De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Metabolisme en genetica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Metabolisme en genetica"— Transcript van de presentatie:

1 Metabolisme en genetica
Inleiding blok 310 THK 3e studiejaar Metabolisme en genetica Gerald Vervoort, internist UMC St Radboud

2 Bron: Raamplan - tandartsenopleiding
Relevantie voor de tandarts Rechtstreekse relatie met HH-gebied, mondholte Beroepsrisico’s (HIV, Hepatitis etc) Meer kans op problemen/complicaties THK-handelen leidt tot medisch gevolg Raakvlakken THK - geneeskunde Communicatie met medici Bron: Raamplan - tandartsenopleiding

3 Bron: Raamplan - tandartsenopleiding
Randvoorwaarden Minimale frequentie van voorkomen “Meestal is het voldoende wanneer de tandarts het medisch item weet te plaatsen” Soms is parate kennis vereist Bron: Raamplan - tandartsenopleiding

4 Relevantie van het blok metabolisme en genetica
Medische aandoeningen als oorzaak van THK afwijkingen Consequenties van THK behandeling Medische aandoeningen hebben consequenties voor THK handelen

5 Medische aandoeningen als oorzaak van THK afwijkingen
M. Crohn

6 Medische aandoeningen als oorzaak van THK afwijkingen
Peutz-Jegher syndroom M. Addison Rendu-Osler-Weber

7 Medische aandoeningen als oorzaak van THK afwijkingen
Hand-Schuller-Christian disease: A disorder classified under Langerhans Cell Disease that has a specific clinical triad of lytic bone lesions, exophthalmos, and diabetes insipidus.  It can also exhibit lymphadenopathy, dermatitis, splenomegaly, or hepatomegaly. Also reffered to in Histiocytosis X

8 Consequenties van THK behandeling
Endocarditis

9 Consequenties van THK behandeling
Gastrointestinal bleeding

10 Medische aandoeningen hebben consequenties
voor THK handelen

11 Medische aandoeningen hebben consequenties
voor THK handelen

12 Medische aandoeningen hebben consequenties
voor THK handelen

13 Problemen Wat te doen met enorme hoeveelheid geneeskundige kennis over ziekte-beelden en hun behandeling waar de tandarts af en toe mee van doen zal hebben? De geneeskunde verandert voortdurend - hoe blijft de tandarts up-to-date

14 Veranderde arts-patient relatie

15 Veranderingen in levensstijl

16 De maatschappij verandert, de dokter ook (langzaam)
Veranderingen in de Geneeskunde - de dokter De maatschappij verandert, de dokter ook (langzaam) Geneeskunde = vrouwenvak Veel meer baan, minder beroep laat staan roeping Frictie tussen wat dokter kan/wil bieden en wat patiënt wil

17 Veranderingen in de Geneeskunde - patient
Vergrijzing - Meer chronische ziekten - Meer gebruik van medicamenten Mondigheid / kritisch Risicogedrag - eigen verantwoording? Aansprakelijkheid De patient de baas over zijn ziekte: “patient empowerment”

18 Gevolgen voor medisch onderwijs in THK
Ook tandarts krijgt te maken met verandering in de patient: Dental-minded Vergrijzing - Meer chronische ziekten - Meer gebruik van medicamenten Mondigheid / kritisch Aansprakelijkheid

19 medische gezondheidszorg
Structuur van de medische gezondheidszorg tandarts huisarts specialist Wie coördineert wat en hoe?

20 Plaatsbepaling blok 310 THK
Tweede geneeskunde blok Doelstellingen: Aanleren van manier van omgaan met medische problemen Bevorderen zelfstudie/ zelfstandigheid Omgaan met informatiebronnen

21 Waarom zou een tandarts iets van metabolisme en genetica moeten weten
U kunt uitleggen hoe het endocriene stelsel is gebouwd en hoe het functioneert in termen van regelkringen voor zover relevant voor het analyseren en begrijpen van hierop betrekking hebbende klinische en biomedische problematiek die zich in de tandheel-kundige praktijk kan voordoen

22 Historie Diverse docenten hoorcollege over vele uiteenlopende onderwerpen Verspreid over gehele studie - matig herkenbaar Concentratie op feitenkennis

23 Onderwijs in 310 Deel van het onderwijs “op de klassieke manier”, dwz ziekte-geörienteerd: Veel voorkomende Enkele “voorbeeldziekten” Deel in de vorm van keuze onderwijs: leren relevante vragen stellen, via het POM - leren zoeken Veel gebruik van websites als infobron Voordracht

24 Algemene aanpak Informatie zoeken (boeken – net – collega - richtlijnen) Overleg met huisarts of specialist Behandeling temporiseren Verwijzing (CBT of kaakchirurg)

25 Elementen van blok 310 Veel gebruik van websites als infobron
Veel gebruik van websites als infobron

26 Onderwerpen in blok 310 Hormonale regelsystemen Diabetes mellitus
Genetica Maag-, darm- en leveraandoeningen Het urogenitale systeem/water-zouthuishouding

27 Onderwerpen in blok 310 Keuze onderwijs

28 Keuze onderwijs presentatie

29 Rooster Uitgesmeerd over 6 (+1) weken
NB: Naast uren in rooster ook extra uren buiten reguliere onderwijstijd. bijv. ZSO van 8 uur: 6-7 uur op rooster Parallel aan andere blokken. Planning! Keuze onderwijs - precieze procedure 5-6e week. Kost veel tijd. Planning! Aan eind vragenuur

30 Blokcommissie Dr. G. Vervoort, internist, blokcoördinator
Dr. F. Huvers, internist Dr. P. Vis, arts, afdeling Fysiologie Dr. D. Smeets, antropogenetica Prof. Dr. GJ Truin, tandheelkunde

31 Bloktoetsing Keuze onderwijs: Voordracht en verslag in duo’s
Presentatie via powerpoint Cijfer voor duo = 40% eindcijfer; minimum = 5.0 Eindtoets: ~ 40 multiple choice vragen Cijfer telt voor 60% mee; minimum = 5.0 (KO behoort tot tentamenstof!!)


Download ppt "Metabolisme en genetica"

Verwante presentaties


Ads door Google