De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met de leermiddelendiscussie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met de leermiddelendiscussie"— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met de leermiddelendiscussie
Wie vult de elo? Omgaan met de leermiddelendiscussie Frans Schouwenburg, Kennisnet

2 Wie vult de elo? Wat speelt zich af op dit gebied?
Hoe komt u aan leermiddelen op maat? Wat betekent dit voor uw organisatie? Hoe kunt u geholpen worden?

3 Digitaal leermateriaal...
Wat speelt zich af op dit gebied? bij u op school daarbuiten

4 Onderwijsorganisatie
Als gevolg van….. Vernieuwing … Traditioneel … Leergebieden/competenties Vakken Onderwijsmethode Standaard Onderwijsorganisatie Flexibel één methode Aggregatieniveau Leerobjecten/modules Folio Vorm Digitaal Kopen Verwerving Arrangeren / Co Creatie Plaats-/ tijdgebonden aanbod onderwijs Plaats-/tijdongebnden

5

6 Uit onderzoek onderbouw vo
Gebruik ELO Communicatie met de leerlingen Planning: elektronische studiewijzer (op niveau van de klas) Portfoliobeheer Opslag en distributie zelf gemaakte content, opdrachten en projecten Vervolgens behoefte aan formele content: kwalitatief goed materiaal Integreren formele en eigen content Planning op individueel niveau Kunnen “tracken en tracen”

7 The Long Tail Aantal verkopen Aantal boektitels naar populariteit
aanbod boeken totale omzet Amazon.com

8 iTunes - Amazon - eBay

9 Longtail in onderwijs breder assortiment bredere doelgroep

10 Wie vult de elo? Hoe komt u aan leermiddelen op maat?
Wat speelt zich af op dit gebied? Hoe komt u aan leermiddelen op maat? Wat betekent dit voor uw organisatie? Hoe kunt u geholpen worden?

11 Leerobjecten vorm (aggregatieniveau)
Niveau 1 Fragment Niveau 2 Informatie-object Toets Niveau 3 Leereenheid Niveau 4 Cursus Certificeerbare eenheid 03 Leerobjecten in niveaus. Leerobjecten zijn er in verschillende soorten. Een van de labels die je aan een leerobject kunt vastmaken is de indeling naar soort leerobject. Dit is een van de labels uit een internationale lijst van labels die ook in Nederland wordt gebruikt en waarin gesproken wordt van niveaus van aggregatie. Er worden vier niveaus gebruikt: (Animatie 1) Niveau 1: Fragment Voorbeeld: (Animatie 2) afbeelding van de Eifeltoren waarbij het voor de kijker nog niet duidelijk is in welke context deze afbeelding bekeken moet worden: Toerisme in Parijs, Staalconstructies, Wereldtentoonstellingen. Een ander voorbeeld is een tekst (Animatie 3) over de gebruikte technieken bij de bouw van de Eifeltoren. Met andere woorden er is nog geen inhoudelijke context aangebracht. Ook is nog niet duidelijk wat de kijker in het kader van zijn/haar leren met het fragment moet gaan doen. (Animatie 4, Animatie 5) Niveau 2: Informatie-object of toets. Voorbeeld: tekst over staalconstructies met een afbeelding van de Eifeltoren, die genoemd wordt als voorbeeld van een constructie. Er is dus een inhoudelijke context aangebracht. Er is nog geen didactische/leercontext toegevoegd. Er is vaak sprake van meer onderdelen (fragmenten of andere informatie-objecten) die met elkaar zijn samengevoegd. (Animatie 6, Animatie 7) (Animatie 8, Animatie 9) Niveau 3: Leereenheid. Voorbeeld: de toepassing van een didactisch model met daarin een duidelijke leersturing over staalconstructies. Er is nu ook didactische/leercontext toegevoegd. Ook hier is weer sprake van meer verschillende onderdelen (meestal verschillende leerobjecten van niveau 2) (Animatie 10) met een duidelijke sturing door het materiaal. Die overigens ook kan bestaan uit een aantal open opdrachten gecombineerd met een aantal bronnen (informatie-objecten) die moeten leiden tot een leerproduct. De leersturing kan dus heel verschillende vormen aannemen en hoeft zeker niet alleen lineair te zijn. (Animatie 11) Niveau 4: Cursus of een eenheid die leidt tot een certificaat. Cursus Constructies in de bouw die afgesloten wordt met een door de branche erkend certificaat waarin een onderdeel is opgenomen over staalconstructies Er is een bepaalde volgorde gehanteerd. De cursus leidt via een vorm van assessment of examen tot een certificaat. Uiteraard ook hier opgebouwd uit verschillende onderdelen vaak van niveau 3. (Animatie 12) 11

12 Uitwisselbaarheid... Niveau 1 Fragment
Herbruik- baarheid hoog laag Contextrijk laag hoog Niveau 1 Fragment Niveau 2 Informatie-object Toets Niveau 3 Leereenheid Niveau 4 Cursus Certificeerbare eenheid Behalve de inhoudelijke of didactische context is een ander verschil tussen de aggegratieniveaus de zogenaamde granulariteit = de mate waarin het leerobject uit verschillende componenten bestaat. Object van niveau 2 bevat een aantal verschillende componenten. In zijn algemeenheid heeft niveau 4 de hoogste granulariteit. Op dit punt hoeft er overigens niet veel verschil te zijn tussen 2 en 3. Het gaat daar in ons voorstel vooral om de aard van de componenten waarbij bij niveau 3 er sprake is van componenten die zorgen voor leersturing. Het voordeel van een hoog aggregatieniveau is dat de leerobjecten steeds contextrijker worden en dus beter passen bij de specifieke leersituatie. 12

13 Benodigde tools

14 Rol van standaarden….

15 Nationaal vs Internationaal
Wat is een standaard? Applicatie 1 Applicatie A Methode Taal Inhoud Applicatie B Applicatie 2 Open vs gesloten Nationaal vs Internationaal Applicatie C

16 Delen is de voorwaarde voor succes
Nodig: Afspraken en standaarden, technisch en inhoudelijk Vindbaarheid en beschikbaarheid materiaal in gekoppelde databases Edurep 16

17 Edurep

18 Momenteel aangesloten collecties:
edurep Momenteel aangesloten collecties:

19

20 Digilessen vo

21

22 Typisch leermateriaal niveau 3 & 4…
Een (SCORM) pakketje met verschillende onderdelen.. Scorm is een verzameling van een aantal specificaties/standaarden

23

24

25

26 Doelen Onderwijsvernieuwings-cooperatie
Leeromgevingen voor leerlingen inspirerender maken Kerndoeldekkend materiaal voor onderbouw op

27

28 Deelnemende scholen OVC
School Plaats Schoolsoorten Leerlingen Docenten Chr. SG Veenendaal Veenendaal vmbo + praktijkond Het Stedelijk Lyceum Enschede praktijkond, vmbo, havo/vwo, ISK, lwoo, LOOT Linde College Wolvega vmbo, havo, vwo Mondriaan College Oss vmbo-t, havo, vwo Oranje Nassau College Zoetermeer lwoo-vmbo (bbl, kbl, tl), havo/vwo Olympus College Arnhem vmbo-t, havo, vwo SG Den Haag Zuidwest Den Haag vmbo, havo, vwo ISW West ‘s-Gravenzande vmbo, havo, vwo Zuyderzee College Emmeloord vmbo, havo, vwo

29

30

31

32 Gratis oefenen op Kennisnet

33 Wie vult de elo? Wat betekent dit voor uw organisatie?
Wat speelt zich af op dit gebied? Hoe komt u aan leermiddelen op maat? Wat betekent dit voor uw organisatie? Hoe kunt u geholpen worden?

34 Uitstel ‘gratis’ leermiddelen
meer kans dan bedreiging meer versnelling dan vertraging

35 Opbrengsten van ict Leerlingen leren: meer sneller met meer plezier effectiever

36 Mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan
Visie Professionalisering Infrastructuur Leermaterialen Leiderschap Verbinding/samenwerking

37

38 Ontwikkelingen in organisatie
4 in balans Vertellen van voordeel zaken meteen in balans te zien: het betreft de hele organisatie!! 38

39 Uw opties Onderwijsplan: Netwerkschool Unic Amadeus DNS Impuls etc
Techniek: ELO Digibord Laptop- klas Professiona- lisering: Dro ecdl Startpunten verandering Content- ontwikkeling Digilessen vo OVC div.besturen etc

40 Ontwikkelen Arrangeren Methode gebruiken + arrangeren intensief Voorbereiden Klaarzetten

41 - + ++ -/+ Kansen en bedreigingen van digitale leermiddelen
Leraar kiest autonoom Leraren binnen team / sectie trekken samen op Leraren en management trekken binnen school samen op Kansen - + ++ Bedreigingen -/+

42 Rollen Manager Docent Ondersteunt docent Richt keuzeproces in
Bewaakt de stappen Communiceert met leerlingen en ouders Financieel verantwoordelijk Docent Vakinhoudelijk eigenaar Verantwoordelijk voor vakinhoudelijke en didactisch keuze Spiegelt dit aan onderwijsvisie school

43 conclusies Gebruik het jaar uitstel in uw voordeel
Doe mee aan landelijke initiatieven Werk met standaarden Eis standaarden in aan te schaffen elo of content Faciliteer uw docenten Laat u ruim informeren 4 in Balans biedt structuur - van visie naar uitwerking Doe mee aan het ambassadeursprogramma Let op stimuleringsregelingen

44 Cirkel is cyclus is doorlopen proces
Speelt zich af in een bepaalde tijdspanne (natuurlijk in schoolritme vb 5 of 7 jaar) Afweging: hoe lang is die periode, als je kijkt naar externe factoren (actualiteit) Kijk bv naar de veranderplannen van de geu 44

45 Wie vult de elo? Hoe kunt u geholpen worden?
Wat speelt zich af op dit gebied? Hoe komt u aan leermiddelen op maat? Wat betekent dit voor uw organisatie? Hoe kunt u geholpen worden?

46 Waar is hulp? Sessies op uw school Februari regiosessies met vo-raad, etc. Websites: gratislesmateriaal.kennisnet.nl

47

48

49 gratislesmateriaal.kennisnet.nl

50

51 Dank u

52 Wat is er al afgesproken? (1)
Hoe beschrijf je wat het is? Metadata Content-zoekprofiel PO, VO en BVE (toepassingsprofiel IEEE Learning Object Metadata) Vocabulaires (lijsten) Competenties MBO: COLO Vakken, niveaus, kerndoelen, eindtermen VO: SLO Kerndoelen, tussendoelen PO: SLO (in proces) Speciaal Onderwijs: WEC raad (in voorfase)

53 Wat is er al afgesproken? (2)
Hoe hou je het bij elkaar? Content Packaging Hoe zorg je voor uniforme toegang? Visie  afspraken

54

55 Wat is er al afgesproken? (3)
Hoe zorg je dat je bij gebruik door leerlingen gegevens terugkrijgt? Afspelen Educatieve content (in proces) Hoe zorg je dat toetsmateriaal qua inhoud goed afgespeeld wordt Question en Test Interoperability (QTI) (onderzoek met CITO en SURF Foundation)


Download ppt "Omgaan met de leermiddelendiscussie"

Verwante presentaties


Ads door Google