De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2011 Stad Hasselt1. Logistiek servicepunt Hasselt. Brussel - 28 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2011 Stad Hasselt1. Logistiek servicepunt Hasselt. Brussel - 28 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 © 2011 Stad Hasselt1

2 Logistiek servicepunt Hasselt. Brussel - 28 februari 2011

3 © 2011 Stad Hasselt Bundelingspotentieel? Geluidshinder & luchtverontreiniging (15 – 50%)? Verkeersdoorstroming & bereikbaarheid? Aangenaam winkelklimaat (conflict voetganger en vrachtwagen)? Flexibiliteit in belevering? Schaarste aan opslagruimte in de binnenstad? Creëren van verkoopsruimte in binnenstad? CityDepot ?

4 © 2011 Stad Hasselt CityDepot ! Onstaan vanuit D-Via onderzoek - VIM Werken naar economisch en logistiek haalbaar model slimme fijndistributie  bottom-up (draagvlak, overleg, mee aan de tekentafel)  gericht op kleinhandelssector op maat van concrete problematiek  focus duurzaamheid – groene belevering  op zoek naar het bundelingspotentieel  Kleine diffuse stromen  Grote minder georganiseerde stromen  Op termijn zelfbedruipend proces – systeem  Serviceverhogend voor handelaren, transporteurs en verladers  Out of the box (in vraag stellen bestaande concepten en modellen)

5 © 2011 Stad Hasselt CityDepot ! Logistiek servicepunt aan stadsrand

6 © 2011 Stad Hasselt CityDepot - model bundeling Groene fijndistributie Logistiek servicepunt Aan stadsrand met VAS Retourlogistiek Afhaalpunt Postophaling Depotservice …

7 © 2011 Stad Hasselt CityDepot - model bundeling Bestellingen Gebundelde bestelling

8 © 2011 Stad Hasselt CityDepot - model bundeling

9 © 2011 Stad Hasselt CityDepot – context Doen! Proefproject met duurtijd van 2 jaar – start april 2011  Opbouw volume en vertrouwen  Fijnstellen logistiek en businessmodel  Quasi financiële onafhankelijkheid Doorstart Neutrale operationele entiteit Opstartsubsidie door stad + co-financiering privésector Ondersteunend stedelijk beleid  logistieke spelregels  positieve prikkels / belonen … CityDepot

10 © 2011 Stad Hasselt CityDepot - praktisch Nieuwe voordeur voor handelaars, ….  bundeling goederen via servicepunt aan stadsrand Belevering via …  elektrische vrachtwagen – dagelijks 2 ronden  cargo-bikes met elektromotor – just-in-time Opening van 7 tot 19h Hoge kwaliteit van dienstverlening 100% verzekerd en beveiligd Basisservice gratis tijdens aanvangsfase Betalend intekenen op extra dienstverlening

11 © 2011 Stad Hasselt CityDepot - praktisch

12 © 2011 Stad Hasselt CityDepot - organisatiestructuur VZW City depot Stad Hasselt Handelaren Logistieke expert City depot Logistics Privépartners Logistieke archtectuur Operationeel Sociale diensteneconomie Leden / klanten CD-Raad Koepels & expertorganisaties Handelaren Transporteurs & distributeurs Steden VIM / VIL … VZW City depot Vlaanderen

13 © 2011 Stad Hasselt CityDepot – financiële analyse Volume  Bevoorradingsanalyse stad > bundelingspotentieel  All-in break even om te zetten volume 39.000 TON/jaar  All-in break even omzet = 850.000 EUR/jaar  = 20% van bundelbare goederen beleveren via CD Terugverdieneffecten  TW op informatiestromen  TW op logistieke stromen (win – win met actoren in log. keten)  TW op gemeenschappelijke problemen handelaren (bargain power) Flankerend beleid

14 © 2011 Stad Hasselt CityDepot – financiële analyse volume VAS subsidie 2 jaar beleidsimpuls gem. volume 12.000 T/j 150 KEUR/j

15 © 2011 Stad Hasselt CityDepot – maatschappelijke analyse Creatie van 20 VTE en totale actuele waarde aan welvaartsbaten van € 4,5 miljoen euro Assumptie: stijging beladingsgraad met 15%; Besparing in Carbon Footprint van 182.346 kg CO2/jaar of 433.125 tkm/jaar Uitgedrukt in aantal vrachtwagenequivalenten komt dit neer op een besparing van 1.140 vrachtwagenequivalenten (in de klasse tussen 7,5 – 10 ton)

16 © 2011 Stad Hasselt Binnenkort in Hasselt Binnenkort online - www.citydepot.be


Download ppt "© 2011 Stad Hasselt1. Logistiek servicepunt Hasselt. Brussel - 28 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google