De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking door een pro-actieve benadering? Een onderzoek naar de succes- en faalfactoren J.J.P. van der Lee13 Maart 2008 Tussencolloquium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking door een pro-actieve benadering? Een onderzoek naar de succes- en faalfactoren J.J.P. van der Lee13 Maart 2008 Tussencolloquium."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking door een pro-actieve benadering? Een onderzoek naar de succes- en faalfactoren J.J.P. van der Lee13 Maart 2008 Tussencolloquium

2 Inhoud presentatie -Inleiding -Pro-actief benaderen -Onderzoeksopzet -Onderzoeksmodel -Beoordelingscriteria -Case studies -Vervolgtraject Inleiding Onderzoeksopzet De case study Vervolgtraject

3 Inleiding -Naam: Joris van der Lee -Achtergrond: Havo-opleiding HBO Civiele Techniek CME masteropleiding -CME: proces- en projectmanagement in complexe projecten en bedrijfskunde Inleiding Onderzoeksopzet De case study Vervolgtraject

4 Pro-actief benaderen -Het ‘eigen initiatief’ -Een initiatief zonder een directe vraag van de klant -Een vorm van acquisitie -Een oplossing voor een probleem Inleiding Onderzoeksopzet De case study Vervolgtraject

5 Onderzoeksopzet (1) Probleemstelling Er bestaat een gebrek aan inzicht en kennis bij DHV over hoe een pro-actieve benadering van klanten bij kan dragen aan een hogere acquisitie score. Inleiding Onderzoeksopzet De case study Vervolgtraject Hoofdvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren ten aanzien van een pro-actieve benadering van DHV en hoe kunnen deze optimaal benut worden?

6 Onderzoeksopzet (2) -Literatuuroriëntatie -Literatuurstudie -Ontwikkelen beoordelingscriteria -Case studies -Analyse -Diagnose Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject

7 Onderzoeksmodel Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject

8 Beoordelingscriteria -Communicatie -Meerwaarde -Vertrouwen -Transparantie Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject

9 Voorlopige conclusies literatuurstudie -Een gemeenschappelijk doel  vertrouwen; -Weinig / geen transparantie  dichtgespijkerd contract  hogere kosten -Transparantie  vertrouwen en commitment -Vragen en feedback  ‘shared understanding’ Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject

10 Case study 1 Bedrijventerrein Rapenland te Eindhoven -Probleem: Verloedering van het bedrijventerrein Veel criminaliteit en onleefbare situatie Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject -Het initiatief richting gemeente Eindhoven: Het ontwikkelen van een visie Haalbare concepten voorstellen -Samenwerkende partijen: DHV Eindhoven TCN Concepts

11 Voorlopige bevindingen Rapenland -De vroege contacten met de belanghebbenden hebben een voorsprong opgeleverd bij de gemeente; -Een stroeve communicatie in het begin; -De transparantie had beter gekund vanuit beide kanten. Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject

12 Case study 2 Automotive High-tech Campus te Helmond -Het initiatief richting gemeente Helmond: Het creëren van een gethematiseerde bedrijventerrein / campus Stimuleren van de automotive industrie Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject -Samenwerkende partijen: DHV Eindhoven DTZ Zadelhoff Automotive Technology Centre (ATC)

13 Voorlopige bevindingen AHTeCH -Juiste contactpersoon binnen gemeente Helmond; -De complementariteit van de partijen wordt door de gemeente als een pluspunt gezien; -DHV moet zich niet té actief opstellen in het proces; -Het groeiende vertrouwen zorgde voor een soepelere communicatie. Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject

14 Case study 3 ??????????? Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject

15 Vervolgtraject -De derde case verkrijgen -De case studies analyseren -Het bepalen van de succes- en faalfactoren van een pro-actieve benadering -Het stellen van een diagnose voor DHV Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject

16 Vragen en/of opmerkingen Inleiding Onderzoeksopzet Case study Vervolgtraject


Download ppt "Samenwerking door een pro-actieve benadering? Een onderzoek naar de succes- en faalfactoren J.J.P. van der Lee13 Maart 2008 Tussencolloquium."

Verwante presentaties


Ads door Google