind primeert - Gevolgen congenitale rubella en varicella! Personeel - Fysiek contact is minstens even groot bij CLB personeel dan bij onderwijzend personeel - Droplet infectie (overdracht via speeksel) - Besmettelijk voor optreden symptomen - Meeste volwassenen zijn beschermd Jaarverslag VCLB 2011 Slide 25

26 © IDEWE Confidential. Rubella en varicella: aandachtspunten (RA) Kleuter versus lagere - Contact kind is intensiever in kleuterschool - Veel basisscholen: gemengde speeltijd en refter - Gezin: gemengde leeftijd Jaarverslag VCLB 2011 Slide 26

27 © IDEWE Confidential. Rubella en varicella Standpunt IDEWE blijft: verwijdering van niet geïmmuniceerd zwanger personeel Medex: erkent preventieve verwijdering maar hanteert andere regels voor kleuter- en lagere schoolleerkrachten Privésector: vergoeding idem Jaarverslag VCLB 2011 Slide 27


Download ppt "© IDEWE Confidential. IDEWE Jaarverslag VCLB 2011 Dr. Chris Verbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google