De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Romeinen 16 - groeten Pezen en banden. 16:11 Herodion – heldhaftig die aan mij verwant is….familie? Handelingen 23: 16:11 Groet Herodion, die aan mij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Romeinen 16 - groeten Pezen en banden. 16:11 Herodion – heldhaftig die aan mij verwant is….familie? Handelingen 23: 16:11 Groet Herodion, die aan mij."— Transcript van de presentatie:

1 Romeinen 16 - groeten Pezen en banden

2 16:11 Herodion – heldhaftig die aan mij verwant is….familie? Handelingen 23: 16:11 Groet Herodion, die aan mij verwant is.

3 16:11 Groet die uit degenen van Narcissus, die in de Heer zijn. Narcissus: bedwelmende geur verdovend

4 16:12 Groet Tryfena en Tryfosa, die zich inspannen in de Heer. Tryfena : weelderig, voortreffelijk Tryfosa : weelderig, voortreffelijk

5

6 16:12 Groet Persis, de geliefde, die zich veel moeite getroost heeft in de Heer. (inspanning van de liefde ( 1Th.1:3) Persis: misschien Perzische, of: uit Perzië

7

8 16:13 Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder en de mijne. Rufus: de rode/rood (Rufus pudens pudentius, schoonzoon van king Caradoc, gehuwd met Claudia) dezelfde moeder als Paulus? (vergelijk Handelingen 23:16 e.v.)

9 Caratacus = Caradoc

10 16:14 Groet Asyncritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, en de broeders die bij hen zijn. Asyncritus: onvergelijkbaar Flegon: brandend Hermas: spreker Patrobas: vader-leven Hermes: spreker (boodschapper vd griekse goden)

11

12 16:15 Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en alle heiligen die bij hen zijn. Filologus: liefhebber van het woord Julia: jong, jeugdig Nereus: lamp of lichtdrager Olympas: geschenk van Olympus

13 16:16 Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u. heilige kus: groet uit die tijd, drukt verbondenheid uit.

14 En ik spreek jullie aan, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden (twee- stand) teweegbrengen en struikelblokken opwerpen naast het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af. Rom.16:17


Download ppt "Romeinen 16 - groeten Pezen en banden. 16:11 Herodion – heldhaftig die aan mij verwant is….familie? Handelingen 23: 16:11 Groet Herodion, die aan mij."

Verwante presentaties


Ads door Google