De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE"— Transcript van de presentatie:

1 VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE
Baron Ruzettelaan BRUGGE Schooljaar 2012 – 2013

2 Het vicariaat onderwijs bisdom Brugge bestaat uit drie geledingen:
INLEIDING Het vicariaat onderwijs bisdom Brugge bestaat uit drie geledingen: De diocesane pedagogische begeleiding (DPB) De diensten De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst vicariaat onderwijs bisdom Brugge

3 1 DPB Brugge: wie zijn wij?
De DPB is een onderdeel van het VSKO Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (Guimardstraat). vicariaat onderwijs bisdom Brugge

4 De opdracht is wettelijk bepaald
Decreet op inspectie en begeleiding (1991) Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009) vicariaat onderwijs bisdom Brugge

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
A. INSPECTIE Controleren van onderwijskwaliteit - alle scholen - alle onderwijsnetten door geregelde schooldoorlichtingen vicariaat onderwijs bisdom Brugge

6 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) 1 ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2 bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b. leidinggevenden ondersteunen c. beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d. het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3 scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting vicariaat onderwijs bisdom Brugge

7 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
4 onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5 nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6 overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7 opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering vicariaat onderwijs bisdom Brugge

8 2 Hoe realiseren wij die opdracht?
op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch vicariaat onderwijs bisdom Brugge

9 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?
ondersteuning in jouw klas ondersteuning in de eigen school schooloverstijgende ondersteuning vicariaat onderwijs bisdom Brugge

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB? 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen leraar klassenbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep vicariaat onderwijs bisdom Brugge

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB? 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen schoolorganisatie eigen schoolprojecten schoolprioriteiten aanvangsbegeleiding pedagogische studiedag thematische werkgroepen pastoraal, zorg, ICT … opvolging van schooldoorlichting bemiddeling in conflictsituaties vicariaat onderwijs bisdom Brugge

12 1 klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB? klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend op het niveau van scholengemeenschap ICT , zorg … schoolpastoraal schoolpastoraal leerlingenbegeleiding mentoren schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van ons diocees vakgebonden stuurgroepen onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … vicariaat onderwijs bisdom Brugge

13 4 Voor wie werken wij Beleidsverantwoordelijken Middenkaders Leraren
schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen vicariaat onderwijs bisdom Brugge

14 Beleid Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge
Vicaris Filip Debruyne Directeur begeleiding Stefaan Misschaert Diensten Marc Dejonckere Coördinator RKGodsdienst Jos De Muynck

15 Beleid Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge buitengewoon onderwijs
hoofdbegeleiding Geert Buffel Ward Goudenhooft directeur D’Abdij basis-onderwijs secundair onderwijs buitengewoon onderwijs Didier Finet Rik Logghe vicariaat onderwijs bisdom Brugge

16 5 Bij wie kun je terecht ? Basisonderwijs Secundair onderwijs
Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Volwassenen onderwijs Hoger onderwijs bao so buo vicariaat onderwijs bisdom Brugge

17 Begeleidingsteam basisonderwijs
schoolbegeleiders domeinbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst vicariaat onderwijs bisdom Brugge

18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio
Oostkust Houtland Mathias Chlarie Alain Seynhaeve St.-Maarten Marie Anne Vercruysse Petrus & Paulus Kathleen Veys St.-Donaas Stefaan Casier St.-Niklaas Hoppeland Molenland Ludo Boey Philip Catteeuw St.-Michiel Luc Decoene St.-Paulus St.-Jan J.DePelichy Iris Bruneel OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Marleen Desmet Groeninge

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde en ICT Stefaan Casier bewegingsopvoeding Mathias Chlarie taalbeleid en Nederlands Karl Vanhuyse muzische opvoeding, kunst-en cultuureducatie scholengemeensch. Zuid Alain Seynhaeve leren leren en relat.vaardigheden scholengemeensch. Noord Ludo Boey zorg Luc Decoene Frans en schrift

20 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Marie-Anne Vercruysse kleuteronderwijs + 2de lijnsondersteuning Oostende, Middelkerke, Lombardsijde, Leffinge Iris Bruneel kleuteronderwijs + 2de lijnsondersteuning Menen, Nieuwpoort, De Panne, Oostduinkerke, Koksijde Veerle Noppe 2de lijnsondersteuning Kortrijk Roeselare Kathleen Veys 2de lijnsondersteuning Brugge Rik Depré pastoraal en identiteit Carmino Bohez pastoraal

21 Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst
Mieke Desmet Jos De Muynck coördinator Sabien Lagrain Francis De Westelinck

22 Begeleidingsteam secundair onderwijs
domein- en/of vakbegeleiders schoolbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst vicariaat onderwijs bisdom Brugge

23 Domein- en/of vakbegeleiders
Johan Vankeersbilck geschiedenis Luk Van Canneyt humane wetenschappen Marc Dejonckere economie-handel Jan Bonne pav Hendrik Despiegelaere Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen

24 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Karine Willocx verpleegkunde Ronny Vanoosthuyse personenzorg Cathérine Vandommele huishoudkunde vicariaat onderwijs bisdom Brugge

25 Domein- en/of vakbegeleiders
Marieke Decock Nederlands ZUID Bert Vandenberghe Frans ZUID Jan De Waele Frans NOORD Barbara Axters Nederlands NOORD Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge

26 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Johan Delbaere Engels Chris Decock Duits Marc George Latijn en Grieks Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge

27 Domein- en/of vakbegeleiders
Els Bilcke plastische opvoeding beeldende vorming Ann Casier muzikale opvoeding Johan Vankeersbilck esthetica Pascale Muylaert sport lichamelijke opvoeding Isabelle Tack mode Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders

28 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Patrick Goes elektriciteit elektronica Stef Grimonprez Techniek Hout bouw Daniël Haeve mechanica Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge

29 Domein- en/of vakbegeleiders
Geert Delaleeuw wiskunde WESTEN Jan Callemeyn aardrijkskunde mavo, toerisme Luc Gheysens wiskunde OOSTEN David Vromant informatica Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders

30 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Dirk Vansteenkiste Fysica wetenschappelijk werk Peter Willems chemie An Quaghebeur biologie Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge

31 Domein- en/of vakbegeleiders
Patrick Ameye voeding, hotel Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Erik De Bou land- en tuinbouw Talen Muzisch-creatieve vakken Isabelle Tack kleding, textiel, mode Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging vicariaat onderwijs bisdom Brugge

32 SCHOOLBEGELEIDERS klankbord voor de directie/het directieteam Oostkust
Wim Simoens Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 klankbord voor de directie/het directieteam Luc Beelprez Petrus & Paulus 23 29 St.-Paulus St.-Donaas St.Maarten 21 20 Luk Van Canneyt Hoppeland Veurne-Westkust 24 25 Jan Bonne Hendrik Despiegelaere St.-Michiel 32 St.-Jan 27 26 OLV.-Van Tuine J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert inhoud

33 Oostkust Houtland Molenland St.-Donaas St.Maarten St.-Paulus Jan Bonne
22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 Jan Bonne Centra Leren en Werken Daniël Haeve Volwassenenond. Veurne-Westkust Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 St.-Michiel 32 St.-Jan 27 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Dirk Debuysere Directeur Eekhoutcentrum Luk Van Canneyt Begeleider OP inhoud

34 begeleiders pastoraal en identiteit (SO)
ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Carmino Bohez Rik Depré inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineren een inspectie- en begeleidings-taak Francis Jacobs en Marijke Vanhoutte (SO) vicariaat onderwijs bisdom Brugge

35 buitengewoon onderwijs (BuO)
Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO) Buitengewoon basisonderwijs ( BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 3 niveaus: kleuter, basis, secundair 8 types ifv. zorgvraag 4 opleidingsvormen ifv. finaliteit Geïntegreerd onderwijs ( GON) Ondersteuning in ASS vicariaat onderwijs bisdom Brugge

36 buitengewoon onderwijs (BuO)
Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO) Geert Buffel Hoofdbegeleider BuO (BuBaO en BuSO) Hans Buyle Schoolbegeleider (BuBaO en BuSO) Thea Carbonez Begeleider paramedici Noël Devriendt BGV OV3 begeleider (BuSO) Anja Uyttenhove Begeleider ASS (BuBaO en BuSO)

37 begeleiders pastoraal en identiteit (BuBaO BuSO)
ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Carmino Bohez Rik Depré inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineren een inspectie- en begeleidings-taak Francis Jacobs en Marijke Vanhoutte (BuSO) Mieke Desmet (BuBaO) vicariaat onderwijs bisdom Brugge

38 Wij duimen voor een DPB: advies begeleiding ondersteuning
prima samenwerking! vicariaat onderwijs bisdom Brugge


Download ppt "VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE"

Verwante presentaties


Ads door Google