De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleven in Europa Mededelingen: Planning:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleven in Europa Mededelingen: Planning:"— Transcript van de presentatie:

1 Overleven in Europa Mededelingen: Planning:
Toets hst 4 (arm en rijk) + hst 1 en 2 (Overleven in Europa) in week 49. Planning: (Bespreken toets) Introductie Landbouw in Europa

2 Landbouw Akkerbouw Tuinbouw Veeteelt Bosbouw
Grove tuinbouw Veeteelt Bosbouw Specialisatie/mechanisatie/intensivering

3 Landbouw Ongeveer 2/3 van de oppervlakte van Nederland wordt gebruikt voor de landbouw. Op de zandgronden in Nederland is vaak sprake van een gemengd (boeren)bedrijf. Wat word hiermee bedoeld?

4 De zandgebieden Zijn landschappelijk erg aantrekkelijk:
Veel toeristen en recreanten. Zandgronden zijn voor boeren onhandig: Lage delen vaak drassig Hoge delen verdrogingen en verstuivingen. Zand is vanwege de korrelstructuur van nature relatief onvruchtbaar. Alleen met stalmest, compost of kunstmest kun je de gronden gebruiken. In het verleden werden kosten nog moeite gespaard om de gronden te ontginnen!! (volgende dia)

5 Akkers: Essen, engen of enken

6 Voorbeeld: Den hout, de brink
https://maps.google.nl/maps?q=den+hout+brink&hl=nl&ie=UTF-8&ei=jh16UqfpD8qV0QXu8oDACg&ved=0CAoQ_AUoAg Zelfvoorziende landbouw Grote bevolkingstoename, problemen zandgronden. (heide raakte op). Oplossing: Kunstmest

7 Later in de geschiedenis
Later in de geschiedenis worden enorme heidevlaktes ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Door enorme landbouwmachines neemt de arbeidsproductiviteit toe. Dit heeft gevolgen: Er zijn minder arbeiders nodig in de primaire sector. Afname % werkzaam in de beroepsbevolking van de primaire sector  verschuift naar secundaire en tertiaire sector. Verdere landbouwmechanisatie en schaalvergroting heeft veel boeren doen stoppen. Tegenwoordig sprake van ontmenging en specialisatie en intensivering. En opkomst van niet-grondgebonden landbouw.

8 Voor nu: Instaptoets Maken opdracht p1.1: 6 t/m 11 + Terugblik
53ste druk  54ste druk GB 20  33 GB 44  32 GB 32/33  38/39 GB 59  54 GB 69  66 Maken opdracht p1.2: 14 t/m 17 + Terugblik GB 77  78 GB 24  37 GB 32  38

9 Paragraaf 1 + 2 in het kort (hoef je niet te kennen).
Geschiedenis van de landbouw: Vroeger: Kleinschalig Zelfvoorzienend Nu (na 1945): Grootschalig Gespecialiseerd Dit komt door subsidies van de EU. EU had tot doel: Oorlog te vermijden Nooit meer honger in Europa Dit wilde men bereiken door economische samenwerking (streven naar gelijke spreiding van de welvaart) WTO wil in de toekomst vrijhandel dus de EU moet stoppen met subsidies. Dit zal nooit gebeuren! (zie doel van de EU!)

10 Landbouw in Europa §1.3 Gedaanteverandering van cultuurlandschappen

11 Europese cultuurlandschappen
Wat is een cultuurlandschap? Landschap ingericht door de mens! Bekijk afbeelding fig. 1.9 De titel suggereert dat het cultuurlandschap aan het veranderen is. Wat verandert er aan het cultuurlandschap in Europa?

12 Wat verandert er aan het cultuurlandschap?
Boerenbedrijven: Kansen en bedreigingen rond de grote steden. Kansen: Grote afzetmarkt voor landbouwproducten Bedreiging: Concurrentie om de ruimte (stad wil uitbreiden)

13

14 Tweedeling in Europa? Er zijn gebieden met veel kansen voor boeren, maar er zijn ook gebieden met weinig kansen voor de landbouw. Welke gebieden hebben veel potentie voor de boeren? Gebieden rond de stad (grote afzetmarkt) Gebieden van de regio Noord-Frankrijk/België (Löss gronden) Poldergebieden (kleigronden) Deltagebieden (vruchtbaar slib) Algemene trend: Ruilverkaveling, schaalvergroting en intensivering Ruilverkaveling

15 Landbouw Schaalvergroting Specialisatie/mechanisatie/intensivering

16 Tweedeling in Europa? Welke gebieden hebben weinig te bieden voor de landbouw? Gebieden die klimatologisch of landschappelijk minder aantrekkelijk zijn. (gebergtes, rotsbodems, droge gebieden etc). Regio’s met een prettig klimaat, veel landschappelijk schoon en van groot historisch belang (boeren worden verdrukt door migranten/toerisme).

17 Hoofdstuk 1 is goed te doen als zelfstudie
Vanaf hoofdstuk 2 zal ik meer gaan uitleggen. Ik wil deze les dan ook starten dat je zelf aan de slag gaat met paragraaf 3. M opdr. 22 t/m 27, 29 t/m 32 Klaar; ga door volgens de studiewijzer Vragen kun je uiteraard altijd stellen!!! Daarvoor word ik betaald!!


Download ppt "Overleven in Europa Mededelingen: Planning:"

Verwante presentaties


Ads door Google