De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Daniet Simson en de Filistijnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Daniet Simson en de Filistijnen"— Transcript van de presentatie:

1 De Daniet Simson en de Filistijnen

2 Simson is een gelovige:
En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten Hebreeën 11:32

3

4 ..daarna baarde deze vrouw een zoon en zij roept de naam van hem Simson; het jongetje groeit en Jahweh zegent hem. Richteren 13:24

5 שִׁמְשֹׁון Simson שמש = zon

6 שִׁמְשֹׁון Simson שמ= naam שן= tand, tweede

7 en de geest van Jahweh begon hem aan te vuren in Mahane-Dan, tussen Tsorah en Asthaol Richteren 13:25

8

9 In het laagland: Esthaol, Zora en Asna Jozua 15:33

10

11 en de geest van Jahweh begon hem aan te vuren in Mahane-Dan, tussen Tsorah en Asthaol Richteren 13:25

12 dubbelheid – tussenin – grens:
Grens Dan en Juda Tsorah en Esthaol Tweemaal Timnat - bruiloft Vossen: twee aan twee Twee koperen ketenen Twee pilaren Twee molenstenen Twee ogen uitgestoken Kloof waaruit water kwam

13

14 dubbelheid – tussenin - grens
Verscheurde leeuw : twee stukken Boven- en onderkaak Naam: Sim-son Raadsel: tweeledig Twee beloningen Tweemaal 30 klederen Twee nieuwe touwen Verscheurd bokje Twee handen

15 een verdeelde geschiedenis: de komst, dus de verlossing door de Messias is in twee delen! verleden - toekomst

16 want het jongetje zal van de moederschoot af als nazireeër aan God gewijd zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen Ri.13:5

17 Simson een nazireeër: * geen wijn/sterke drank of iets van de wijnstok
* geen scheermes op het hoofd * niet bij een dode komen

18 Toen werd de geest van Jahweh vaardig over hem: hij ging naar Ashkelon en sloeg dertig man van hen. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden verteld. Hij was echter in woede ontstoken en ging op naar het huis van zijn vader. Richteren 14:19

19 en de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel, die hem vergezeld had 14:20

20 Israël is de tegenstander gaan dienen in plaats van de Heer:
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Mattheüs 23:38

21 en het gebeurde na dagen, in de dagen van de tarweoogst …

22 Simson komt met een geitenbokje

23 Huwelijk gaat niet door!

24 Oudere dochter  aan een ander gegeven, de tegenwoordige tijd
Jongere dochter  wijst op de toekomst, wanneer Hij in het nieuwe verbond treedt met Israël Richteren 15:1-2

25 Simson vangt 300 vossen

26 Vossenstaarten met fakkels

27 1 Het woord van Jahweh kwam tot mij: 2 Mensenzoon, profeteer tegen de profeten van Israël die profeteren, en zeg tegen hen die uit hun hart profeteren: Hoort het woord van Jahweh! 3 Zo zegt Adonai Jahweh: wee de dwaze profeten die hun geest volgen zonder iets te hebben gezien! 4 Als vossen tussen de woeste plaatsen zijn uw profeten geworden, Israël. Ezechiël 13:1-4

28 Vossen hebben holen…..

29 Hij stak vuur aan in de fakkels en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, alsook de wijngaarden en olijfbomen.

30 zowel de korenhopen als het staande koren in brand…..

31 Oogst = Israël, gaat verloren
door deze fakkels Herodianen, Farizeeën, Sadduceeën, Zeloten, etc.

32 Wijngaarden, olijfbomen, het nieuwe verbond, het nieuwe leven in Christus: wordt afgebroken (verbrandt) door het vuur van de onderlinge twist.

33 Uiteindelijk gericht over Israël : beeld van het einde van deze eon Richteren 15:7

34

35 Christus Jezus zal alles uiteindelijk aan zijn voeten onderschikken!


Download ppt "De Daniet Simson en de Filistijnen"

Verwante presentaties


Ads door Google