De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 november 2013 CULTUUR IN BEELD 25 november 2013 DOOR: A LEX L E M AT, AMBUCON Art Management - BUsiness CONcepts 25-11-20131© Alex Le Mat, Ambucon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 november 2013 CULTUUR IN BEELD 25 november 2013 DOOR: A LEX L E M AT, AMBUCON Art Management - BUsiness CONcepts 25-11-20131© Alex Le Mat, Ambucon."— Transcript van de presentatie:

1 25 november 2013 CULTUUR IN BEELD 25 november 2013 DOOR: A LEX L E M AT, AMBUCON Art Management - BUsiness CONcepts 25-11-20131© Alex Le Mat, Ambucon

2 PERCEPTIE CULTUUR IS DUUR GELDT MET NAME VOOR CULTUUREDUCATIE 25-11-20132© Alex Le Mat, Ambucon

3 THEMA TO BE OR NOT TO BE 25-11-20133© Alex Le Mat, Ambucon

4 EEN THEATERVOORSTELLING V OORSTELLINGSKOSTEN 7.889 P ROGRAMMERING 733 I NFRASTRUCTUUR 8.021 16.644 25-11-20134© Alex Le Mat, Ambucon

5 HET “ VERDIENMODEL ” G EMEENTELIJKE BIJDRAGE 6.325 F ONDSEN E. D. 999 M ARKTPARTIJEN 9.320 16.644 25-11-20135© Alex Le Mat, Ambucon

6 EEN THEATERBEZOEK V OORSTELLINGSKOSTEN 24,01 P ROGRAMMERING 2,23 I NFRASTRUCTUUR 24,42 50,66 25-11-20136© Alex Le Mat, Ambucon

7 HET “ VERDIENMODEL ” G EMEENTELIJKE BIJDRAGE 19,25 F ONDSEN E. D. 3,04 M ARKTPARTIJEN 28,37 50,66 25-11-20137© Alex Le Mat, Ambucon

8 ÉÉN LESUUR KUNST IN DE VRIJE TIJD P RIMAIRE KOSTEN 63,20 P ROGRAMMA 6,00 I NFRASTRUCTUUR 44,80 114,00 25-11-20138© Alex Le Mat, Ambucon

9 HET “ VERDIENMODEL ” O VERHEIDSBIJDRAGE 77,70 C ONSUMENTENBIJDRAGE 38,70 116,40 25-11-20139© Alex Le Mat, Ambucon

10 EEN CULTUURBEDRIJF PRIMAIR PROCES 25-11-201310© Alex Le Mat, Ambucon

11 EEN CULTUURBEDRIJF PROGRAMMAMANAGEMENT 25-11-201311© Alex Le Mat, Ambucon

12 EEN CULTUURBEDRIJF INFRASTRUCTUUR 25-11-201312© Alex Le Mat, Ambucon Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5 >> % huisv. kst PERS. MAT. % beheerskst. PERS. MAT.

13 OPBOUW VAN DE INTEGRALE KOSTPRIJS PER UNIT 25-11-201313© Alex Le Mat, Ambucon

14 OMDENKEN • VERGEET DE INTEGRALE KOSTPRIJS • HAAL WINST UIT SYNERGIE • KIES VOOR EEN AMBITIENIVEAU 25-11-201314© Alex Le Mat, Ambucon

15 NIVEAU I, INFRASTRUCTUUR ALS BASISVOORZIENING S TRUCTURELE FINANCIERING BENODIGD 25-11-201315© Alex Le Mat, Ambucon

16 NIVEAU II, PROGRAMMAMANAGEMENT, INHOUDELIJKE LEIDING, AANSTURING E. D. LONG TERM FINANCIERING BENODIGD 25-11-201316© Alex Le Mat, Ambucon

17 NIVEAU III, OPERATIONEEL ACTIVITEITENPROGR. GEFINANCIERD “ DOOR DE MARKT ” OPTIE : INCIDENTELE OVERHEIDSFINANCIERING ( SHORT TERM ) 25-11-201317© Alex Le Mat, Ambucon

18 TO BE OR NOT TO BE (1) AMBITIENIVEAU 0 GEEN BELEID, LAAT DE MARKT HET DOEN AMBITIENIVEAU 1 GEM. ZORGT VOOR INFRASTRUCTUUR ( STENEN EN MENSEN ) EN STRUCTURELE FINANCIERING DAARVAN. OMVANG AFHANKELIJK VAN KEUZES. VEEL - WEINIG ; GROOT - KLEIN ; CENTRALE VESTIGING - VERSPREIDE LOCATIES LONG TERM 25-11-201318© Alex Le Mat, Ambucon

19 TO BE OR NOT TO BE (2) AMBITIENIVEAU 2 CULTUURBEDRIJF ZORGT VOOR INHOUD EN AANSTURING PRIMAIR PROCES, KWALITEITSZORG, INNOVATIE E. D. PERSONEELSFORMATIE OP MAAT. OVERHEID FINANCIERT DEZE FORMATIE GEHEEL OF GROTENDEELS MEDIUM LONG TERM 25-11-201319© Alex Le Mat, Ambucon

20 TO BE OR NOT TO BE (3) AMBITIENIVEAU 3 MET SOCIAAL - MAATSCHAPPELIJK - CULTUREEL BELEID : OVERHEIDSBIJDRAGEN AAN MARKTPARTIJEN ( DIRECT OF INDIRECT ) TER - GEDEELTELIJKE - DEKKING VAN DE KOSTEN VAN HET PRIMAIR PROCES SHORT TERM, FLEXIBEL 25-11-201320© Alex Le Mat, Ambucon


Download ppt "25 november 2013 CULTUUR IN BEELD 25 november 2013 DOOR: A LEX L E M AT, AMBUCON Art Management - BUsiness CONcepts 25-11-20131© Alex Le Mat, Ambucon."

Verwante presentaties


Ads door Google