De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak van grondverzet Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Joris Vanderhallen 11 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak van grondverzet Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Joris Vanderhallen 11 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak van grondverzet Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Joris Vanderhallen 11 februari 2010

2 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Grondverzet: principes, procedure en kosten Conclusies

3 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is een autonoom gemeentebedrijf en beheert de infrastructuur in de haven: –dokken –bruggen –sluizen –kaaimuren –gronden

4 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen De privé-bedrijven beheren de superstructuur en voeren de commerciële activiteiten: –terminals –kranen –uitrusting –magazijnen

5 De Antwerpse haven vandaag –Oppervlakte: 13.057 ha –Aanleglengte: 160 km –Spoorwegen: 1.055 km –Wegen: 392 km –Overdekte opslag: 550 ha

6 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen: infrastructuurwerken –(her)aanleg van wegen –waterwerken: renovatie en verdieping van kaaimuren –grote projecten: aanleg van dokken en bouw van kaaimuren –kleine onderhoudswerken in eigen beheer

7 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen: milieuvisie “Het Havenbedrijf wil op een proactieve, verantwoordelijke en kritische manier omgaan met de milieu- uitdagingen, zonder daarbij (eigen) milieuproblemen af te wentelen op andere delen van de samenleving”

8 Grondverzet: keuze EBSD –raamcontract –jaarlijks opzegbaar –maximaal 4 jaar –gunningscriteria –persoonlijke ervaring projectteam –kwaliteitsborging –prijs –één contactpersoon

9 –bij ontwerp rekening houden met problematiek grondverzet –streven naar maximaal hergebruik ter plaatse –raming oppervlakte uitgravingszones en volumes af en/of aan te voeren grond –geplande bestemming? Grondverzet: procedure ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering

10 Grondverzet: procedure –zo vroeg mogelijk uitvoeren –eventueel nog aanpassen ontwerp of uitvoeringswijze –tijd om te zoeken naar afzetmogelijkheid –aandacht voor keuze boorlocaties (historiek) –eventueel afperken verontreiniging –beperken af te voeren volume –vermijden onverwachte kosten/vertraging –betrouwbaarheid analyseresultaten? –staalnamelocaties –afwijkende concentraties: steeds heranalyse of herbemonstering –deskundigheid uitvoerder ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering

11 Terugkoppelen naar ontwerp ontwerp eventueel aanpassen indien technisch mogelijk en financieel voordelig: –maaiveld verhogen –hergebruik binnen kwz –hergebruik als bouwstof (stabiliseren en immobiliseren) –beste kwaliteit = grondoverschot ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering

12 Opmaak technisch verslag –correcte inschatting van het uit te graven volume –bepaling aantal boringen en stalen –kostprijs conformverklaring en bodembeheerrapport –bepalen van de kadastrale werkzone –zo ruim mogelijk bepalen, conform de cvgp –belangrijk voor eventueel gebruik ter plaatse –realistisch zoneringsplan –praktische afzetmogelijkheden: –vrij gebruik –bouwstof –reiniging –technische uitvoerbaarheid selectief ontgraven ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering

13 Bestek –overtollige grond vrij gebruik wordt eigendom van de aannemer –overige overtollige grond: –afvoer naar grondreiniger (via raamcontract havenbedrijf) –hergebruik in ander werk  interne ‘grondenbank’ –technisch verslag wordt opgenomen in bestek –posten –overname vrij gebruik –transport overige grond –indien externe aanvoer –bodembeheerrapport –technisch verslag –staalname op de werf –aannemer levert een bodembeheerrapport af bij voorlopige oplevering ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering

14 Uitvoering –zoneringsplan omzetten in praktisch uitvoerbare methode –controle op grondbewegingen op grote werven –eventueel begeleiding door EBSD –kwaliteitscontrole aangevoerde grond –na voltooiing van de grondwerken: ontwerp  onderzoek  technisch verslag  bestek  uitvoering

15 Grondverzet: kosten project kost verwerking grond (EUR) totale projectkost (EUR) grondverzet (m 3 ) heraanleg Boterhamvaartweg75.794380.784 5.700 heraanleg Ouland - Azobéstraat105.1121.021.046 10.000 heraanleg Mulhouselaan22.614462.2632.400 verwerking overtollige grond - diverse kleine onderhoudswerken 84.007 -

16 Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Grondverzet: principes, procedure en kosten Conclusies

17 Meerwaarde regeling grondverzet? –verspreiding bodemverontreiniging vermijden –aansprakelijkheid opdrachtgever –onverwachte meerwerken, termijnverlengingen en kosten vermijden –garanties kwaliteit aangevoerde grond –pluspunt nieuw vlarebo: duidelijke procedures en verantwoordelijkheden knelpunten –administratieve last –betrouwbaarheid resultaten en strikte toepassing normen –bodembeheerrapport

18 vragen? Joris Vanderhallen technisch manager milieu Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Siberiastraat 20 – kaai 63 2030 Antwerpen t 03 205 24 04 e joris.vanderhallen@haven.antwerpen.bejoris.vanderhallen@haven.antwerpen.be www.portofantwerp.be


Download ppt "Aanpak van grondverzet Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Joris Vanderhallen 11 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google