De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 2 3 4 5 6 'stilte in de Bijbel'. .... Het wilgenscherm aan de wand is opgebouwd uit zeven liggende takken, Voor elke zondag in de 40 dagentijd één,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 2 3 4 5 6 'stilte in de Bijbel'. .... Het wilgenscherm aan de wand is opgebouwd uit zeven liggende takken, Voor elke zondag in de 40 dagentijd één,"— Transcript van de presentatie:

1 1 2 3 4 5 6 'stilte in de Bijbel'

2 .... Het wilgenscherm aan de wand is opgebouwd uit zeven liggende takken, Voor elke zondag in de 40 dagentijd één, ze blijven feestdag! De onderste en bovenste groter dan de anderen, symboliseren aarde en hemel. Schepper én Beschermer. Alle losse gevlochten takken, symbool van gemeenteleden, maken het tot een scherm, we hebben elkaar nodig! Niet helemaal dicht, maar ook open, ruimte om naar binnen en buiten te kijken, te gaan. Het mos aan de onderkant staat voor de Stilte in deze 40 dagentijd. De grote wortelstokken daaroverheen voor ons bestaan hier. In de komende 40 dagen zal er op het wilgenscherm steeds meer te zien zijn, Van sober, groeiend naar uitbundigheid met Pasen. In deze 40 dagen tijd houden we de liturgietafel sober, er zullen dan daar geen bloemen staan op zondag/biddag.

3 .... De schuilhut van wilgentakken die voorin de kerk staat, symboliseert het schuilen bij God: De ronde vorm is de vorm die wij hebben ervaren in de moederschoot: symbool voor geborgenheid, veiligheid, troost. De schapenvachten in de hut staan voor: zacht, warm, geborgen en bescherming en tevens zijn we allen schapen van De Goede Herder. De versiering aan de binnenkant wil zoveel zeggen als dat je aandacht mag geven aan al het mooie, lieflijke, welluidende, edele wat God ons schenkt. (Filippenzen 4:8) Het helpt je om niet meer te denken aan de duisternis en gebrokenheid, maar aan de goedheid van God. 'Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven voor uw ziel.'

4 We lezen: Psalm 131 Openbaring 7: 9 - 12 Openbaring 8: 1 – 5 De preek gaat over over 'stilte in de Bijbel' Alle liederen worden geprojecteerd Voorlezer: Margriet Toornstra Het eerste lied: Psalm 115: 1, 3, 5 Voorganger: Ds. E.J. Sytsma

5 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 115: 1, 3, 5....

6 Psalm 115: 1, 3, 5

7

8

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 115: 1, 3, 5 Gebed Lezen: Psalm 131 Openbaring 7: 9 - 12, Openbaring 8: 1 – 5 Zingen:Psalm 131: 1, 2, 3 Preek Zingen:Gezang 134 (GK 39) a capella

10 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 115: 1, 3, 5 Gebed Lezen: Psalm 131 Openbaring 7: 9 - 12, Openbaring 8: 1 – 5 Zingen:Psalm 131: 1, 2, 3 Preek Zingen:Gezang 134 (GK 39) a capella

11 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 115: 1, 3, 5 Gebed Lezen: Psalm 131 Openbaring 7: 9 - 12, Openbaring 8: 1 – 5 Zingen:Psalm 131: 1, 2, 3 Preek Zingen:Gezang 134 (GK 39) a capella

12 ... Psalm 131: 1, 2, 3

13 ...

14 ...

15 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 115: 1, 3, 5 Gebed Lezen: Psalm 131 Openbaring 7: 9 - 12, Openbaring 8: 1 – 5 Zingen:Psalm 131: 1, 2, 3 Preek Zingen:Gezang 134 (GK 39) a capella

16 .... Sssssst........

17 .... Gods stilte 1. Angstige stilte O God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. (psalm 83:1)

18 .... Gods stilte 2. Stilte: de rust die God geeft of herstelt

19 .... Gods stilte 2. Stilte: de rust die God geeft of herstelt God sprak en ontketende storm, hoog zweepte hij de golven op. Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, alle kennis baatte hun niets. Ze riepen in hun angst tot de HEER – hij leidde hen weg uit vele gevaren, hij bracht de storm tot zwijgen, de golven werden stil. (psalm 107)

20 .... Gods stilte 3. Stil vertrouwen

21 .... Gods stilte 3. Stil vertrouwen Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en stil vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. (Jesaja 30)

22 .... Gods stilte 4. Stilheid: tot rust komen, je veilig weten

23 .... Gods stilte 4. Stilheid: tot rust komen, je veilig weten Een pelgrimslied van David. HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid. (psalm 131)

24 .... Onze stilte 1. Zwijgen voor God

25 .... Onze stilte 1. Zwijgen voor God ‘Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij hem iets leren? Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’ En Job antwoordde de HEER: ‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’

26 .... Onze stilte 1. Zwijgen voor God Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. (Romeinen 3)

27 .... Onze stilte 2. God luistert van afleiding naar toewijding de stilte voor het gebed

28 .... Onze stilte 2. God luistert...... En het werd stil in de hemel, een half uur lang. (Openbaring 8)

29 .... O God, houd u niet stil, zwijg niet! God bracht de storm tot zwijgen, de golven werden stil. In geduld en stil vertrouwen ligt jullie kracht. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Ik leg mijn hand op mijn mond – en doe er het zwijgen toe. Ieder mens wordt het zwijgen opgelegd en staat schuldig voor God. En het werd stil in de hemel, een half uur lang. (God luistert naar je gebed)

30 .... Zingen:Gezang 134 (GK 39) a capella Gebed + Gezang 181d Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 457: 1, 2 Collecte Zingen:Gezang 135: 1, 2 (NG 71) Zegen

31 ... Gezang 134: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 39) a capella

32 ...

33 ...

34 ...

35 ...

36 ...

37 .... Zingen:Gezang 134 (GK 39) a capella Gebed + Gezang 181d Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 457: 1, 2 Collecte Zingen:Gezang 135: 1, 2 (NG 71) Zegen

38 Gezang 181d a

39 Gezang 181d b

40 .... Zingen:Gezang 134 (GK 39) a capella Gebed + Gezang 181d Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 457: 1, 2 Collecte Zingen:Gezang 135: 1, 2 (NG 71) Zegen

41 Liedboek 457: 1, 2

42

43 .... COLLECTE Vandaag Is de 1 ste collecte voor de diakonie “SGJ” en de 2 de voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 135: 1, 2 (NG 71)

44 .... COLLECTE Volgende week Is de 1 ste collecte voor de diakonie “Syrie” en de 2 de voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 135: 1, 2 (NG 71)

45 ...

46 ...

47 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

48 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 24 februari om 9.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "1 2 3 4 5 6 'stilte in de Bijbel'. .... Het wilgenscherm aan de wand is opgebouwd uit zeven liggende takken, Voor elke zondag in de 40 dagentijd één,"

Verwante presentaties


Ads door Google