De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie theorie & praktijk met 250 studenten Frido Smulders Industrial Design Engineering Delft University of Technology.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie theorie & praktijk met 250 studenten Frido Smulders Industrial Design Engineering Delft University of Technology."— Transcript van de presentatie:

1 Integratie theorie & praktijk met 250 studenten Frido Smulders Industrial Design Engineering Delft University of Technology

2 2 Frido Smulders Uitgangspunten curriculum Ondere andere: Grotere leseenheden => clusters (± 400 uur) Betere integratie theorie-praktijk (ontwerpen)

3 3 Frido Smulders ONTWERP PROJECT Discipline project A Discipline project B ‘BASIC’ kennis van discipline A Practische kennis voor discipline A Practische kennis voor discipline B ‘BASIC’ kennis van discipline B Sjabloon voor een cluster

4 4 Frido Smulders Cluster.1 Bedrijfs- en Marktgerichte Productontwikkeling Totaal 440 SBU 2 vakken (2x 160) –Bedrijfskunde van de Productontwikkeling (BPO) –Markt & Consument 1 ontwerpoefening (120) –Ontwerpen 5 Ontwerpen in bedrijfscontext: bedrijfscase + rollenspel 250 studenten 5 docenten: Jan Kaper, Remco van der Lugt, Jan Schoormans, Dirk Snelders, Frido Smulders

5 5 Frido Smulders Cluster.2 Bedrijfs- en Marktgerichte Productontwikkeling Theorie uit 6 domeinen: Bedrijfsstrategie Organisatieleer Economie Marketing Consumentengedrag Productontwerpen

6 6 Frido Smulders ONTWERPEN 5 Groepsopdrachten Discipline projecten ‘BASIS’ kennis van BPO Praktische kennis voor BPO Praktische kennis Markt & Consument ‘BASIS’ kennis Markt & Consument Sjabloon van de Cluster

7 7 Frido Smulders Didactisch plan gebasseerd op: Leertheorieën Psychologische modellen Inzichten uit groepsdynamica ……

8 8 Frido Smulders Concrete Abstract ActivePassive Concrete Experience Abstract Conceptualization Reflective Observation Active Experimentation Experiential Learning Model, David Kolb 1984

9 9 Frido Smulders Mentale modellen Deeply held internal images of how the world around us works (Senge 1990) => interpretatiekaders Mentale modellen bestaan uit: –kennisstructuren –Handelingenstructuren/gedragstructuren Nieuw mentaal model: Kennis & Kunnen, Weten & Doen => Leren op twee fronten  Mentale modellen zijn sturend bij het verkrijgen van begrip  Geen relatie met enig mentaal model: geen begrip!

10 10 Frido Smulders Didactisch plan Alle leseenheden over twee kwartalen verspreid Theorievakken beginnen –Colleges –Groepsopdrachten + Fish Bowls Ontwerpoefening start na 3/4 weken –Zelfde groepen –Bedrijfscase –‘directeur’ –Eerste deel oefening tot tentamens

11 11 Frido Smulders Fish Bowl Sessies Sessie met twee groepen: –Participanten –Toeschouwers Modern woord voor al langer bestaand fenomeen: –Vgl. Publieke tribune Tweede Kamer Rechtzaal Paneldiscussie  In het onderwijs:  Anatomische les

12 12 Frido Smulders Fish Bowl Sessie bij IO Twee groepen: –Presentatoren en discussianten –Toehoorders Proces: –Studenten presenteren ingeleverde antwoorden –Onderlinge discussie, gefaciliteerd door docent –Docent presenteert zijn visie op het antwoord Studenten krijgen kans om reeds ingeleverd antwoord aan te passen, te verbeteren, te motiveren

13 13 Frido Smulders Groepsopdrachten + Fish Bowls Week 1 Week 2 Week 3 ma 2e college diwodovr 17.00 uur Inleveren 2005.1 2005.1 op Blackb. Intro + 1 college 3e college 17.00 uur ∂ 2005.1 Inleveren 2005.2 Fish Bowl 2005.1 2005.2 op Blackb. 4e college 17.00 uur ∂ 2005.2 Fish Bowl 2005.2

14 14 Frido Smulders Reflective Observation Abstract Concept Active Experimentation Concrete Experience 1 ste leercyclus Van discipline project Concretiseren oplossingen 1 ste versie rapport Opdracht bestuderen + Begrijpen + vroege ideeën Literatuur bestuderen => Theoretische oplossingen ‘Testen’ oplossingen Robuustheid…

15 15 Frido Smulders 2 de leercyclus Van discipline project 2 de versie rapport ∂ motiveren Presentaties Groepen + docenten Voorstellen voor Verbeteringen … Discussie met de zaal interactief Alternatieven + 1 ste antwoord Vergelijken + groepsdiscussie Reflective Observation Abstract Concept Active Experimentation Concrete Experience

16 16 Frido Smulders Plannen vd activiteiten Presenteren resultaten aan ‘directeur’ Ontwerpen 5: basis cyclus Uitvoeren plan en activiteiten Nieuwe presentatie Identificeren Nieuwe activiteiten Identificeren Theorieën Reflective Observation Abstract Concept Active Experimentation Concrete Experience Reflecteren over Werk, presentatie, commentaar Voordenken volgende week Theorievakken

17 17 Frido Smulders AE CE RO AC AE CE RO AC Identificeren relevante theorieën Groepsopdracht + Fish Bowl Ontwerpen 5 Theoretische & proces issues Theorieën relevant Ontwerpen 5

18 18 Frido Smulders Voorbeeld eerste opdracht: innovatieprocessen Innovatiemodellen Buijs (1 e jaar) en Smulders vergelijken –Vergelijk de modellen: overeenkomsten + verschillen –Wat mist er in de modellen –Wie zijn de gebruikers Offerte Innovatieadvies –Procesmodel ontwikkelen voor innovatie-advisering Micro case –Bemensing + begroting

19 19 Frido Smulders Eerste stap Ontwerpen 5 Case eigen maken Situatie bedrijf –Inschatten van de problemen –Visie ontwikkelen op oplossingsrichtingen Plan van aanpak –Stappenplan ontwikkelen –Inhoud van de stappen –Presentatiemomenten Eerste presentatie met ‘directeur’ voorbereiden

20 20 Frido Smulders Onderwerpen van de opdrachten Tweede opdracht: strategische (analyse) tools Derde opdracht: financiële insteek Vierde opdracht: marktintroductie strategiën Vijfde opdracht: business- & implementatieplan Algemeen: theorie geschikt (leren) maken voor toepassing.

21 21 Frido Smulders Beoordeling groepsopdrachten BPO De antwoorden van de groepsopdracht die het eerst zijn ingeleverd worden vergeleken met de voorgestelde verbeteringen die daarna zijn ingeleverd. In één keer goed + goede motivering bij de verbetering krijgt een hogere score als in twee keer goed. Geen verbeteringen aanbrengen, terwijl deze wel nodig waren, is desastreus….!!

22 22 Frido Smulders Enkele reacties van studenten: cluster “…de inhoud van de vakken sloot goed op elkaar aan…” “…je leert niet alleen ontwerpen, maar ontwerpen voor een bedrijf, gericht op dat bedrijf…” Doel van cluster: “Duidelijk. Inpassen bedrijfskundige theoriën in het ontwerpproces.” “Ik heb met plezier gebruik gemaakt van de theorie, […] was goed verweven…”

23 23 Frido Smulders Reacties van studenten, Fish Bowls: “…een leuke manier om de stof door te nemen…” “…erg leerzaam; interactieve terugkoppeling en de verbetering van je opdracht…” “…je zag hoe anderen het opgelost hadden en dat gaf een boel nieuwe inzichten…” “…meer leren van de stof, meer opakken dan alleen een boek lezen…” “…gaf een idee waar het bij O5 heen zou moeten…” “…interactief college dat lukt…”

24 24 Frido Smulders ‘mooie verhalen’ Reflective Observation Abstract Concept Active Experimentation Concrete Experience

25 25 Frido Smulders Reflective Observation ‘academische discussie’ Abstract Concept Active Experimentation Concrete Experience

26 26 Frido Smulders Abstract Concept ‘boekenwurm’ Reflective Observation Active Experimentation Concrete Experience

27 27 Frido Smulders ‘dat was de vraag niet’ Abstract Concept Reflective Observation Active Experimentation Concrete Experience

28 28 Frido Smulders ‘doen maar wat’ Reflective Observation Abstract Concept Active Experimentation Concrete Experience

29 29 Frido Smulders Reflective Observation Abstract Concept Active Experimentation Concrete Experience ‘ontwerpervalkuil’

30 30 Frido Smulders Active Experimentation ‘Trial and error’ Reflective Observation Abstract Concept Concrete Experience

31 31 Frido Smulders Academische leercirkel CE RO AC AE

32 32 Frido Smulders Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Integratie theorie & praktijk met 250 studenten Frido Smulders Industrial Design Engineering Delft University of Technology."

Verwante presentaties


Ads door Google