De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Welkom Voorganger:ds. L.G. v/d Heide Organist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Welkom Voorganger:ds. L.G. v/d Heide Organist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Welkom Voorganger:ds. L.G. v/d Heide Organist:br. Beamist:br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Agenda deze week

3 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Bloemstuk 3 e Adventszondag Zeven rose bloemen. Het getal van de volheid. Rose, als een glorend licht aan de hemel. Vol verwachting. Zoals Maria en Elisabeth vol verwachting zijn van de Messias en zijn Bode.

4 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 4 Wie? Iedereen vanaf 16 jaar Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna soos Waar? Bowlingcentrum leek Wanneer? Donderdag 27 December Hoe laat? 19.30 uur verzamelen bij de kerk Kosten?EUR 10,- p.p. (incl. drankje) En nu?Inschrijven in de hal natuurlijk! Het is weer bijna zover ! Onze jaarlijkse bowling avond komt er weer aan ! jij gaat toch ook ?! BOWLING

5 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Op vrijdagavond 18 januari organiseert de JCH een avond waar wij uw kennis gaan testen door het houden van een quiz avond Teams van 4 personen strijden tegen elkaar door het zo goed mogelijk beantwoorden van verschillende vragen uit 5 verschillende vraag categorieën waarbij natuurlijk mooie prijzen vallen te winnen! Datum: 18 januari 2013 Aanvang: 19:30 uur Leeftijd: Iedereen vanaf 12 jaar Opgave: In de hal Kosten: geen! (consumpties: EUR 0,50) QUIZ NIGHT

6 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Oproep Kerstfeest Beste gemeenteleden (jong en oud) Wie wil ons helpen het kerstfeest dit jaar te organiseren. Of heb je een leuk idee, of wil je iets doen. Laat het ons weten (Kerstfeest 2e kerstdag in de ochtend) Vr Gr. Oudercommissie Sieta en Foeke. Ps. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor de Oudercomissie

7 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

8 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Gezang 175b Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

9 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

10 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Gezang 148: 1, 2 1Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 2Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar, in de oceaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

11 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

12 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Psalm 51: 6 6Red mij van bloedschuld, God, die mij bevrijdt, leg op mijn tong de lof van uw genade. Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden voor heel uw volk met liedren wijd en zijd. Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, het offer van een diep gewond gemoed en een gebroken hart zal U behagen.

13 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

14 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Lezen Jesaja 65: 17-25 17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. 18 Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. 19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 20 Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;

15 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Lezen Jesaja 65: 17-25 want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. 23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot

16 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Lezen Jesaja 65: 17-25. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 25 Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

17 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

18 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Psalm 85: 3, 4 3Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet; de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt Hij van zijn overvloed, de HERE die ons zegent met zijn goed.

19 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Psalm 85: 3, 4 4Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

20 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

21 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Preek 28 Ze rukken op naar Ajjat, ze trekken door Migron; ze laten de legertros bij Michmas achter, met de hele uitrusting. 29 Ze steken het ravijn over. ‘In Geba zullen we overnachten!’ Rama siddert, Gibea van Saul vlucht weg. 30 Gil het uit, Bat-Gallim! Laïs, geef gehoor! Neem die kreten over, Anatot! 31 Madmena slaat op de vlucht, de inwoners van Gebim houden zich schuil. 32 Vandaag nog houden ze halt bij Nob, ze ballen de vuist tegen de Sion, tegen de heuvel van Jeruzalem

22 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Preek. 33 God, de HEER van de hemelse machten, houwt met geweld hun takken af; de hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val. 34 Met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de Machtige geveld. 1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

23 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Preek 3 Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. 6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer;

24 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Preek kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

25 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Preek 10 Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn

26 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

27 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Liedboek 124: 1-5 1Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 2De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

28 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Liedboek 124: 1-5 3Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood. 4De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

29 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Liedboek 124: 1-5 5Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

30 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

31 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Collecte Onderhoud & Eredienst

32 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

33 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Psalm 72: 7, 8 7Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog.

34 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Psalm 72: 7, 8 8"De koning moge eeuwig leven!" bidt elk met diep ontzag. Men zal hem goud van Saba geven, hem prijzen heel de dag. Het land zij vol van golvend koren, gekoesterd door de zon, dat zijn geruis alom laat horen als op de Libanon.

35 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8

36 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Gezang 182d Amen A-men,a-men,a-men.

37 Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8


Download ppt "Liturgie Gz.148: 1, 2 Ps.51: 6 Lz.Jes. 65: 17- 25 Ps.85: 3, 4 T.Jes. 10:28- 11:10 Ld.124: 1-5 Ps.72: 7, 8 Welkom Voorganger:ds. L.G. v/d Heide Organist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google