De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOSESSIE CBE 21 AUGUSTUS 2012 Afdeling Volwassenenonderwijs 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOSESSIE CBE 21 AUGUSTUS 2012 Afdeling Volwassenenonderwijs 1."— Transcript van de presentatie:

1 INFOSESSIE CBE 21 AUGUSTUS 2012 Afdeling Volwassenenonderwijs 1

2 Programma Luik personeel Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Nieuwe PERS-formulieren Praktische zaken Luik aanbod en organisatie Verificatie Groei in CBE Gecombineerd onderwijs Nieuwe opleidingsprofielen Afdeling Volwassenenonderwijs2

3 Luik Personeel Dave Bonte Steven Van Calster Afdeling Volwassenenonderwijs3

4 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Achtergrond Punt 9.1 van de cao I basiseducatie van 30 juni 2008 “Met de federale minister bevoegd voor Werk blijvend [wordt] overlegd met het oog op een oplossing voor de onderbreking of de vermindering van de arbeidsprestaties in de basiseducatie. In afwachting daarvan wordt tijdelijk een eigen verlofstelsel voor de basiseducatie ingevoerd conform het stelsel tijdskrediet dat momenteel voorzien is met gelijke premies (vroegere federale premie en de aanmoedigingspremie op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002) en toekenningscriteria.” Deze ‘tijdelijke regeling’ werd opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie Afdeling Volwassenenonderwijs4

5 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Achtergrond Met ingang van 1 september 2012 wordt de situatie van de CODO- personeelsleden ‘geregulariseerd’.  Voor het ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding  Voor alle andere vormen van loopbaanonderbreking Koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen Afdeling Volwassenenonderwijs5

6 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Belangrijk onderscheid Personeelsleden die op 1 september 2012 in een ‘lopend verlofstelsel’ zitten  Uitz.: overgangsmaatregelen bij verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar Personeelsleden die een nieuwe vorm van loopbaanonderbreking / een verlenging van een verlofstelsel wensen op te nemen vanaf 1 september 2012 Afdeling Volwassenenonderwijs6

7 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 De volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking  Op basis van KB 02/01/1991 (zie brochure R.V.A. website)brochure R.V.A. website  Belangrijke wijziging sinds 1 januari 2012: personeelsleden hebben niet langer recht op 72 maanden volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking, maar slechts op 60 maanden.  Opgelet! Dit maximum van 60 maanden volledige en 60 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking wordt verminderd met de overeenstemmende perioden van loopbaanonderbreking die het personeelslid genoten heeft vóór 1 september 2012 op basis van het BVR van 3 juli 2009. Voorbeeld: Een personeelslid heeft tussen 1 september 2011 en 31 augustus 2012 twaalf maanden een verlof voor onderbreking van de arbeidsprestaties opgenomen op basis van het BVR van 3 juli 2009. Op 1 september 2012 heeft dit personeelslid nog recht op 48 maanden volledige loopbaanonderbreking. Afdeling Volwassenenonderwijs7

8 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 De onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar  Op basis van KB 02/01/1992 (zie brochure R.V.A. website)brochure R.V.A. website  Belangrijke wijziging vanaf 1 september 2012: de leeftijdsgrens voor het nemen van een onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking wordt verhoogd van 50 naar 55 jaar. Afdeling Volwassenenonderwijs8

9 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen  Op basis van KB 02/01/1992 (zie brochure R.V.A. website)brochure R.V.A. website Afdeling Volwassenenonderwijs9

10 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof  Op basis van BVR 09/09/2011 (zie omzendbrief PERS/2011/05, punt 4.1.)omzendbrief PERS/2011/05, punt 4.1.  Belangrijke wijziging vanaf 1 september 2012:  Uitbreiding van 3 naar 4 maanden  Recht op onderbrekingsuitkering 4 e maand indien kind geboren na 8 maart 2012  Recht op deeltijds ouderschapsverlof 1/5 e wordt opgetrokken naar 20 maanden  De maximumperioden van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof worden verminderd met de overeenstemmende perioden die het personeelslid genoten heeft vóór 1 september 2012 op basis van BVR van 3 juli 2009. Afdeling Volwassenenonderwijs10

11 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof  Binnen ‘onderwijs’  ouderschapsverlof moet voor aaneensluitende periode opgenomen worden, MAAR:  Vroegere regeling onder BVR van 3 juli 2009 blijft gelden ! - Voltijds ouderschapsverlof  kan worden opgesplitst in maanden - Halftijds ouderschapsverlof  kan worden opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud - Ouderschapsverlof 1/5 e  kan worden opgesplitst in periodes van vijf maanden of een veelvoud Afdeling Volwassenenonderwijs11

12 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand  Op basis van BVR 09/09/2011 (zie omzendbrief PERS/2011/05, punt 4.2.)omzendbrief PERS/2011/05, punt 4.2.  Wijziging vanaf 1 september 2012:  Voor alleenstaande personeelsleden die een loopbaanonderbreking voor medische bijstand moeten nemen voor de verzorging van hun kind dat ten hoogste 16 jaar is, wordt de maximumduur van deze loopbaanonderbreking verdubbeld (12 maanden voltijds  24 maanden en 24 maanden halftijds  48 maanden)  De maximumperioden van loopbaanonderbreking voor medische bijstand worden verminderd met de overeenstemmende perioden die het personeelslid genoten heeft vóór 1 september 2012 op basis van BVR van 3 juli 2009. Afdeling Volwassenenonderwijs12

13 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Praktisch  Melden loopbaanonderbreking via nieuw PERS-formulier  Aanvragen onderbrekingsuitkeringen gebeuren via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.)  Formulier C61 Formulier C61  Formulier C61-SV (voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) Formulier C61-SV  Na goedkeuring door R.V.A. ontvangt personeelslid bevestiging via formulier C62  Hiervan dient zo spoedig mogelijk een kopie opgestuurd te worden naar het werkstation  Per brief  Via documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.bedocumenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be  Afkeuring door werkstation indien maximumperiode is overschreden door combinatie met vroeger opgenomen perioden onder BVR van 3 juli 2009 ! Afdeling Volwassenenonderwijs13

14 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Overgangsmaatregelen Uitdoofscenario voor lopende verlofstelsels op 1 september 2012  Personeelsleden die op 31 augustus 2012 genieten van een ‘lopend verlofstelsel’  Uitz.: bij verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar  Tot op moment einde verlofstelsel  Nadien: overstap naar aanvragen onderbrekingsuitkering via R.V.A. Afdeling Volwassenenonderwijs14

15 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Overgangsmaatregelen Bijzondere overgangsmaatregelen ‘verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’  Personeelsleden die op 1 september 2012 55 jaar of ouder zijn  Kunnen op 1 september 2012 overstappen naar de ‘gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+’  Onderbrekingsuitkering via de R.V.A.  Personeelsleden die op 1 september 2012 nog geen 55 jaar zijn  Blijven onder regeling BVR van 3 juli 2009 vallen tot op ogenblik dat zij 55 jaar worden  Dan instappen in de ‘onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar’  Onderbrekingsuitkeringen via de R.V.A. Afdeling Volwassenenonderwijs15

16 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Overgangsmaatregelen Bijzondere overgangsmaatregelen ‘verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’ Voorbeeld 1: Een personeelslid is geboren op 15 augustus 1958 en neemt sinds 2 jaar een ‘verlof voor vermindering van de arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’ op. Op 1 september 2012 is dit personeelslid 54 jaar oud en behoudt het met andere woorden zijn recht op dit verlofstelsel. Het BVR van 3 juli 2009 blijft van toepassing op hem tot op de vooravond dat het personeelslid kan overstappen naar de ‘onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar’. Op de eerst mogelijke instapdatum kan het personeelslid met andere woorden de overstap maken naar de ‘onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar’ met recht op een onderbrekingsuitkering van de R.V.A. Afdeling Volwassenenonderwijs16

17 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Overgangsmaatregelen Bijzondere overgangsmaatregelen ‘verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’ Voorbeeld 2: Een personeelslid is geboren op 15 februari 1954 en neemt sinds 5 jaar een ‘verlof voor vermindering van de arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’ op. Op 1 september 2012 kan dit personeelslid niet langer genieten van dit verlofstelsel. Hij kan op 1 september wel de overstap maken naar de ‘onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar’ met recht op een onderbrekingsuitkering van de R.V.A. Afdeling Volwassenenonderwijs17

18 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanmoedigingspremie Principes  Op dit ogenblik hebben personeelsleden CBE recht op aanmoedigingspremie conform de regelgeving van de Vlaamse private sociale profit-sector.  Voordeliger dan aanmoedigingspremies binnen ‘onderwijs’  Personeelsleden CBE behouden het recht op deze premie  AHOVOS past verschil tussen aanmoedigingspremie ‘openbare sector’ en aanmoedigingspremie ‘private sociale profit-sector’ bij Afdeling Volwassenenonderwijs18

19 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanmoedigingspremie Praktisch  Aanmoedigingspremie aan te vragen via Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (zie www.werk.be)www.werk.be  Goedkeuring aanmoedigingspremie bezorgen aan AHOVOS  Per brief of via documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.bedocumenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be  Aanvraag indienen tot ‘aanvulling aanmoedigingspremie’ via bijlage 1 bij omzendbrief (nog niet gepubliceerd) – Formulier is in afwachting terug te vinden op http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/communicatie.htm#Loopbaanonderbreking_cbe Aanvraag indienen tot ‘aanvulling aanmoedigingspremie’ http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/communicatie.htm#Loopbaanonderbreking_cbe Afdeling Volwassenenonderwijs19

20 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanmoedigingspremie ‘Voorbeeld 1’ : geen recht (meer) op aanmoedigingspremie openbare én social-profit sector : Het personeelslid heeft resp. reeds 2 jaar en 1 jaar aanmoedigingspremie in het gekozen verlofstelsel genoten. Voorbeeld 2 : bijpassen verschil Het personeelslid neemt vanaf 7 september 2012 een loopbaanonderbreking op voor ouderschapsverlof (voltijds – 4 maanden – opdracht volgens ArbeidsOvereenkomst 29/36) aanmoedigingspremie volgens openbare sector : € 123,95 (bruto) * 24/30 = € 99,16 aanmoedigingspremie volgens social-profit sector : € 523,47 (bruto) * 24/30 = € 418,78 verschil tussen beide premies : € 418,78 – € 99,16 = € 319,62 dit bedrag (€ 319,62) wordt, verminderd met 11% bedrijfsvoorheffing (€ 35,16), op de financiële rekening overgeschreven. Afdeling Volwassenenonderwijs20

21 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Aanmoedigingspremie Voorbeeld 3 : betalen aanmoedigingspremie social-profit sector Het personeelslid neemt vanaf 1 september de gedeeltelijke loopbaanonderbreking op voor werknemers van 55 jaar of ouder (beperkt tot halftijdse opdracht – tot pensioengerechte leeftijd – opdracht volgens AO 27/36) (in het verleden reeds 1,5 jaar aanmoedigingspremie genoten van openbare sector) eerste zes maanden : aanmoedigingspremie volgens openbare sector : € 74,37 (bruto) : uitbetaald door Agentschap WSE aanmoedigingspremie volgens social-profit sector : € 308,36 (bruto) verschil tussen beide premies : € 308,36 – € 74,37 = € 233,99 dit bedrag (€ 233,99) wordt, verminderd met 11% bedrijfsvoorheffing (€ 25,74), op de financiële rekening overgeschreven : uitbetaald door Departement Onderwijs vanaf de zevende maand : aanmoedigingspremie volgens social-profit sector : € 308,36 (bruto) wordt, verminderd met 11% bedrijfsvoorheffing (€ 33,92), op de financiële rekening overgeschreven : uitbetaald door Departement Onderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs21

22 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Meer info Zie Mededeling ‘Loopbaanonderbreking in de Centra voor Basiseducatie’ op de website afdeling volwassenenonderwijsMededeling ‘Loopbaanonderbreking in de Centra voor Basiseducatie’ Afdeling Volwassenenonderwijs22

23 Afdeling Volwassenenonderwijs Nieuwe PERS-formulieren Doel :  Vereenvoudiging : door minder formulieren én slechts éénmaal worden bepaalde gegevens opgevraagd Wijziging  Pers 11 wordt aanvraag tot immatriculatie van een personeelslid  Pers 1 en Pers 6 worden melding of wijziging van personeelsgegevens Afdeling Volwassenenonderwijs23

24 Afdeling Volwassenenonderwijs Nieuwe PERS-formulieren  Pers 2 en Pers 5 worden melding van de opdracht van een personeelslid  Pers 3 en Pers 4 worden melding van dienstonderbreking Voorstelling van de formulieren  Aanvraag tot immatriculatie van een personeelslid : opsturen/doorsturen naar DINCO  Melding of wijziging van personeelsgegevens bij indiensttreding : alles invullen bij wijziging : ENKEL wijziging (met stamboeknummer én naam) Afdeling Volwassenenonderwijs24

25 Afdeling Volwassenenonderwijs Nieuwe PERS-formulieren  Melding van de opdracht van een personeelslid onderscheid tussen eigen opdracht en vervangingsopdracht  wijziging van eigen opdracht  toevoegen vervangingsopdracht  enkel vervangingsopdracht : bij meerdere vervangingen in dezelfde maand ‘veld’ opmerkingen gebruiken In elk geval moet vraag 7 ingevuld worden m.a.w. volledige opdracht vermelden bij indiensttreding Afdeling Volwassenenonderwijs25

26 Afdeling Volwassenenonderwijs Nieuwe PERS-formulieren  Melding van dienstonderbreking geen lijst meer van de verschillende dienstonderbrekingen meest voorkomende : (onbezoldigd) ziekteverlof (onbezoldigd) bevallingsverlof – moederschapsrust omstandigheidsverlof n.a.v. ° van een kind volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof …. Als einddatum gekend is, moet formulier maar 1 * opgestuurd worden Afdeling Volwassenenonderwijs26

27 Afdeling Volwassenenonderwijs Nieuwe PERS-formulieren  formulierenwebsite formulierenwebsite Afdeling Volwassenenonderwijs27

28 Afdeling Volwassenenonderwijs Personeel – praktische zaken Contactpersonen:  Steven Van Calster : 02/553.98.34  Bram Van den Broecke : 02/553.98.26 Afdeling Volwassenenonderwijs28

29 Afdeling Volwassenenonderwijs Personeel – praktische zaken Generiek mailadres = personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Doel:  Bij afwezigheid relatiebeheerder  Monitoringsysteem vragen Belangrijk: bij “Onderwerp”: instellingsnummer vermelden !!!!! Voorbeeld : Aan:Onderwijs Ahovos, volwassenen personeel Onderwerp:126565 aanmoedigingspremie Beste, Kan u mij aub laten weten of betrokken personeelslid X recht heeft op een aanmoedigingspremie? Met vriendelijke groeten, Afdeling Volwassenenonderwijs29

30 Afdeling Volwassenenonderwijs Personeel – praktische zaken Scanadres = documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.bedocumenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be Doel: snellere afhandeling Belangrijk: stamboeknummer vermelden! Welke documenten?  Model 2  Doktersattest  Diploma  Valorisatie voorgaande diensten Afdeling Volwassenenonderwijs30

31 Luik Aanbod en Organisatie CBE Aron De Hondt Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs31

32 Afdeling Volwassenenonderwijs Programma Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie Een toelichting van de toekomstige werkwijze van de verificatie en het afsprakenkader verificatie 2012-2013 Groei in CBE Gecombineerd onderwijs De nieuwe opleidingsprofielen voor ICT en MO Vragen 32

33 Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie Evelyn Laermans Aron De Hondt Afdeling Volwassenenonderwijs33

34 Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie Afdeling Volwassenenonderwijs Beleidsthemabeheerders: Evelyn Laermans Elke Van Assche Coördinator Cel Verificatie & Cel Gegevensbeheer Aron De Hondt 34

35 Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie Afdeling Volwassenenonderwijs Voor vragen i.v.m.kunt u terecht bij financieringEvelyn (CVO – CBE) & Elke (HvN en intermediaire organisaties zoals consortia) organisatie onderwijsaanbodEvelyn & Elke verificatie, inburgering en NT2Aron 35

36 Verificatie Aron De Hondt Afdeling Volwassenenonderwijs36

37 Verificatie 1. Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak 2. BVR gegevensuitwisseling 3. Afsprakenkader verificatie 2012-2013 4. Controle aanwending werkingsmiddelen 5. Informatie en contactgegevens 6. Vragen Afdeling Volwassenenonderwijs37

38 Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak Vier basisprincipes: Maximaal gebruik van digitalisering  Papieren stromen zo veel mogelijk wegwerken  Maximaal gebruik van gegevens in DAVINCI Minimale belasting van de centrumadministratie  Verificatie centraler organiseren Van pure controle naar audit  Kijken naar de administratieve processen i.f.v. valideren output Samenwerken met andere overheidsdiensten  Samenwerking tussen inspectie en verificatie  Connecteren met andere databanken Afdeling Volwassenenonderwijs38

39 Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak Aanpak (1) Meer controle op de processen van gegevensverwerking Verificatieverslag bevat ook aanbevelingen m.b.t. de organisatie van de datastromen Gebruik data DAVINCI: rapporten, benchmarking, … Ad-hoc controles blijven, ook klasbezoeken Afdeling Volwassenenonderwijs39

40 Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak Aanpak (2) Verificatie werkt in team: Kennisdeling (voorbereiding en nabespreking) Rotatiesysteem Verificatie het ganse jaar door Verificatie registreert in DAVINCI, niet in centrumsoftware Verificatie ziet toe op het zenden van de gegevens Afdeling Volwassenenonderwijs40

41 BVR gegevensuitwisseling ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs, 22 juni 2012’ Doel : preciseren welke gegevens met welke timing aangeleverd moeten worden = bewaken van een correcte en tijdige datastroom In werking vanaf 1 april 2013 Afdeling Volwassenenonderwijs41

42 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (1) Zending gegevens schooljaar 2012-2013: Gegevens over cursussen met registratiemoment vóór 1 april 2013 worden via WebEDISON naar Mainframe gezonden Gegevens over cursussen met registratiemoment vanaf 1 april 2013 worden naar DAVINCI gestuurd Afsprakenkader verificatie volgt dezelfde logica : Verificatie van de gegevens via EDISON gezonden: verandert niet  Grootste deel van de verificatie in het schooljaar 2012-2013 blijft ongewijzigd Verificatie van de gegevens naar DAVINCI gezonden: verandert wel  eerste stap in de nieuwe visie op de verificatie Afdeling Volwassenenonderwijs42

43 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (2) Wat wijzigt er concreet voor de verificatie van “DAVINCI-cursussen” in schooljaar 12-13? Algemeen Verificatie niet langer in de centrumsoftware Controle op inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden Overstap van papier naar digitaal wordt aangemoedigd Voor de rest geen proceswijzigingen in 12-13 Volgende schooljaren progressief controle via elektronische bronnen Afdeling Volwassenenonderwijs 43

44 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (3) Wat wijzigt er concreet voor de verificatie van “DAVINCI-cursussen” in schooljaar 12-13? Controle vrijstelling van inschrijvingsgeld Geen proceswijzigingen in 12-13 Volgende schooljaren progressief controle via elektronische bronnen Verschil vrijstellingstarieven/ betaling door derden Afdeling Volwassenenonderwijs 44

45 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (4) Wat wijzigt er concreet voor de verificatie van “DAVINCI-cursussen” in schooljaar 12-13? Controle op de participatie Aanwezigheidslijsten worden vervangen door uitwisseling met DAVINCI Zoeken naar good practice Nog maar 3 participatiecodes: aanwezig / afwezig / verantwoord afwezig Lessen worden enkel geregistreerd voor contactonderwijs en niet voor afstandsonderwijs  geen participaties registreren Individuele arbeidservaring (stage, individueel werkplekleren)  wordt vanaf Fase 3 een aparte dienst  Hiervoor worden geen lessen geregistreerd  geen participaties Afdeling Volwassenenonderwijs 45

46 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (5) Nieuw: de wijzigingstermijn: O&V legt per schooljaar vast hoeveel dagen na het registratiemoment centra nog informatie kunnen registreren waarmee rekening gehouden wordt bij de financierbaarheid (‘fotomoment’). Voor 2012-2013: 28 kalenderdagen Afdeling Volwassenenonderwijs46

47 Controle aanwending werkingsmiddelen Cfr. artikel 95 decreet VWO: ‘middelen uitsluitend aan te wenden voor uitgaven die het gevolg zijn van de opdracht’ Min. 5% van de werkingstoelage moet worden besteed aan kwaliteitszorg en de ontwikkeling van leermiddelen Boekhouding gescheiden voor inkomsten en uitgaven voor wél of niet erkend/ gefinancierd/ gesubsidieerd onderwijs door de Vlaamse Overheid Financieel verslag en verantwoordingsstukken Afdeling Volwassenenonderwijs47

48 Verificatie: informatie en contactgegevens Website VWO: www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/financiering_verificatie.htm# Verificatie www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/directies/financiering_verificatie.htm# Verificatie Document strategische planning verificatie Afsprakenkader 2012-2013 Handleiding bij de verificatie van cursisten NT2 Contactgegevens van de verificateurs, per centrum Nieuwe verificateur: Karen Stappers Herverdeling sectoren BVR: www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14387 www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14387 Afdeling Volwassenenonderwijs48

49 Verificatie: vragen? Afdeling Volwassenenonderwijs49

50 Groei in CBE Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs50

51 Groei in CBE: cursisten en LUC Referteperiode ‘11-’12 waren er 39.870 cursisten in CBE ingeschreven  stijging van 1,07% tgov. schooljaar ‘10-’11 (39.448) Referteperiode‘11-’12 werden 3.634.377 LUC gegenereerd Afdeling Volwassenenonderwijs LUC ‘07-’08LUC ‘08-’09LUC ‘09-’10LUC ‘10-’11LUC ‘11-’12 2.713.8963.404.6343.430.8313.561.3253.634.677 + 25,45% + 0,77%+ 3,80%+ 2,06% 51

52 Groei in CBE: LUC per leergebied Afdeling Volwassenenonderwijs52

53 Groei in CBE: toegekende VTE Groeinorm (voor schooljaar 2012-2013 = 2,59%) voor VTE, punten en werkingsmiddelen Voor het schooljaar ‘12-’13 werden er 14,55 VTE extra toegekend Afdeling Volwassenenonderwijs VTE ‘08-’09VTE ‘09-’10VTE ‘10-’11VTE ‘11-’12VTE ‘12-’13 520,12533,58547,41561,59576,14 + 2,59% 53

54 Groei in CBE: toegekende punten Voor het schooljaar ‘12-’13 werden er 213 punten extra toegekend Afdeling Volwassenenonderwijs Pu ‘08-’09Pu ‘09-’10Pu ‘10-’11Pu ‘11-’12Pu ‘12-’13 7.9508.1578.3698.5828.794 + 2,60% + 2,55%+ 2,47% * * Persoonlijke punten vallen buiten de aftopping, maar zijn wel opgenomen in dit overzicht, vandaar een kleinere toename dan 2,59% 54

55 Groei in CBE: toegekende werkingsmiddelen Voor het schooljaar ‘12-’13 wordt er 260.770 euro aan werkingsmiddelen extra toegekend (onder voorbehoud van begrotingsbesprekingen) Afdeling Volwassenenonderwijs WM ’09-’10WM ‘10-’11WM ‘11-’12WM ‘12-’13 5.361.353,405.499.849,855.878.466,026.139.236,34 + 2,58%+ 6,88% *+ 4,44% * * Inclusief groeinorm + index 55

56 Gecombineerd onderwijs Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs56

57 Gecombineerd onderwijs Aandeel afstandsonderwijs < 25% Geen dossier indienen bij afdeling VWO Louter zenden van cursusgegevens (= “Melding”) Aandeel afstandsonderwijs ≥ 25% Ingevuld formulier en protocol LOC zenden aan gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Formulier: ‘Aanvraag aanvullende financiering of subsidiering gecombineerd onderwijs’ (Bijlage 10 OZB VWO/2011/01) Enkel via elektronische weg aan dit mailadres zenden! Afdeling Volwassenenonderwijs57

58 Gecombineerd onderwijs Aanvraag indienen (twee maanden voor de aanvang of op 30/06 bij start cursus in september) Geen voorafgaande goedkeuring vereist om te starten Controle door inspectie in de loop van het schooljaar Positief inspectieadvies:  goedkeuring wordt verleend voor vijf jaar  vermenigvuldiging LUC met factor 1,2 Negatief inspectieadvies:  geen goedkeuring  vermenigvuldiging LUC met factor 1,2 wordt teruggezet Afdeling Volwassenenonderwijs58

59 Gecombineerd onderwijs Aandachtspunten Op het formulier moet de modulecode staan (niet de inhoudelijke code) Per opleiding een formulier invullen (aparte pdf) Bij de ambtshalve concordantie naar een nieuw opleidingsprofiel is steeds nieuwe aanvraag voor gecombineerd onderwijs nodig Afdeling Volwassenenonderwijs59

60 Opleidingsprofielen Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs60

61 Opleidingsprofielen ICT en MO 1 nieuw OP ICT sinds 15/04/2012 Oud OP is nog geldig tot 31/08/2013 13 nieuwe OP’s MO vanaf 1/09/2012 Oude OP’s zijn nog geldig tot 31/08/2013 Alle OP’s van BE zijn consulteerbaar op website Curriculumwebsite Curriculum Afdeling Volwassenenonderwijs61

62 Opleidingsprofielen MO Oude OP’s MaatschappijoriëntatieNieuwe OP’s Maatschappijoriëntatie MO – Maatschappelijk functioneren MO – Maatschappelijk participeren MO – Opstap TKO MO – Basis functioneren op het werk MO – Functioneren op het werk MO – voortraject ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting MO – Communicatie MO – Gezondheid MO – Mobiliteit MO – Huishouding MO – Techniek MO – Samen leven MO – Actualiteit en geschiedenis MO – Cultuur MO – Rechten en plichten MO – Omgaan met veranderingen MO – Levenslang en Levensbreed leren MO – Doorstroom MO – Werk Afdeling Volwassenenonderwijs62


Download ppt "INFOSESSIE CBE 21 AUGUSTUS 2012 Afdeling Volwassenenonderwijs 1."

Verwante presentaties


Ads door Google