De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energie & klimaat de troeven van de bouwsector Geert Vancronenburg +32.2.515.09.77.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energie & klimaat de troeven van de bouwsector Geert Vancronenburg +32.2.515.09.77."— Transcript van de presentatie:

1 Energie & klimaat de troeven van de bouwsector Geert Vancronenburg gva@vbo-feb.be +32.2.515.09.77

2 Overzicht van de presentatie 1. Inleiding 2. De uitdaging 3. Broeikasgassen in België 4. Aanpak van de bouw leidt tot drievoudig voordeel 5. Doelstellingen en maatregelen op korte, middellange en lange termijn

3 Inleiding

4 Wat is het VBO? l Leden: voornaamste sectorfederaties van ons land (bvb Confederatie Bouw, Belgische Baksteenfederatie, Verbond van de Glasindustrie,… l Vertegenwoordigt meer dan 30000 ondernemingen, waaronder 25000 KMO’s l Representatief voor ongeveer 1,5 miljoen werknemers uit de privé-sector l Actief op federaal, Europees en internationaal niveau

5 De VBO-Platforms 1. Waar naartoe met de diensteneconomie in België? 2. Hoe ons industrieel weefsel vrijwaren én een nieuw elan geven? 3. Hoe kan de bouwsector zich als innoverende branche verder ontplooien?

6 Het Platform Bouw Patrick DeclerckVoorzitter BMP, Gedelegeerd bestuurderDECOMO Philippe LambrechtBestuurder-Secretaris-generaalVBO Dirk CordeelVoorzitter Confederatie Bouw, Gedelegeerd bestuurder CORDEEL Robert de MûelenaereGedelegeerd bestuurderCONFEDERATIE BOUW Etienne DewulfVoorzitter-Gedelegeerd bestuurderSOFICOM Jan CoumansGedelegeerd bestuurderALBITUM Robert LenaersVoorzitter van de Raad van BestuurVANHOUT Bernard GrutmanGedelegeerd bestuurderBERNARD CONSTRUCTION Inge BuyseDirector Business DevelopmentWIENERBERGER BELGIUM André HosteAfgevaardigd bestuurderETERNIT Jean-Pierre JacobsDirecteur-generaalFEBELCEM Christine BeunenSecretaris-generaalBELGISCHE BOUWMATERIALEN PRODUCENTEN (BMP) Philippe CoignéDirecteurARCELOR Building Construction Support Anya De BieSecretaris-generaalORGANISATIE VAN RAADGEVENDE INGENIEURS, ENGINEERING- EN CONSULTANCYBUREAUS Kris De MeesterAdviseurVBO

7 De uitdaging

8 Het klimaat verandert Bron: IPCC

9 Broeikasgassen in België

10 Verdeling van de CO 2 -emissies afkomstig van verbranding Bron: Confederatie Bouw

11 Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2005 Bron: Nationale Inventaris van België

12 Gebouwen: een waar reductiepotentieel Bron: IPCC

13 “De bouw is een onvermijdelijke partner in de strijd tegen de klimaatverandering. De bouw kan een belangrijke en proportioneel grote bijdrage leveren in het halen van de internationale en Europese doelstellingen op het vlak van de beperking van de CO 2 - uitstoot door België. Bovendien is de sector hiertoe niet alleen bereid, maar zelfs vragende partij.”

14 Aanpak van de bouw leidt tot drievoudig voordeel

15 Een ‘triple dividend’ 1. Milieuvoordelen l vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen 2. Economische voordelen l verhoogde bouwactiviteit l hoge toegevoegde waarde voor de lokale economie l waarde van het gebouw stijgt 3. Sociale voordelen l meer jobs l verlaagde energiefactuur voor sociaal zwakkeren l hoger wooncomfort

16 Doelstellingen en maat- regelen op korte, middel- lange en lange termijn

17 Horizon 2012 l sensibilisering – informatie l coördinatie van het beleid l ambitieuze reglementering energieprestatie gebouwen l invoering van een stimulerende fiscaliteit l ontwikkeling van een kader voor een vlottere financiering l voorbeeldfunctie voor de overheid

18 Horizon 2020 l zich inschrijven in het Europees actieplan ‘energie-efficiëntie’ l mits coherentie in de maatregelen mogelijk om ambitieuze doelstellingen te realiseren l nood aan een intelligente mix van maatregelen

19 Horizon 2050 l voor nieuwbouw positieve ‘energiehuizen’ eerder de regel dan de uitzondering l factor 3 of 4 vermindering voor bestaande woningen l op grote schaal toepassen van hernieuwbare energie l nood aan een actief innovatiestimulerend beleid l op een intelligente manier het inplanten van gebouwen plannen

20 Vragen?


Download ppt "Energie & klimaat de troeven van de bouwsector Geert Vancronenburg +32.2.515.09.77."

Verwante presentaties


Ads door Google