De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veertigdagentijd 2012 1  2  3  4   5  6  'stilte in de Bijbel'

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veertigdagentijd 2012 1  2  3  4   5  6  'stilte in de Bijbel'"— Transcript van de presentatie:

1 veertigdagentijd 2012 1  2  3  4   5  6  'stilte in de Bijbel'

2 Het wilgenscherm aan de wand is opgebouwd uit zeven liggende takken,
. . Het wilgenscherm aan de wand is opgebouwd uit zeven liggende takken, Voor elke zondag in de 40 dagentijd één, ze blijven feestdag! De onderste en bovenste groter dan de anderen, symboliseren aarde en hemel. Schepper én Beschermer. Alle losse gevlochten takken, symbool van gemeenteleden, maken het tot een scherm, we hebben elkaar nodig! Niet helemaal dicht, maar ook open, ruimte om naar binnen en buiten te kijken, te gaan. Het mos aan de onderkant staat voor de Stilte in deze 40 dagentijd. De grote wortelstokken daaroverheen voor ons bestaan hier. In de komende 40 dagen zal er op het wilgenscherm steeds meer te zien zijn, Van sober, groeiend naar uitbundigheid met Pasen. In deze 40 dagen tijd houden we de liturgietafel sober, er zullen dan daar geen bloemen staan op zondag/biddag. . .

3 . . De schuilhut van wilgentakken die voorin de kerk staat, symboliseert het schuilen bij God: De ronde vorm is de vorm die wij hebben ervaren in de moederschoot: symbool voor geborgenheid, veiligheid, troost. De schapenvachten in de hut staan voor: zacht, warm, geborgen en bescherming en tevens zijn we allen schapen van De Goede Herder. De versiering aan de binnenkant wil zoveel zeggen als dat je aandacht mag geven aan al het mooie, lieflijke, welluidende, edele wat God ons schenkt. (Filippenzen 4:8) Het helpt je om niet meer te denken aan de duisternis en gebrokenheid, maar aan de goedheid van God. 'Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven voor uw ziel.' . .

4 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Psalm 131 Openbaring 7: Openbaring 8: 1 – 5 De preek gaat over over 'stilte in de Bijbel' Het eerste lied: Psalm 115: 1, 3, 5 Alle liederen worden geprojecteerd

5 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 115: 1, 3, 5 . .

6 Psalm 115: 1, 3, 5

7 Psalm 115: 1, 3, 5

8 Psalm 115: 1, 3, 5

9 Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 115: 1, 3, 5 Gebed Lezen: Psalm 131 Openbaring 7: , Openbaring 8: 1 – 5 Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Preek Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella . .

10 Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 115: 1, 3, 5 Gebed Lezen: Psalm 131 Openbaring 7: , Openbaring 8: 1 – 5 Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Preek Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella . .

11 Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 115: 1, 3, 5 Gebed Lezen: Psalm 131 Openbaring 7: , Openbaring 8: 1 – 5 Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Preek Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella . .

12 . Psalm 131: 1, 2, 3 . .

13 . Psalm 131: 1, 2, 3 . .

14 . Psalm 131: 1, 2, 3 . .

15 Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 115: 1, 3, 5 Gebed Lezen: Psalm 131 Openbaring 7: , Openbaring 8: 1 – 5 Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Preek Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella . .

16 . . Sssssst . .

17 Gods stilte 1. Angstige stilte O God, houd u niet stil, zwijg niet,
God, zie niet onbewogen toe, uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. (psalm 83:1) . .

18 2. Stilte: de rust die God geeft of herstelt
Gods stilte   2. Stilte: de rust die God geeft of herstelt . .

19 2. Stilte: de rust die God geeft of herstelt
Gods stilte   2. Stilte: de rust die God geeft of herstelt God sprak en ontketende storm, hoog zweepte hij de golven op. Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, alle kennis baatte hun niets. Ze riepen in hun angst tot de HEER – hij leidde hen weg uit vele gevaren, hij bracht de storm tot zwijgen, de golven werden stil. (psalm 107) . .

20 . . Gods stilte   3. Stil vertrouwen . .

21 Gods stilte 3. Stil vertrouwen
Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en stil vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. (Jesaja 30) . .

22 4. Stilheid: tot rust komen, je veilig weten
Gods stilte 4. Stilheid: tot rust komen, je veilig weten    . .

23 4. Stilheid: tot rust komen, je veilig weten
Gods stilte 4. Stilheid: tot rust komen, je veilig weten    Een pelgrimslied van David. HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid. (psalm 131) . .

24 . . Onze stilte 1. Zwijgen voor God . .

25 Onze stilte 1. Zwijgen voor God
1. Zwijgen voor God ‘Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij hem iets leren? Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’ En Job antwoordde de HEER: ‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’ . .

26 Onze stilte 1. Zwijgen voor God
Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. (Romeinen 3) . .

27 van afleiding naar toewijding de stilte voor het gebed
. . Onze stilte 2. God luistert van afleiding naar toewijding de stilte voor het gebed . .

28 Onze stilte 2. God luistert
2. God luistert En het werd stil in de hemel, een half uur lang. (Openbaring 8) . .

29 O God, houd u niet stil, zwijg niet!
. . O God, houd u niet stil, zwijg niet! God bracht de storm tot zwijgen, de golven werden stil. In geduld en stil vertrouwen ligt jullie kracht. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Ik leg mijn hand op mijn mond – en doe er het zwijgen toe. Ieder mens wordt het zwijgen opgelegd en staat schuldig voor God. En het werd stil in de hemel, een half uur lang. (God luistert naar je gebed) . .

30 Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella Gebed + Gezang 181d
. . Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella Gebed + Gezang 181d Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 457: 1, 2 Collecte Zingen: Gezang 135: 1, 2 (NG 71) Zegen . .

31 . Gezang 134: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 39) a capella . .

32 . Gezang 134: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 39) a capella . .

33 . Gezang 134: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 39) a capella . .

34 . Gezang 134: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 39) a capella . .

35 . Gezang 134: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 39) a capella . .

36 . Gezang 134: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 39) a capella . .

37 Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella Gebed + Gezang 181d
. . Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella Gebed + Gezang 181d Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 457: 1, 2 Collecte Zingen: Gezang 135: 1, 2 (NG 71) Zegen . .

38 Gezang 181d a

39 Gezang 181d b

40 Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella Gebed + Gezang 181d
. . Zingen: Gezang 134 (GK 39) a capella Gebed + Gezang 181d Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 457: 1, 2 Collecte Zingen: Gezang 135: 1, 2 (NG 71) Zegen . .

41 Liedboek 457: 1, 2

42 Liedboek 457: 1, 2

43 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diakonie “SGJ”
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diakonie “SGJ” en de 2de voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 135: 1, 2 (NG 71) . .

44 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie “Syrie”
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie “Syrie” en de 2de voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 135: 1, 2 (NG 71) . .

45 . Gezang 135: 1, 2 (NG 71) . .

46 . Gezang 135: 1, 2 (NG 71) . .

47 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

48 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 24 februari
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 24 februari om 9.30 uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Veertigdagentijd 2012 1  2  3  4   5  6  'stilte in de Bijbel'"

Verwante presentaties


Ads door Google