De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Bezoek directies GO!. 2 Programma Voorstelling Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Samenwerking met de Afdeling Kennismaking met de contactpersonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Bezoek directies GO!. 2 Programma Voorstelling Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Samenwerking met de Afdeling Kennismaking met de contactpersonen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Bezoek directies GO!

2 2 Programma Voorstelling Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Samenwerking met de Afdeling Kennismaking met de contactpersonen

3 3 Wegwijs in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

4 4 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beleidsraad Managementcomité

5 5

6 6 Hoofd Departement Micheline Scheys secretaris-generaal Stafdiensten Kristin Willaert afdelingshoofd Strategische Beleidsondersteuning Micheline Scheys afdelingshoofd MOD Jan Van Mulders algemeen-directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hilde Lesage afdelingshoofd Instellingen en Leerlingen Basisonderwijs en DKO John De Plecker afdelingshoofd Instellingen en Leerlingen Basisonderwijs en DKO John De Plecker afdelingshoofd Instellingen en Leerlingen Secundair Onderwijs en Volwassenenonderwijs Nicole Speleers afdelingshoofd Hoger Onderwijs Noël Vercruysse afdelingshoofd Ondersteuningsbeleid John De Plecker dienstdoend afdelingshoofd Ondersteuningsbeleid John De Plecker dienstdoend afdelingshoofd Internationale Relaties Onderwijs Natalie Verstraete afdelingshoofd Europese Programma’s Een Leven Lang Leren Annemie Dewael afdelingshoofd Departement Onderwijs en Vorming

7 7 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen – AHOVOS Administrateur- generaal Luc Jansegers Administrateur- generaal Luc Jansegers Stafdienst Hoger onderwijs Peter Parmentier Wn.afdelingshoofd Hoger onderwijs Peter Parmentier Wn.afdelingshoofd Studietoelagen Marleen Deputter afdelingshoofd Studietoelagen Marleen Deputter afdelingshoofd Volwassenenonderwijs Sigrid Callebert afdelingshoofd Volwassenenonderwijs Sigrid Callebert afdelingshoofd

8 8 Agentschap voor Onderwijsdiensten – AgODi Stafdienst

9 9 Agentschap voor Onderwijscommunicatie – AOC Administrateur- generaal Jo De Ro Administrateur- generaal Jo De Ro Stafdienst Informatie en Communicatie Frieda Minne afdelingshoofd Klasse Leo Bormans hoofdredacteur CANON Cultuurcel Brecht Demeulenaere directeur CANON Cultuurcel Brecht Demeulenaere directeur

10 10 Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs – AgIOn Administrateur- generaal Henri Duqué Administrateur- generaal Henri Duqué Functie Interne controle Planning en Beheer Staffunctie Woordvoerder Staffunctie Woordvoerder Studie en advisering DBFM - Financiering Reguliere Financiering Managementondersteuning

11 11 Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) Curriculum Examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs Examencommissie toelatingsexamen arts en tandarts Ontwikkeling taalexamens NARIC-Vlaanderen Onderwijsinpectie, Lieven Viaene, inspecteur-generaal Ann Verhaegen, administrateur-generaal

12 12 Welke opleidingen mag het centrum organiseren?

13 13 Onderwijsbevoegdheid Onderwijsbevoegdheid bepaalt welke opleidingen het centrum mag organiseren. Actuele onderwijsbevoegdheid: http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenond erwijs/directies/documenten_organisatie_onder wijsaanbod/lijstinstellingen.asp Klikken op regio-eigen of regiovreemd Klikken op centrum = onderwijsaanbod

14 14 Onderwijsbevoegdheid Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de regio-eigen onderwijsbevoegdheid en de regiovreemde onderwijsbevoegdheid. Regio-eigen onderwijsbevoegdheid is de onderwijsbevoegdheid die het centrum heeft of verwerft voor de vestigingsplaatsen gelegen binnen het werkingsgebied van het consortium. Consortium = het consortium waar de hoofdvestigingsplaats is gelegen.

15 15 Onderwijsbevoegdheid Sommige centra hebben een regiovreemde vestigingsplaats. Dit is een vestigingsplaats die in het werkingsgebied van een ander consortium is gelegen. Nieuwe regiovreemde vestigingsplaatsen kunnen niet opgericht worden Aan een regiovreemde vestigingsplaats is een specifieke onderwijsbevoegdheid toegekend.

16 16 Onderwijsbevoegdheid uitbreiden Hoe regio-eigen onderwijsbevoegdheid uitbreiden?

17 17 Uitbreiding onderwijsbevoegdheid procedure artikel 64, § 1 Voor de studiegebieden: auto boekbinden bouw chemie decoratieve technieken diamantbewerking grafische technieken hout juwelen kant koeling en warmte land- en tuinbouw lederbewerking lichaamsverzorging maritieme opleidingen mechanica – elektriciteit mode muziekinstrumentenbouw smeden textiel toerisme voeding

18 18 Uitbreiding onderwijsbevoegdheid procedure artikel 64, § 1  Aan te vragen bij het consortium Positief advies bij consensus: consortium meldt beslissing aan afdeling VWO afdeling VWO past onderwijsbevoegdheid aan consortium en centrum worden van aanpassing per mail in kennis gesteld

19 19 Uitbreiding onderwijsbevoegdheid procedure artikel 64, § 1 Positief advies bij meerderheid: centrum kan via elektronisch weg een gemotiveerde vraag voor onderwijsbevoegdheid zenden aan gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be positief advies bij meerderheid van het consortium wordt toegevoegd indieningstermijn: 30 september of 31 januari beslissing wordt na afronding procedure via mail aan centrum en consortium medegedeeld

20 20 Uitbreiding onderwijsbevoegdheid procedure artikel 64, § 3 Negatief advies: centrum kan via elektronisch weg een gemotiveerde vraag voor onderwijsbevoegdheid zenden aan gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be negatief advies van het consortium wordt toegevoegd indieningstermijn: 30 september of 31 januari beslissing wordt na afronding procedure via mail aan centrum en consortium medegedeeld

21 21 Uitbreiding onderwijsbevoegdheid procedure artikel 64, § 2 Voor de studiegebieden: algemene vorming bijzondere educatieve noden handel huishoudelijk onderwijs informatie- en communicatietechnologie Nederlands tweede taal talen richtgraad 1 & 2 talen richtgraad 3 & 4 personenzorg experimenteel nieuw studiegebied specifieke lerarenopleiding

22 22 Uitbreiding onderwijsbevoegdheid procedure artikel 64, § 2  Aan te vragen bij de afdeling VWO centrum zendt via elektronische weg een gemotiveerde vraag voor onderwijsbevoegdheid aan gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be indieningstermijn: 30 september of 31 januari afdeling VWO vraagt advies aan het consortium beslissing wordt na afronding procedure via mail aan centrum en consortium medegedeeld

23 23 Specifieke onderwijsbevoegdheid Hoger beroepsonderwijs: specifieke procedure richtlijnen zullen nog volgen Regiovreemde onderwijsbevoegdheid: enkel voor historische onderwijsbevoegdheid aan te vragen aan consortium positief advies bij consensus vereist

24 24 Hoe kunnen de opleidingen georganiseerd worden? Afdeling Volwassenenonderwijs

25 25 Organisatie van opleidingen Een centrum kan de opleidingen in contactonderwijs of als gecombineerd onderwijs organiseren. Contactonderwijs = onderwijs door een docent op een bepaalde plaats aan een groep cursisten verstrekt. Gecombineerd onderwijs = een combinatie van contact- en afstandsonderwijs

26 26 Gecombineerd onderwijs Afstandsonderwijs = onderwijs dat onafhankelijk is van plaats en tijdstip. Afstandsonderwijs vergt gebruik van multimedia (bv. ELO). De te volgen procedure is afhankelijk van het aandeel afstandsonderwijs.

27 27 Gecombineerd onderwijs 1. Aandeel afstandsonderwijs minder dan 25% Geen dossier aan afdeling VWO te bezorgen Melding uitsluitend via zending cursusgegevens

28 28 Gecombineerd onderwijs 2. Aandeel afstandsonderwijs ten minste 25% (1) Ingevuld formulier en protocol lokaal comité zenden aan gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Formulier: ‘Aanvraag van een 120% financiering of subsidiëring van gecombineerd onderwijs voor volwassenen’ (bijlage 12 OZB VWO/2007/01)‘Aanvraag van een 120% financiering of subsidiëring van gecombineerd onderwijs voor volwassenen’ (bijlage 12 OZB VWO/2007/01) Enkel via elektronische weg! Enkel aan dit mailadres zenden!

29 29 Gecombineerd onderwijs 2. Aandeel afstandsonderwijs ten minste 25% (2) Geen voorafgaande goedkeuring vereist om te starten Onderzoek door inspectie in de loop van het schooljaar

30 30 Gecombineerd onderwijs 2. Aandeel afstandsonderwijs ten minste 25% (3) Positief inspectieadvies:  goedkeuring wordt verleend voor vijf jaar  vermenigvuldiging LUC met een factor 1,2 Negatief inspectieadvies:  geen goedkeuring  vermenigvuldiging LUC met een factor 1,2 wordt teruggezet

31 31 Na een jaar werken (referteperiode) Wat heeft dit opgeleverd qua gesubsidieerde financiering voor het volgend schooljaar?

32 32 Financiering omkadering gederfde inschrijvingsgelden nijverheidstechnische middelen nascholingsmiddelen

33 33 Financiering : omkadering De omkadering wordt meegedeeld met een dienstbrief en bevat volgende gegevens voor het volgende schooljaar: de toegekende leraarsuren de extra leraarsuren m.b.t. NT2 en Algemene vorming het directeursambt (normaal 1 FT) de toegekende punten de overgedragen leraarsuren en punten uit het vorige schooljaar de punten en werkingsmiddelen voor ICT-coördinatie

34 34 Financiering: omkadering De toegekende leraarsuren: - Berekening: lesurencursist (LUC) van de referteperiode gedeeld door deler (per studiegebied) Tot/met 2012-2013: overgangsregeling - Aanwending: voor betrekkingen in het ambt van leraar - Kunnen voor max. 5% worden omgeruild voor middelen voordrachtgevers - Kunnen voor max. 2% worden overgedragen naar het volgend schooljaar en ook voor max. 2 % naar een ander centrum

35 35 Financiering: omkadering De toegekende punten: Berekening: 1 punt per volledige schijf van 755 LUC + 1 punt per volledige schijf van 2430 LUC voor bepaalde studiegebieden Aanwending: voor betrekkingen in ambten van bestuurs- en onderwijzend personeel - 55% is voorbehouden voor ondersteunend personeel - Kunnen voor max. 2% worden overgedragen naar het volgend schooljaar en ook voor max. 2 % naar een ander centrum

36 36 Financiering: gederfde inschrijvingsgelden De cursisten betalen 1 euro per lestijd. Sommige categorieën betalen minder of niet Herverdeling over de centra: netto houdt het centrum steeds 0,75 euro per cursist per lestijd over  Berekening door de cel Financiering aan de hand van de cursistenzendingen = afrekening in + en in – via het Fonds  Sommige centra betalen aan het Fonds  Sommige centra ontvangen van het Fonds

37 37 Financiering: nijverheidstechnische middelen Worden betaald uit het Fonds 0,30 euro per LUC voor de opleidingen van de studiegebieden auto, bouw, chemie, decoratieve technieken, hout, koeling en warmte, land- en tuinbouw, lichaamsverzorging, maritieme opleidingen, mechanica-elektriciteit, mode, smeden, textiel en voeding

38 38 Financiering: nascholingsmiddelen Berekening: verdeling van een globale enveloppe over de onderwijsniveaus heen op basis van het aantal organieke voltijdse betrekkingen (In 2011 : 418.000 euro voor de 111 cvo’s) Aanwending: in overeenstemming met het door het LOC goedgekeurde nascholingsplan Afdeling Volwassenenonderwijs

39 39 Financiering: controle aanwending Controle aanwending leraarsuren: aan de hand van het door het centrum ingediende doc 3B Controle aanwending punten: aan de hand van de gegevens uit het EPD (elektronisch personeelsdossier) Controle aanwending nascholingsmiddelen: aan de hand van het nascholingsplan en de boekhoudkundige stukken in het centrum

40 40 PAUZE

41 41 Leraars aanstellen

42 42 Hoe kunnen leraars aangesteld worden en welke zijn de voorrangsregels?

43 43 Leraars aanstellen Rol van de overheid = vastleggen rechtspositie personeel + correcte betaling van personeelslid Overheid werkingsmiddelen salaris DRP werkgeverpersoneelslid Arbeidsreglement Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991

44 44 Leraars aanstellen Volgorde aanstellen personeel Vast benoemde personeelsleden Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor doorlopende duur (TADD) Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor bepaalde duur

45 45 Leraars aanstellen Aanstelling personeel Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur = directeur TADD / vaste benoemingen = scholengroep

46 46 Leraars aanstellen Aanstellingsvoorwaarden Burgerlijke en politieke rechten genieten Van onberispelijk gedrag zijn Onderdaan zijn van de EU of EVA (afwijking mogelijk) Geschikt bekwaamheidsbewijs (website bekwaamheidsbewijzen)website bekwaamheidsbewijzen Voldoen aan vereisten inzake de onderwijstaal Medisch geschikt zijn Voldoen aan dienstplichtwetten TBSOB-regelgeving naleven (!)

47 47 Afdeling Volwassenenonderwijs Leraars aanstellen

48 48 Afdeling Volwassenenonderwijs Leraars aanstellen

49 49 Afdeling Volwassenenonderwijs Leraars aanstellen

50 50 Leraars aanstellen Bezoldigingsvoorwaarden Onderdaan EU of EVA (afwijking mogelijk) Burgerlijke en politieke rechten In een gezondheidstoestand verkeren die gezondheid van cursisten niet in gevaar brengt Taalvereisten zoals bepaald in DRP (afwijking mogelijk) In het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering bepaald bekwaamheidsbewijs voor het ambt waarin aangesteld

51 51 Leraars aanstellen Bezoldigingsvoorwaarden Bij aanstelling van een nieuw personeelslid: verantwoordingsstukken naar het werkstation sturen  Richtlijnen op website volwassenenonderwijswebsite volwassenenonderwijs

52 52 Leraars aanstellen Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Wat is TADD? Voorrangsregeling voor tijdelijke personeelsleden Ook nodig als voorwaarde voor vaste benoeming Is een recht, met echter een aantal beperkingen

53 53 Leraars aanstellen Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Voorwaarden Tenminste drie schooljaren presteren bij zelfde inrichtende macht 720 dagen dienstanciënniteit 600 dagen effectief presteren Steeds per ambt (!)

54 54 Leraars aanstellen Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Waar geldt het recht op TADD? In alle instellingen van de scholengroep Wanneer geldt het recht? Kandideren voor 15 juni Eens aangesteld als TADD, geen kandidatuur meer nodig. Eerste TADD- aanstelling geldt als doorlopende kandidatuur voor het ambt waarvoor TADD.

55 55 Leraars aanstellen Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Waarvoor geldt het recht? Voor het ambt waarvoor de dienstanciënniteit is bereikt op 30/06 en waarvoor VE of VO op 31/08 Leraar met VE: voor alle opleidingen/modules waarvoor VE Leraar met VO: voor opleiding/module waarvoor dienstanciënniteit is bereikt op 30/06 en voor opleidingen/modules waarvoor VE (!) Omzendbrief PERS/2003/05 Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

56 56 Leraars aanstellen Vaste benoeming In vacante uren Personeelslid moet kandidatuur indienen Voorwaarden waar het personeelslid moet aan voldoen Op 30 juni 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming Op 31 december TADD zijn in het ambt van benoeming Laatste evaluatie geen onvoldoende Betrekking in hoofdambt uitoefenen

57 57 Leraars aanstellen Vaste benoeming Voorrang voor vaste benoeming Personeelslid dat ten minste 960 dagen diensanciënniteit heeft bij scholengroep Personeelsleden die reeds deeltijds benoemd zijn in het ambt (voorrang inroepen voor 15 juli) Personeelslid van minstens 55 jaar en in centrum in vacature aangesteld voorgaand schooljaar

58 58 Leraars aanstellen Vaste benoeming Vaste benoeming is beperkt tot Het soort ambt Het volume van de betrekking Ambt van leraar  Met VE: alle opleidingen/modules waarvoor VE  Met VO: opleiding/module waarvoor benoemd met VO + alle opleidingen/modules VE

59 59 Leraars aanstellen Vaste benoeming Meedelen van vaste benoeming Uiterlijk op 31 maart Vanaf mededeling: erkenning vaste benoeming bij overheid

60 60 Leraars aanstellen Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Alleen vast benoemde personeelsleden Personeelslid dat de kleinste dienstanciënniteit heeft onder de vast benoemde personeelsleden in hetzelfde ambt

61 61 Leraars aanstellen Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Verplichtingen Schoolbestuur heeft verplichting de TBSOB-personeelsleden opnieuw een betrekking aan te bieden in overeenstemming met het volume van hun betrekking. De TBSOB-personeelsleden zijn verplicht dit aanbod te aanvaarden en hebben recht een betrekking op te eisen.

62 62 Leraars aanstellen Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Scholengroep = eerste reaffectatiecommissie Tweede stap = Vlaamse Reaffectatiecommissie

63 63 Leraars aanstellen Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Belangrijk begrip: « hetzelfde ambt » Een opdracht van hetzelfde volume als waarvoor vast benoemd in een ambt, en als het om een leraar gaat, in een module waarvoor hij/zij  Een VE heeft, ook al heeft het personeelslid de module nooit onderwezen.  Een VO heeft en de module waarvoor VO onderwezen heeft gedurende 6 maanden de laatste 5 schooljaren  Waarvoor recht op minstens dezelfde salarisschaal en dezelfde geldelijke anciënniteit. Omzendbrief PERS/2003/08 m.b.t. de reaffectatie en wedertwerkstellingsregeling

64 64 Leraars aanstellen Volgorde aanstellen personeel Vast benoemde personeelsleden TBSOB eigen CVO/scholengroep bij wijze van reaffectatie TBSOB eigen CVO/scholengroep bij wijze van wedertewerkstelling Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor onbepaalde duur (TADD) Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor bepaalde duur

65 65 Leraars aanstellen Verlofstelsels Zie website WetwijsWetwijs Zie website Volwassenenonderwijs, luik personeelVolwassenenonderwijs, luik personeel Contact Alle vragen m.b.t. personeelsdossiers: uw werkstationuw werkstation Algemene vragen/opmerkingen m.b.t. zendingen: Daphné Es, daphne.es@ond.vlaanderen.be daphne.es@ond.vlaanderen.be Algemene vragen/opmerkingen m.b.t. personeelsregelgeving: Dave Bonte, dave.bonte@ond.vlaanderen.be dave.bonte@ond.vlaanderen.be

66 66 Hoe communiceren met AHOVOS voor het personeelsluik?

67 67 Zendingen Personeel Deadlines – liquidatieperiode - http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/deadlines.htm http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/deadlines.htm - = gedeelde verantwoordelijkheid - garantie betaling twee werkdagen vóór einde liquidatieperiode Correcte zendingen = vermijden terugvorderingen Contacteren bij technische problemen: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/contact/ Contacteren bij inhoudelijke problemen: daphne.es@ond.vlaanderen.be

68 68 Belang van correcte en tijdige zendingen Aanbod en Organisatie

69 69 Schrapping cursus Waarom? Cursusplanningen vormen de basis van de andere zendingen Hoe? technische brochure omzendbrief Deadline! eerste planning: uiterlijk 15 september Cursusplanning

70 70 Waarom? Berekening financiering en omkadering. Aandachtspunt! Rijksregisternummer Eén stamnummer per cursist per centrum Deadline! Zo snel mogelijk na het 1/3 de moment Cursusplanning Cursist

71 71 Waarom? Belangrijke beleids- informatie Statistische gegevens Uitwisselen van gegevens tussen de centra en andere instanties Deadline! Uiterlijk 30 september van het volgende schooljaar Cursusplanning Cursist Studiebewijs

72 72 Waarom? Sectorconvenanten Statistische gegevens Deadline! Vanaf 15 mei van het lopende schooljaar Cursusplanning Cursist Studiebewijs Stage

73 73 Welke? Leraarsuren en punten naar volgend schooljaar Leraarsuren en punten naar een ander centrum Leraarsuren naar ander centrum in kader wegwerken wachtlijsten NT2 Deadline! uiterlijk tegen 30 april Welke? Omzetting leraarsuren naar middelen voordrachtgevers Deadline! uiterlijk 1 oktober Cursusplanning Cursist Stage Studiebewijs Over- drachten

74 74 Zendingen Aanbod en Organisatie Schrapping cursus

75 75 Hoe en met welke tools wordt gecommuniceerd met AHOVOS SW-pakket WEBedison Db VWO

76 76 Op een bepaalde dag maakt U met het softwarepakket van uw centrum een zending aan die via WEBedison naar de Mainframe wordt gestuurd. ‘s Nachts gebeurt de verwerking op de Mainframe en wordt een terugzending (CVO2-5 of CSV rapport) aangemaakt en via WEBedison naar uw centrum gestuurd.

77 77

78 78 Afdeling Volwassenenonderwijs

79 79

80 80 Samengevat : U bekijkt het CVO 2-5 of CSV rapport en kijkt of er een foutenrapport is. Bij geen fouten

81 81 Als er een foutenrapport is probeert uw centrum de fouten eerst zelf op te lossen. Fouten die het centrum zelf niet kan oplossen kunnen doorgestuurd worden naar zendingen.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be zendingen.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Sonia, Pascal en ikzelf gaan op zoek naar de oorzaak van de fout en verbeteren de fout of reiken een oplossing aan.

82 82 Afdeling Volwassenenonderwijs

83 83 Hoe wordt de werking van het centrum gecontroleerd?

84 84 Verificatie Afsprakenkader omschrijft wat van centra verwacht wordt en hoe de verificatie verloopt http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenond erwijs/directies/financiering_verificatie.htm#Veri ficatie http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenond erwijs/directies/financiering_verificatie.htm#Veri ficatie

85 85 Verificatie Bezoek wordt in principe tijdig aangekondigd Centrum treft de nodige voorbereidingen Een centrummedewerker verleent assistentie tijdens de verificatie

86 86 Verificatie Na afronding verificatiebezoek is er een terugkoppeling naar de centrumdirectie:  Gesprek  Verificatieverslag

87 87 Verificatie Verslag wordt door de afdeling VWO aan centrum gezonden Beroep kan binnen de veertien dagen aangetekend worden

88 88 Bijzonderheden

89 89 Bijzonderheden Samenwerking centrum met overkoepelende organisaties: Consortia Pedagogische begeleidingsdiensten Huizen vh Nederlands Belangrijke rol: inlichten van cursisten Goed centrumreglement Premies

90 90 Speciale zendingen: NT2 > Matrix/KBI (1) KBI = Kruispuntbank Inburgering. Matrix = applicatie Doel: NT2-cursusaanbod registreren, afwezigheden en resultaten registreren van verplicht op te volgen cursisten Gegevens worden gebruikt door de HvN (intake), OB (Inburgeringscontract), VMSW (taalbereidheid i.f.v. sociale woning), VDAB (traject naar werk), enz. Belangrijk: - Opvolging enkel voor richtgraad 1 (Breakthrough) - Inspanningsverbintenis: cursisten moeten effectief les volgen. Een correcte en tijdige registratie is dus erg belangrijk!

91 91 Speciale zendingen: NT2 > Matrix/KBI (2) 6 stappen in de registratie: FASE 1: voor de start van de lessen: aanbod en inschrijving registreren 1. Cursusaanbod registreren 2. Cursusplanning doorgeven/ wijzigen 3. Cursisten inschrijven in een cursus FASE 2: opvolging in de loop van de cursus: activiteit en resultaat registreren 4. Afwezigheden opvolgen 5. Uitstap of heroriëntering registreren + evt. cursistgegevens updaten 6. Eindresultaat doorgeven

92 92 Speciale zendingen: NT2 > Matrix/KBI (3) Afdeling Volwassenenonderwijs Concrete procedure hangt af van softwarepakket en lokale werkafspraken! Combinatie van gegevensuitwisseling via: Edison Matrix = uitwisseling van data via FTP, vanuit de eigen toepassing. Webtoepassing = website/ elektronisch invulformulier, los van de eigen toepassing, uitsluitend voor uitwisseling met de KBI OF Webservice = gegevens invoeren in eigen pakket en doorsturen

93 93 Speciale zendingen: NT2 > Matrix/KBI (4) Drie controlemiddelen: - NT2-logging voor elke Edison-zending - Wekelijkse NT2-mailing met 3 tabellen - Twee automatische waarschuwingsmails bij problemen

94 94 Speciale zendingen: NT2 > Matrix/KBI (5) Afsprakenkader NT2, lokale afsprakenkader, afsprakenkader verificatie Info over HvN & Inburgering, regelgeving, webservices en webtoepassing, registratie van cursussen en cursisten NT2, foutenrapporten, helpdesk beheerder KBI, enz.: http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/huizen_van _het_nederlands_en_NT2.htm

95 95 Waar vinden we meer informatie?

96 96 Communicatie www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs Affiche Infosessies


Download ppt "Welkom Bezoek directies GO!. 2 Programma Voorstelling Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Samenwerking met de Afdeling Kennismaking met de contactpersonen."

Verwante presentaties


Ads door Google