De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie theorie & praktijk met 250 studenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie theorie & praktijk met 250 studenten"— Transcript van de presentatie:

1 Integratie theorie & praktijk met 250 studenten
EIASM 2004, Dublin Integratie theorie & praktijk met 250 studenten Frido Smulders Industrial Design Engineering Delft University of Technology

2 Uitgangspunten curriculum
EIASM 2004, Dublin Uitgangspunten curriculum Ondere andere: Grotere leseenheden => clusters (± 400 uur) Betere integratie theorie-praktijk (ontwerpen) Frido Smulders

3 Sjabloon voor een cluster
EIASM 2004, Dublin Sjabloon voor een cluster ‘BASIC’ kennis van discipline A Practische kennis voor discipline A Discipline project A ONTWERP PROJECT Discipline project B Practische kennis voor discipline B ‘BASIC’ kennis van discipline B Frido Smulders

4 Cluster.1 Bedrijfs- en Marktgerichte Productontwikkeling
EIASM 2004, Dublin Cluster.1 Bedrijfs- en Marktgerichte Productontwikkeling Totaal 440 SBU 2 vakken (2x 160) Bedrijfskunde van de Productontwikkeling (BPO) Markt & Consument 1 ontwerpoefening (120) Ontwerpen 5 Ontwerpen in bedrijfscontext: bedrijfscase + rollenspel 250 studenten 5 docenten: Jan Kaper, Remco van der Lugt, Jan Schoormans, Dirk Snelders, Frido Smulders Frido Smulders

5 Cluster.2 Bedrijfs- en Marktgerichte Productontwikkeling
EIASM 2004, Dublin Cluster.2 Bedrijfs- en Marktgerichte Productontwikkeling Theorie uit 6 domeinen: Bedrijfsstrategie Organisatieleer Economie Marketing Consumentengedrag Productontwerpen Frido Smulders

6 ONTWERPEN 5 Sjabloon van de Cluster ‘BASIS’ kennis van BPO
EIASM 2004, Dublin Sjabloon van de Cluster ‘BASIS’ kennis van BPO Praktische kennis voor BPO Groepsopdrachten ONTWERPEN 5 Discipline projecten Praktische kennis Markt & Consument ‘BASIS’ kennis Markt & Consument Frido Smulders

7 Didactisch plan gebasseerd op:
EIASM 2004, Dublin Didactisch plan gebasseerd op: Leertheorieën Psychologische modellen Inzichten uit groepsdynamica …… Frido Smulders

8 Experiential Learning Model, David Kolb 1984
EIASM 2004, Dublin Experiential Learning Model, David Kolb 1984 Concrete Experience Concrete Active Experimentation Reflective Observation Abstract Abstract Conceptualization Active Passive Frido Smulders

9 Mentale modellen Mentale modellen zijn sturend bij het verkrijgen
EIASM 2004, Dublin Mentale modellen Deeply held internal images of how the world around us works (Senge 1990) => interpretatiekaders Mentale modellen bestaan uit: kennisstructuren Handelingenstructuren/gedragstructuren Nieuw mentaal model: Kennis & Kunnen, Weten & Doen => Leren op twee fronten Mentale modellen zijn sturend bij het verkrijgen van begrip Geen relatie met enig mentaal model: geen begrip! Frido Smulders

10 Didactisch plan Alle leseenheden over twee kwartalen verspreid
EIASM 2004, Dublin Didactisch plan Alle leseenheden over twee kwartalen verspreid Theorievakken beginnen Colleges Groepsopdrachten + Fish Bowls Ontwerpoefening start na 3/4 weken Zelfde groepen Bedrijfscase ‘directeur’ Eerste deel oefening tot tentamens Frido Smulders

11 Fish Bowl Sessies Sessie met twee groepen:
EIASM 2004, Dublin Fish Bowl Sessies Sessie met twee groepen: Participanten Toeschouwers Modern woord voor al langer bestaand fenomeen: Vgl. Publieke tribune Tweede Kamer Rechtzaal Paneldiscussie In het onderwijs: Anatomische les Frido Smulders

12 Fish Bowl Sessie bij IO Twee groepen: Proces:
EIASM 2004, Dublin Fish Bowl Sessie bij IO Twee groepen: Presentatoren en discussianten Toehoorders Proces: Studenten presenteren ingeleverde antwoorden Onderlinge discussie, gefaciliteerd door docent Docent presenteert zijn visie op het antwoord Studenten krijgen kans om reeds ingeleverd antwoord aan te passen, te verbeteren, te motiveren Frido Smulders

13 Groepsopdrachten + Fish Bowls
EIASM 2004, Dublin ma di wo do vr op Blackb. Intro + 1 college 2e college 17.00 uur Inleveren 2005.1 Week 1 Week 2 Fish Bowl 2005.1 op Blackb. 3e college 17.00 uur Inleveren 2005.2 Week 3 Fish Bowl 2005.2 4e college 17.00 uur Frido Smulders

14 Van discipline project
EIASM 2004, Dublin Concrete Experience Concretiseren oplossingen 1ste versie rapport Opdracht bestuderen + Begrijpen + vroege ideeën Active Experimentation Reflective Observation ‘Testen’ oplossingen Robuustheid… Literatuur bestuderen => Theoretische oplossingen 1ste leercyclus Van discipline project Abstract Concept Frido Smulders

15 Van discipline project
EIASM 2004, Dublin Concrete Experience 2de versie rapport ∂ motiveren Presentaties Groepen + docenten Discussie met de zaal interactief Active Experimentation Reflective Observation Voorstellen voor Verbeteringen … Alternatieven + 1ste antwoord Vergelijken + groepsdiscussie 2de leercyclus Van discipline project Abstract Concept Frido Smulders

16 Identificeren Theorieën
Theorievakken EIASM 2004, Dublin Concrete Experience Presenteren resultaten aan ‘directeur’ Uitvoeren plan en activiteiten Nieuwe presentatie Reflecteren over Werk, presentatie, commentaar Voordenken volgende week Active Experimentation Reflective Observation Plannen vd activiteiten Identificeren Nieuwe activiteiten Identificeren Theorieën Ontwerpen 5: basis cyclus Abstract Concept Frido Smulders

17 Groepsopdracht + Ontwerpen 5 Fish Bowl Theorieën relevant Ontwerpen 5
EIASM 2004, Dublin Theorieën relevant Ontwerpen 5 CE CE AE Theoretische & proces issues RO AE RO Identificeren relevante theorieën AC AC Groepsopdracht + Fish Bowl Ontwerpen 5 Frido Smulders

18 Voorbeeld eerste opdracht: innovatieprocessen
EIASM 2004, Dublin Voorbeeld eerste opdracht: innovatieprocessen Innovatiemodellen Buijs (1e jaar) en Smulders vergelijken Vergelijk de modellen: overeenkomsten + verschillen Wat mist er in de modellen Wie zijn de gebruikers Offerte Innovatieadvies Procesmodel ontwikkelen voor innovatie-advisering Micro case Bemensing + begroting Frido Smulders

19 Eerste stap Ontwerpen 5 Case eigen maken Situatie bedrijf
EIASM 2004, Dublin Eerste stap Ontwerpen 5 Case eigen maken Situatie bedrijf Inschatten van de problemen Visie ontwikkelen op oplossingsrichtingen Plan van aanpak Stappenplan ontwikkelen Inhoud van de stappen Presentatiemomenten Eerste presentatie met ‘directeur’ voorbereiden Frido Smulders

20 Onderwerpen van de opdrachten
EIASM 2004, Dublin Onderwerpen van de opdrachten Tweede opdracht: strategische (analyse) tools Derde opdracht: financiële insteek Vierde opdracht: marktintroductie strategiën Vijfde opdracht: business- & implementatieplan Algemeen: theorie geschikt (leren) maken voor toepassing. Frido Smulders

21 Beoordeling groepsopdrachten BPO
EIASM 2004, Dublin Beoordeling groepsopdrachten BPO De antwoorden van de groepsopdracht die het eerst zijn ingeleverd worden vergeleken met de voorgestelde verbeteringen die daarna zijn ingeleverd. In één keer goed + goede motivering bij de verbetering krijgt een hogere score als in twee keer goed. Geen verbeteringen aanbrengen, terwijl deze wel nodig waren, is desastreus….!! Frido Smulders

22 Enkele reacties van studenten: cluster
EIASM 2004, Dublin Enkele reacties van studenten: cluster “…de inhoud van de vakken sloot goed op elkaar aan…” “…je leert niet alleen ontwerpen, maar ontwerpen voor een bedrijf, gericht op dat bedrijf…” Doel van cluster: “Duidelijk. Inpassen bedrijfskundige theoriën in het ontwerpproces.” “Ik heb met plezier gebruik gemaakt van de theorie, […] was goed verweven…” Frido Smulders

23 Reacties van studenten, Fish Bowls:
EIASM 2004, Dublin Reacties van studenten, Fish Bowls: “…een leuke manier om de stof door te nemen…” “…erg leerzaam; interactieve terugkoppeling en de verbetering van je opdracht…” “…je zag hoe anderen het opgelost hadden en dat gaf een boel nieuwe inzichten…” “…meer leren van de stof, meer opakken dan alleen een boek lezen…” “…gaf een idee waar het bij O5 heen zou moeten…” “…interactief college dat lukt…” Frido Smulders

24 ‘mooie verhalen’ Concrete Experience Active Experimentation Reflective
EIASM 2004, Dublin Concrete Experience ‘mooie verhalen’ Active Experimentation Reflective Observation Abstract Concept Frido Smulders

25 ‘academische discussie’
EIASM 2004, Dublin Concrete Experience Active Experimentation Reflective Observation ‘academische discussie’ Abstract Concept Frido Smulders

26 ‘boekenwurm’ Concrete Experience Active Experimentation Reflective
EIASM 2004, Dublin Concrete Experience Active Experimentation Reflective Observation ‘boekenwurm’ Abstract Concept Frido Smulders

27 ‘dat was de vraag niet’ Concrete Experience Active Experimentation
EIASM 2004, Dublin Concrete Experience Active Experimentation Reflective Observation ‘dat was de vraag niet’ Abstract Concept Frido Smulders

28 ‘doen maar wat’ Concrete Experience Active Experimentation Reflective
EIASM 2004, Dublin Concrete Experience ‘doen maar wat’ Active Experimentation Reflective Observation Abstract Concept Frido Smulders

29 ‘ontwerpervalkuil’ Concrete Experience Active Experimentation
EIASM 2004, Dublin Concrete Experience ‘ontwerpervalkuil’ Active Experimentation Reflective Observation Abstract Concept Frido Smulders

30 ‘Trial and error’ Concrete Experience Active Reflective
EIASM 2004, Dublin Concrete Experience ‘Trial and error’ Active Experimentation Reflective Observation Abstract Concept Frido Smulders

31 Academische leercirkel
EIASM 2004, Dublin CE AE Academische leercirkel RO AC Frido Smulders

32 Bedankt voor uw aandacht
EIASM 2004, Dublin Bedankt voor uw aandacht Frido Smulders


Download ppt "Integratie theorie & praktijk met 250 studenten"

Verwante presentaties


Ads door Google