De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE"— Transcript van de presentatie:

1 Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE
VICARIAAT VOOR ONDERWIJS BISDOM BRUGGE Schooljaar 2011 – 2012

2 De (diocesane) pedagogische begeleiding (DPB) De diensten
INLEIDING Het vicariaat voor onderwijs bisdom Brugge bestaat uit drie geledingen: De (diocesane) pedagogische begeleiding (DPB) De diensten De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

3 1 DPB Brugge: wie zijn wij?
De DPB is een onderdeel van het VSKO Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (Guimardstraat). DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

4 De opdracht is wettelijk bepaald
- Decreet op inspectie en begeleiding (1991) - Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) - Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009) DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
A. INSPECTIE Controleren van onderwijskwaliteit - van alle scholen, - alle onderwijsnetten, door geregelde schooldoorlichtingen DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

6 B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden)
Decreet op kwaliteitszorg (2009) B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) 1 ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2 bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b. leidinggevenden ondersteunen c. beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d. het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken e. de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3 scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

7 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
4. onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5. nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6. overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7. opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

8 2 Hoe realiseren wij die opdracht?
op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

9 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?
1 ondersteuning in jouw klas 2 ondersteuning in de eigen school 3 schooloverstijgende ondersteuning DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
ondersteunen leraar 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend klasbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE dia 5 inhoud vorige

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
ondersteunen schoolorganisatie eigen schoolprojecten schoolprioriteiten aanvangsbegeleiding pedagogische studiedag thematische werkgroepen pastoraal, zorg, ICT … opvolging van schooldoorlichting bemiddeling in conflictsituaties DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE dia 6 inhoud vorige

12 1 klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend
op het niveau van scholengemeenschap ICT , zorg … klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend schoolpastoraal leerlingenbegeleiding mentoren schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van ons diocees vakgebonden stuurgroepen onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

13 4 Voor wie werken wij? Beleidsverantwoordelijken Middenkaders Leraren
schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

14 Beleid DPB bisdom Brugge
Vicaris Filip Debruyne Directeur begeleiding Stefaan Misschaert Diensten Marc Dejonckere Coördinator RKGodsdienst Jos De Muynck

15 D’Abdij hoofdbegeleiding Beleid DPB bisdom Brugge
basisonderwijs secundair onderwijs buitengew. ond. Ward Goudenhooft directeur D’Abdij Didier Finet Rik Logghe Geert Buffel

16 Buitengewoon onderwijs
5 Bij wie kun je terecht ? Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs bao so buo Volwassenen onderwijs Hoger onderwijs DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

17 Begeleidingsteam basisonderwijs
schoolbegeleiders domeinbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio Oostkust
Houtland Mathias Chlarie Alain Seynhaeve St.-Maarten Marie Anne Vercruysse Petrus & Paulus St.-Donaas Fabienne Blontrock Stefaan Casier St.-Niklaas Hoppeland Molenland Ludo Boey Philip Catteeuw St.-Michiel Luc Decoene St.-Paulus St.-Jan J.DePelichy Iris Bruneel OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Marleen Desmet Groeninge

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde en ICT Stefaan Casier bewegingsopvoeding Mathias Chlarie taalbeleid, Nederlands Karl Vanhuyse muzische opvoeding, kunst-en cultuureducatie scholengemeenschap. Zuid Alain Seynhaeve Leren leren en relat.vaardigheden scholengemeensch. Noord Ludo Boey domein zorg Luc Decoene Frans

20 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Marie-Anne Vercruysse kleuteronderwijs + 2de lijnsonderst. Oostende Middelkerke Iris Bruneel kleuteronderwijs + 2delijnsonderst. Menen, Nieuwpoort, De Panne Kathleen Veys 2de lijnsondersteuning kleuterond. Kortrijk Roeselare Fabienne Blontrock 2de lijnsondersteuning kleuterond. Brugge Rik Depré pastoraal en identiteit Carmino Bohez pastoraal

21 Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst
Marc Van Eenoo Jos De Muynck coördinator Sabien Lagrain Francis De Westelinck

22 Begeleidingsteam Secundair Onderwijs
domein- en/of vakbegeleiders schoolbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

23 Domein- en/of vakbegeleiders
Johan Vankeersbilck Luk Van Canneyt Marc Dejonckere pav geschiedenis humane wetensch. Jan Bonne economie-handel Hendrik Despiegelaere Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen inhoud vorige

24 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen verpleegkunde Karine Willocx personenzorg Ronny Vanoosthuyse huishoudkunde Cathérine Vandommele inhoud vorige

25 Domein- en/of vakbegeleiders
Nederlands José Vandekerckhove Frans ZUID Bert Vandenberghe Jan De Waele Frans NOORD Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

26 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Johan Delbaere Chris Decock Marc George Engels Duits Latijn en Grieks Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

27 Domein- en/of vakbegeleiders
Els Bilcke Ann Casier Johan Vankeersbilck Pascale Muylaert muzikale opvoeding esthetica plastische opvoeding beeldende vorming sport lichamelijke opvoeding Isabelle Tack mode Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

28 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Patrick Goes Stef Grimonprez Daniël Haeve elektriciteit elektronica Techniek Hout bouw mechanica Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders dia 8 inhoud vorige

29 Domein- en/of vakbegeleiders
informatica Geert Delaleeuw Jan Callemeyn Luc Gheysens aardrijkskunde mavo, toerisme wiskunde WESTEN wiskunde OOSTEN David Vromant Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

30 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Dirk Vansteenkiste Peter Willems An Quaghebeur Fysica wetenschappelijk werk chemie biologie Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders inhoud vorige

31 Domein- en/of vakbegeleiders
voeding, hotel Patrick Ameye Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, land- en tuinbouw Talen Erik De Bou Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Isabelle Tack kleding, textiel, mode Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging Roeland Ameye verkeerseducatie inhoud vorige

32 schoolbegeleiders klankbord voor de directie/het directieteam Oostkust
Wim Simoens Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 klankbord voor de directie/het directieteam Luc Beelprez Petrus & Paulus 23 29 St.-Paulus St.-Donaas St.Maarten 21 20 Luk Van Canneyt Hoppeland Veurne-Westkust 24 25 Jan Bonne Hendrik Despiegelaere St.-Michiel 32 St.-Jan 27 26 OLV.-Van Tuine J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert inhoud vorige

33 Oostkust St.Maarten St.-Donaas Houtland Molenland St.-Michiel
22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 Veurne-Westkust Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 St.-Michiel 32 St.-Jan 27 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 inhoud vorige

34 Oostkust Houtland Molenland St.-Donaas St.Maarten St.-Paulus Jan Bonne
22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Petrus & Paulus 23 St.-Paulus 29 Jan Bonne Centra Leren en Werken Daniël Haeve Volwassenenonderw. Veurne-Westkust Hoppeland OLV.-Van Tuine 24 26 25 St.-Michiel 32 St.-Jan 27 J.De Pelichy 33 Groeninge 28 Luk Van Canneyt Begeleider OP Dirk Debuysere Directeur Eekhoutcentrum inhoud vorige

35 begeleiders pastoraal het christelijk opvoedingsproject
ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Carmino Bohez Rik Depré inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineren een inspectie- en begeleidingstaak Francis Jacobs Marijke Vanhoutte

36 Buitengewoon onderwijs (Buo)
Buitengewoon basisonderwijs ( BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) - 3 niveaus: kleuter, basis, secundair - 8 types ifv. zorgvraag - 4 opleidingsvormen ifv. finaliteit Geïntegreerd onderwijs ( GON) Ondersteuning in ASS DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

37 Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO)
Geert Buffel Hoofdbegeleider BuO (BuBaO en BuSO) Hans Buyle schoolbegeleider (BuBaO en BuSO) Marc Van Eenoo Inspecteur-adviseur godsdienst BuBaO BuSO Noël Devriendt BGV OV3 begeleider (BuSO) Thea Carbonez Begeleider paramedici Anja Uyttenhove Begeleider ASS (BuBaO en BuSO)

38 Wij duimen voor een DPB: advies begeleiding ondersteuning
prima samenwerking! Toon D. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE


Download ppt "Baron Ruzettelaan 435, BRUGGE"

Verwante presentaties


Ads door Google