De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organogram Gemeente Tessenderlo CBS 24/10/2013 vakbond 07/11/2013 MT 10/12/2013 GR 19/12/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organogram Gemeente Tessenderlo CBS 24/10/2013 vakbond 07/11/2013 MT 10/12/2013 GR 19/12/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Organogram Gemeente Tessenderlo CBS 24/10/2013 vakbond 07/11/2013 MT 10/12/2013 GR 19/12/2013

2 Organogram Gemeente Tessenderlo Gemeenteraad 25 leden OrganogramGemeente TessenderloPagina 2 College van Burgemeester en Schepenen – 7 leden Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Managementteam 8 personen aangesteld door de gemeenteraad Financieel beheerder KL6 (ten persoonlijke titel, uitdovend)

3 Organogram Gemeente Tessenderlo Gemeenteraad 25 leden OrganogramGemeente TessenderloPagina 3 College van Burgemeester en Schepenen – 7 leden Sector Financiën Financieel beheerder Afdeling Interne Zaken & Burgerzaken Afdeling Vrije Tijd & Sport Sector Welzijn & Veiligheid Sector Grondgebied- zaken Dienst Mobiliteit Afdeling Gemeente- werken Afdeling Milieu Afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid Dienst Ontvangerij Rekendienst Cultuurdienst Sportdienst Bibliotheek Dienst Onderwijs Kinderopvang Dienst Toerisme & Gerhagen Jeugddienst Dienst Interne Zaken Dienst Burger- zaken Dienst Welzijn Afdeling Veilig- heid Secretaris Gemeente – OCMW (KL5)

4 Organogram Gemeente Tessenderlo Gemeenteraad 25 leden OrganogramGemeente TessenderloPagina 4 College van Burgemeester en Schepenen – 7 leden Managementteam 8 personen aangesteld door de gemeenteraad Kabinet BurgemeesterDienst Beleidsondersteuning 1 administratief kabinets- medewerker (BV) (c) 0,5 administratief medewerker (CV) ( uitdovend ) Dienst Secretariaat Dienst Communicatie & Promotie Dienst Informatica en GIS 1 deskundig medewerker (secretariaat) (BV) 1 deskundig medewerker (communicatie) (BV) 1 deskundig medewerker (promotie) (BV) 1 deskundig medewerker (informatica & GIS) (BV) 1 administratief medewerker (CV) Secretaris Gemeente – OCMW (KL5)

5 Organogram Gemeente Tessenderlo Sector Financiën Dienst Ontvangerij 1 Financieel Beheerder (KL 6) - XX 2 deskundig medewerkers (boekhouding) (BV) 1 deskundig medewerker (rekendienst) (BV) 2 administratief medewerkers (CV) 1 administratief medewerker (CV) Rekendienst OrganogramGemeente TessenderloPagina 5 xx = opgenomen in het managementteam 1 administratief assistent (boekhouding) (DV)* 1 administratief medewerker (boekhouding) (CV)** Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) * = tijdelijk uitdovend kader ** = functie wordt ingevuld vanaf 01/01/2014 en verdwijnt uit tijdelijk uitdovend kader na aanstelling op basis van aanwervingsexamen

6 Organogram Gemeente Tessenderlo Afdeling Interne Zaken & Burgerzaken Dienst Interne Zaken 1 Afdelingshoofd Interne zaken & Burgerzaken (AV) - XX 2 administratief medewerkers (CV) Dienst Onthaal & Postplanning 2 administratief medewerkers onthaal en postplanning (CV) Grafische Dienst 1 grafisch assistent (DV) Onderhoudsdienst 1,5 technisch assistenten (DV) 4,5 technisch assistenten (DV) (C) OrganogramGemeente TessenderloPagina 6 1 administratief hoofdmedewerker personeelsdienst (CX uitdovend) Dienst Burgerzaken 1 deskundig medewerker burgerzaken (CX uitdovend) / BV 4 administratief medewerkers (CV) 1 administratief hoofdmedewerker (CX) Personeelsdienst *cfr. Afdeling Vrije Tijd & Sport xx = opgenomen in het managementteam 0,5 administratief medewerker (CV)* Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) 1 deskundig medewerker (CX uitdovend ) / BV

7 Organogram Gemeente Tessenderlo Afdeling Vrije Tijd & Sport 1 afdelingshoofd Vrije Tijd en Sport (AV) - XX Cultuurcentrum OrganogramGemeente TessenderloPagina 7 1 directeur (AV)* 1 directeur (AV) (c)** 1 cultuurfunctionaris (AV)* 1 cultuurfunctionaris (AV) (c)** 1 cultuurfunctionaris (BV)* 1 cultuurfunctionaris (BV) (c)** 1 administratief assistent verhuring (CV)* 1 administratief medewerker verhuring (CV) (c)** 0,5 administratief assistent verhuring (DV) (c) 1,2 administratief assistent balie (CV)* 0,6 administratief medewerker balie (CV) (c)** 0,6 administratief medewerker balie (CV) (c) 1 administratief medewerker (CV) (c) 0,5 huisbewaarder (DV)* 0,5 huisbewaarder (DV) (c)** 3,5 onderhoudspersoneel (DV)* 3,5 onderhoudspersoneel (DV) (c)** 2 theatertechnicus (CV) (c) 0,5 administratief medewerker (CV)*** 1 technisch assistent (DV)* 1 technisch assistent (DV) (c)** 2 technisch assistenten (DV) (1c) * = tijdelijk uitdovend kader ** = functie wordt ingevuld vanaf 01/01/2014 en verdwijnt uit tijdelijk uitdovend kader na aanstelling op basis van aanwervingsexamen *** cfr. Afdeling Interne Zaken & Burgerzaken xx = opgenomen in het managementteam Secretaris Gemeente – OCMW (KL5)

8 Organogram Gemeente Tessenderlo Afdeling Vrije Tijd & Sport Sportdienst 1 deskundig hoofdmedewerker sportfunctionaris (BX) 2,5 deskundig medewerkers (sportanimatoren) (BV) 1 administratief medewerker (CV) (c) Sportpark 2 technisch assistenten (DV) (c) 1 technisch beambte (EV) (c) Zwembad 1 deskundig medewerker (zwembadbeheerder) (BV uitdovend) / administratief hoofdmedewerker (hoofdredder) (CX) 1 administratief assistent onthaal (DV) 5 redders (CV) 2 redders (CV) (c) 2 technisch assistenten (DV) (1c) OrganogramGemeente TessenderloPagina 8 xx = opgenomen in het managementteam Secretaris Gemeente – OCMW (KL5)

9 Organogram Gemeente Tessenderlo Afdeling Vrije Tijd & Sport Bibliotheek 1 deskundig medewerker (bibliothecaris) (BV) 0,5 administratief medewerker (CV) 0,5 administratief medewerker secretariaat (CV) (c) 1,5 administratief medewerkers algemeen (CV) (c) 1 administratief assistent (DV) 3 bibliotheekassistenten (CV) Dienst Onderwijs Kinderopvang2 deskundig medewerkers (kwaliteitscoördinator) (BV) 11 kinderbegeleidsters (DV) (c) 0,5 technisch assistent onderhoud (DV) Dienst Toerisme & Gerhagen 2 administratief medewerkers (CV) (c) / (1 uitdovend) Jeugddienst 1 deskundig medewerker (BV) (c) 2 administratief medewerkers (jeugdconsulent) (CV) (2c) OrganogramGemeente TessenderloPagina 9 0,5 technisch assistent buschauffeur (DV) (c) 1 bibliotheekbediende (DV) (uitdovend ) (c) Secretaris Gemeente – OCMW (KL5)

10 Organogram Gemeente Tessenderlo Sector Welzijn & Veiligheid Dienst Welzijn 1 deskundig hoofdmedewerker sociale dienst (BX) 4 maatschappelijk werkers (BV) OrganogramGemeente Tessenderlo Afdeling Veiligheid 1 Administratief medewerker (CV) 0,5 maatschappelijk werker* (senioren) (BV) 1 administratief medewerker (CV) Sectorhoofd – AX - XX Dienst Preventie Dienst Gemeenschapswacht 0,5 deskundig medewerker (preventiewerker) (BV) 0,5 gemeenschapswacht (CV) (startbaan) (c) * cfr. seniorenvoorzieningen 1 Sectorhoofd (AX) ( uitdovend)/ Preventieambtenaar (AV) Dienst Parkeertoezicht 0,5 parkeertoezichter (CV) (c) Dienst Preventie op het Werk 0,5 deskundig medewerker (preventieadviseur) (BV) 1 Administratief medewerker (CV) 0,5 gemeenschapswacht vaststeller (CV) (startbaan) (c) Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Pagina 10

11 Organogram Gemeente Tessenderlo Sector Grondgebiedzaken Afdeling Gemeentewerken 1 Afdelingshoofd Gemeentewerken (AV) 1 administratief medewerker (CV) Dienst Wegen en riolering 1 deskundig medewerker (CX uitdovend) / BV Dienst Gebouwen en diensten 1 deskundig medewerker (CX uitdovend) / BV Dienst Openbare Werken 1 deskundig hoofdmedewerker (controleur der werken) (BV uitdovend) / BX 1 deskundig werkvoorbereider (BV) Gebouwen Wegen en Riolering 1 ploegbaas (DX) 23 technisch assistenten (DV) OrganogramGemeente TessenderloPagina 11 1 administratief hoofdmedewerker (CX) 0,5 administratief medewerker (CV) Sectorhoofd – AX - XX 1 deskundig hoofdmedewerker (landschapsarchitect) (BX) 1 administratief medewerker (CV) Groendienst 2 ploegbazen (DX) 16 technisch assistenten (DV) 1 technisch beambte (EV) xx = opgenomen in het managementteam Secretaris Gemeente – OCMW (KL5)

12 Organogram Gemeente Tessenderlo Sector Grondgebiedzaken OrganogramGemeente TessenderloPagina 12 Sectorhoofd – AX - XX Afdeling Milieu1 Afdelingshoofd Milieu/ milieuambtenaar (AV) - XX 1 deskundig medewerker (milieu) (BV) 1 deskundig medewerker (duurzaamheidsambtenaar) (BV) Afdeling Ruimte- lijke Planning & Vergunningen- beleid 1 Afdelingshoofd Ruimtelijke Planning en Vergunningenbeleid (AV) - XX 1 deskundig medewerker (vergunningen/planning) (BV) 1 administratief hoofdmedewerker vergunningen/planning (CV uitdovend) / (CX) 2 administratief medewerkers (CV) / (1 uitdovend) 1 deskundig medewerker (grondbeleid) (BV) xx = opgenomen in het managementteam 2 technisch assistenten (DV) (c) 0,5 technisch assistent (DV) 1,5 technisch assistenten (DV) Recyclagepark Secretaris Gemeente – OCMW (KL5)

13 Organogram Gemeente Tessenderlo Sector Grondgebiedzaken OrganogramGemeente TessenderloPagina 13 Sectorhoofd – AX - XX Dienst Mobiliteit 1 deskundig hoofdmedewerker mobiliteitsambtenaar (BX) 1 deskundig medewerker (CV uitdovend) / (BV) 2 administratief medewerkers (CV) Dienst Signalisatie 4 technisch assistenten (DV) xx = opgenomen in het managementteam Secretaris Gemeente – OCMW (KL5)

14 E1 – E3=EV D1 – D3=DV D4 - D5=DX C1 – C3=CV C4 – C5=CX B1 – B3=BV B4 – B5=BX A1a – A3a=AV A4a - A5a=AX Toelichting xx = sectoren en afdelingen xx = bijkomende of nog in te vullen functies of bevorderingen A = statutairen worden niet afzonderlijk vermeld, alleen de contractuelen of tijdelijken C = contractuelen of tijdelijken xx = opgenomen in het managementteam De financieel beheerder behoudt ten persoonlijke titel klasse 6. Volgende personeelsleden zijn in dienst bij het gemeentebestuur en zullen werken voor het OCMW en het gemeentebestuur: - Secretaris: Tom Thijsmans - Sectorhoofd Welzijn & Veiligheid: Joost Van haelewyn - Afdelingshoofd Interne Zaken: Nathalie Hoedemakers - Preventiewerker: Wouter Mens - Administratief assistent: Nathalie Aerts - Gemeenschapswacht: Sarina Ribus Deze personeelsleden zijn in het organogram omkaderd met een dikke zwarte lijn. Volgende personeelsleden zijn in dienst bij het OCMW en zullen werken voor het gemeentebestuur en het OCMW: - Stafmedewerker jurist Toelichting bij de nieuwe weddeschalen: OrganogramPagina 14Gemeente Tessenderlo


Download ppt "Organogram Gemeente Tessenderlo CBS 24/10/2013 vakbond 07/11/2013 MT 10/12/2013 GR 19/12/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google