De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde tafel 22 oktober 2009. ‘Waar het echt om gaat, is met het blote oog niet te zien’ ( Antoine de Saint-Exupery, Le Petit Prince)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde tafel 22 oktober 2009. ‘Waar het echt om gaat, is met het blote oog niet te zien’ ( Antoine de Saint-Exupery, Le Petit Prince)"— Transcript van de presentatie:

1 Ronde tafel 22 oktober 2009

2 ‘Waar het echt om gaat, is met het blote oog niet te zien’ ( Antoine de Saint-Exupery, Le Petit Prince)

3 Lotte Ruijs

4  Inleiding  Theorie  Onderzoek  Resultaten  Implicaties voor onderwijs  Discussie

5

6 Feitelijke competentieGevoel van competentie Vermogen dat kennis, houdings- en vaardigheidsaspecten omvat, om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Luken & Schokker (2002) Ideeën over het eigen vermogen de eigen activiteiten zodanig te organiseren en uit te voeren, dat het gewenste resultaat wordt bereikt. Bandura (1977, 1986)

7 Cognitie Gedrag Leren & presteren Motivatie Gevoel van competentie

8  De mate van inspanning  De mate van betrokkenheid  Volharding bij tegenslag  Hulpzoekend gedrag

9  De gebruikte leerstrategie: aan de oppervlakte blijven of de diepte in  De inzet van metacognitieve vaardigheden: plannen, monitoren, reguleren, evalueren en reflecteren

10  De mate van interesse  De waarde die student aan taak hecht  Emotie die student toeschrijft aan de taak

11  De mate waarin een student wil voldoen aan de opleidingseisen voor een beroep  De mate waarin een student bij uitdagingen aangaat t.b.v. zijn carrière

12 Van belang dat gevoel van competentie overeenkomt met de feitelijke competentie ◦ Onderschatting feitelijke competentie: bange student ◦ Overschatting feitelijke competentie: overmoedige student

13 Hoe nemen studenten SPH uit studiejaar 1, 2, 3, & 4 zelf hun competentie waar en hoe hangt dit samen met de feitelijke competentie van studenten?

14  Gevoel van competentie hangt positief samen met feitelijke competentie  Gevoel van competentie bij start opleiding hoog, neemt af en vervolgens weer toe  Bij fouten in de eigen beoordeling van de competentie, zijn studenten geneigd hun eigen kunnen te overschatten  Er is per (beroeps)competentie verschil in competentiegevoel

15  Feitelijke competentie: resultaten summatief assessment  Gevoel van competentie: vragenlijst  Hoeveel vertrouwen heb je erin dat je…..?

16 Competentiegevoel SPH-studenten naar studiejaar

17  Geen verband tussen feitelijke competentie en competentiegevoel  Inschatting eigen competentie  Per (beroeps)competentie is er verschil in competentiegevoel Correcte inschatting Overschatting Hoofdfase 154%43% Hoofdfase 370%15%

18 Het is gunstig dat studenten aan het begin van hun opleiding hun competentie overschatten

19

20  Eigen prestaties  Prestaties van anderen  Verbale overtuiging door anderen  Fysieke en emotionele toestanden

21  Geef opdrachten die uitdagend zijn en met de nodige inspanning kunnen leiden tot succes  Beoordeel studenten zo min mogelijk ten opzichte van medestudenten  Zorg voor inzicht in de eigen competentie door kwalitatieve feedback  Laat zien dat de student competentie kan ontwikkelen

22

23  Bandura, A. (1977). Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.  Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.  Holden, G., Meenaghan, T., Anastas, J., & Metrey, G. (2002). Outcomes of Social Work Education: The case for social work self- efficacy. Journal of Social Work Education, 38 (1), 115-133  Linnenbrink, E. A. & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in de classroom. Reading and writing quarterly, 19, 119 – 137.  Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research and applications. 2: nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Merrill Prentice-Hall.  Sundström, A. (2006) Beliefs about perceived competence. A literature review. Universiteit Umea, Sweden, EM 55.

24


Download ppt "Ronde tafel 22 oktober 2009. ‘Waar het echt om gaat, is met het blote oog niet te zien’ ( Antoine de Saint-Exupery, Le Petit Prince)"

Verwante presentaties


Ads door Google