De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Team gemeenten Code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen Erwin Debruyne stafmedewerker mobiliteit en wegbeheer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Team gemeenten Code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen Erwin Debruyne stafmedewerker mobiliteit en wegbeheer."— Transcript van de presentatie:

1 Team gemeenten Code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen Erwin Debruyne stafmedewerker mobiliteit en wegbeheer

2 Team gemeenten Code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen 1. Historiek 2. Inhoud 3. Communicatieplan code 4. Andere initiatieven

3 Team gemeenten Historiek Visie gemeenten –Kwaliteitsvolle inrichting straten aantrekkelijk verhoogd leefbaarheid –In stand houden inrichting prioritair –Zo weinig mogelijk hinder

4 Team gemeenten Historiek Vaststelling –Toename nutswerken (technologische ontwikkeling, vrijmaken nutsmarkten) –Slechte herstellingen –Slechte coördinatie (om de haverklap)

5 Team gemeenten Historiek Reglement –Overleg nutsbedrijven - gemeente –Waarborg voor kwaliteit werken –Nadruk op de uitvoeringsfase –Verschillend reglement in iedere gemeente Moeilijk werkbaar voor nutsbedrijven –Nood aan bijkomend overleg –Budgettaire inschatting –Beperkte voorbereidingstijd

6 Team gemeenten Historiek Voorstel om te komen tot samenwerkingsovereenkomst gemeente - nutsbedrijven  OVERLEGGROEP Gemeenschappelijk uitgangspunt: kwaliteitsvol instandhouden vanopenbaar domein na uitvoeren van infrastructuur- en nutswerken

7 Team gemeenten Historiek Doelstellingen –Opstellen van uniforme ‘Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen Afspraken studiefase Afspraken uitvoeringsfase –Code moet een win-winsituatie opleveren voor elke partner –Gentlemen’s agreement

8 Team gemeenten Historiek Samenstelling –In overleg met VVSG en Vlaamse Gemeenschap (ABA) –Samenstelling overleggroep met vertegenwoordiging van Vl. Gemeenschap, ABA (ISLOB) Vl. Gemeenschap, AWV VVSG

9 Team gemeenten Historiek Stad/gemeente - Harelbeke (West-Vlaanderen) - Gent (Oost-Vlaanderen) - Tienen (Vlaams-Brabant) - Kalmthout (Antwerpen) - Sint-Truiden (Limburg) Nutsbedrijven - Belgacom - VMW - Interelectra - Aquafin - Electrabel

10 Team gemeenten Inhoud Afdeling 1: Algemene bepalingen –Voorwerp van de code Eénvormige afspraken Door beide partijen te respecteren regels –Doel van de code Coördinatie uitvoering werken Minimum hinder Kwaliteitsvolle uitvoering Respecteren sperperiode –Wettelijke en statutaire bepalingen

11 Team gemeenten Inhoud –Algemene bepalingen Categorieën van de werken Sperperiode 2 jaar Aanvraag voor werken binnen sperperiode Code geldt ook bij overdracht Overtreding van de code (ev. stilleggen werken) Aangestelde door de gemeente Toezichter nutsbedrijf (technische ervaring, steeds bereikbaar)

12 Team gemeenten Inhoud Afdeling 2: Studie van de werken –Informatieverstrekking Opdrachtgever nutsbedrijf Opdrachtgever gemeente –Coördinatie en planning - opdrachtgever nutsbedrijf Grote werken Kleine werken Dringende werken

13 Team gemeenten Inhoud –Coördinatie en planning - opdrachtgever gemeente Opvragen liggingsplannen 1e coördinatievergadering (voorontwerpfase) 2e coördinatievergadering (ontwerp) ev. te combineren met 1e 3e coördinatievergadering met aannemers

14 Team gemeenten Inhoud Afdeling 3: Begin van de werken –Goedkeuring uitvoeringsplannen werken Grote en kleine werken Max. 2 maanden Geen reactie = goedkeuring Uitbraak verlaten leidingen enkel na overleg en enkel indien noodzakelijk –Inhoud goedkeuringsaanvraag

15 Team gemeenten Inhoud –Voorafgaande coördinatie Afspraken gemeenschappelijke sleuf Uitwisseling contactpersonen Signalisatieplan –Informatieplicht nutsbedrijf Openbaar vervoer, hulpdiensten, politie,… Bewoners: 2 dagen vooraf Bijkomende mogelijkheden –Proces-verbaal plaatsbeschrijving

16 Team gemeenten Inhoud Afdeling 4: Uitvoering –Algemene bepalingen bij uitvoering Door aannemer nutsbedrijf Door aannemer gemeente –Afwijkende uren werken Toelating gemeente –Dagboek van de werken –Veiligheid van de werf Geldende wetgeving Aandacht zwakke weggebruiker Max. 48 uur inrit onderbreken

17 Team gemeenten Inhoud –Werfvergaderingen –Opbraak Herbruikbaar: stapelplaats Niet herbruikbaar: wekelijkse afvoer of af te spreken frequentie –Signalisatie van de werken Signalisatiebord binnen/buiten kantooruren

18 Team gemeenten Inhoud –Schade Schade aan openbare installaties - Aangestelde / wachtdienst politie - Herstellingen dringend (veiligheid): binnen 24 uur - Herstellingen normaal: binnen 5 werkdagen Schade aan andere installaties - Eigenaar –Stilleggen werken Onveilige situaties Niet conform afspraken Enkel na overleg

19 Team gemeenten Inhoud Afdeling 5: Einde van de werken –Eindcontrole goedkeuring straatherstel door gemeenterondgang –Voorlopige oplevering Opmerkingen gevraagd aan gemeente Vergelijking met plaatsbeschrijving Geen belangrijke opmerkingen –Definitieve oplevering Opmerkingen gevraagd aan gemeente Vergelijking met plaatsbeschrijving Geen opmerkingen –Waarborgperiode - twee jaar

20 Team gemeenten Communicatieplan code –Brief VRN aan alle nutsbedrijven - ter ondertekening –Brief minister Van Grembergen aan alle gemeenten - ter ondertekening –Website VVSG (vernieuwde versie) Tekst en uitleg Code Stand van zaken ondertekening –Infoluik - draaiboek informatie

21 Team gemeenten Andere initiatieven –WOC: Werven Opvolging Coördinatie www.woc.be Pilootgemeenten: Gent, Tienen, Ieper, Antwerpen –Gemeenschappelijke sleuf: Werkwijze en kostenverdeling gemeenschappelijke aanleg nutsleidingen


Download ppt "Team gemeenten Code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen Erwin Debruyne stafmedewerker mobiliteit en wegbeheer."

Verwante presentaties


Ads door Google