De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IndraDrive - Sales Forum 2003

Verwante presentaties


Presentatie over: "IndraDrive - Sales Forum 2003"— Transcript van de presentatie:

1 IndraDrive - Sales Forum 2003
Ausdruck vom: Het Bosch Rexroth Drive & Controls systeemhuis BRC/PM; Steffen Winkler

2 IndraDrive M Compact en Krachtig

3 IndraDrive M Besturings gedeelte – Prestaties

4 Veilig Absoluut gebied
Veilig gebied Veilig absoluut gebied In een gecontroleerde bedrijfmodus bestaat er de mogelijkheid om met een gereduceerde snelheid of afstand te bewegen. Additioneel is het mogelijk op een veilig absoluut gebied te definiëren (in combinatie met een absoluutgever in de motor en referentie schakelaars). Bij het verlaten van het veilige gebied (door welke oorzaak dan ook) wordt de aandrijving stilgezet. Position 1 Position 2 Veilig Absoluut gebied

5 IndraDrive Veiligheidstechniek - Certificaat

6 Wat zegt de norm EN 954-1 over beveiliging en serieschakeling
IndraDrive - Sales Forum 2003 Ausdruck vom: Wat zegt de norm EN over beveiliging en serieschakeling Noodstop Wordt in serie geschakeld Een fout in een noodstopcontact wordt daarom gedetecteerd. Hek Verhindering van aanloop machine als een hek open Bijgevolg moeten noodstop- en hekbewakingsfuncties afzonderlijk worden bewaakt. Over veiligheidscategorie 3 zegt de norm (EN 954-1, categorie 3) Als hekschakelaars in serie geschakeld worden, worden niet alle fouten gedetecteerd. Om alle fouten te kunnen detecteren, mag er altijd slechts één hek geopend zijn of moet elk hek afzonderlijk gecontroleerd worden. Zo wordt wel voldaan aan de eisen van veiligheidscategorie 3, maar als te voorzien is dat meerdere hekken gelijktijdig geopend zijn, is dit voorbeeld niet van toepassing. Daarom is serieschakeling bij cyclisch bediende hekken niet toegelaten Noodstop: Noodstopknoppen kunnen bij elke categorie in serie worden geschakeld, want er moet niet worden vanuit gegaan dat in een gevaarlijke situatie meerdere noodstopknoppen tegelijk ingedrukt worden. Een fout in een noodstopcontact wordt daarom gedetecteerd. Hek: Een hek is niet ontworpen voor de noodstopfunctie, maar om te verhinderen dat de machine onverwacht aanloopt als het hek open is. Men kan ervan uitgaan dat bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden meerdere hekken worden geopend. Bij serieschakeling van hekken kan het falen van een defect (b.v. verkleefd) contact verborgen blijven door de geopende contacten van de andere hekken. Fouten kunnen daardoor onbemerkt blijven en zich opeenhopen. Bijgevolg moeten noodstop- en hekbewakingsfuncties afzonderlijk worden bewaakt. Over veiligheidscategorie 3 zegt de norm (EN 954-1, categorie 3) Als hekschakelaars in serie geschakeld worden, worden niet alle fouten gedetecteerd. Niet-gedetecteerde fouten blijven in het systeem zitten. Een opeenhoping van niet-gedetecteerde fouten kan tot verlies van de veiligheid leiden. Om alle fouten te kunnen detecteren, mag er altijd slechts één hek geopend zijn of moet elk hek afzonderlijk gecontroleerd worden. Zo wordt wel voldaan aan de eisen van veiligheidscategorie 3, maar als te voorzien is dat meerdere hekken gelijktijdig geopend zijn, is dit voorbeeld niet van toepassing. Daarom is serieschakeling bij cyclisch bediende hekken niet toegelaten. Bron:internet BRC/PM; Steffen Winkler

7 Actuele stand van techniek in verschillende situaties
Afschakelen van de primaire Power Beveiligingen in de motorleidingen Positioneren naar een veilige positie Afschakelen van vermogensdeel in de versterker Reducering van de spanning Separaat meetsysteem en bewakingsrelais „3-delige toestemmingniveau“ Wachttijd, snelle veroudering Kosten, Plaats Tijdverlies Alleen maar veilige stilstand Transformator (kosten, plaats), vermogensafname Kosten, plaats, langere reactietijden Beduidend langere reactietijden, geen veiligheid bij hoog dynamische toepassingen. Stilstand Beweging

8 Veilige draairichting
In een gecontroleerde bedrijfmodus bestaat er de mogelijkheid om met een gereduceerde snelheid of afstand te bewegen. Additioneel op deze functionaliteit kan nog een veilige draairichting ingegeven worden (rechts, links). Het alsnog aanvragen door een gebruiker van een andere draairichting heeft tot gevolg dat de aandrijving wordt stilgezet. v t

9 IndraDrive - Sales Forum 2003
Ausdruck vom: Veilig stilzetten Veilig bewaakte ramp naar stilstand n t1 Remmen op maximale kracht (stroom) Remmen volgens een gedefinieerd patroon Synchroon remmen (bij gekoppelde assen) Vrijloop Bremsen an interner Rampe. Ein Toleranzband ist programmierbar, d.h. sichere Bremsrampe. Bij het niet bereiken van de stilstand na t1 wordt het vermogensdeel alsnog afgeschakeld. BRC/PM; Steffen Winkler

10 Veiligheidsfuncties in de drive Aansluiting van veiligheidsfuncties 1
Totaal vier redundante ingangen ter beschikking van veiligheidsfuncties: In-uitgangen 24 Vdc besturingsdeel Vermogens- deel SERCOS, Veldbus I/O-koppeling Veiligheids-bus M SI aktiv E/A Kanaal 1 Prosessor Kanaal 2 Co-Prosessor SI-Option Besturing PLC/PC Aandrijfversterker

11 Aansluiting en terugmelding
Veiligheidsfuncties in de drive Aansluiting van veiligheidsfuncties 2 Alternatief: S E R C O Besturing Besturings deel Kanaal 1 M Vermogens I/O SI actief I / Processor Kanaal 2 Co-Processor V L D B U v I/O-Interface Veiligheids- bus SI-Optie Aansluiting en terugmelding 24 V I/O SERCOS, Veldbus, Geen Veiligheidsbus! aandrijfversterker

12 Realisatie programmering software Inbedrijfname-Assistent in Drive Top
Te gebruiken: 1. Inbedrijfname 2. Diagnose 3. Optimalisatie Benodigdheden: DriveTop 16 Dubbele ingaven (redundant)

13 Proceskrachten en signalen
Procesvariabelen eisen en korte reactietijd Regelaar Motion- control Logic- control Instelwaarde Variabele Proces Proces- kracht Proces- signaal Krachtinstelling Botsingsbewaking Drukmarkering regeling Afstandsensor etc..

14 Veilige gereducerde beweging of afstand
Veilige beweging Veilige gereducerde beweging of afstand In een gecontroleerde bedrijfmodus bestaat er de mogelijkheid om met een gereduceerde snelheid of afstand te bewegen. Zeker met het opstarten en inleren van de machine geeft dit een enorme flexibiliteit. Indien deze waarden door een (onbekende) oorzaak overschreden wordt, dan wordt de aandrijving alsnog gestopt. Deze grenswaarden zijn met wachtwoorden beveiligd t v t0 t1 v, s t

15 Uitvoeringen in verschillende oplossingen (cat. 0,1 of 2)
IndraDrive - Sales Forum 2003 Ausdruck vom: Uitvoeringen in verschillende oplossingen (cat. 0,1 of 2) Startblokkering (conventioneel) Stop Categorie 0* Twee kanalig onderbreken van de voeding (Power) Gecertificeerd volgens Categorie 3, EN 954-1 Veiligheids in en uitgangen (modern) Stop in de Categorie 1 en 2* flexibeler in verwerking Gecertificeerd volgens Categorie 3, EN 954-1 * volgens EN BRC/PM; Steffen Winkler

16 IndraDrive - Sales Forum 2003
Ausdruck vom: Stopcategorieen Beveiliging tegen onverwachts starten van aandrijving v t v, s t0 t1 Startblokkering (Stopcategorie 0*) Vrijloop van de motor Motor is gescheiden van het vermogensdeel Veilige stop (Stopcategorie 1*) Bewaakt (met gebruikmaking van elektronica) stilzetten van de aandrijving Stilstand zonder koppel Veilige stilstand (Stopcategorie 2*) Motor is niet gescheiden van het vermogensdeel Houdt de motor in positie terwijl alle regelfuncties gehandhaafd blijven. * volgens EN Sicherer Halt entspricht der Anlaufsperre. Wobei beim sicheren Halt noch sicher stillgesetzt wird, sofern der Antrieb noch in Bewegung ist. BRC/PM; Steffen Winkler


Download ppt "IndraDrive - Sales Forum 2003"

Verwante presentaties


Ads door Google