De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lean and Green Barge Regionale Verladers Samenwerking “Horizontal collaboration”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lean and Green Barge Regionale Verladers Samenwerking “Horizontal collaboration”"— Transcript van de presentatie:

1 Lean and Green Barge Regionale Verladers Samenwerking “Horizontal collaboration”

2 Agenda 30 oktober Opening (LGB) Voorstellen Orchestrators en BVB Analyse Ontvangen Stromen (Trivizor) 1 ste LGB lane (Bavaria/Mars) Antitrust information Challenges & Decisions Next Steps (LGB)

3 Bruggen slaan? Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 We inventariseren belemmeringen voor duurzame binnenvaart die kan bijdragen aan de ontwikkeling van de kernfuncties van de haven Rotterdam en nemen die waar mogelijk weg.

4 Opening

5 IDVV vs LGB Spoor 2-Maatregel 9 doel: ‘Meer (container) vervoer per binnenvaart’ M9 projecten: – 10 bedrijfsinititieven sychromodaal + modal shift – 3G dekking – L&GB L&GB – Betrekt Verladers (wens RWS) – Weg naar water, duurzame en blijvende verschuiving stromen – Innovatie/unieke element= horizontal collaboration & regionale aanpak – Beschikbaarheid kennisvouchers

6 Lean and Green Barge: Challenge & Principles Lean and Green Barge Lanes zijn nieuw op te zetten verbindingen tussen regio’s van samenwerkende verladers op basis van de principes van horizontale samenwerking Challenge Stapsgewijs naar 70% van wegprijs over het water door horizontale samenwerking CO2 reductie van 50% door inzet Gas-elektrische binnenvaartschepen. Structureel verleggen van stromen Principles deelnemers uit de hele keten werken op basis van gelijkwaardigheid samen. gain sharing: iedere deelnemer in de samenwerking krijgt een redelijke vergoeding voor zijn diensten transparantie: deelnemers werken samen in een transparant netwerk en delen informatie op gebied van aanpak, resultaten, kosten en uitstoot. inzet van orchestrators voor real-time orchestratie en trusted 3rd party Regio Hub Regio Hub Regio Hub Barge vervoer

7 Voorstellen Orchestrators & BVB

8 1 ste LGB lane (Bavaria/Mars) Toelichting Fred Hooft, Jan Goyaarts

9 Challenges & Decisions Potentiele verladers en stromen identificeren: Zet LGB aan het werk! NDA voor iedereen LOI (commitment ) voor de lanes

10 Planning & Next Steps Planning t/m 2013 – Plenaire update bijeenkomsten 1 x per kwartaal (groep steeds groter!) – Werkgroep per lane: 1x per 6 weken, doorlopend via LGB en Orchestrators – LGB zoekt met regionale verladers naar stromen en volume – Ambitie: Jan 2013 t/m dec 2013: 6 lanes operationeel Deliverables – Logboek van 3 Barge Lanes (best practice, business model) – Lean and green Barge website/blog – Verbinden van bestaande barge initiatieven – Trusted 3 rd Party binnen een netwerk van samenwerkende verladers – Input Lean and Green Star

11


Download ppt "Lean and Green Barge Regionale Verladers Samenwerking “Horizontal collaboration”"

Verwante presentaties


Ads door Google