De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organogram Gemeente Tessenderlo CBS 24/10/2013 vakbond 07/11/2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organogram Gemeente Tessenderlo CBS 24/10/2013 vakbond 07/11/2013"— Transcript van de presentatie:

1 Organogram Gemeente Tessenderlo CBS 24/10/2013 vakbond 07/11/2013
MT 10/12/2013 GR 19/12/2013

2 Organogram Gemeente Tessenderlo
Gemeenteraad 25 leden College van Burgemeester en Schepenen – 7 leden Financieel beheerder KL6 (ten persoonlijke titel, uitdovend) Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Managementteam 8 personen aangesteld door de gemeenteraad Organogram Pagina 2 Gemeente Tessenderlo

3 Organogram Gemeente Tessenderlo
Gemeenteraad 25 leden College van Burgemeester en Schepenen – 7 leden Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Sector Financiën Financieel beheerder Sector Grondgebied- zaken Afdeling Vrije Tijd & Sport Afdeling Interne Zaken & Burgerzaken Sector Welzijn & Veiligheid Dienst Ontvangerij Afdeling Gemeente- werken Cultuurdienst Dienst Interne Zaken Dienst Welzijn Rekendienst Sportdienst Dienst Burger- zaken Afdeling Veilig- heid Afdeling Milieu Bibliotheek Afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid Dienst Onderwijs Dienst Mobiliteit Kinderopvang Dienst Toerisme & Gerhagen Jeugddienst Organogram Pagina 3 Gemeente Tessenderlo

4 Organogram Gemeente Tessenderlo
Gemeenteraad 25 leden College van Burgemeester en Schepenen – 7 leden Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Managementteam 8 personen aangesteld door de gemeenteraad Kabinet Burgemeester Dienst Beleidsondersteuning 1 administratief kabinets- medewerker (BV) (c) 0,5 administratief medewerker (CV) (uitdovend) Dienst Secretariaat 1 deskundig medewerker (secretariaat) (BV) 1 administratief medewerker (CV) Dienst Communicatie & Promotie 1 deskundig medewerker (communicatie) (BV) 1 deskundig medewerker (promotie) (BV) Dienst Informatica en GIS 1 deskundig medewerker (informatica & GIS) (BV) Organogram Pagina 4 Gemeente Tessenderlo

5 Organogram Gemeente Tessenderlo
Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Sector Financiën Sector Financiën 1 Financieel Beheerder (KL 6) - XX Dienst Ontvangerij 2 deskundig medewerkers (boekhouding) (BV) 1 administratief assistent (boekhouding) (DV)* 1 administratief medewerker (boekhouding) (CV)** Rekendienst 1 deskundig medewerker (rekendienst) (BV) 2 administratief medewerkers (CV) 1 administratief medewerker (CV) * = tijdelijk uitdovend kader ** = functie wordt ingevuld vanaf 01/01/2014 en verdwijnt uit tijdelijk uitdovend kader na aanstelling op basis van aanwervingsexamen xx = opgenomen in het managementteam Organogram Pagina 5 Gemeente Tessenderlo

6 Organogram Gemeente Tessenderlo
Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Afdeling Interne Zaken & Burgerzaken Afdeling Interne Zaken & Burgerzaken 1 Afdelingshoofd Interne zaken & Burgerzaken (AV) - XX 0,5 administratief medewerker (CV)* 1 deskundig medewerker (CX uitdovend) / BV Dienst Interne Zaken Personeelsdienst 1 administratief hoofdmedewerker personeelsdienst (CX uitdovend) 2 administratief medewerkers (CV) Dienst Onthaal & Postplanning 2 administratief medewerkers onthaal en postplanning (CV) Grafische Dienst 1 grafisch assistent (DV) 1,5 technisch assistenten (DV) 4,5 technisch assistenten (DV) (C) Onderhoudsdienst 1 deskundig medewerker burgerzaken (CX uitdovend) / BV Dienst Burgerzaken 1 administratief hoofdmedewerker (CX) 4 administratief medewerkers (CV) *cfr. Afdeling Vrije Tijd & Sport xx = opgenomen in het managementteam Organogram Pagina 6 Gemeente Tessenderlo

7 Organogram Gemeente Tessenderlo
Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Afdeling Vrije Tijd & Sport Afdeling Vrije Tijd & Sport 1 afdelingshoofd Vrije Tijd en Sport (AV) - XX 0,5 administratief medewerker (CV)*** Cultuurcentrum 1 directeur (AV)* 1 directeur (AV) (c)** 1 cultuurfunctionaris (AV)* 1 cultuurfunctionaris (AV) (c)** 1 cultuurfunctionaris (BV)* 1 cultuurfunctionaris (BV) (c)** 1 administratief assistent verhuring (CV)* 1 administratief medewerker verhuring (CV) (c)** 0,5 administratief assistent verhuring (DV) (c) 1,2 administratief assistent balie (CV)* 0,6 administratief medewerker balie (CV) (c)** 0,6 administratief medewerker balie (CV) (c) 1 administratief medewerker (CV) (c) 0,5 huisbewaarder (DV)* 0,5 huisbewaarder (DV) (c)** 3,5 onderhoudspersoneel (DV)* 3,5 onderhoudspersoneel (DV) (c)** 2 theatertechnicus (CV) (c) 1 technisch assistent (DV)* 1 technisch assistent (DV) (c)** 2 technisch assistenten (DV) (1c) * = tijdelijk uitdovend kader ** = functie wordt ingevuld vanaf 01/01/2014 en verdwijnt uit tijdelijk uitdovend kader na aanstelling op basis van aanwervingsexamen *** cfr. Afdeling Interne Zaken & Burgerzaken xx = opgenomen in het managementteam Organogram Pagina 7 Gemeente Tessenderlo

8 Organogram Gemeente Tessenderlo
Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Afdeling Vrije Tijd & Sport 1 deskundig hoofdmedewerker sportfunctionaris (BX) Sportdienst 2,5 deskundig medewerkers (sportanimatoren) (BV) 1 administratief medewerker (CV) (c) 2 technisch assistenten (DV) (c) 1 technisch beambte (EV) (c) Sportpark 1 deskundig medewerker (zwembadbeheerder) (BV uitdovend) / administratief hoofdmedewerker (hoofdredder) (CX) Zwembad 1 administratief assistent onthaal (DV) 5 redders (CV) 2 redders (CV) (c) 2 technisch assistenten (DV) (1c) xx = opgenomen in het managementteam Organogram Pagina 8 Gemeente Tessenderlo

9 Organogram Gemeente Tessenderlo
Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Afdeling Vrije Tijd & Sport Bibliotheek 1 deskundig medewerker (bibliothecaris) (BV) 0,5 administratief medewerker (CV) 3 bibliotheekassistenten (CV) 1 bibliotheekbediende (DV) (uitdovend) (c) 0,5 administratief medewerker secretariaat (CV) (c) 1,5 administratief medewerkers algemeen (CV) (c) Dienst Onderwijs Kinderopvang 2 deskundig medewerkers (kwaliteitscoördinator) (BV) 1 administratief assistent (DV) 11 kinderbegeleidsters (DV) (c) 0,5 technisch assistent onderhoud (DV) 0,5 technisch assistent buschauffeur (DV) (c) Dienst Toerisme & Gerhagen 2 administratief medewerkers (CV) (c) / (1 uitdovend) Jeugddienst 1 deskundig medewerker (BV) (c) 2 administratief medewerkers (jeugdconsulent) (CV) (2c) Organogram Pagina 9 Gemeente Tessenderlo

10 Organogram Gemeente Tessenderlo
Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Sectorhoofd – AX - XX 1 Administratief medewerker (CV) Sector Welzijn & Veiligheid Dienst Welzijn 1 deskundig hoofdmedewerker sociale dienst (BX) 1 administratief medewerker (CV) 4 maatschappelijk werkers (BV) 0,5 maatschappelijk werker* (senioren) (BV) Afdeling Veiligheid 1 Sectorhoofd (AX) (uitdovend)/ Preventieambtenaar (AV) 1 Administratief medewerker (CV) 0,5 deskundig medewerker (preventieadviseur) (BV) Dienst Preventie op het Werk 0,5 deskundig medewerker (preventiewerker) (BV) Dienst Preventie 10 10 0,5 gemeenschapswacht (CV) (startbaan) (c) Dienst Gemeenschapswacht 0,5 gemeenschapswacht vaststeller (CV) (startbaan) (c) Dienst Parkeertoezicht 0,5 parkeertoezichter (CV) (c) * cfr. seniorenvoorzieningen Organogram Pagina 10 Gemeente Tessenderlo

11 Organogram Gemeente Tessenderlo
Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Sectorhoofd – AX - XX Sector Grondgebiedzaken Afdeling Gemeentewerken 1 Afdelingshoofd Gemeentewerken (AV) 1 administratief medewerker (CV) Dienst Wegen en riolering 1 deskundig medewerker (CX uitdovend) / BV Dienst Gebouwen en diensten 1 deskundig medewerker (CX uitdovend) / BV Dienst Openbare Werken 1 deskundig hoofdmedewerker (controleur der werken) (BV uitdovend) / BX 1 deskundig werkvoorbereider (BV) 1 administratief hoofdmedewerker (CX) 0,5 administratief medewerker (CV) Gebouwen Wegen en Riolering 1 ploegbaas (DX) 1 ploegbaas (DX) 23 technisch assistenten (DV) Groendienst 1 deskundig hoofdmedewerker (landschapsarchitect) (BX) 1 administratief medewerker (CV) 2 ploegbazen (DX) 16 technisch assistenten (DV) 1 technisch beambte (EV) xx = opgenomen in het managementteam Organogram Pagina 11 Gemeente Tessenderlo

12 Organogram Gemeente Tessenderlo
Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Sectorhoofd – AX - XX Sector Grondgebiedzaken Afdeling Milieu 1 Afdelingshoofd Milieu/ milieuambtenaar (AV) - XX 1 deskundig medewerker (milieu) (BV) 1 deskundig medewerker (duurzaamheidsambtenaar) (BV) 2 technisch assistenten (DV) (c) 0,5 technisch assistent (DV) 1,5 technisch assistenten (DV) Recyclagepark Afdeling Ruimte- lijke Planning & Vergunningen- beleid 1 Afdelingshoofd Ruimtelijke Planning en Vergunningenbeleid (AV) - XX 1 deskundig medewerker (vergunningen/planning) (BV) 1 deskundig medewerker (grondbeleid) (BV) 1 administratief hoofdmedewerker vergunningen/planning (CV uitdovend) / (CX) 2 administratief medewerkers (CV) / (1 uitdovend) xx = opgenomen in het managementteam Organogram Pagina 12 Gemeente Tessenderlo

13 Organogram Gemeente Tessenderlo
Secretaris Gemeente – OCMW (KL5) Sectorhoofd – AX - XX Sector Grondgebiedzaken Dienst Mobiliteit 1 deskundig hoofdmedewerker mobiliteitsambtenaar (BX) 1 deskundig medewerker (CV uitdovend) / (BV) 2 administratief medewerkers (CV) Dienst Signalisatie 4 technisch assistenten (DV) xx = opgenomen in het managementteam Organogram Pagina 13 Gemeente Tessenderlo

14 De financieel beheerder behoudt ten persoonlijke titel klasse 6.
Toelichting xx = sectoren en afdelingen xx = bijkomende of nog in te vullen functies of bevorderingen A = statutairen worden niet afzonderlijk vermeld, alleen de contractuelen of tijdelijken C = contractuelen of tijdelijken xx = opgenomen in het managementteam De financieel beheerder behoudt ten persoonlijke titel klasse 6. Volgende personeelsleden zijn in dienst bij het gemeentebestuur en zullen werken voor het OCMW en het gemeentebestuur: - Secretaris: Tom Thijsmans - Sectorhoofd Welzijn & Veiligheid: Joost Van haelewyn - Afdelingshoofd Interne Zaken: Nathalie Hoedemakers - Preventiewerker: Wouter Mens - Administratief assistent: Nathalie Aerts - Gemeenschapswacht: Sarina Ribus Deze personeelsleden zijn in het organogram omkaderd met een dikke zwarte lijn. Volgende personeelsleden zijn in dienst bij het OCMW en zullen werken voor het gemeentebestuur en het OCMW: - Stafmedewerker jurist Toelichting bij de nieuwe weddeschalen: E1 – E3 = EV D1 – D3 DV D4 - D5 DX C1 – C3 CV C4 – C5 CX B1 – B3 BV B4 – B5 BX A1a – A3a AV A4a - A5a AX Organogram Pagina 14 Gemeente Tessenderlo


Download ppt "Organogram Gemeente Tessenderlo CBS 24/10/2013 vakbond 07/11/2013"

Verwante presentaties


Ads door Google