De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We zijn erbij, we zijn er bijna………

Verwante presentaties


Presentatie over: "We zijn erbij, we zijn er bijna………"— Transcript van de presentatie:

1 We zijn erbij, we zijn er bijna………

2 ….maar nog niet helemaal
Elia Mozes David Adam

3 Filippenzen 3: 7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn–niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. 12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.

4 Filippenzen 3: 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 15 Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16 In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. 17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.

5 Inleiding Filippi Vrouwengroep Afval

6 Paulus’doel Dingen ondernemen met Gods kracht Jezus leren kennen Jezus leren vertrouwen Ervaren wat Zijn kracht in hem kan bewerken

7 Volmaakt of niet ? Doel nog niet bereikt Volmaakte mensen

8 Rangen en standen

9 Zijn er niveaus in het leven van een christen ?
1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. Math 18: 1-4

10 Zijn er niveaus in het leven van een christen ?
1 Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen 2 en zei: ‘De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. 3 Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. 4 Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. 5 Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer,

11 Zijn er niveaus in het leven van een christen ?
6 ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, 7 en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. 8 Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. 9 En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. 10 Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias. 11 De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. 12 Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. Math. 23: 1-12

12 Zijn er niveaus in het leven van een christen ?
24 Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25 Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. 26 Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. 27 Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Lucas 22:

13 Zijn er niveaus in het leven van een christen ?
“Hoe hoger het bamboe groeit, hoe meer het moet buigen.”

14 Zijn er niveaus in het leven van een christen ?
De weg van Jezus was omlaag

15 Zijn er niveaus in het leven van een christen ?

16 geestelijk groeien ? Ambitie tot dienen Ambitie om op God te wijzen

17 geestelijk groeien ?

18 Kunnen christenen perfect worden ?
Een mens wordt nooit God… … maar God werd wel mens.

19 Kunnen christenen perfect worden ?
Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen Col 1:28

20 Hoe werkt Hij door ons ? Vertel Hem Wees alert Zoek Vraag Onderzoek Voer uit

21 Hoe werkt Hij door ons ?

22 Perfect… Elke dag


Download ppt "We zijn erbij, we zijn er bijna………"

Verwante presentaties


Ads door Google