De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 november 2013 CULTUUR IN BEELD 25 november 2013 DOOR: A LEX L E M AT, AMBUCON Art Management - BUsiness CONcepts 25-11-20131© Alex Le Mat, Ambucon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 november 2013 CULTUUR IN BEELD 25 november 2013 DOOR: A LEX L E M AT, AMBUCON Art Management - BUsiness CONcepts 25-11-20131© Alex Le Mat, Ambucon."— Transcript van de presentatie:

1 25 november 2013 CULTUUR IN BEELD 25 november 2013 DOOR: A LEX L E M AT, AMBUCON Art Management - BUsiness CONcepts © Alex Le Mat, Ambucon

2 PERCEPTIE CULTUUR IS DUUR GELDT MET NAME VOOR CULTUUREDUCATIE © Alex Le Mat, Ambucon

3 THEMA TO BE OR NOT TO BE © Alex Le Mat, Ambucon

4 EEN THEATERVOORSTELLING V OORSTELLINGSKOSTEN P ROGRAMMERING 733 I NFRASTRUCTUUR © Alex Le Mat, Ambucon

5 HET “ VERDIENMODEL ” G EMEENTELIJKE BIJDRAGE F ONDSEN E. D. 999 M ARKTPARTIJEN © Alex Le Mat, Ambucon

6 EEN THEATERBEZOEK V OORSTELLINGSKOSTEN 24,01 P ROGRAMMERING 2,23 I NFRASTRUCTUUR 24,42 50, © Alex Le Mat, Ambucon

7 HET “ VERDIENMODEL ” G EMEENTELIJKE BIJDRAGE 19,25 F ONDSEN E. D. 3,04 M ARKTPARTIJEN 28,37 50, © Alex Le Mat, Ambucon

8 ÉÉN LESUUR KUNST IN DE VRIJE TIJD P RIMAIRE KOSTEN 63,20 P ROGRAMMA 6,00 I NFRASTRUCTUUR 44,80 114, © Alex Le Mat, Ambucon

9 HET “ VERDIENMODEL ” O VERHEIDSBIJDRAGE 77,70 C ONSUMENTENBIJDRAGE 38,70 116, © Alex Le Mat, Ambucon

10 EEN CULTUURBEDRIJF PRIMAIR PROCES © Alex Le Mat, Ambucon

11 EEN CULTUURBEDRIJF PROGRAMMAMANAGEMENT © Alex Le Mat, Ambucon

12 EEN CULTUURBEDRIJF INFRASTRUCTUUR © Alex Le Mat, Ambucon Unit 1Unit 2Unit 3Unit 4Unit 5 >> % huisv. kst PERS. MAT. % beheerskst. PERS. MAT.

13 OPBOUW VAN DE INTEGRALE KOSTPRIJS PER UNIT © Alex Le Mat, Ambucon

14 OMDENKEN • VERGEET DE INTEGRALE KOSTPRIJS • HAAL WINST UIT SYNERGIE • KIES VOOR EEN AMBITIENIVEAU © Alex Le Mat, Ambucon

15 NIVEAU I, INFRASTRUCTUUR ALS BASISVOORZIENING S TRUCTURELE FINANCIERING BENODIGD © Alex Le Mat, Ambucon

16 NIVEAU II, PROGRAMMAMANAGEMENT, INHOUDELIJKE LEIDING, AANSTURING E. D. LONG TERM FINANCIERING BENODIGD © Alex Le Mat, Ambucon

17 NIVEAU III, OPERATIONEEL ACTIVITEITENPROGR. GEFINANCIERD “ DOOR DE MARKT ” OPTIE : INCIDENTELE OVERHEIDSFINANCIERING ( SHORT TERM ) © Alex Le Mat, Ambucon

18 TO BE OR NOT TO BE (1) AMBITIENIVEAU 0 GEEN BELEID, LAAT DE MARKT HET DOEN AMBITIENIVEAU 1 GEM. ZORGT VOOR INFRASTRUCTUUR ( STENEN EN MENSEN ) EN STRUCTURELE FINANCIERING DAARVAN. OMVANG AFHANKELIJK VAN KEUZES. VEEL - WEINIG ; GROOT - KLEIN ; CENTRALE VESTIGING - VERSPREIDE LOCATIES LONG TERM © Alex Le Mat, Ambucon

19 TO BE OR NOT TO BE (2) AMBITIENIVEAU 2 CULTUURBEDRIJF ZORGT VOOR INHOUD EN AANSTURING PRIMAIR PROCES, KWALITEITSZORG, INNOVATIE E. D. PERSONEELSFORMATIE OP MAAT. OVERHEID FINANCIERT DEZE FORMATIE GEHEEL OF GROTENDEELS MEDIUM LONG TERM © Alex Le Mat, Ambucon

20 TO BE OR NOT TO BE (3) AMBITIENIVEAU 3 MET SOCIAAL - MAATSCHAPPELIJK - CULTUREEL BELEID : OVERHEIDSBIJDRAGEN AAN MARKTPARTIJEN ( DIRECT OF INDIRECT ) TER - GEDEELTELIJKE - DEKKING VAN DE KOSTEN VAN HET PRIMAIR PROCES SHORT TERM, FLEXIBEL © Alex Le Mat, Ambucon


Download ppt "25 november 2013 CULTUUR IN BEELD 25 november 2013 DOOR: A LEX L E M AT, AMBUCON Art Management - BUsiness CONcepts 25-11-20131© Alex Le Mat, Ambucon."

Verwante presentaties


Ads door Google