De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Debietmetingen Kenny Van Heuverswijn 151Werktuigkunde-Elektrotechniek Koen Verdegem 152Werktuigkunde-Elektrotechniek Practicumbegeleider: Geert Verdoolaege.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Debietmetingen Kenny Van Heuverswijn 151Werktuigkunde-Elektrotechniek Koen Verdegem 152Werktuigkunde-Elektrotechniek Practicumbegeleider: Geert Verdoolaege."— Transcript van de presentatie:

1 Debietmetingen Kenny Van Heuverswijn 151Werktuigkunde-Elektrotechniek Koen Verdegem 152Werktuigkunde-Elektrotechniek Practicumbegeleider: Geert Verdoolaege donderdag 21 april 2005 meetopstelling nr. 3 2e kandidatuur Burgerlijk Ingenieur Vakoverschrijdend Practicum Prof. Dr. Gaston Van Den Berghe

2 1. Doel van het practicum 2. Meetmethode 3. Theoretische achtergrond 4. Metingen en berekeningen 5. Resultaten 6. Conclusie 7. Referenties

3 1. Doel van het practicum - Schatten en schetsen ladingslijn en piëzometrische lijn in een stuk leiding met verschillende oorzaken van ladingsverlies - Debiet meten met verschillende industriële methodes en onderling vergelijken met volumetrische debietbepaling methodes:> venturimeter > diafragma > plotse verbreding > bocht 90° > rotameter

4 2. Methode Meetopstelling piëzometers waterreservoir venturibuis plotse verbreding rotameter diafragma kraan Kz peilnaald opwaartse kraan bocht 90°

5 Werkwijze - leidingen ontluchten - alle kranen sluiten, behalve afwaartse en luchtventiel - geleidelijk openen opwaartse kraan tot luchtbellen in buizen verdwenen zijn (zeer belangrijk!) - alle kranen openen, behalve opwaartse (water stroomt nu onder invloed van de graviteit weg tot het voldoende laag staat in de piëzometers) - kraan Kz sluiten 1. Voorbereiding Debiet volumetrische bepalen, bepalen piëzometrische hoogtes en hoogte rotameter

6 - peilnaald instellen op geijkte afstand - opwaartse kraan instellen op debiet, bij elke meting anders - als water peilnaald raakt tijd beginnen opnemen - piëzometers en rotameter aflezen - peilnaald instellen op geijkte afstand - als water peilnaald raakt tijdsopname stopzetten - vorige zes stappen herhalen voor verschillende debieten 2. Meten 3. Verwerken meetgegevens coëfficiënten bepalen door middel van lineaire regressie piëzometrische lijn en ladingslijn schetsen

7 3. Theoretische achtergrond > continuïteitsvergelijking met:Q = debiet A = oppervlakte v = stroomsnelheid > vergelijking van Bernoulli Stromingsverliezen tussen punt i en j Met i en j twee opeenvolgende punten langsheen de stroming = de piëzometrische hoogte op punt i (in mWk)

8 > algemene vergelijkingen Uit de twee vorige identiteiten kunnen we de volgende vergelijkingen afleiden: Experimenteel te bepalen debietcoëfficiënt - zonder verliezen - met verliezen

9 Tabel 1: Overzicht van de meetgegevens 3. Metingen en berekeningen

10 Tabel 2: Debietbepaling op basis van verschillende ladingsverliezen

11 Venturimeter 1 2 3 1: convergent 2: cilindrische keel 3: divergent Debietcoëfficiënt

12 Plotse verbreding A4 A3 → gemeten waarden onvoldoende om coëfficiënt Cpv te bepalen

13 Diafragma Geen ladingsverlies door insnoering, wel door plotse verbreding!!

14 Bocht 90°

15 Rotameter

16 Piëzometrische lijn en ladingslijn

17

18 5. Resultaten -ladingsconstanten voor verschillende obstakels gevonden via meetresultaten en lineaire regressie: -metingen liggen goed rond de benaderende rechte -bepalen coëfficiënt bij plotse verbreding niet mogelijk -constante in de vergelijking van de gevonden rechte te verwaarlozen bij venturimeter, diafragma en bocht 90° -algemene daling in ladingslijn, in diafragma geen lading- verlies door insnoering, wel door plotse verbreding -hoogste ladingsverlies over diafragma

19 6. Conclusies - er bestaan verschillende methodes debietmeting > volumetrisch > op basis van ladingsverliezen over ≠ obstakels > met rotameter - alle methodes redelijk nauwkeurig (behalve plotse verbreding → onbruikbaar), beste debietbepaling volumetrisch of met rotameter - gezochte coëfficiënten makkelijk proefondervindelijk te bepalen - in buis met obstakels daling van lading, sterkst over diafragma

20 7. Referenties Welty, James R. (2001). Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer. Danvers (USA): John Wiley & Sons, Inc. + practicumnota’s + eigen foto’s


Download ppt "Debietmetingen Kenny Van Heuverswijn 151Werktuigkunde-Elektrotechniek Koen Verdegem 152Werktuigkunde-Elektrotechniek Practicumbegeleider: Geert Verdoolaege."

Verwante presentaties


Ads door Google