De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLB en CAR twee partners, samen sterk in zorg. Evoluties binnen de C.A.R. 1 Nieuwe conventie vanaf 01/05/2012 Centra moeten zich meer richten op ‘medische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLB en CAR twee partners, samen sterk in zorg. Evoluties binnen de C.A.R. 1 Nieuwe conventie vanaf 01/05/2012 Centra moeten zich meer richten op ‘medische."— Transcript van de presentatie:

1 CLB en CAR twee partners, samen sterk in zorg

2 Evoluties binnen de C.A.R. 1 Nieuwe conventie vanaf 01/05/2012 Centra moeten zich meer richten op ‘medische doelgroepen’ In conventie wordt overleg met school/ CLB opgelegd

3 Evoluties binnen de C.A.R. 2 Via conventie een vorm van erkenning vanuit het RIZIV dat overleg met school en/of CLB een noodzaak is. Artikel 7. § 1. Voor elke rechthebbende die school loopt, dient er, vooraleer een aanvraag tot terugbetaling voor gewone revalidatiezittingen wordt ingediend, een beraadslaging te hebben plaatsgevonden tussen de equipe van de inrichting enerzijds en anderzijds de school en/of het C.L.B.

4 Evoluties binnen C.L.B.’s www.prodiagnostiek.be: ontwikkeling van diagnostische protocollen in onderwijscontext, gekaderd binnen een continuüm van zorg op school en handelingsgerichte samenwerking met alle betrokkenen (lln, ouders, school, CLB, ev. externen) www.prodiagnostiek.be

5 Evoluties binnen onderwijs Aanpassing regelgeving i.v.m. afwezigheden van leerlingen omwille van revalidatie tijdens de lestijden – na ziekte of ongeval – voor behandeling van een stoornis – in het buitengewoon onderwijs Verplicht advies van CLB aan school: – revalidatie noodzakelijk tijdens de lestijden? – (bij stoornis:) problematiek van leerling overstijgt wettelijk voorziene zorgbeleid school? – (bij stoornis:) revalidatietussenkomsten geen schoolgebonden karakter?

6 Formele erkenning Belangrijke actoren vernoemen elkaar formeel als belangrijke partners.

7 Het logische gevolg … overleg Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie vzw

8 Met resultaat Engagementsverklaring

9 Inhoudelijk 1 Algemeen kader van de overeenkomst. Opdracht en hulpverleningsaanbod van de CAR Opdracht en hulpverleningsaanbod van het CLB

10 Inhoudelijk 2 Samenwerkingsmodaliteiten – Taken en engagementen van het CLB. – Taken en engagementen van het CAR Verantwoordelijkheid en uitwisseling van informatie Verwijzingsmodaliteiten Opvolging en evaluatie

11 Verdere aanpak…. Dit is een engagementsverklaring van Federatie CAR en van ISC, een generiek sjabloon om samenwerking te beschrijven Federatie CAR en ISC rekenen erop dat dit sjabloon als basis zal gebruikt worden voor regionale samenwerkingsovereenkomsten


Download ppt "CLB en CAR twee partners, samen sterk in zorg. Evoluties binnen de C.A.R. 1 Nieuwe conventie vanaf 01/05/2012 Centra moeten zich meer richten op ‘medische."

Verwante presentaties


Ads door Google