De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE DIRECTIE CULTUUR EEN NIEUWE STRUCTUUR VOOR EEN VERNIEUWDE WERKING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE DIRECTIE CULTUUR EEN NIEUWE STRUCTUUR VOOR EEN VERNIEUWDE WERKING."— Transcript van de presentatie:

1 DE DIRECTIE CULTUUR EEN NIEUWE STRUCTUUR VOOR EEN VERNIEUWDE WERKING.

2 KEUZES IN CULTUUR 1. De keuze voor een publieksgerichte werking (Beleven, begeleiden, beleggen) 1.1 Beleven Mensen wil soms meer dan enkel een voorstelling of een boek bv. Een Indian Curry-avond, een gesprek met de artiest, een kleine attentie, een specifieke inkleding,… bv. bibliotheek als ontmoetingsplek Regulier, regulier plus, evenementen (het Mondriaanmodel van 30CC)

3 KEUZES IN CULTUUR 1.2 Begeleiden Blijvende aandacht voor klantenservice - Klantvriendelijke werking (via opleiding en vorming) - Opvang en omkadering (bv. 1 plek voor alle culturele info, begeleiding in de bibliotheek) - Persoonlijke begeleiding wordt mogelijk (bv. bibliotheekprofielen aanleggen en onderhouden op vraag, uitleensuggesties doen)

4 KEUZES IN CULTUUR 1.3 Beleggen De idee van het publiek als aandeelhouder die mee investeert. Op welke manier kunnen we het publiek inspraak geven? Wat is de rol van sociale netwerken? (lezersgroepen, verenigingsleven, …) Uitwerken van een vrijwilligerswerking (bv. ondersteuning bij het geven van rondleidingen, voorleesouders,…)

5 KEUZES IN CULTUUR 2. De keuze voor diversiteit en participatie Tegengaan van sociale armoede door iedereen de kans te geven om deel te nemen aan cultuur. Nastreven van diversiteit in aanbod en publiek. (man/vrouw, allochtoon/autochtoon, kansengroepen, mensen met een fysieke beperking…

6 KEUZES IN CULTUUR 3. Keuze voor duurzaamheid - op ecologisch vlak (milieudoelstellingen): doorlichting van de gebouwen, aandacht voor milieu bij projecten, dagelijks alert zijn op het werk; - op sociaal vlak: meer en blijvende interactie tussen de collega’s, tussen publiek, tussen artiesten.

7 KEUZES IN CULTUUR 4. Keuze voor kinderen en jongeren (via onderwijs en in de vrije tijd) - Kinderen en jongeren in contact brengen met cultuur, de codes leren en zo hun ‘culturele en sociale competentie’ verhogen; - Het dichten van de digitale kloof (ebooks, gaming,…); - Kinderen en jongeren inspraak geven (bv. Antenne).

8 DE ORGANISATIE Hoe deze keuzes vertalen in onze organisatiestructuur? 1. Door centralisatie van een aantal aspecten van de werking: zakelijk beheer, programmering, info en onthaalbalie, communicatie, …; 2. Door ‘transversale’ werking (bv. programmering en tweebronnen); 3. Door structurele samenwerking en structureel overleg; 4. Door aanstellen van enkele specifieke functies; 5. Door verbouwen van de balie en inschakelen van RFID.

9 DE ORGANISATIE structuur Directie cultuur Directeur 1,00 VTE A5a-A5b 30CC Afdelingshoofd 1,00 VTE A4a-A4b Programmator 3,00 VTE A1-A3 Productieverantwo ordelijke 3,00 VTE B1-B3 Administratief medewerker cultuurprogrammat ie 5,00 VTE C1-C3 Technische ondersteuning Toneelmeester 1,00 VTE B4-B5 Theatertechnicus 9,00 VTE C1-C3 Decorbouwer 4,00 VTE D1-D3 Bibliotheek Afdelingshoofd 1,00 VTE A4a-A4b Beleving Coördinator beleving 1,00 VTE B4-B5 Bibliotheekdeskun dige 4,00 VTE B1-B3 Senior administratief medewerker bibliotheek 1,00 VTE C4-C5 Administratief medewerker bibliotheek 11,00 VTE C1-C3 Technisch medewerker bibliotheek 1,00 VTE C1-C3 Arbeider bibliotheek 5,00 VTE D1-D3 Back office Coördinator back- office 1,00 VTE B4-B5 Bibliotheekdeskun dige 9,00 VTE B1-B3 Bibliotheekassiste nt 4,00 VTE C1-C3 Boekbinder 4,00 VTE D1-D3 Bibliobuschauffeur 2,00 VTE D1-D3 Archief Afdelingshoofd 1,00 VTE A4a-A4b Archivaris 3,00 VTE A1-A3 Archiefdeskundige 1,00 VTE B1-B3 Administratief medewerker archief 1,50 VTE C1-C3 Stafdienst cultuur Afdelingshoofd 1,00 VTE A4a-A4b Erfgoedcoördinato r 2,00 VTE A1-A3 Cultuurbeleidsadvi seur 3,00 VTE A1-A3 Deskundige verenigingsleven 1,00 VTE B1-B3 Financieel deskundige 2,00 VTE B1-B3 Personeelsdeskun dige 1,00 VTE B1-B3 Gebouwverantwoo rdelijke 1,00 VTE B1-B3 Administratief medewerker cultuur 2,00 VTE C1-C3

10 DE ORGANISATIE De directie cultuur wordt geleid door de directeur cultuur/cultuurbeleidscoördinator en bestaat uit vier afdelingen: 1. de staf 2. 30CC/afdeling programmering 3. Tweebronnen/afdeling bibliotheek 4. Tweebronnen/afdeling archief

11 DE ORGANISATIE 1. De staf - stadskantoor 1 VTE afdelingshoofd (zakelijk profiel) Beleidscel Zakelijke cel

12 DE ORGANISATIE Beleidscel 1 VTE stafmedewerker planning en beleid 2 VTE stafmedewerkers participatie en diversiteit 1 VTE gemeenschapsvorming en verenigingsleven Zakelijke cel 1 VTE gebouwenbeheer (T.D.) 1 VTE personeel 2 VTE financiën 3 VTE administratie

13 DE ORGANISATIE 2. 30CC – afdeling programmering 1 VTE afdelingshoofd (artistiek profiel) 3 teams van telkens 2 VTE programmatoren/productieverantwoordelijken (muziek/ theater, dans en literatuur/ jeugd) 3 VTE ondersteunende administratieve medewerkers 1 VTE zalenbeheer – administratieve medewerker 1 VTE toneelmeester 13 VTE theatertechnische ondersteuning

14 DE ORGANISATIE 3. Tweebronnen - afdeling bibliotheek 1 VTE afdelingshoofd/bibliothecaris Cel belevenis/publiekswerking Cel back office

15 DE ORGANISATIE Cel belevenis (publiekswerking) 1 VTE coördinator (LG) 4 VTE belevenis (jeugd, muziek, fictie en non-fictie) 2 VTE gedecentraliseerd bibliotheekwerk (filialen) 1 VTE hoofd infobalie 7 VTE onthaalbalie 2 VTE filialen 2 VTE bibliobus 1 VTE technische ondersteuning 5 VTE arbeider

16 DE ORGANISATIE Cel backoffice 1 VTE coördinator (LG) 4 VTE collectie (jeugd, muziek, fictie en non-fictie) 1 VTE systeemregistratie en bibliotheektchnologie 1 VTE catalografie Ondersteunend: 3 VTE catalografie (bibliotheekassistent) 1 VTE digilab (bibliotheekassistent) 1 VTE bibliotheekadministratie 4 VTE boekbinders 2 VTE bibliobuschauffeurs

17 DE ORGANISATIE 4. Afdeling archief 1 VTE afdelingshoofd 3 VTE archivarissen 1 VTE archiefdeskundige 1,5 VTE administratief medewerker

18 DE ORGANISATIE Cel cultuurcommunicatie wordt ondergebracht bij de dienst communicatie. Cel logistiek wordt ondergebracht bij facilitair beheer.

19 TIMING - eerste gesprekken ivm wijzigingen aan de inhoud van de bestaande functies: van januari tot maart; - ontwerp en verbouwing balie: januari tot april; - Start RFID en nieuwe infobalie: 7 juni (inloopperiode in mei); - herlocalisering balie en staf: 7 juni; - Nieuwe functiebeschrijvingen voor de nieuwe functies: einde 2010; - Toelichting bij nieuwe mogelijkheden: af te spreken met personeelsdienst; - Implementatie communicatie: niet in 2010.


Download ppt "DE DIRECTIE CULTUUR EEN NIEUWE STRUCTUUR VOOR EEN VERNIEUWDE WERKING."

Verwante presentaties


Ads door Google