De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lucas 10 25-37. 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven* te beerven? Lucas 10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lucas 10 25-37. 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven* te beerven? Lucas 10."— Transcript van de presentatie:

1 Lucas 10 25-37

2 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven* te beerven? Lucas 10 2 = ik ben een sterveling en ik héb niet het eeuwige leven * eeuwige leven = leven van de toekomende eeuw; Luc.18:30

3 26 En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Lucas 10 3

4 27 Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw NAASTE als uzelf. Lucas 10 4 =overtreffende trap, enkelvoud

5 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe DAT en gij zult leven. Lucas 10 5 Elders...... opdat een ieder die in Hem (= de Zoon van God) gelooft, eeuwig leven hebbe... Joh.3 15 Elders...... opdat een ieder die in Hem (= de Zoon van God) gelooft, eeuwig leven hebbe... Joh.3 15

6 29 Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? Lucas 10 6

7 30 Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho... Lucas 10 7

8 30... en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. Lucas 10 8 "Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven?" "... doe dat, en gij zult leven" "Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven?" "... doe dat, en gij zult leven"

9 31 Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Lucas 10 9

10 32 Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Lucas 10 10

11 33 Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Lucas 10 11 48 De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt? Johannes 8 48 De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt? Johannes 8

12 33 Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Lucas 10 12 niet: hij daalde af...

13 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Lucas 10 13

14 35 En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis (St.Vert: als ik wederkom). Lucas 10 14 1 schelling = 1 dagloon; Mat.20 2

15 36 Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? Lucas 10 15 lett. geworden

16 37 Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. Lucas 10 16 = uw Naaste liefhebben!


Download ppt "Lucas 10 25-37. 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven* te beerven? Lucas 10."

Verwante presentaties


Ads door Google