De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013

2 7 februari 20132

3 3

4 Vlaamse overheid doet een tweejaarlijkse personeelspeiling naar de werktevredenheid, de betrokkenheid en de waarden Laatste peiling in 2012, analyse antwoorden is lopende Entiteitsanalyse en analyse op niveau VO 37 terugkerende vragen, respons 65% of Vragen worden gegroepeerd rond 4 factoren (werk, leiding, waarden en loopbaan) 7 februari Personeelspeiling

5 7 februari “In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk.” Personeel

6 7 februari WERK Inhoud Belang voor organisatie Kan doen waarin ik goed ben Werk graag voor organisatie Krijg kansen om bij te leren Werk = waardevol

7 7 februari LEIDING Tevreden met leiding- gevende Waar- dering voor mijn werk Recht- vaardige evaluatie Inspraak Duidelijke verwach- tingen Ik krijg nodige informatie

8 7 februari Importance Performance Vooral de factoren Leiding en Werk zijn bepalend voor de algemene tevredenheid van het personeel

9 7 februari LOOP- BAAN Kansen op promotie Kansen op andere functie Loon naar werk Eerlijke interne selecties Efficiënte besteding van middelen …

10 7 februari Importance Performance Tevredenheid kan verbeterd worden door meer kansen te bieden om van functie te veranderen en om promotie te krijgen

11 7 februari Investeren in een beloningsbeleid is een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde om te beschikken over tevreden en betrokken medewerkers Ook de overheid moet beschikken over een attractief beloningsbeleid Kan via verschillende wegen worden nagestreefd. Op een aantal hiervan gaan we dieper in, eerst vanuit perspectief van de federale overheid, daarna van de Vlaamse overheid.

12 7 februari

13 7 februari Interne billijkheid  gelijk loon voor gelijk werk  verschillen waarderen Externe competitiviteit – te weinig demotiveert Belangrijke impact op: Binden van medewerkers (verloop)  gelijk loon voor gelijk werk en externe competitiviteit Boeien van medewerkers (engagement)  waarderen van verschillen (beloningsmechanisme) Rechtvaardige beloning Bron: Engagement Study 2009

14 7 februari uithangbord van de federale functiebeschrijvingen elke federale organisatie krijgt een herkenbare plaats voor burgers, personeelsleden, personeelsdiensten,… Gelijk loon - gelijk werk

15 7 februari Niveau A  functieclassificatie > 1800 functiebeschrijvingen in detail beschreven ingedeeld in 5 klassen op basis van functiegewicht door het federale wegingcomité Gelijk loon - gelijk werk

16 7 februari objectieve basis voor de beloning gebruikt in alle HR-processen volledige transparantie Gelijk loon - gelijk werk A5 A4 A3 A2 A1 580 functies 270 functies 490 functies 38 functies 474 functies

17 7 februari niveau B, C, D  functiefamilies 65 functiefamilies TO BE: Functietaxonomie (2014): matrix op basis van functieweging met drie assen  9 functiefamilies  17 beroepscategorieën  3 niveaus gekoppeld aan weging (criteria)  geïllustreerd met voorbeeldfuncties Gelijk loon - gelijk werk

18 7 februari Tot eind 2012: statutaire loopbanen gekoppeld aan slagen voor gecertificeerde opleidingen Bijvoorbeeld: A31 Gecertificeerde opleiding A32A33 Gecertificeerde opleiding Verschillen waarderen

19 7 februari Vanaf 2013: Stopzetting inschrijving gecertificeerde opleiding Ontwikkelcirkel met evaluatie volgens vier scores  uitstekend  voldoet aan de verwachtingen  te ontwikkelen  onvoldoende Verschillen waarderen

20 7 februari Vanaf 2013: Verschillen waarderen via de ontwikkelcirkels Randvoorwaarden voor succes:  kwaliteit van leidinggevenden  gelijke toepassing  duidelijke communicatie  objectieve differentiatie  stabiel systeem … Verschillen waarderen

21 7 februari Vanaf 2014: Statutaire en contractuele loopbanen gekoppeld aan evaluatie van de prestaties Integratie in de nieuwe loopbanen Bijvoorbeeld: A3a Σ evaluatie A3b Σ evaluatie A3cA3d Σ evaluatie Verschillen waarderen

22 7 februari De federale overheid vergelijkt haar lonen systematisch met de markt:  privémarkt (Editor© van Hudson)  publieke markt (Vlaamse overheid, Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap) Instrument voor beleidsbeslissingen Transparante communicatie: maart 2013 publicatie van eindrapport op Fedweb Te weinig demotiveert

23 7 februari Te weinig demotiveert

24 7 februari Te weinig demotiveert

25 7 februari De federale lonen zijn competitief  met de privémarkt – vooral in niveau A  met de publieke markt – met een paar aandachtspunten zoals: bijzondere diploma’s (artsen, ingenieurs,…) ontbrekende bevorderingsmogelijkheden in niveaus B, C en D contractuele loopbanen Te weinig demotiveert

26 7 februari personeels- bewegingen inzetbaarheidarbeidsorganisatiebeloningsbeleidleiderschap Modern HR-beleid (Vlaamse overheid)

27 7 februari Visienota beloningsbeleid Visie & ontwikkelen processen en instrumenten fucla & belo Experimenteren in pilootprojecten Rapportering beloningsbeleid bijdrage regeerakkoord 2014 Sociaal overleg Implementatie na 2014 Q September 2013 – Q Nu – juni 2013 OK Visie (Vlaamse overheid) visienota

28 7 februari Het goede behouden/versterken, waar nodig verbeteren Sterkere koppeling prestaties & beloning Nieuwe visie op anciënniteit & relevante ervaring Flexibel belonen (knelpuntfuncties, cafetariaplan, …) Projectwerking, ook concrete acties op korte termijn Enkele basisprincipes

29 7 februari Onderbouwing en monitoring via onderzoek van de interne (bvb. klankbordgroepen) & extern arbeidsmarkt Budgetneutraliteit Transparantie en communicatie Arbeidsvoorwaarden contractuelen versus statutairen Beloningsgebouw op basis van functieniveaumatrix Enkele basisprincipes (2)

30 7 februari

31 7 februari Mededeling aan de Vlaamse Regering + toelichting aan de vakbonden (januari 2013) Instrumenten en processen functieclassificatie Wenselijkheid/haalbaarheid cafetariaplan Evaluatie artsentoelage > uitbreiding markttoelagen naar andere knelpuntfuncties (?) Nieuwe visie op relevante ervaring Toelage voor tijdelijke functieverzwaring (projecten, leidinggeven, inhoudelijke complexiteit) voor stat./ctr. Nieuw en structureel loopbaanperspectief voor functies tussen A1 (instapfunctie master) en A2 Concrete acties (2013)

32 7 februari Ronny Verstraete –Contact: –Tel.: 02/ GSM: 0475/ –departement Bestuurszaken, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Lisa Lettens: –Contact: –Tel.: 02/ GSM: 0474/ –FOD P&O, Wetstraat 51, 1040 Brussel Bedankt!

33 7 februari


Download ppt "Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google