De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

iNFOSESSIE CBE 21 augustus 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "iNFOSESSIE CBE 21 augustus 2012"— Transcript van de presentatie:

1 iNFOSESSIE CBE 21 augustus 2012
Afdeling Volwassenenonderwijs

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma Luik personeel Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE Nieuwe PERS-formulieren Praktische zaken Luik aanbod en organisatie Verificatie Groei in CBE Gecombineerd onderwijs Nieuwe opleidingsprofielen Afdeling Volwassenenonderwijs

3 Dave Bonte Steven Van Calster
Luik Personeel Dave Bonte Steven Van Calster Afdeling Volwassenenonderwijs

4 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Achtergrond Punt 9.1 van de cao I basiseducatie van 30 juni 2008 “Met de federale minister bevoegd voor Werk blijvend [wordt] overlegd met het oog op een oplossing voor de onderbreking of de vermindering van de arbeidsprestaties in de basiseducatie. In afwachting daarvan wordt tijdelijk een eigen verlofstelsel voor de basiseducatie ingevoerd conform het stelsel tijdskrediet dat momenteel voorzien is met gelijke premies (vroegere federale premie en de aanmoedigingspremie op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002) en toekenningscriteria.” Deze ‘tijdelijke regeling’ werd opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 4

5 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Achtergrond Met ingang van 1 september 2012 wordt de situatie van de CODO-personeelsleden ‘geregulariseerd’. Voor het ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding Voor alle andere vormen van loopbaanonderbreking Koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 5

6 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Belangrijk onderscheid Personeelsleden die op 1 september 2012 in een ‘lopend verlofstelsel’ zitten Uitz.: overgangsmaatregelen bij verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar Personeelsleden die een nieuwe vorm van loopbaanonderbreking / een verlenging van een verlofstelsel wensen op te nemen vanaf 1 september 2012 Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 6

7 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 De volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking Op basis van KB 02/01/1991 (zie brochure R.V.A. website) Belangrijke wijziging sinds 1 januari 2012: personeelsleden hebben niet langer recht op 72 maanden volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking, maar slechts op 60 maanden. Opgelet! Dit maximum van 60 maanden volledige en 60 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking wordt verminderd met de overeenstemmende perioden van loopbaanonderbreking die het personeelslid genoten heeft vóór 1 september 2012 op basis van het BVR van 3 juli 2009. Voorbeeld: Een personeelslid heeft tussen 1 september 2011 en 31 augustus 2012 twaalf maanden een verlof voor onderbreking van de arbeidsprestaties opgenomen op basis van het BVR van 3 juli Op 1 september 2012 heeft dit personeelslid nog recht op 48 maanden volledige loopbaanonderbreking. Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 7

8 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 De onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar Op basis van KB 02/01/1992 (zie brochure R.V.A. website) Belangrijke wijziging vanaf 1 september 2012: de leeftijdsgrens voor het nemen van een onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking wordt verhoogd van 50 naar 55 jaar. Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 8

9 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen Op basis van KB 02/01/1992 (zie brochure R.V.A. website) Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 9

10 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof Op basis van BVR 09/09/2011 (zie omzendbrief PERS/2011/05, punt 4.1.) Belangrijke wijziging vanaf 1 september 2012: Uitbreiding van 3 naar 4 maanden Recht op onderbrekingsuitkering 4e maand indien kind geboren na 8 maart 2012 Recht op deeltijds ouderschapsverlof 1/5e wordt opgetrokken naar 20 maanden De maximumperioden van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof worden verminderd met de overeenstemmende perioden die het personeelslid genoten heeft vóór 1 september 2012 op basis van BVR van 3 juli 2009. Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 10

11 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof Binnen ‘onderwijs’  ouderschapsverlof moet voor aaneensluitende periode opgenomen worden, MAAR: Vroegere regeling onder BVR van 3 juli 2009 blijft gelden ! - Voltijds ouderschapsverlof  kan worden opgesplitst in maanden - Halftijds ouderschapsverlof  kan worden opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud - Ouderschapsverlof 1/5e  kan worden opgesplitst in periodes van vijf maanden of een veelvoud Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 11

12 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Op basis van BVR 09/09/2011 (zie omzendbrief PERS/2011/05, punt 4.2.) Wijziging vanaf 1 september 2012: Voor alleenstaande personeelsleden die een loopbaanonderbreking voor medische bijstand moeten nemen voor de verzorging van hun kind dat ten hoogste 16 jaar is, wordt de maximumduur van deze loopbaanonderbreking verdubbeld (12 maanden voltijds  24 maanden en 24 maanden halftijds  48 maanden) De maximumperioden van loopbaanonderbreking voor medische bijstand worden verminderd met de overeenstemmende perioden die het personeelslid genoten heeft vóór 1 september 2012 op basis van BVR van 3 juli 2009. Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 12

13 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanvragen loopbaanonderbreking vanaf 1 september 2012 Praktisch Melden loopbaanonderbreking via nieuw PERS-formulier Aanvragen onderbrekingsuitkeringen gebeuren via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.) Formulier C61 Formulier C61-SV (voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) Na goedkeuring door R.V.A. ontvangt personeelslid bevestiging via formulier C62 Hiervan dient zo spoedig mogelijk een kopie opgestuurd te worden naar het werkstation Per brief Via Afkeuring door werkstation indien maximumperiode is overschreden door combinatie met vroeger opgenomen perioden onder BVR van 3 juli 2009 ! Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 13

14 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Overgangsmaatregelen Uitdoofscenario voor lopende verlofstelsels op 1 september 2012 Personeelsleden die op 31 augustus 2012 genieten van een ‘lopend verlofstelsel’ Uitz.: bij verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar Tot op moment einde verlofstelsel Nadien: overstap naar aanvragen onderbrekingsuitkering via R.V.A. Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 14

15 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Overgangsmaatregelen Bijzondere overgangsmaatregelen ‘verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’ Personeelsleden die op 1 september jaar of ouder zijn Kunnen op 1 september 2012 overstappen naar de ‘gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+’ Onderbrekingsuitkering via de R.V.A. Personeelsleden die op 1 september 2012 nog geen 55 jaar zijn Blijven onder regeling BVR van 3 juli 2009 vallen tot op ogenblik dat zij 55 jaar worden Dan instappen in de ‘onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar’ Onderbrekingsuitkeringen via de R.V.A. Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 15

16 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Overgangsmaatregelen Bijzondere overgangsmaatregelen ‘verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’ Voorbeeld 1: Een personeelslid is geboren op 15 augustus 1958 en neemt sinds 2 jaar een ‘verlof voor vermindering van de arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’ op. Op 1 september 2012 is dit personeelslid 54 jaar oud en behoudt het met andere woorden zijn recht op dit verlofstelsel. Het BVR van 3 juli 2009 blijft van toepassing op hem tot op de vooravond dat het personeelslid kan overstappen naar de ‘onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar’. Op de eerst mogelijke instapdatum kan het personeelslid met andere woorden de overstap maken naar de ‘onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar’ met recht op een onderbrekingsuitkering van de R.V.A. Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 16

17 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Overgangsmaatregelen Bijzondere overgangsmaatregelen ‘verlof vermindering arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’ Voorbeeld 2: Een personeelslid is geboren op 15 februari 1954 en neemt sinds 5 jaar een ‘verlof voor vermindering van de arbeidsprestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar’ op. Op 1 september 2012 kan dit personeelslid niet langer genieten van dit verlofstelsel. Hij kan op 1 september wel de overstap maken naar de ‘onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar’ met recht op een onderbrekingsuitkering van de R.V.A. Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 17

18 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanmoedigingspremie Principes Op dit ogenblik hebben personeelsleden CBE recht op aanmoedigingspremie conform de regelgeving van de Vlaamse private sociale profit-sector. Voordeliger dan aanmoedigingspremies binnen ‘onderwijs’ Personeelsleden CBE behouden het recht op deze premie AHOVOS past verschil tussen aanmoedigingspremie ‘openbare sector’ en aanmoedigingspremie ‘private sociale profit-sector’ bij Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 18

19 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanmoedigingspremie Praktisch Aanmoedigingspremie aan te vragen via Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (zie Goedkeuring aanmoedigingspremie bezorgen aan AHOVOS Per brief of via Aanvraag indienen tot ‘aanvulling aanmoedigingspremie’ via bijlage 1 bij omzendbrief (nog niet gepubliceerd) – Formulier is in afwachting terug te vinden op Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 19

20 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanmoedigingspremie ‘Voorbeeld 1’ : geen recht (meer) op aanmoedigingspremie openbare én social-profit sector : Het personeelslid heeft resp. reeds 2 jaar en 1 jaar aanmoedigingspremie in het gekozen verlofstelsel genoten. Voorbeeld 2 : bijpassen verschil Het personeelslid neemt vanaf 7 september 2012 een loopbaanonderbreking op voor ouderschapsverlof (voltijds – 4 maanden – opdracht volgens ArbeidsOvereenkomst 29/36) aanmoedigingspremie volgens openbare sector : € 123,95 (bruto) * 24/30 = € 99,16 aanmoedigingspremie volgens social-profit sector : € 523,47 (bruto) * 24/30 = € 418,78 verschil tussen beide premies : € 418,78 – € 99,16 = € 319,62 dit bedrag (€ 319,62) wordt, verminderd met 11% bedrijfsvoorheffing (€ 35,16), op de financiële rekening overgeschreven. Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 20

21 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Aanmoedigingspremie Voorbeeld 3 : betalen aanmoedigingspremie social-profit sector Het personeelslid neemt vanaf 1 september de gedeeltelijke loopbaanonderbreking op voor werknemers van 55 jaar of ouder (beperkt tot halftijdse opdracht – tot pensioengerechte leeftijd – opdracht volgens AO 27/36) (in het verleden reeds 1,5 jaar aanmoedigingspremie genoten van openbare sector) eerste zes maanden : aanmoedigingspremie volgens openbare sector : € 74,37 (bruto) : uitbetaald door Agentschap WSE aanmoedigingspremie volgens social-profit sector : € 308,36 (bruto) verschil tussen beide premies : € 308,36 – € 74,37 = € 233,99 dit bedrag (€ 233,99) wordt, verminderd met 11% bedrijfsvoorheffing (€ 25,74), op de financiële rekening overgeschreven : uitbetaald door Departement Onderwijs vanaf de zevende maand : aanmoedigingspremie volgens social-profit sector : € 308,36 (bruto) wordt, verminderd met 11% bedrijfsvoorheffing (€ 33,92), op de financiële rekening overgeschreven : uitbetaald door Departement Onderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 21

22 Loopbaanonderbreking personeelsleden CBE
Meer info Zie Mededeling ‘Loopbaanonderbreking in de Centra voor Basiseducatie’ op de website afdeling volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 22

23 Nieuwe PERS-formulieren
Doel : Vereenvoudiging : door minder formulieren én slechts éénmaal worden bepaalde gegevens opgevraagd Wijziging Pers 11 wordt aanvraag tot immatriculatie van een personeelslid Pers 1 en Pers 6 worden melding of wijziging van personeelsgegevens Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 23

24 Nieuwe PERS-formulieren
Pers 2 en Pers 5 worden melding van de opdracht van een personeelslid Pers 3 en Pers 4 worden melding van dienstonderbreking Voorstelling van de formulieren Aanvraag tot immatriculatie van een personeelslid : opsturen/doorsturen naar DINCO Melding of wijziging van personeelsgegevens bij indiensttreding : alles invullen bij wijziging : ENKEL wijziging (met stamboeknummer én naam) Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 24

25 Nieuwe PERS-formulieren
Melding van de opdracht van een personeelslid onderscheid tussen eigen opdracht en vervangingsopdracht wijziging van eigen opdracht toevoegen vervangingsopdracht enkel vervangingsopdracht : bij meerdere vervangingen in dezelfde maand ‘veld’ opmerkingen gebruiken In elk geval moet vraag 7 ingevuld worden m.a.w. volledige opdracht vermelden bij indiensttreding Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 25

26 Nieuwe PERS-formulieren
Melding van dienstonderbreking geen lijst meer van de verschillende dienstonderbrekingen meest voorkomende : (onbezoldigd) ziekteverlof (onbezoldigd) bevallingsverlof – moederschapsrust omstandigheidsverlof n.a.v. ° van een kind volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof …. Als einddatum gekend is, moet formulier maar 1 * opgestuurd worden Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 26

27 Nieuwe PERS-formulieren
formulierenwebsite Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 27

28 Personeel – praktische zaken
Contactpersonen: Steven Van Calster : 02/ Bram Van den Broecke : 02/ Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 28

29 Personeel – praktische zaken
Generiek mailadres = Doel: Bij afwezigheid relatiebeheerder Monitoringsysteem vragen Belangrijk: bij “Onderwerp”: instellingsnummer vermelden !!!!! Voorbeeld: Aan: Onderwijs Ahovos, volwassenen personeel Onderwerp: aanmoedigingspremie Beste, Kan u mij aub laten weten of betrokken personeelslid X recht heeft op een aanmoedigingspremie? Met vriendelijke groeten, Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 29

30 Personeel – praktische zaken
Scanadres = Doel: snellere afhandeling Belangrijk: stamboeknummer vermelden! Welke documenten? Model 2 Doktersattest Diploma Valorisatie voorgaande diensten Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 30

31 Luik Aanbod en Organisatie CBE
Aron De Hondt Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs

32 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie Een toelichting van de toekomstige werkwijze van de verificatie en het afsprakenkader verificatie Groei in CBE Gecombineerd onderwijs De nieuwe opleidingsprofielen voor ICT en MO Vragen Afdeling Volwassenenonderwijs

33 Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie
Evelyn Laermans Aron De Hondt Afdeling Volwassenenonderwijs

34 Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie
Beleidsthemabeheerders: Evelyn Laermans Elke Van Assche Coördinator Cel Verificatie & Cel Gegevensbeheer Aron De Hondt Afdeling Volwassenenonderwijs

35 Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie
Voor vragen i.v.m. kunt u terecht bij financiering Evelyn (CVO – CBE) & Elke (HvN en intermediaire organisaties zoals consortia) organisatie onderwijsaanbod Evelyn & Elke verificatie, inburgering en NT2 Aron Afdeling Volwassenenonderwijs

36 Afdeling Volwassenenonderwijs
Verificatie Aron De Hondt Afdeling Volwassenenonderwijs

37 Afdeling Volwassenenonderwijs
Verificatie Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak BVR gegevensuitwisseling Afsprakenkader verificatie Controle aanwending werkingsmiddelen Informatie en contactgegevens Vragen Afdeling Volwassenenonderwijs

38 Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak
Vier basisprincipes: Maximaal gebruik van digitalisering Papieren stromen zo veel mogelijk wegwerken Maximaal gebruik van gegevens in DAVINCI Minimale belasting van de centrumadministratie Verificatie centraler organiseren Van pure controle naar audit Kijken naar de administratieve processen i.f.v. valideren output Samenwerken met andere overheidsdiensten Samenwerking tussen inspectie en verificatie Connecteren met andere databanken Afdeling Volwassenenonderwijs

39 Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak
Meer controle op de processen van gegevensverwerking Verificatieverslag bevat ook aanbevelingen m.b.t. de organisatie van de datastromen Gebruik data DAVINCI: rapporten, benchmarking, … Ad-hoc controles blijven, ook klasbezoeken Afdeling Volwassenenonderwijs

40 Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak
Verificatie werkt in team: Kennisdeling (voorbereiding en nabespreking) Rotatiesysteem Verificatie het ganse jaar door Verificatie registreert in DAVINCI, niet in centrumsoftware Verificatie ziet toe op het zenden van de gegevens Afdeling Volwassenenonderwijs

41 BVR gegevensuitwisseling
‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs, 22 juni 2012’ Doel : preciseren welke gegevens met welke timing aangeleverd moeten worden = bewaken van een correcte en tijdige datastroom In werking vanaf 1 april 2013 Afdeling Volwassenenonderwijs

42 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (1)
Zending gegevens schooljaar : Gegevens over cursussen met registratiemoment vóór 1 april 2013 worden via WebEDISON naar Mainframe gezonden Gegevens over cursussen met registratiemoment vanaf 1 april 2013 worden naar DAVINCI gestuurd Afsprakenkader verificatie volgt dezelfde logica : Verificatie van de gegevens via EDISON gezonden: verandert niet  Grootste deel van de verificatie in het schooljaar blijft ongewijzigd Verificatie van de gegevens naar DAVINCI gezonden: verandert wel  eerste stap in de nieuwe visie op de verificatie Afdeling Volwassenenonderwijs

43 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (2)
Wat wijzigt er concreet voor de verificatie van “DAVINCI-cursussen” in schooljaar 12-13? Algemeen Verificatie niet langer in de centrumsoftware Controle op inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden Overstap van papier naar digitaal wordt aangemoedigd Voor de rest geen proceswijzigingen in 12-13 Volgende schooljaren progressief controle via elektronische bronnen Afdeling Volwassenenonderwijs

44 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (3)
Wat wijzigt er concreet voor de verificatie van “DAVINCI-cursussen” in schooljaar 12-13? Controle vrijstelling van inschrijvingsgeld Geen proceswijzigingen in 12-13 Volgende schooljaren progressief controle via elektronische bronnen Verschil vrijstellingstarieven/ betaling door derden Afdeling Volwassenenonderwijs

45 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (4)
Wat wijzigt er concreet voor de verificatie van “DAVINCI-cursussen” in schooljaar 12-13? Controle op de participatie Aanwezigheidslijsten worden vervangen door uitwisseling met DAVINCI Zoeken naar good practice Nog maar 3 participatiecodes: aanwezig / afwezig / verantwoord afwezig Lessen worden enkel geregistreerd voor contactonderwijs en niet voor afstandsonderwijs  geen participaties registreren Individuele arbeidservaring (stage, individueel werkplekleren) wordt vanaf Fase 3 een aparte dienst Hiervoor worden geen lessen geregistreerd  geen participaties Afdeling Volwassenenonderwijs

46 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (5)
Nieuw: de wijzigingstermijn: O&V legt per schooljaar vast hoeveel dagen na het registratiemoment centra nog informatie kunnen registreren waarmee rekening gehouden wordt bij de financierbaarheid (‘fotomoment’). Voor : 28 kalenderdagen Afdeling Volwassenenonderwijs

47 Controle aanwending werkingsmiddelen
Cfr. artikel 95 decreet VWO: ‘middelen uitsluitend aan te wenden voor uitgaven die het gevolg zijn van de opdracht’ Min. 5% van de werkingstoelage moet worden besteed aan kwaliteitszorg en de ontwikkeling van leermiddelen Boekhouding gescheiden voor inkomsten en uitgaven voor wél of niet erkend/ gefinancierd/ gesubsidieerd onderwijs door de Vlaamse Overheid Financieel verslag en verantwoordingsstukken Afdeling Volwassenenonderwijs

48 Verificatie: informatie en contactgegevens
Website VWO: Document strategische planning verificatie Afsprakenkader Handleiding bij de verificatie van cursisten NT2 Contactgegevens van de verificateurs, per centrum Nieuwe verificateur: Karen Stappers Herverdeling sectoren BVR: Afdeling Volwassenenonderwijs

49 Afdeling Volwassenenonderwijs
Verificatie: vragen? Afdeling Volwassenenonderwijs

50 Afdeling Volwassenenonderwijs
Groei in CBE Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs

51 Groei in CBE: cursisten en LUC
Referteperiode ‘11-’12 waren er cursisten in CBE ingeschreven stijging van 1,07% tgov. schooljaar ‘10-’11 (39.448) Referteperiode‘11-’12 werden LUC gegenereerd LUC ‘07-’08 LUC ‘08-’09 LUC ‘09-’10 LUC ‘10-’11 LUC ‘11-’12 + 25,45% + 0,77% + 3,80% + 2,06% Afdeling Volwassenenonderwijs

52 Groei in CBE: LUC per leergebied
Afdeling Volwassenenonderwijs

53 Groei in CBE: toegekende VTE
Groeinorm (voor schooljaar = 2,59%) voor VTE, punten en werkingsmiddelen Voor het schooljaar ‘12-’13 werden er 14,55 VTE extra toegekend VTE ‘08-’09 VTE ‘09-’10 VTE ‘10-’11 VTE ‘11-’12 VTE ‘12-’13 520,12 533,58 547,41 561,59 576,14 + 2,59% Afdeling Volwassenenonderwijs

54 Groei in CBE: toegekende punten
Voor het schooljaar ‘12-’13 werden er 213 punten extra toegekend Pu ‘08-’09 Pu ‘09-’10 Pu ‘10-’11 Pu ‘11-’12 Pu ‘12-’13 7.950 8.157 8.369 8.582 8.794 + 2,60% + 2,55% + 2,47% * * Persoonlijke punten vallen buiten de aftopping, maar zijn wel opgenomen in dit overzicht, vandaar een kleinere toename dan 2,59% Afdeling Volwassenenonderwijs

55 Groei in CBE: toegekende werkingsmiddelen
Voor het schooljaar ‘12-’13 wordt er euro aan werkingsmiddelen extra toegekend (onder voorbehoud van begrotingsbesprekingen) WM ’09-’10 WM ‘10-’11 WM ‘11-’12 WM ‘12-’13 ,40 ,85 ,02 ,34 + 2,58% + 6,88% * + 4,44% * * Inclusief groeinorm + index Afdeling Volwassenenonderwijs

56 Gecombineerd onderwijs
Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs

57 Gecombineerd onderwijs
Aandeel afstandsonderwijs < 25% Geen dossier indienen bij afdeling VWO Louter zenden van cursusgegevens (= “Melding”) Aandeel afstandsonderwijs ≥ 25% Ingevuld formulier en protocol LOC zenden aan Formulier: ‘Aanvraag aanvullende financiering of subsidiering gecombineerd onderwijs’ (Bijlage 10 OZB VWO/2011/01) Enkel via elektronische weg aan dit mailadres zenden! Afdeling Volwassenenonderwijs

58 Gecombineerd onderwijs
Aanvraag indienen (twee maanden voor de aanvang of op 30/06 bij start cursus in september) Geen voorafgaande goedkeuring vereist om te starten Controle door inspectie in de loop van het schooljaar Positief inspectieadvies:  goedkeuring wordt verleend voor vijf jaar  vermenigvuldiging LUC met factor 1,2 Negatief inspectieadvies:  geen goedkeuring  vermenigvuldiging LUC met factor 1,2 wordt teruggezet Afdeling Volwassenenonderwijs

59 Gecombineerd onderwijs
Aandachtspunten Op het formulier moet de modulecode staan (niet de inhoudelijke code) Per opleiding een formulier invullen (aparte pdf) Bij de ambtshalve concordantie naar een nieuw opleidingsprofiel is steeds nieuwe aanvraag voor gecombineerd onderwijs nodig Afdeling Volwassenenonderwijs

60 Afdeling Volwassenenonderwijs
Opleidingsprofielen Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs

61 Opleidingsprofielen ICT en MO
1 nieuw OP ICT sinds 15/04/2012 Oud OP is nog geldig tot 31/08/2013 13 nieuwe OP’s MO vanaf 1/09/2012 Oude OP’s zijn nog geldig tot 31/08/2013 Alle OP’s van BE zijn consulteerbaar op website Curriculum Afdeling Volwassenenonderwijs

62 Opleidingsprofielen MO
Oude OP’s Maatschappijoriëntatie Nieuwe OP’s Maatschappijoriëntatie MO – Maatschappelijk functioneren MO – Maatschappelijk participeren MO – Opstap TKO MO – Basis functioneren op het werk MO – Functioneren op het werk MO – voortraject ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting MO – Communicatie MO – Gezondheid MO – Mobiliteit MO – Huishouding MO – Techniek MO – Samen leven MO – Actualiteit en geschiedenis MO – Cultuur MO – Rechten en plichten MO – Omgaan met veranderingen MO – Levenslang en Levensbreed leren MO – Doorstroom MO – Werk Afdeling Volwassenenonderwijs


Download ppt "iNFOSESSIE CBE 21 augustus 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google