De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

0 Aanpak van grondverzet
Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Joris Vanderhallen 11 februari 2010

1 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen
Grondverzet: principes, procedure en kosten Conclusies

2 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is een autonoom gemeentebedrijf en beheert de infrastructuur in de haven: dokken bruggen sluizen kaaimuren gronden

3 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen
De privé-bedrijven beheren de superstructuur en voeren de commerciële activiteiten: terminals kranen uitrusting magazijnen

4 De Antwerpse haven vandaag
Oppervlakte: ha Aanleglengte: 160 km Spoorwegen: km Wegen: 392 km Overdekte opslag: 550 ha

5 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen: infrastructuurwerken
(her)aanleg van wegen waterwerken: renovatie en verdieping van kaaimuren grote projecten: aanleg van dokken en bouw van kaaimuren kleine onderhoudswerken in eigen beheer

6 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen: milieuvisie
“Het Havenbedrijf wil op een proactieve, verantwoordelijke en kritische manier omgaan met de milieu-uitdagingen, zonder daarbij (eigen) milieuproblemen af te wentelen op andere delen van de samenleving”

7 Grondverzet: keuze EBSD
raamcontract jaarlijks opzegbaar maximaal 4 jaar gunningscriteria persoonlijke ervaring projectteam kwaliteitsborging prijs één contactpersoon

8 Grondverzet: procedure
ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering bij ontwerp rekening houden met problematiek grondverzet streven naar maximaal hergebruik ter plaatse raming oppervlakte uitgravingszones en volumes af en/of aan te voeren grond geplande bestemming?

9 Grondverzet: procedure
ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering zo vroeg mogelijk uitvoeren eventueel nog aanpassen ontwerp of uitvoeringswijze tijd om te zoeken naar afzetmogelijkheid aandacht voor keuze boorlocaties (historiek) eventueel afperken verontreiniging beperken af te voeren volume vermijden onverwachte kosten/vertraging betrouwbaarheid analyseresultaten? staalnamelocaties afwijkende concentraties: steeds heranalyse of herbemonstering deskundigheid uitvoerder

10 Terugkoppelen naar ontwerp
ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering ontwerp eventueel aanpassen indien technisch mogelijk en financieel voordelig: maaiveld verhogen hergebruik binnen kwz hergebruik als bouwstof (stabiliseren en immobiliseren) beste kwaliteit = grondoverschot

11 Opmaak technisch verslag
ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering correcte inschatting van het uit te graven volume bepaling aantal boringen en stalen kostprijs conformverklaring en bodembeheerrapport bepalen van de kadastrale werkzone zo ruim mogelijk bepalen, conform de cvgp belangrijk voor eventueel gebruik ter plaatse realistisch zoneringsplan praktische afzetmogelijkheden: vrij gebruik bouwstof reiniging technische uitvoerbaarheid selectief ontgraven

12 Bestek ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering
overtollige grond vrij gebruik wordt eigendom van de aannemer overige overtollige grond: afvoer naar grondreiniger (via raamcontract havenbedrijf) hergebruik in ander werk  interne ‘grondenbank’ technisch verslag wordt opgenomen in bestek posten overname vrij gebruik transport overige grond indien externe aanvoer bodembeheerrapport technisch verslag staalname op de werf aannemer levert een bodembeheerrapport af bij voorlopige oplevering

13 Uitvoering ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering zoneringsplan omzetten in praktisch uitvoerbare methode controle op grondbewegingen op grote werven eventueel begeleiding door EBSD kwaliteitscontrole aangevoerde grond na voltooiing van de grondwerken:

14 Grondverzet: kosten project kost verwerking grond (EUR)
totale projectkost (EUR) grondverzet (m3) heraanleg Boterhamvaartweg 75.794 5.700 heraanleg Ouland - Azobéstraat 10.000 heraanleg Mulhouselaan 22.614 2.400 verwerking overtollige grond - diverse kleine onderhoudswerken 84.007 -

15 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen
Grondverzet: principes, procedure en kosten Conclusies

16 Meerwaarde regeling grondverzet?
verspreiding bodemverontreiniging vermijden aansprakelijkheid opdrachtgever onverwachte meerwerken, termijnverlengingen en kosten vermijden garanties kwaliteit aangevoerde grond pluspunt nieuw vlarebo: duidelijke procedures en verantwoordelijkheden knelpunten administratieve last betrouwbaarheid resultaten en strikte toepassing normen bodembeheerrapport

17 vragen? Joris Vanderhallen technisch manager milieu
Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Siberiastraat 20 – kaai 63 2030 Antwerpen t e


Download ppt "Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google