De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subel1 Is de productie van biobrandstoffen een alternatief voor de export van bietsuiker? 08.03.05.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subel1 Is de productie van biobrandstoffen een alternatief voor de export van bietsuiker? 08.03.05."— Transcript van de presentatie:

1 Subel1 Is de productie van biobrandstoffen een alternatief voor de export van bietsuiker? 08.03.05

2 2 Inhoud n Context – Bio-energie in vloeibare vorm – Toepassingen bio-energie – Voordelen van bio-energie n Bedenkingen – Energetische efficiëntie – Kostenstructuur – Voorwaarden – Conclusie

3 08.03.053 Context n Bio-ethanol maakt deel uit van ontwikkeling van de bio-energie markt n Bio-energie is hernieuwbare energie die vrijgemaakt wordt uit biomassa n Bio-energie in vloeibare bron – Bio-diesel (door omestering, mening van plantaardige oliën met alcohol – ethanol, methanol) n Koolzaad – Bio-ethanol (door vergisting van suiker of zetmeel) n Aardappelen, suikerbiet, wintertarwe,

4 08.03.054 Context n Bio-energie kan gebruikt worden – In pure vorm n Specifieke ethanol motoren n Conventionele dieselmotoren op bio-diesel n Specifieke ETBE (ethyl tertio butyl ether) motoren – Als een ingrediënt voor brandstoffen van klassieke motoren n Tot 5% ethanol in benzine n Tot 15% ETBE in benzine n Onbeperkt meng mogelijkheden voor bio-diesel in diesel

5 08.03.055 Context n Voordelen – Een stuk Europese zelfvoorziening in energiebehoeften n Positief effect op handelsbalans – Nieuwe markten voor landbouwproductie – Milieu vriendelijk n Geen broeikaseffect n Vervanging van fossiele energiedragers door biomassa heeft een positief effect op de CO 2 balans n Minder poluerende emissies

6 08.03.056 Bedenkingen n Energetische efficiëntie (Erik Mathijs, D.Reheul) – Netto bruikbare of nuttige energie n Koolzaad is het efficiëntste proces maar gooit het akkerbouwsysteem overhoop n Bio-ethanol uit suikerriet (persen kost minder energie) is efficiënter dan uit suikerbiet n Bio-ethanol uit suikerbiet is efficiënter dan uit wintertarwe of aardappelen n In vergelijking met biodiesel uit koolzaad, is bio-ethanol uit suikerbiet, wintertarwe en aardappelen een inefficiënt proces maar het past binnen het akkerbouwsysteem

7 08.03.057 Bedenkingen n Productiekosten (Henniges & Zeddies, 25.04.03) – Hypothesen n Fabriek van 2 miljoen hl/jaar – 64% wintertarwe, 36% biet (720.000hl) – 1hl bio-ethanol = 1 ton suikerbieten, 56 t/ha -> 12.857 ha – KostenstructuurDBRAZILIE n Productiekost € 50/hl € 30/hl – Bietprijs van €15/ton n Transport en inmenging€ 10/hl€ 3/hl n Invoerrecht€ 10/hl Subtotaal € 60/hl€ 43/hl n Accijnzen€ 65/hl € 65/hl Verkoopprijs € 125/hl€ 108/hl Pro memorie : benzineprijs € 105/hl

8 08.03.058 Bedenkingen n Wat leert ons voorgaande tabel – Zonder effectieve bescherming aan de Europese grenzen, is ingevoerde bio-ethanol beterkoop n WHO onderhandelingen voorzien een daling van alle invoerrechten, dus ook van bio-ethanol n Problematiek van oorsprongsregels n Bestaande preferentiële akkoorden. Bio-ethanol uit MOL landen kan vanaf 2006 onbeperkt en aan nultarief in de EU binnen – Zonder vermindering van accijnzen, n is bio-ethanol niet concurrentieel met benzine n Merk op dat Europese bio-ethanol een grotere vermindering van accijnzen nodig heeft dan ingevoerde

9 08.03.059 Bedenkingen n Wat leert ons voorgaande tabel – Zonder verplichte inmenging van Europese bio-ethanol is er geen markt voor Europese bio-ethanol n EU Richtlijn voorziet : 2% in 2005  5,75% in 2010 n EU Richtlijn laat de oorsprong van bio-ethanol open – Zonder de ontwikkeling van een specifiek en doeltreffend Europees beleid ter promotie van een specifieke productie van landbouwgrondstoffen tbv biobrandstoffen, is de productie van landbouwgrondstoffen voor NON-FOOD toepassingen afhankelijk van de rendabiliteit van de productie van landbouwgrondstoffen voor FOOD toepassingen

10 08.03.0510 Bedenkingen n Conclusie – De realisatie van de hierboven opgesomde voorwaarden voor een rendabele bietsuiker productie voor NON-FOOD toepassingen is dringend nodig, wil bio-ethanol een volwaardige alternatief zijn voor de export van bietsuiker.


Download ppt "Subel1 Is de productie van biobrandstoffen een alternatief voor de export van bietsuiker? 08.03.05."

Verwante presentaties


Ads door Google