De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 BOWLING Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat? Gezellig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 BOWLING Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat? Gezellig."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 BOWLING Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna Soos Waar?Op de bowlingbaan te Eelde Wanneer? Vrijdag 27 December Hoe laat?19.30 uur verzamelen bij de kerk Kosten?Eur 10,- p.p. (incl. drankje) En nu?Inschrijven in de hal natuurlijk! Het is alweer bijna zover ! Onze jaarlijkse bowling avond komt er weer aan ! Jij gaat toch ook ?!

2 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Snertactie

3 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Collectemuntverkoop Op zaterdag 28 december 2013 is er geen collectemuntverkoop in de kerk. Op 4 januari 2014 zijn de collectemunten weer verkrijgbaar. De koster wenst ieder een gezegende kerst en een goede jaarwisseling toe.

4 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Voedselbankcollecte Op Eerste Kerstdag wordt er een collecte gehouden voor de voedselbank in Oosterwolde. Ter aanvulling op deze collecte kunt u houdbare artikelen – al dan niet uit uw kerstpakket - ter beschikking stellen. Deze artikelen kunnen vandaag en/of Eerste Kerstdag worden afgegeven in de kerk.

5 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 22 december 09:15Oppas (Hennie & Wietse) 09:30Leesdienst - br. W. Schaaij 14:00Kerkdienst - br. I. van Apeldoorn woensdag 25 december 09:30Leesdienst - br. A. Smit donderdag 26 december 10:00Gemeentekerstfeest

6 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Agenda aanstaande week 2/2 vrijdag 27 december 19:30JCH: Bowlen en aansluitend soos zondag 29 december 09:15Oppas (Sybren & Alemayehu) 09:30Leesdienst - br. W. Schaaij 14:00Kerkdienst - ds. K.P.A. Moedt (Stadskanaal)

7 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Voorganger:br. W. Schaaij Organist:br. A. de Boer Beamist:br. D.D. Rouwhorst Welkom Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

8 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

9 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 1Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. Lied 138: 1-4

10 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 2De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. Lied 138: 1-4

11 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 3Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. Lied 138: 1-4

12 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 4O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. Lied 138: 1-4

13 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

14 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Thema HET WARE KERSTGEVOEL Of… Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt David Bryant: Christ is All. A Joyful Manifesto on The Supremacy of God’s Son.

15 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

16 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

17 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

18 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 1Dit is de dag die God ons schenkt, waaraan thans ieder christen denkt; hem viere, wat in 't groot heelal door Jezus is en wezen zal. 2Men had Hem eeuwenlang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, toen zond Hij van zijn hoge troon het heil der wereld ons, zijn Zoon. Gezang 81: 1-4

19 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 3O, Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werdt een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn wij Gods eigen kindren nu. 4Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt. Gezang 81: 1-4

20 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

21 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 5U, die voor ons geboren zijt, U zij ons hart, ons lied gewijd; Wij voegen juichend onze stem bij 't englenheer van Betlehem. 6Geloofd die komt in 's Heren naam! Wij christnen zeegnen U te zaam, U, vredevorst, der vaadren wens, U, Zaligmaker, God en mens. Gezang 81: 5-8

22 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 7Roem, hemel, die geboortedag, de schoonste die de wereld zag; juich, aarde, nu g' uw koning ziet, zing Hem een nooit gezongen lied. 8Dit is de dag die God ons schenkt, waaraan eens heel de wereld denkt; hem viere, wat in 't groot heelal door Jezus is en wezen zal. Gezang 81: 5-8

23 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

24 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Lezen Johannes 1: 1-14 Het Woord is mens geworden 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

25 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Lezen Johannes 1: 1-14 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.

26 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Lezen Johannes 1: 1-14 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

27 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

28 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek Het ware kerstgevoel?

29 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek

30 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek

31 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek En wij hebben zijn heerlijkheid gezien.

32 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De bruiloft in Kana

33 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De bruiloft in Kana Lazarus uit de dood opgewekt

34 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De bruiloft in Kana Lazarus uit de dood opgewekt Judas weggegaan van de tafel

35 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De bruiloft in Kana Lazarus uit de dood opgewekt Judas weggegaan van de tafel Jezus op de berg

36 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt! kribbe  Koning offer  almacht kruis  opstanding genade  waarheid niet bang  addergebroed angst  zwijgen mens  God wolk  vuur

37 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Preek Het ware kerstgevoel is een Christus-ervaring

38 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

39 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 1Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Lied 135: 1-3

40 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 2Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Lied 135: 1-3

41 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 3Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Lied 135: 1-3

42 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

43 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 1In het stro van een geleende kribbe, uit een maagd en door de Geest van God kwam de Redder als een kind op aarde om te delen in ons mensenlot. Maar het licht brak door en een eng'lenkoor heeft aan herders het geheim verteld: van de hoogste troon kwam Gods eigen Zoon als een teken van Immanuël! Opwekking 535: 1-3

44 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 2Deze Koning werd een vriend van zondaars als een dienaar in zijn Vaders hand; vol van kracht en door de Geest geheiligd en door medelijden overmand. Ja, Hij ging mijn weg en Hij leed mijn pijn, zelfs mijn vreugde kent Hij wonderwel. Zijn rechtvaardigheid leert mij trouw te zijn; daarom volg ik mijn Immanuël! Opwekking 535: 1-3

45 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 3Nu wordt Hij geëerd als hoogste Koning, heeft zijn kroon verkregen door een kruis en bereidt voor ons een nieuwe woning, brengt ons eenmaal naar het Vaderhuis. Als Hij komen zal met bazuingeschal om te heersen over dood en hel en dan ons, zijn bruid, in zijn armen sluit als de bruidegom Immanuël! Opwekking 535: 1-3

46 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Coda: Als Hij komen zal met bazuingeschal om te heersen over dood en hel en dan ons, zijn bruid, in zijn armen sluit als de bruidegom Immanuël. Opwekking 535: 1-3

47 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

48 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 1Zo laat Gij, Heer, uw knecht, naar 't woord hem toegezegd, thans henengaan in vrede, nu hij uw zaligheid, die Gij hebt toebereid, gezien heeft op zijn bede. 2Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in d' ogen, terwijl 't het blind gezicht van 't heidendom verlicht en Isrel zal verhogen. Gezang 52: 1, 2

49 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

50 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Collecte Onderhoud & Eredienst

51 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

52 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Refrein: Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen welbehagen. Gezang 49: 1-4

53 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 1Hij is verschenen als vlam in een doornstruik, heeft Mozes geroepen van achter de schapen terwille van mensen. Refrein: Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen welbehagen. Gezang 49: 1-4

54 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 2Hij is verschenen als stem Uit de vuurzee, een hemelse lichtglans, die sprak de tien woorden ter wille van mensen. Refrein: Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen. Gezang 49: 1-4

55 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 3Hij is verschenen als vuur op het altaar temidden van tenten; een troon van genade ter wille van mensen. Refrein: Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen. Gezang 49: 1-4

56 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 4Hij is verschenen als Jezus Messias die Wegdraagt de zonden, het Licht van de wereld ter wille van mensen. Refrein: Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen. Gezang 49: 1-4

57 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49

58 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 Amen A-men, a-men, a-men.

59 Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49


Download ppt "Liturgie Ld.138 Gz.81: 1-4 Gz.81: 5-8 Lz.Joh. 1: 1-14 Ld.135 Opw.535 Gz.52 Gz.49 BOWLING Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat? Gezellig."

Verwante presentaties


Ads door Google