De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie leren en werken met inzet van ICT Darco Jansen Open Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie leren en werken met inzet van ICT Darco Jansen Open Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Integratie leren en werken met inzet van ICT Darco Jansen Open Universiteit

2 Integratie? Leren en werken Leren op de werkplek Valkuilen en uitdagingen Werkend leren: VirtueelBedrijf Werkend leren: Plein / ontmoetingsplaats

3 Leren en werken “you learn while you perform” “work should feel like learning and learning should feel like working”

4 Leren en werken 40% van de aanwezige denkkracht in organisaties niet wordt benut Van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een professioneel beroep uit te oefenen, is naar schatting slechts 20-40% verkregen via formele opleidingen

5 Leren en werken Hoe kan integratie van leren en werken worden vormgegeven ? Leren is inherent een eigen activiteit en niet door de docent gestuurd Professioneel leren ontstaat in handelen, reflecteren en vernieuwen

6 Leren op de werkplek Wat de rol is van ervaring en van niet- georganiseerd (onbewust) leren op de werkplek ? lerende organisatie (Society for Organizational Learning) kennismanagement het organiseren van denkwerk leiderschap in organisaties

7 Leren op de werkplek Handelen en informeel leren overdracht van werkzaamheden ; werkoverleg ; interactie met collega's ; ideeën toetsen aan ideeën van collega's tijdens de dienst of 'op de 'wandelgangen‘ ; feedback van collega's op je werk / producten krijgen en gebruiken ; stimulerende ideeën van inspirerende collega's en derden nazoeken in boeken, handboeken of dictaten gegevens verzamelen in bibliotheek of op internet en intranet ; gezamenlijk ontwikkelen en oefenen

8 Leren op de werkplek Reflecteren en informeel leren situatie onder de loep nemen / case studies uitvoeren ; feedback van verificatiesysteem krijgen en gebruiken ; les geven aan nieuwe of 'zittende' collega's (master classes) ; collega's helpen (optreden als mentor of praktijkbegeleider) ; deelnemen aan afdelings- en/of organisatie overstijgende projecten ; certificeringtraject doorlopen ; ‘guided reading': gezamenlijk vakliteratuur lezen met een begeleider en/of expert ; gezamenlijke sessies met voordrachten over relevante onderwerpen (bijvoorbeeld na het werkoverleg) ; overleg met anderen in keten van jou werkproces (bv. ontwikkelaars en onderzoekers) ; bezoeken conferenties, cursussen en workshops ; terugkijken naar het verleden (bv. lesson learnt van een afgesloten project) ; werkinstructie ontwikkelen (ook bijvoorbeeld ISO-documenten) ; artikelen schrijven

9 Leren op de werkplek Vernieuwen en informeel leren  handboek maken en bijhouden ; zelf dingen op papier zetten ; handboek/ aantekeningen naslaan ; handboek gereed maken op intranet  jobrotation (binnen eigen organisatie en/of met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland)  meeloop/ 'shadowing‘  verbeterteam

10 Leren op de werkplek Met positieve invloed op prestaties steun van bovenaf het plaatsen van medewerkers in complexe situaties ontvangen van advies en erkenning voor het werk

11 Integreren competenties? “Competentie is het vermogen om kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes effectief te hanteren in een taaksituatie” (OUNL) “Een specifieke combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die een essentiële bijdrage levert aan het slagen van de strategie van een organisatie” (PiMedia).

12 Integreren competenties? Verschillen tussen bedrijf en onderwijs grote tegenstellingen? range van competenties inhoud van competenties

13 Uitdagingen integratie competentie en assessment onderwijskundig versus bedrijfskundig inrichting synchroon versus asynchroon individu versus groep face to face versus digitaal

14 Uitdagingen integratie authenticiteit spanning ‘alsof’ versus echt beheer docent- versus studentbeheer

15 Competentie-niveau’s mogelijke taak-type structurering taak ‘doe dit zo’ opdracht ‘doe dit’ probleem ‘dit is het probleem’ situaties probleem zelf ontdekken

16 “Echtheids-schaal” leertaak (cognitieve operatie) gesitueerde leertaak (mét context-aanduiding) simulatie (mét rolinleving) real-life - simulatiebedrijven (cfr. Simnet) computer-simulatie - individueel of genetwerkt ( cfr. Isaga) genetwerkt projectwerk (zelf of voor-geformuleerd) authentieke opdracht (bedrijfs-vakcompetenties) authentieke bedrijfsprocessen (bedrijfs-gedragscompetenties) stage werk

17 Werkend leren Hoe kan het onderwijs de aansluiting met het werkveld beter inrichten? het handelen en reflecteren in een (virtueel) bedrijf als onderwijsinstelling te ondersteunen de onderwijsinstelling het centrum, het maatschappelijk kennisknooppunt te laten zijn waar vooral reflecteren en vernieuwen gebeurt

18 Ideaal VirtueelBedrijf? Virtueel: genetwerkte (ICT) omgeving Virtueel: bestaand bedrijf of modelbedrijf bedrijf waar trainees werken in een zo authentiek mogelijke omgeving

19 Kenmerken VB student als werknemer rolperceptie werken in projectteams roldifferentiatie ict genetwerkt tijd-plaats-onafhankelijk kennisdeling en -uitwisseling authentieke opdrachten / situering

20 Typische VB Werkplek Communicatie & coördinatie (Samen)werk-tools & -objecten Corporate-kennis & -identiteit / rules Just-in-time-leren & kennismanagement Competentie -instrumenten

21 VB voor PINK Gesimuleerde rekencentrum van een gemeente Eén realistische opdracht ICT door TAS: Lotus en Lotus Learning SpaceLotus Learning Space Versterken van competenties en kennismanagement op individueel niveau

22 Assessment

23

24 VB Milieuwetenschappen Model milieu-adviesbureau Authentieke opdrachten ICT: Studienet + eRoomStudieneteRoom Versterken van competenties en informatiemanagement op individueel niveau

25 Rollen Projectmedewerkers Projectleiders Directeur Coach Human Resource Manager Kenniscoördinator Helpdesk Secretariaat Experts en materiedeskundigen …………...

26 rol trainee competentiekaartintake-assessment taak- roltoewijzinggroei-ambitie tijdens werkzaamhedenmonitoring competentie- ontwikkeling, opbouw van portfolio, coaching uitstroombeoordeling opdracht eindassessment inhoud portfolio

27 Werkend leren Hoe kan het onderwijs de aansluiting met het werkveld beter inrichten? het handelen en reflecteren in een (virtueel) bedrijf als onderwijsinstelling te ondersteunen de onderwijsinstelling het centrum, het maatschappelijk kennisknooppunt te laten zijn waar vooral reflecteren en vernieuwen gebeurt

28 Interactie’s Studenten Bedrijven, instituten, HO- instellingen

29 Kennisplein Den Bosch Versterken van kennis-netwerkorganisatie tussen gemeente en hogeschool ‘s-Hertogenbosch Samenwerking op operationeel niveau m.b.v. ICT Regionale Clusterontwikkeling

30 Kennisplein Den Bosch Business-to-business marktplein vraag (‘pull’) naar kennis, informatie, ervaringen en (tijdelijke) capaciteit aanbod (‘push’) van deskundigen, studenten, actuele ontwikkelingen en bronnen

31 Kennisplein Den Bosch Afstemming werk- en opleidingsprocessen tussen gemeente en hogeschool ‘s-Hertogenbosch Systematisering, versterking en uitbreiding communicatie- en informatiestromen Actualisering van informatie en kennis, tot uitvoering van projecten, tot expertisegroei en (virtuele) uitwisseling van medewerkers

32 Kennisplein Den Bosch Voorziene uitbreidingen MKB, Provincie, omliggende gemeente Hogeschool Brabant, OUNL Uitvoering opdrachten op ‘plein’ Inbrengen opleidingsmaterialen Kenniscommunitie rond bestuurskunde

33 ICT? ondersteunen van het handelen, reflecteren en vernieuwen van de beroepspraktijk (in een VB) faciliteren van informeel leren: interactie NIET TEVEEL ICT: cyberspace kan nooit het hele ontwikkelingsproces ondersteunen inzet van ICT mag niet leiden tot verschraling van de communicatie en interactie

34 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Integratie leren en werken met inzet van ICT Darco Jansen Open Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google