De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anders Werken. 1. Inleiding - context Beslissing Vlaamse Regering : BBB 04/02/2005 Principes: –Afstemming op de organisatiestructuur –Maximaal samenbrengen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anders Werken. 1. Inleiding - context Beslissing Vlaamse Regering : BBB 04/02/2005 Principes: –Afstemming op de organisatiestructuur –Maximaal samenbrengen."— Transcript van de presentatie:

1 Anders Werken

2 1. Inleiding - context Beslissing Vlaamse Regering : BBB 04/02/2005 Principes: –Afstemming op de organisatiestructuur –Maximaal samenbrengen administraties, functioneel bevoegde kabinettenen strategische beleidsraden –Anders Werken –Aanwezigheid in Brussel, hoofdstad van Europa –Deconcentratie van de diensten –Concentratie in VAC in de provinciehoofdplaatsen –Creëren schaalvoordelen –Budgettair neutraal –Bewaking van de kwalitatieve huisvesting

3 Anders Werken

4 VROEGER Piramidale hiërarchie Parafencultuur Vriendjespolitiek Gebrek aan efficiëntie Fragment uit “de collega’s” van J. Matterne

5 NU & Toekomst Vlaamse overheid wil een OPEN huis zijn Dynamisch Performant  Economisch welvarende regio binnen Europa

6 Veranderende omgevingsfactoren Hoe spelen we als organisatie in op veranderingen? –In de organisatie –Verwachtingspatronen van de burgers –Innovatieve middelen Andere omgangsvormen –Tijd & plaats

7 Andere verhoudingen –Werken & managen op afstand (telewerk) –Meer autonomie –Besluitvorming & communicatie –Omgang met elkaar Nieuwe vaardigheden –(meer) digitaal werken –Plaats en tijdonafhankelijk werken

8 Anders werken als katalysator voor: Kennisdeling –Groepsklassementen en –documentatie –Steeds geactualiseerde informatie Open cultuur en betere samenwerking –Communicatie –Teamwerk –Ervaringsgericht leren –Inspringen bij afwezige collegae

9 Manier van leidinggeven: –Toegankelijkheid –Aansturing van verschillende teams –Coaching i.p.v. hiërarchische sturing –Stimuleren van creativiteit –Sturen op resultaten –Responsabilisering van medewerkers

10 Anders werken als katalysator voor: Gemotiveerde ambtenaren –Verantwoordelijkheden –Zelfstandig en resultaatgericht werken –Telewerk Uitbouwen back-office vr Electronic- government –Digitale werking –Proceshertekening

11 Doelstellingen voor de betrokken diensten: VISIE op hun toekomstige organisatie In kaart brengen van huidige manier van werken Uitwerking EIGEN concept, ambitie op Korte Termijn Veranderingstraject als LEERPROCES Want Verandering moet gedragen worden door de leidinggevenden én de basis

12 Kantoor van de toekomst Ondersteunt de werking van de organisatie Moedigt de open cultuur aan Werkplekken, aangepast aan de uit te voeren taken (wisselend!) Ondersteunt digitale werking Verminderen van leegstand (efficiënter gebruik) Uitgangspunten Anders Werken

13 Anders Werken Faciliteiten Hoe kunnen de aangeboden faciliteiten deze visie ondersteunen? Door een efficiënte uitbouw van een geschikte werkomgeving

14 Generiek concept = mix van diverse types werkplekken Werkplekken Opmerking : géén toegewezen plaatsen Overlegfaciliteiten Publieksruimten Archief en documentatie Diversen

15 Open werkplekken Werkplek in de open ruimte, vrije of groepsopstelling is mogelijk Clean desk-principe

16 Concentratiewerkplekken Werkplek in een afgesloten ruimte voor geconcentreerd werk Individuele Cockpit

17 Lounge werkplek Werkplek om rustig alleen of met 2 te werken, intern of extern overleg

18 Touch down werkplekken Werkplek voor kort gebruik bvb. raadplegen van mailbox

19 Bibliotheek Ruimte voor het raadplegen van documentatie met stiltewerkplekken (bvb : juridisch werk)

20 Overlegfaciliteiten

21 Telefoneerhoek Plek geschikt voor het voeren van telefoongesprekken

22 Informele overlegruimte informeel overleg privacy aandacht voor akoestiek

23 Gesloten vergaderzalen Afgesloten ruimte voor (vertrouwelijke) vergaderingen en presentaties

24 Teamcockpit Afgesloten ruimte waarvan een team altijd gebruik kan maken voor het intern overleg (kleine vergaderzaal)

25 Projectkamer Afgesloten ruimte waar een team gedurende de periode van een project gebruik van kan maken

26 Publieksruimten

27 Ontvangstruimte Zithoek in de nabijheid van het onthaal

28 Koffiehoek Pauzeruimte voor het personeel in de nabijheid van de kitchenette, waar men informeel kan samen komen en iets eten en/of drinken

29 Archief en documentatie

30 Halfhoge dossierkasten Regelmatig geraadpleegde dossiers Opstelling in open ruimte Bekijken van dossiers op bovenblad

31 Archiefruimte Opslagruimte voor dossiers met een semi-statisch karakter

32 Serviceruimte Ruimte voor printer, fax, kopieermachine,...

33 Diversen

34 Lockers & vestiaire Afsluitbare kastjes voor persoonlijke spullen afgewisseld met vestiaire

35 Post- en telefoonmeubel Persoonlijke postvakjes en laadwand voor draadloze telefoontoestellen

36 AW-projecten - Boudewijngebouw (2000 & 2005) - Phoenix (2003) - VAC Hasselt (Hendrik Van Veldeke) (2002) - Arenberg (2006) - Ellips (2006 & 2009) - VAC Antwerpen (Anna Bijns) (2006) - VAC Leuven (2010) - VAC Brugge (Jacob Van Maerlant) (2011) - VAC Gent (2014)

37 VAC Gent

38 Invulling Anders Werken

39 VAC Gent: hoe gaan we ons voorbereiden ? Vraag is niet of we gaan anders werken, maar hoe we dat gaan doen. Ervaringen: -Een goede voorbereiding is heel belangrijk voor het slagen van Anders Werken. -Rol van de leidinggevenden is cruciaal. -Niet alles is Anders Werken ! (verhuis op zich brengt ook al veranderingen mee)

40 Ondersteuning door AgO Instrumentendozen Anders Werken en Telewerken; www.agoweb.be Atelier Anders Werken www.agoweb.be Anders Werken train de trainer: datum: nog te bepalen Telewerken train de trainer: datum: nog te bepalen. Ad hoc advies op maat van uw organisatie. Begeleiding P&O werkgroep Anders Werken VAC Gent definitieve start: september 2012 thematische, ervaringsgerichte aanpak: - opmaken en invullen voorbereidend traject - positieve ervaringen en leerpunten.

41 Voorbereiding op AW Inventariseren: Wie verhuist ? Naar waar ? Aandachtspunten ? Informeren: Wat ? Waarom ? Wanneer ? site AFM; info geven; bezoeken aan AW-kantooromgeving … Bekommernissen capteren: Aandachtspunten ? Mogelijke oplossingen ? Concretiseren: Werfbezoek; gebouwbezoek; werkplekbezoek in VAC. Realiseren: Hoe je werk doen in een AW-kantooromgeving ? o.m. privacy ? Vertrouwelijkheid van informatie ?

42 Meer info ? VAC Gent: AFM: Ondersteuning: www.agoweb.bewww.agoweb.be Atelier Anders Werken gerda.serbruyns@bz.vlaanderen.be http://www.youtube.com/watch?v=AxBJBirzrK0


Download ppt "Anders Werken. 1. Inleiding - context Beslissing Vlaamse Regering : BBB 04/02/2005 Principes: –Afstemming op de organisatiestructuur –Maximaal samenbrengen."

Verwante presentaties


Ads door Google