De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE WERELD VAN HET WERK IN DE XXIste EEUW Op de golven van de informatiemaatschappij Blanpain.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE WERELD VAN HET WERK IN DE XXIste EEUW Op de golven van de informatiemaatschappij Blanpain.com."— Transcript van de presentatie:

1

2 DE WERELD VAN HET WERK IN DE XXIste EEUW Op de golven van de informatiemaatschappij roger.blanpain@cer-leuven.be Blanpain.com

3 EEN REVOLUTIE •Factoren –Globalisatie –De demografische implosie – De technologische explosie

4 VAN FORDISME NAAR GATISME •“Les trentes glorieuses” •“Une sociéte de l’utile” •“Une société du futile” •“Welvaartstaat” •De kracht van de technologische ontwikkeling

5 I. DE KENNISMAATSCHAPPIJ •Tertiarisering •Toegevoegde waarde •Ontploffing •Hand in hand •Outsourcing

6 DE CREATIEVE WERKER •Jobs –Repetitief –Gepersonaliseerd –Creatief •“La bataille de la matière grise” •Zelfstandige •Team-translateraal •Arbeidsverhoudingen

7 Het einde van de pyramide •Netwerkonderneming

8 Op zijn kop •Pyramide omgekeerd

9 II. GLOCALISATIE •A. Globalisatie –Multinationale ondernemingen –Drijvende kracht –1990: 24,000,000 werknemers –2005: 55,000,000 werknemers –65,000 MNO’s –850,000 afdelingen –Technologie •internet: 2004: 500,000,000 gebruikers –Internationaal: meer volume, dalende waarde en tewerkstelling

10 II. GLOCALISATIE •B. Localisatie –Diensteneconomie –Gepersonaliseerde jobs in de lift –Inzet –KMO’s •Nood aan meer internationale marktgeoriënteerde diensten!!!!

11 III. OUDERDOMS PYRAMIDE

12 •Japan: tekort van 25 % •EU : dient tegen 2025, 149 million immigranten aan te trekken om bevolking op peil te houden •België heeft 40,000 immigranten per jaar nodig •Ofwel gaan de jobs naar het Zuiden of de bevolking naar het Noorden DEMOGRAPHISCHE IMPLOSIE

13 ARBEIDSDUUR •Jaarlijks •Genegocieerde flexibiliteit •24 uur economie

14 SOCIAAL EUROPA •25 Lidstaten: 455 miljoen inwoners •Er is geen Europees sociaal model: Loonkost, sociale zekerheid, vastheid van betrekking, collectief onderhandelen, werkstaking, fiscaliteit zijn nationale bevoegdheden. Dus staan we op ons zelf: competitief zijn, flexibel, investeringen aantrekken. Onze arbeidsmarkt: aan evaluatie toe.

15 TOMORROW? •Globaal – locaal – competitief en flexibel –Enkele aandachtspunten: •Werkman-bediende: de schande van de eeuw •Vastheid van betrekking vs. vorming •De grijze panters •Investeren in de toekomst

16 SAMENVATTEND •Van een industriële naar een kennis- en netwerkmaatschappij •Arbeidsverhoudingen –Meer gedecentraliseerd; flexibel –Minder collectief – meer samenwerkend –Gericht op creativiteit, net- en teamwerking –Sociale vaardigheden –Inzetbaarheid •VORMING IS DE BESTE VASTHEID VAN BETREKKING •Duale maatschappij?

17 ET ALORS? •Hungry spirit: “We cannot build our future by prolonging the past” (Charles Handy) •“Someone who thinks purely economically is a social idiot “(Prof. Amartya Sen, Harvard, Nobel Prize Economy)

18 EEN VISIE •De markteconomie, globaal en internetgedreven, is een machtig middel om welvaart te creëren, maar volstaat niet om het welzijn van elkeen te verzekeren. •Eens te meer op zoek naar een nieuw evenwicht tussen het economische en het sociale •De economie is een middel: de mens staat immers centraal


Download ppt "DE WERELD VAN HET WERK IN DE XXIste EEUW Op de golven van de informatiemaatschappij Blanpain.com."

Verwante presentaties


Ads door Google