De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Database marketing voor culturele instellingen Sander auf dem Brinke

Verwante presentaties


Presentatie over: "Database marketing voor culturele instellingen Sander auf dem Brinke"— Transcript van de presentatie:

1 Database marketing voor culturele instellingen Sander auf dem Brinke

2 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. Basisprincipes van database marketing
Stappenplan database marketing Database marketing voor culturele instellingen Afsluiting 2

3 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. Basisprincipes van database marketing
Stappenplan database marketing Database marketing voor culturele instellingen Afsluiting 3

4 Database marketing is …
het verzamelen, analyseren en aanbieden van gegevens van individuele bezoekers/publiek waarmee wervings-, ontwikkelings- en behoudactiviteiten worden aangestuurd en op elkaar afgestemd om duurzame en renderende relaties met bezoekers/publiek op te bouwen 4

5 Doel van database marketing
Volledig potentieel Verhogen bezoekfrequentie Ontwikkeling Waarde van bezoekersbestand Optimalisatie Potentieel Aantal bezoekers Huidig Huidige waarde bezoekers-bestand Werving Behoud Duur van de relatie 5

6 Database marketing Cyclus
Database marketing Cyclus Kennis- en waardemanagement Propositiemanagement I Selectie II Vormgeven aanbod VIII Terugkoppelen data Contactmanagement III Kiezen methode marktbewerking VII Follow-up VI Reponsverwerking IV Uitvoeren marktbewerking V Monitoring 6

7 Succesfactoren voor database marketing
Mensen Processen Tools Interne bronnen Externe bronnen Data Relatie Transactie Contact Waarde bezoekers-bestand Mensen Processen Tools 7

8 Enkele algemene conclusies
Database marketing is een doorlopend cyclisch proces Kennis van bezoekers/publiek (data) is de basis van database marketing Publiekskennis kan worden gebruikt ten behoeve van strategiebepaling, tactisch beleid en operationele uitvoering Database marketing raakt de hele organisatie en moet door de hele organisatie worden gedragen 8

9 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. Basisprincipes van database marketing
Stappenplan database marketing Database marketing voor culturele instellingen Afsluiting 9

10 Stappenplan invoering database marketing (1)
Inventariseer welke data over bezoekers/publiek u tot uw beschikking heeft (ticketing, reserveringen, facturatie, publieksonderzoek) Onderzoek de kwaliteit van deze data (Zijn individuele bezoekers traceerbaar? Data opgeslagen in verschillende bestanden? De mate van vervuiling?) Begin met het gebruiken van de data die u al tot uw beschikking heeft 10

11 Stappenplan invoering database marketing (2)
Bepaal vanuit uw beleid over welke gegevens u wilt beschikken van bezoeken/bezoekers (consumenten, zakelijke relaties, sponsoren, et cetera) Analyseer welke data u nog mist en hoe u deze data kunt verzamelen Bepaal hoe u nieuw verzamelde data gaat vastleggen in systemen 11

12 Database marketing Cyclus
Database marketing Cyclus Kennis- en waardemanagement Propositiemanagement I Selectie II Vormgeven aanbod VIII Terugkoppelen data Contactmanagement III Kiezen methode marktbewerking VII Follow-up VI Reponsverwerking IV Uitvoeren marktbewerking V Monitoring 12

13 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. Basisprincipes van database marketing
Stappenplan database marketing Database marketing voor culturele instellingen Afsluiting 13

14 Hoe kunt u, gebruikmakend van de beschikbare klantendata, de relatie met uw bestaande en potentiële bezoekers/publiek verder versterken? 14

15 Onze bevindingen in de cultuursector
Bezoekersdata worden primair gebruikt voor dagelijkse werkzaamheden Beperkt deel bezoekersdata wordt aangewend voor beleidsmatig gebruik Bezoekersdata zijn verspreid aanwezig over verschillende afdelingen 15

16 R R R R R R R T T C C C T C C C R: relatiegegevens C: contactgegevens
Facturering (debiteuren, crediteuren) Museumbezoeken & winkelverkopen T T C School- mailings Uitnodigingen & jaarverslagen C C Crediteuren & debiteuren R Scholen & groepen R Website R T C R Zakelijke relaties R Telefonische reserveringen R Bruikleen R C C Informatie- balie R: relatiegegevens C: contactgegevens T: transactiegegevens Particulieren Evenementen- kalender Persrelaties & intermediairs Vragen over collectie 16

17 R T C C T C C C R: relatiegegevens C: contactgegevens
Facturering (debiteuren, crediteuren) T C Uitnodigingen & jaarverslagen School- mailings C R T C Telefonische reserveringen C C R: relatiegegevens C: contactgegevens T: transactiegegevens Evenementen- kalender Vragen over collectie 17

18 Waar kunt u data vinden? Interne processen Publieksonderzoeken
- reserveren van groepsbezoeken - ticketing - bezoekersgegevens uit kassasystemen - afdeling facturatie - mailings/evenementenkalender Publieksonderzoeken Derden (cultuurpassen, adresleveranciers) 18

19 Database marketing is alleen mogelijk met dure software…
Gebruik van tools Eén van de misvattingen over database marketing Database marketing is alleen mogelijk met dure software… Maar database marketing gaat niet over software…. … maar over de werkwijze van mensen … over het gebruik van data … over cyclisch werken en leren uit het verleden 19

20 Verbeteringen in het operationele proces
Realiseren kostenbesparingen - sneller en gemakkelijker (efficiënter) selecteren van bezoekers/publiek voor mailings/acties Verbetering interne communicatie - consistent beeld van bezoekers/publiek bij verschillende afdelingen Betere serviceverlening - mogelijkheid tot het herkennen van bezoekers/publiek bij inkomende contacten 20

21 Meer grip op uw bezoekers/publiek
Professionelere publieksontwikkeling - inzicht in uw belangrijk(e) en minder belangrijk(e) bezoekers/publiek - mogelijkheid tot het voeren van verschillende strategieën Effectiviteit van acties evalueren - hogere respons op uw (e-)mailacties Meer aansluiting op wensen van uw bezoekers/publiek - duidelijk inzicht in het profiel van uw bezoekers/publiek (interessegebieden, herkomst, ambassadeurschap) 21

22 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. Basisprincipes van database marketing
Stappenplan database marketing Database marketing voor culturele instellingen Afsluiting 22

23 Hartelijk dank voor uw aandacht
Interessante publicaties/boeken: “De database als beleidsinstrument”, Museumvisie, oktober 2003 “Uw CRM is lek”, Customer Base, nr. 1/2 2002 “Handboek Interactieve Marketing”, Paul Postma, 1999 Voor meer informatie: Paul Postma Marketing Consultancy B.V. tel: 0031-(0) 23

24 Bijlage A. Vragenlijst database marketing 1
24

25 Bijlage B. Vragenlijst database marketing 2
25


Download ppt "Database marketing voor culturele instellingen Sander auf dem Brinke"

Verwante presentaties


Ads door Google