De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Romeinen 16 - groeten Pezen en banden. 16:1 Febe –zuiver/helder/stralend dienares - diaken 16:1 En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Romeinen 16 - groeten Pezen en banden. 16:1 Febe –zuiver/helder/stralend dienares - diaken 16:1 En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares."— Transcript van de presentatie:

1 Romeinen 16 - groeten Pezen en banden

2 16:1 Febe –zuiver/helder/stralend dienares - diaken 16:1 En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreeën is

3 16:1 opdat jullie haar ontvangen in de Heer op een wijze, de heiligen waardig…

4 16:2 en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf voorgestaan voor velen, ook voor mijzelf.

5 16:3 groet = aspazomai spao : trekken Priscilla en Aquila Priscus = oud, eerwaarde Aquila: adelaar (lat.)

6 16:4 mijn medearbeiders in Christus Jezus.

7 16:4 (Zij hebben voor mijn ziel hun hals gewaagd/in gevaar gebracht. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen) ook de gemeente in hun huis.

8 16:5 Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaje. Epenetus : loprijzing, prijzenswaardig

9 16: Groet Maria, die zich zeer inspant voor jullie. Maria? Hb: Mariam

10 Caratacus = Caradoc

11 16:7 Groet Andronicus (man van overwinning) en Junias (jong/jeugdig), mijn familieleden (joodse en/of echte)

12 16:7 en mijn mede-gevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren.

13 16:8 Groet Amplias (vergroot/verruimd), mijn geliefde in de Heer

14 Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en mijn geliefde Stachys Urbanus: stedeling – van de stad Stachys: korenaar

15 16:10 Groet Apelles, de beproefde in Christus; Groet die van Aristobulus (beste-raad) Aristobulus – mogelijk naar Engeland gegaan?


Download ppt "Romeinen 16 - groeten Pezen en banden. 16:1 Febe –zuiver/helder/stralend dienares - diaken 16:1 En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares."

Verwante presentaties


Ads door Google