De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013

2 7 februari 2013

3 7 februari 2013

4 Personeelspeiling Vlaamse overheid doet een tweejaarlijkse personeelspeiling naar de werktevredenheid, de betrokkenheid en de waarden Laatste peiling in 2012, analyse antwoorden is lopende Entiteitsanalyse en analyse op niveau VO 37 terugkerende vragen, respons 65% of Vragen worden gegroepeerd rond 4 factoren (werk, leiding, waarden en loopbaan) 7 februari 2013

5 “In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk.” Personeel
7 februari 2013

6 WERK 7 februari 2013 Inhoud Belang voor organisatie
Kan doen waarin ik goed ben Werk graag voor organisatie Krijg kansen om bij te leren Werk = waardevol 7 februari 2013

7 LEIDING Tevreden met leiding-gevende Waar-dering voor mijn werk
Recht-vaardige evaluatie Inspraak Duidelijke verwach-tingen Ik krijg nodige informatie 7 februari 2013

8 Vooral de factoren Leiding en Werk zijn bepalend voor de algemene tevredenheid van het personeel
Performance Importance 7 februari 2013

9 LOOP-BAAN Kansen op promotie Kansen op andere functie Loon naar werk
Eerlijke interne selecties Efficiënte besteding van middelen 7 februari 2013

10 Tevredenheid kan verbeterd worden door meer kansen te bieden om van functie te veranderen en om promotie te krijgen Performance Importance 7 februari 2013

11 Ook de overheid moet beschikken over een attractief beloningsbeleid
Investeren in een beloningsbeleid is een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde om te beschikken over tevreden en betrokken medewerkers Ook de overheid moet beschikken over een attractief beloningsbeleid Kan via verschillende wegen worden nagestreefd. Op een aantal hiervan gaan we dieper in, eerst vanuit perspectief van de federale overheid, daarna van de Vlaamse overheid. 7 februari 2013

12 Hospitalisatieverzekering
Resultaten Bedrijfswagen Chef Collega’s Opleiding Prestaties Succes Marktpositie Werk Diploma Motivatie Flexibiliteit Sfeer Functie Interne billijkheid Inhoud Ervaring Leidinggeven Wedde Erkenning Hospitalisatieverzekering Strategie 7 februari 2013

13 Rechtvaardige beloning
Interne billijkheid gelijk loon voor gelijk werk verschillen waarderen Externe competitiviteit – te weinig demotiveert Belangrijke impact op: Binden van medewerkers (verloop) gelijk loon voor gelijk werk en externe competitiviteit Boeien van medewerkers (engagement) waarderen van verschillen (beloningsmechanisme) Bron: Engagement Study 2009 7 februari 2013

14 Gelijk loon - gelijk werk
uithangbord van de federale functiebeschrijvingen elke federale organisatie krijgt een herkenbare plaats voor burgers, personeelsleden, personeelsdiensten,… 7 februari 2013

15 Gelijk loon - gelijk werk
Niveau A  functieclassificatie > 1800 functiebeschrijvingen in detail beschreven ingedeeld in 5 klassen op basis van functiegewicht door het federale wegingcomité 7 februari 2013

16 Gelijk loon - gelijk werk
A5 38 functies objectieve basis voor de beloning gebruikt in alle HR-processen volledige transparantie A4 270 functies A3 490 functies A2 580 functies A1 474 functies 7 februari 2013

17 Gelijk loon - gelijk werk
niveau B, C, D  functiefamilies 65 functiefamilies TO BE: Functietaxonomie (2014): matrix op basis van functieweging met drie assen  9 functiefamilies  17 beroepscategorieën  3 niveaus gekoppeld aan weging (criteria)  geïllustreerd met voorbeeldfuncties 7 februari 2013

18 Verschillen waarderen
Tot eind 2012: statutaire loopbanen gekoppeld aan slagen voor gecertificeerde opleidingen Bijvoorbeeld: A31 Gecertificeerde opleiding A32 Gecertificeerde opleiding A33 7 februari 2013

19 Verschillen waarderen
Vanaf 2013: Stopzetting inschrijving gecertificeerde opleiding Ontwikkelcirkel met evaluatie volgens vier scores  uitstekend  voldoet aan de verwachtingen  te ontwikkelen  onvoldoende 7 februari 2013

20 Verschillen waarderen
Vanaf 2013: Verschillen waarderen via de ontwikkelcirkels Randvoorwaarden voor succes:  kwaliteit van leidinggevenden  gelijke toepassing  duidelijke communicatie  objectieve differentiatie  stabiel systeem 7 februari 2013

21 Verschillen waarderen
Vanaf 2014: Statutaire en contractuele loopbanen gekoppeld aan evaluatie van de prestaties Integratie in de nieuwe loopbanen Bijvoorbeeld: A3a Σ evaluatie A3b Σ evaluatie A3c Σ evaluatie A3d 7 februari 2013

22 Te weinig demotiveert De federale overheid vergelijkt haar lonen systematisch met de markt:  privémarkt (Editor© van Hudson)  publieke markt (Vlaamse overheid, Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap) Instrument voor beleidsbeslissingen Transparante communicatie: maart 2013 publicatie van eindrapport op Fedweb 7 februari 2013

23 Te weinig demotiveert 7 februari 2013

24 Te weinig demotiveert 7 februari 2013

25 Te weinig demotiveert De federale lonen zijn competitief
 met de privémarkt – vooral in niveau A  met de publieke markt – met een paar aandachtspunten zoals: bijzondere diploma’s (artsen, ingenieurs,…) ontbrekende bevorderingsmogelijkheden in niveaus B, C en D contractuele loopbanen 7 februari 2013

26 Modern HR-beleid (Vlaamse overheid)
personeels-bewegingen inzetbaarheid arbeidsorganisatie beloningsbeleid leiderschap 7 februari 2013

27 Visie (Vlaamse overheid)
Visienota beloningsbeleid Visie & ontwikkelen processen en instrumenten fucla & belo Experimenteren in pilootprojecten Rapportering beloningsbeleid bijdrage regeerakkoord 2014 Sociaal overleg Implementatie na 2014 OK Nu – juni 2013 September 2013 – Q1 2014 Q2 2014 visienota 7 februari 2013

28 Enkele basisprincipes
Het goede behouden/versterken, waar nodig verbeteren Sterkere koppeling prestaties & beloning Nieuwe visie op anciënniteit & relevante ervaring Flexibel belonen (knelpuntfuncties, cafetariaplan, …) Projectwerking, ook concrete acties op korte termijn 7 februari 2013

29 Enkele basisprincipes (2)
Onderbouwing en monitoring via onderzoek van de interne (bvb. klankbordgroepen) & extern arbeidsmarkt Budgetneutraliteit Transparantie en communicatie Arbeidsvoorwaarden contractuelen versus statutairen Beloningsgebouw op basis van functieniveaumatrix 7 februari 2013

30 7 februari 2013

31 Concrete acties (2013) Mededeling aan de Vlaamse Regering + toelichting aan de vakbonden (januari 2013) Instrumenten en processen functieclassificatie Wenselijkheid/haalbaarheid cafetariaplan Evaluatie artsentoelage > uitbreiding markttoelagen naar andere knelpuntfuncties (?) Nieuwe visie op relevante ervaring Toelage voor tijdelijke functieverzwaring (projecten, leidinggeven, inhoudelijke complexiteit) voor stat./ctr. Nieuw en structureel loopbaanperspectief voor functies tussen A1 (instapfunctie master) en A2 7 februari 2013

32 Bedankt! Ronny Verstraete Lisa Lettens:
Contact: Tel.: 02/ GSM: 0475/ departement Bestuurszaken, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Lisa Lettens: Contact: Tel.: 02/ GSM: 0474/ FOD P&O, Wetstraat 51, 1040 Brussel 7 februari 2013

33 7 februari 2013


Download ppt "Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google