De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE VICARIAAT VOOR ONDERWIJS BISDOM BRUGGE Schooljaar 2011 – 2012 www.dpbbrugge.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE VICARIAAT VOOR ONDERWIJS BISDOM BRUGGE Schooljaar 2011 – 2012 www.dpbbrugge.be."— Transcript van de presentatie:

1 Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE VICARIAAT VOOR ONDERWIJS BISDOM BRUGGE Schooljaar 2011 – 2012 www.dpbbrugge.be

2 Het vicariaat voor onderwijs bisdom Brugge bestaat uit drie geledingen: -De (diocesane) pedagogische begeleiding (DPB) -De diensten -De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst INLEIDING DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

3 1 DPB Brugge: wie zijn wij? De DPB is een onderdeel van het VSKO Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (Guimardstraat). DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

4 De opdracht is wettelijk bepaald DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE - Decreet op inspectie en begeleiding (1991) - Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) - Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009)

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009) Controleren van onderwijskwaliteit - van alle scholen, - alle onderwijsnetten, door geregelde schooldoorlichtingen A. INSPECTIE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

6 Decreet op kwaliteitszorg (2009) 1 ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2 bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b.leidinggevenden ondersteunen c.beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d.het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken e.de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

7 Decreet op kwaliteitszorg (2009) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE 4. onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5. nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6.overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7. opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering

8 op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch 2 Hoe realiseren wij die opdracht? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

9 1 ondersteuning in jouw klas 2 ondersteuning in de eigen school 3 schooloverstijgende ondersteuning 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen leraar klasbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep vorige inhoud dia 5 … DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend aanvangsbegeleiding ondersteunen schoolorganisatie pastoraal, zorg, ICT … pedagogische studiedag eigen schoolprojecten thematische werkgroepen vorige inhoud dia 6 schoolprioriteiten opvolging van schooldoorlichting DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE bemiddeling in conflictsituaties

12 1 klasgericht 2Schoolgericht 3 schooloverstijgend schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van scholengemeenschap leerlingenbegeleiding schoolpastoraal ICT, zorg … vakgebonden stuurgroepen op het niveau van ons diocees onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE mentoren

13 4 Voor wie werken wij? DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Beleidsverantwoordelijken schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen

14 Beleid DPB bisdom Brugge Vicaris Filip Debruyne Directeur begeleiding Stefaan Misschaert Directeur Diensten Marc Dejonckere Coördinator RKGodsdienst Jos De Muynck

15 Beleid DPB bisdom Brugge hoofdbegeleiding basisonderwijs secundair onderwijs buitengew. ond. Ward Goudenhooft directeur D’Abdij Didier Finet Rik Logghe Geert Buffel

16 Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. -Basisonderwijs -Secundair onderwijs -Buitengewoon onderwijs bao so 5 Bij wie kun je terecht ? buo DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE -Volwassenen onderwijs -Hoger onderwijs

17 Begeleidingsteam basisonderwijs inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst domeinbegeleiders schoolbegeleiders DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio Oostkust Houtland Mathias Chlarie Alain Seynhaeve St.-Maarten St.-Donaas Fabienne Blontrock Molenland Ludo Boey Luc Decoene St.-Paulus Marleen Desmet Groeninge St.-Jan J.DePelichy Iris Bruneel OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Philip Catteeuw St.-Michiel Stefaan Casier St.-Niklaas Hoppeland Marie Anne Vercruysse Petrus & Paulus

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde en ICT Stefaan Casier bewegingsopvoeding Mathias Chlarie taalbeleid, Nederlands Karl Vanhuyse muzische opvoeding, kunst- en cultuureducatie scholengemeenschap. Zuid Alain Seynhaeve Leren leren en relat.vaardigheden scholengemeensch. Noord Ludo Boey domein zorg Luc Decoene Frans

20 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Fabienne Blontrock 2 de lijnsondersteuning. kleuterond. Brugge Kathleen Veys 2 de lijnsondersteuning kleuterond. Kortrijk Roeselare Marie-Anne Vercruysse kleuteronderwijs + 2 de lijnsonderst. Oostende Middelkerke Iris Bruneel kleuteronderwijs + 2 de lijnsonderst. Menen, Nieuwpoort, De Panne Rik Depré pastoraal en identiteit Carmino Bohez pastoraal

21 Jos De Muynck coördinator Sabien Lagrain Francis De Westelinck Marc Van Eenoo Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst

22 inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst schoolbegeleiders domein- en/of vakbegeleiders Begeleidingsteam Secundair Onderwijs DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

23 vorige inhoud Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders Johan Vankeersbilck Luk Van Canneyt Marc Dejonckere pav geschiedenis humane wetensch. Jan Bonne economie-handel Hendrik Despiegelaere humane wetensch.

24 vorige inhoud Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders verpleegkunde Karine Willocx personenzorg Ronny Vanoosthuyse huishoudkunde Cathérine Vandommele

25 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Nederlands José Vandekerckhove Frans ZUID Bert Vandenberghe Jan De Waele Frans NOORD

26 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Johan Delbaere Chris Decock Marc George Engels Duits Latijn en Grieks

27 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Els Bilcke Ann Casier Johan Vankeersbilck Pascale Muylaert muzikale opvoeding esthetica plastische opvoeding beeldende vorming sport lichamelijke opvoeding Isabelle Tack mode

28 vorige inhoud dia 8 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Patrick Goes Stef Grimonprez Daniël Haeve elektriciteit elektronica Techniek Hout bouw mechanica

29 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen informatica Geert Delaleeuw Jan Callemeyn Luc Gheysens aardrijkskunde mavo, toerisme wiskunde WESTEN wiskunde OOSTEN David Vromant

30 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Dirk Vansteenkiste Peter Willems An Quaghebeur Fysica wetenschappelijk werk chemie biologie

31 vorige inhoud Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Patrick Ameye Isabelle Tack voeding, hotel land- en tuinbouw kleding, textiel, mode Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging Erik De Bou Roeland Ameye verkeerseducatie

32 vorige inhoud schoolbegeleiders Hendrik Despiegelaere Petrus & Paulus 23 29 St.-Paulus klankbord voor de directie/het directieteam St.-Michiel 32 St.-Jan 27 26 OLV.-Van Tuine Luc Beelprez Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 Luk Van Canneyt J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert Hoppeland Veurne-Westkust 24 25 Jan Bonne St.-Donaas St.Maarten 21 20 Wim Simoens

33 vorige inhoud St.-Michiel 32 St.-Jan 27 Veurne-Westkust Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20

34 vorige inhoud St.-Michiel 32 St.-Jan 27 Veurne-Westkust Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Dirk Debuysere Directeur Eekhoutcentrum Jan Bonne Centra Leren en Werken Daniël Haeve Volwassenenonderw. Luk Van Canneyt Begeleider OP

35 begeleiders pastoraal ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Rik Depré Carmino Bohez inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineren een inspectie- en begeleidingstaak Francis Jacobs Marijke Vanhoutte

36 Buitengewoon onderwijs (Buo) Buitengewoon basisonderwijs ( BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) - 3 niveaus: kleuter, basis, secundair - 8 types ifv. zorgvraag - 4 opleidingsvormen ifv. finaliteit - Geïntegreerd onderwijs ( GON) - Ondersteuning in ASS DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

37 Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO) Thea Carbonez Begeleider paramedici Hans Buyle schoolbegeleider (BuBaO en BuSO) Noël Devriendt BGV OV3 begeleider (BuSO) Geert Buffel Hoofdbegeleider BuO (BuBaO en BuSO) Marc Van Eenoo Inspecteur-adviseur godsdienst BuBaO BuSO Anja Uyttenhove Begeleider ASS (BuBaO en BuSO)

38 Wij duimen voor een prima samenwerking! DPB: advies begeleiding ondersteuning DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Toon D. 09-2010


Download ppt "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE VICARIAAT VOOR ONDERWIJS BISDOM BRUGGE Schooljaar 2011 – 2012 www.dpbbrugge.be."

Verwante presentaties


Ads door Google