De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koudemiddelen Veranderingen in Wet- en Regelgeving HFK’s en NH 3 Teus Evertsen Energie Consult Holland BV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koudemiddelen Veranderingen in Wet- en Regelgeving HFK’s en NH 3 Teus Evertsen Energie Consult Holland BV."— Transcript van de presentatie:

1 Koudemiddelen Veranderingen in Wet- en Regelgeving HFK’s en NH 3 Teus Evertsen Energie Consult Holland BV

2 Koudemiddelen Waarom Wet- en Regelgeving? Alle koudemiddelen hebben in meer of mindere mate negatieve eigenschappen Milieu / Klimaateffecten Externe veiligheid Arbeidsomstandigheden

3 Koudemiddelen Waarom veranderingen? Mondiale afspraken Europese eenwording Aanpassen nationale wet- en regelgeving

4 Koudemiddelen Te onderscheiden groepen koudemiddelen 1. CFK’s en HCFK’s (tasten ozonlaag aan -> “exit 2010”) 2. HFK (geen ODP maar sterke bijdrage aan broeikaseffect) 3. Natuurlijke koudemiddelen (geen ODP, geen GWP)

5 Koudemiddelen Eigenschappen natuurlijke koudemiddelen Natuurlijke koudemiddelen hebben het voordeel van betere energie-efficiency en geen CO 2 bijdrage bij lekkage (TEWI is lager) Ammoniak (giftig, brandbaar) CO2 (verstikkend) Koolwaterstoffen (zeer brandbaar)

6 Koudemiddelen Actuele stand van zaken voor vergunningverleners: Informatieblad L45 (website Infomil)

7 Koudemiddelen Informatieblad L45 (website Infomil)

8 Chemische koudemiddelen: HFK’s Huidige Wet- en Regelgeving RLK 2006 Warenwet (Richtlijn drukapparatuur –PED-) Wet milieubeheer Arbowet Erkenning en controle RLK door STEK

9 Chemische koudemiddelen HFK’s Toekomstige Wet- en Regelgeving F-Gassen verordening (842/2006/EG) Warenwet Wet milieubeheer Arbowet Diplomering personeel door STEK Certificering van bedrijven door CAB’s Controle door CAB’s (Conformity Assessments Bodies)

10 Chemische koudemiddelen: HFK’s Toekomstige Wet- en Regelgeving -Zeker is dat de STEK-erkenning in de huidige vorm zal verdwijnen (de Wettelijke basis verdwijnt vanwege de Europese F-gassen verordening) -Er komt een certificatie-systeem voor het maken van soldeerverbindingen volgens geharmoniseerde normen (in de plaats van de huidige STEK-soldeerproef) -Er komt een certificatie-systeem voor personeel wat koudetechnische handelingen en lekzoeken uitvoert. -Er komt een certificatie-systeem voor ondernemingen die koudetechnische handelingen uitvoeren (nieuwbouw en onderhoud)

11 Chemische koudemiddelen: HCFK’s Toekomstige Wet- en Regelgeving Uitfasering van HCFK/R22 (handel en gebruik verboden) - Per 1 januari 2010: Geen maagdelijke HCFK’s meer voor service en onderhoud - Per 1 januari 2015 Ook geen gerecyclede HCFK’s meer voor service en onderhoud

12 Natuurlijk koudemiddel Ammoniak Met huidige Wet- en regelgeving: nu reeds veilig en milieuvriendelijk (is energetisch het beste koudemiddel!)

13 Ammoniak als koudemiddel Warenwet Wet milieubeheer Arbowet Pseudo regelgeving PGS 13

14 Ammoniak als koudemiddel Verwacht: aanpassing PGS 13 Resultaat: ????

15 Historische wetgeving 2. De in art. 1 bedoelde inrigtingen zijn: I. Die, bij welke stoom, gassen of dampen van hooge spanning worden gebezigd; met name inrigtingen, gedreven door stoom- en gaskrachtwerktuigen en door werktuigen met vloeibare koolzuur; die tot voortbrenging van ijs of koude door ammoniak, aether of zamengeperste lucht, en die tot vervaardiging van koolzuur- houdende wateren. (Hinderwet 2 juni 1875)

16 Ammoniak als koudemiddel 1971:NEN 3380 1988:CPR 13

17 Ammoniak als koudemiddel 1999: - CPR 13-1: opslag en verlading - CPR 13-2: toepassing als koudemiddel

18 Ammoniak als koudemiddel Arbowet: 1981: Arbeidsveiligheidsrapport (AVR) 1989: Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 1999 Besluit Risico's Zware Ongevallen 2004: Aanvullende RI&E (ARI&E) 2006: ATEX

19 Ammoniak als koudemiddel 2000 – 2004: Onduidelijke regelgeving + onvoldoende kennis = rechtsongelijkheid

20 Ammoniak als koudemiddel 2004: Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)

21 Ammoniak als koudemiddel 1 juli 2007: Uitbreiding afstandentabel met kolom: Afstand (m) vanaf machinekamer bij diameter vloeistofleiding naar verdamper > DN 50 en < DN 80

22 Ammoniak als koudemiddel Stelling: Voldoen aan de normen betekent geen belemmeringen meer ten aanzien van de toepassing van ammoniak. Overheid (VROM, Infomil) promoot daarom toepassingen met NH 3.

23 Natuurlijk koudemiddel CO 2 Milieuvriendelijk koudemiddel Toename gebruik in de toekomst Heel geschikt voor de foodsector -Vaak in combinatie met ammoniak - Door hoge drukken lastige marktintroductie

24 Ammoniak als koudemiddel ARI&E: Ammoniak: meldingsplicht > 5.000 kg; ARI&E, VBS, Noodplan

25 Ammoniak en CO 2 Waar staan we en wat brengt de toekomst? Trends: - NH 3 / CO 2 in koel- en vrieshuizen - NH 3 / CO 2 op visserijschepen - CO 2 in supermarkten - NH 3 in warmtepompen (utiliteit / glastuinbouw)

26 Ammoniak en CO 2 Warenwet, Arbowet en Wet milieubeheer: voordelen in organisatie en efficiëntie

27 Ammoniak en CO 2 Nu nog: Warenwetbesluit drukapparatuur in PGS 13. Resultaat: risico's voldoende ingeperkt.


Download ppt "Koudemiddelen Veranderingen in Wet- en Regelgeving HFK’s en NH 3 Teus Evertsen Energie Consult Holland BV."

Verwante presentaties


Ads door Google